Wapem Orange De Huizen van Oranje en Nassau Wapen Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Welkom op deze site.

Dit de geschiedenis van de Huizen van Oranje en Nassau, alsmede de samenvoeging tot de huidige Dynastie Oranje-Nassau
thans het regerend Huis van Oranje-Nassau van Amsberg.
Elk heeft als oorsprong een indrukwekkende historie, die zoveel mogelijk hier wordt verwoord.

Ook krijgt u informatie over het ontstaan van de Geslachten van Oranje en Nassau.
Uit het eerste Geslacht werd de Prinsentitel verkregen en die verschafte dit Huis het aanzien dat zij nodig had.
Al sinds 1178 bezat de Prins van Orange de volledige souvereiniteit met toesteming van Keizer Barbarossa,
hetgeen inhield dat het geen leen meer was, zoals andere Middeleeuwse Staten.

Veel aandacht is besteed aan het correct weergeven van de handel en wandel van haar illustere leden.
De historie van de diverse takken van Nassau die in de loop der eeuwen tot stand zijn gekomen en evenzo snel weer verdwenen,
komt uitgebreid aan de orde. Ook vindt men - zoveel mogelijk - zeer veel informatie over het ontstaan der Nederlanden.
Waar mogelijk wordt melding gemaakt van de geraadpleegde bronnen.

Mocht er iets zijn vergeten of wilt u info over het gepubliceerde of iets niet duidelijk zijn, dan graag een e-mail sturen naar:

webmaster@dehuizenvanoranjeennassau.nl

Deze site bestaat 14 jaren en heeft op 01-12-2022 18.178.125 bezoekers en 182.651.505 pageviews mogen verwelkomen.

Simpelweg heel hartelijk bedankt voor uw bezoek en ik hoop dat het er veel meer mogen worden.

De Koninklijke Bibliotheek maakt een selectie om sites digitaal te catalogiseren. Men neemt deze site op in dat bestand.

» Onderaan bijna elke pagina is een verwijzing naar de nav-index «

» Geschiedenis is hetgeen men het voorbije moment heeft beleefd «

Henri, Webmaster

De Oranje's

» Prinses Albertine Agnes van Nassau-Dietz en Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz «

» Stammoeder en -vader huidige Oranje's «

AlbertinaWillem FrederikHendrik CasimirWillem HendrikJoham WillemMaria Louse
Prinses Albertine Agnes van Nassau-Dietz, Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, Graaf Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz,
Prins van Oranje Johan Willem Friso alsmede Graaf van Nassau-Dietz, Graaf Willem Hendrik Carel van Nassau-Dietz (Prins Willem IV)
en Gravin Marie Louise van Hessen-Kassel.

Er is veel informatie over, het ontstaan der Huizen, Dynastieën, Geslachten en Familie's, waarbij buitengewoon veel bronnen in binnen-
en buitenland werden geraadpleegd, wat resulteerde in vaak vele spannende, soms wellustige maar ook minder fraaie verhalen.


Het Koninklijk Gezin.

Feiten over het Fortuin, de Schatten van het Huis, slim verborgen in Stichtingen, de grotendeels door hen ingestelde Nederlandse Orden
worden beschreven in de vele geplaatste verhalen. Alleen al de Stambomen van Oranje en Nassau zijn een bron van inspiratie geweest.
Tezamen geeft het een redelijk beeld wat de Huizen van Oranje en Nassau inhouden.

Prins ConstantijnEloiseClaus CasimirLeonoreLaurentien
Prins Constantijn, Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir, Gravin Leonore en Prinses Laurentien.

Tevens werd en wordt diepgaand aandacht besteed aan Mausolea, Crypten en Grafkelders (vooralsnog op 12 plaatsen).
De Heraldiek, Mode, Juwelen-, Goud- en Zilvercollectie's, alsmede Schilderijen-, Boeken- en Keramiekverzamelingen passeerden de revue.
Al deze zaken en nog veel meer, werden en worden in de meest uitgebreide zin van het woord, belicht in al haar facetten.
Een en ander samengevat in meer dan 460! pagina's.

Luana MabelZaria
Gravin Luana, Prinses Mabel en Gravin Zaria.

Prins Willem I van Oranje (de Zwijger) heeft zijn lijfspreuk mee gekregen van Prins René van Chalon, degene waar hij de erfenis van kreeg,
waaronder het Prinsdom Orange. Dit was in tegenspraak met de inhoud van het testament van Maria van Baux, die het Vorstendom Orange
in het huis Chalon had gebracht. Het gebied zou bij gebrek aan mannelijke erfgenamen naar de erfgenamen van haar dochter
Alix van Chalon moeten gaan. Door politiek gekonkel gebeurde dat niet.

Vorst van Orange
Comte d'Orange, Prince d'Orange, Philibert de Chalon, René de Chalon, Willem I, Prins van Oranje, Prins Filips Willem, Prins Maurits,
Prins Frederik Hendrik, Prins Willem II, Prins Willem III, Prins Willem IV en Prins Willem V Batavus.

René van Chalon, illustere voorganger van Prins Willem de Zwijger, gebruikte de slagzin ''Je maintiendrai Chalon.'
De 'vader des vaderlands ' maakte daarvan 'Je maintiendrai Nassau."

Prins Willem de Zwijger gaf zijn verklaring hieromtrent in een brief van 1565:

'Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.'

(Nederlands)

Ik zal de deugd en adeldom,
de hoogheid van mijn naam, 
de eer, het geloof, de wet van God,
van de Koning, van mijn vrienden
en mij, handhaven .

Willem I Prins van OranjePrins Maurits Prins Frederik HendrikPrins Willem II van OranjePrins Willem IIIPrins Willem IVPrins Willem V
v.l.n.r. Prins Willem I, Prins Maurits, Prins Frederik Hendrik, Prins Willem II, Koning-Prins Willem III, Prins Willem IV en Prins Willem V Batavus.

Deze spreuk werd in latere jaren door het Huis van Oranje ingekort tot "Je maintiendrai"
Tegenwoordig gebruikt het Geslacht van Oranje -Nassau dit als haar wapenspreuk.

Koning Willem I Koning Willem II Koning Willem III
v.l.n.r. Koning Willem I, Koning Willem II, Koning Willem III, Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix.

De Friese Nassau's,

» Prinses Anna van Nassau en Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg «
» Stammoeder en -vader Friese Nassau's «

Het huidige Geslacht van Oranje-Nassau is een aftakking van het Friese Geslacht van Nassau-Dietz. De Friese tak begint bij de tweede dochter
van Willem I van Oranje, Anna van Nassau (Breda, 5 november 1563 – Franeker, 13 juni 1588) uit diens tweede huwelijk met Anna van Saksen. 
Anna ging in 1567 naar Slot Dillenburg en werd daar opgevoed door haar grootmoeder Juliana van Stolberg.

Daar ontmoette zij haar latere echtgenoot Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. Zij huwde met hem in 1587.
Anna overleed echter een half jaar daarna, tijdens haar eerste zwangerschap. 
De Prinses werd begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Willem Lodewijk is uit respect voor haar niet hertrouwd.

Willem LodewijkErnst CasimirHendrik CasimirSophia Hedwig
v.l.n.r. Prinses Anna van Nassau, Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, Graaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz,
Graaf Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz en Hertogin Sophia Hedwig van Brunswick.

Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 - Leeuwarden,31 mei 1620) was Graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder
van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596), Willem Lodewijk werd in mei 1620 getroffen door een
beroerte waaraan hij overleed.

Op 13 juli 1620 werd zijn gebalsemde lichaam ten ruste gelegd naast zijn echtgenote Anna in de Grafkelder van de
Friesche Nassau's. De Graaf was stichter van de Universiteit van Franeker (1585), en betrokken geweest bij de stichting van de
Rijksuniversiteit Groningen (1614). Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is naar hem vernoemd.


v.l.n.r. Anna van Oranje-Nassau, Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, Graaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz,
Graaf Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz, Gravin Sophia Hedwig van Brunswick, Prinses Albertina van Oranje-Nassau,
Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, Graaf Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
en Gravin Maria Louse van Hessen-Kassel.

In Friesland stond hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Onze Vader). Als stadhouder van Friesland werd hij opgevolgd door zijn
jongere broer Ernst Casimir van Nassau-Dietz. De titel Prins van Oranje kwam in het geslacht met Graaf Johan Willem Friso van Nassau-Dietz.
Hij erfe deze titel van Prins Willem III van Oranje Nassau, Koning van Engeland, Ierland en Schotland die in 1702 kinderloos overleed.

Uit de hier neergeschreven verhalen blijkt wel dat de Oranje's inspelen op een win-win situatie, niets meer en niets minder.
Er is een naam voor, gewoon machtstrijd. De Huizen van Oranje en Nassau hebben in de loop der eeuwen ruime ervaring opgedaan,
zeker op dit gebied en gelden als een van de oudste Koninklijke Geslachten in de wereld.

Ondanks dat, verschilt de handel en wandel van het huidige Geslacht Oranje-Nassau, niet zoveel van het gewone leven dat wij leiden.
Ook zij houden van afwisseling in meer dan één betekenis van het woord.
Het is niet onaardig vast te stellen dat het ook maar mensen zijn, net als wij. U liefhebbert, zij ook!
Alleen op een wat andere schaal dan u gewend bent.

Deze site wordt voortdurend vernieuwd en blijft zich uitbreiden met nog niet beschreven informatie en nimmer vertoond materiaal
over de Oranje's en Nassau's. Daarbij gaan we ook over de grenzen. Data en verdere gegevens, worden zo goed mogelijk weer gegeven.
Voor onjuistheden - zowel feitelijk als tekstueel - houden wij ons aanbevolen.

Op deze manier blijft de site up-to-date.

Veel leesplezier.

Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding