De Huizen van Oranje en Nassau

Internationale Onderscheidingen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Orden en Onderscheidingen 

Ridderorden en Onderscheidingen van de Wereld

De eerste ridderorden zijn ontstaan in de Middeleeuwen, zo rond 1100, de tijd van de kruistochten. Van oorsprong waren dit groepen ridders die gezamenlijk het heilige land wilden veroveren om het (christelijke) geloof te beschermen. Hiermee waren ze zo succesvol dat ze uitgebreide bezittingen verwierven en in heel Europa veel macht kregen. Verschillende Europese Vorsten probeerden dit succes later te kopiëren en stichtten hun eigen ridderorde. Met deze Orden wilden ze de belangrijke edellieden in hun land (die zelf vaak veel macht hadden) aan zich binden. Het was dus een soort exclusieve club voor hoge edelen. In de loop der eeuwen is die exclusiefheid grondig bijgesteld. De gewone man kon ook eens een Orde of onderscheidingen krijgen. Voor het zover was, had dit heel wat voeten in de aarde. Begrijpelijk, niet alle edelen waren zo vriendelijk en aardig om hun! exclusieviteit af te staan aan het volk.

Al rondneuzende wordt de sterke indruk gewekt dat het verstrekken van Orden en/of Onderscheidingen lijkt op een supermarkt van uitgiften. Van aardige snuisterijen in de vorm van Onderscheidingen en Medailles bestemd voor iemand die kennelijk zijn best heeft gedaan om het te verdienen. Dat niet alleen, want binnen de Vorstenhuizen, Regeringen en Departementen belast met dit soort - voor de Adel - hoogst normale zaken, is het loket van uitgifte altijd wel open voor een bevriende relatie. Dat houdt niet in dat er een loopje mee wordt genomen. De opmerking is bedoeld kijkende naar het enorme aantal van dit soort verstrekkingen om iemand te belonen voor hetgeen hij of zij heeft verricht in een groot deel van het leven of de familiebanden, als een verdiende onderscheiding (oorlog etc) of de relatie eens stevig aan te halen. Een en ander laat onverlet de mensen die het ECHT verdienen!

Wat is er nu allemaal te verkrijgen op het gebied van Orden, Onderscheidingen, Medailles enzovoorts. Een onderzoek leek aardig maar langdurig. Het strekte zich uit over het gehele tableau van wat er maar te krijgen was of is. Sommige Vorsten hebben dit ooit gebruikt of nog als een aardige 'bron van verdienste', zeker als men van de troon werd verwijderd, met of zonder dank voor de bewezen diensten. Om zorg te dragen dat het niet gaat duizelen van de hoeveelheid, zijn slechts een aantal van de echte Orden vermeld en de belangrijkste Onderscheidingen meegenomen. Dat is al indrukwekkend te noemen. Ons land is reeds aan de beurt geweest, dus wordt daar niet mee begonnen. Ga er maar eens voor zitten en lees wat er allemaal in Goud, Zilver of Brons, in diverse klassen al dan niet voorzien van een fors en fraai lint in kleuren, gelijk de regenboog deze te vergeven heeft, wordt uitgestald. In alphabetische volgorde per land passeren ze de revue.

Land

Benaming

Verdeling

Graden en Klassen

Baton

Abkhazia Medal of Honour and Glory geen 3 Classes x
Abu Dhabi Independence Medal geen Grand Cordon, Grand Commander, Commander, Officer and Member x
Abu Dhabi Order of Wizam Al Nahayan geen Grand Cordon, Grand Commander, Commander, Officer and Member x
Afghanistan Mahsood Medal geen geen x
Albanie Orde of Skanderberg geen geen x
Algeria National Order of Merit geen 3 classes of 'Dignity' and Commander, Officer and Knight x
Angola Medal of Civil Merit geen geen x
Anjouan The Order of the Star of Anjouan geen Grand Cross, Commander, Officer
and Knight
x
Argentina Order of the Liberator San Martin geen Collar, Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Argentina Order of Civil Merit geen Collar, Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Argentina Order of May geen Collar, Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Armenia Order of Honour geen geen x
Armenia Order of the Glory geen geen x
Armenia Order of the Motherland geen geen x
Australia Distinguished Service Cross geen geen x
Australia The Cross of valour geen geen x
Australia The Order of Australia geen Companion, Officer and Member x
Australia The Star of Courage geen geen x
Australia The Star of Gallantry geen geen x
Australia Victoria Cross geen geen x
Austria Order of The Golden Flees geen Knight x
Austria Honour Badge of Merit of the Republic of Austria geen 12 Classes x
Bahamas The Order of Merit geen geen x
Bangladesh Constitution Medal geen geen x
Belgium Order of Leopold I geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Belgium Order of Leopold II geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Belgium Order of the African Star geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Belgium Order of the Crown geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Belgium Order of the Star of Honour geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Belgium The Royal Order of the Lion geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x

In de late 19e eeuw ontstond de gewoonte om op de batons met kleine stukjes goud- of zilvergalon en rozetten de rang in een Orde Wat is nu een baton? Een baton is een langwerpig stukje materiaal dat met de stof van een onderscheiding of ridderorde overtrokken is en op een uniform wordt gedragen om het bezit van een onderscheiding aan te geven. Tot in de achttiende eeuw werden de Ridderorden dagelijks gedragen. Men droeg dus de kruisen van de Orde aan hun linten "en sautoir" om de hals, aan een lintje in het knoopsgat of aan een grootlint over de schouder op de heup. In Napoleontische tijd ziet men de herenkleding soberder worden, de heren droegen nu, in uniform of op hun geklede jas ook wel een klein lint of een rozet in de kleur van de onderscheiding.

Daaruit is het gebruik ontstaan om batons te dragen aan te geven. Op de batons werden nu ook kleine cijfers (bij herhaalde verleningen), palmtakken, kroontjes, zwaardjes, gestileerde roosjes en andere metalen versierselen aangebracht. De democratisering van de maatschappij bracht met zich mee dat er veel meer onderscheidingen werden verleend, zodat zij niet meer het privilege van de adel zijn. De batons boden de mogelijkheid om al deze medailles en kruisen zo niet dagelijks te dragen, maar er toch mee te pronken. Met batons kunnen veel onderscheidingen worden aangeduid. Prins Bernhard der Nederlanden droeg op zijn uniform een meer dan fors aantal, naar onze begrippen, van 36 batons in vijf rijen boven elkaar.

Baton

Benaming

Verdeling

Graden en Klassen

Land

x Order of the Black Star geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Benin
x National Order of Merit geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Benin
x National Order of the Condor of the Andes geen Collar, Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer, Knight Bolivia
x National Order of Simon Bolivar geen Grand Cross, Grand Officer, Officer Bolivia
x Bosni Order of the Gold Coat of Arms with Swords geen 3 Grades Bosnia-Herzegovina
x Order of the Golden Lily geen 3 Grades Bosnia-Herzegovina
x Cross of Gallantry geen geen Botswana
x Order of Honour geen geen Botswana
x Presidential Order geen geen Botswana
x National Order of Merit geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Brazil
x National Order of the Southern Cross geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer
and Knight
Brazil
x The Royal Family Order of the Crown of Brunei geen geen Brunei
x The Order of Merit geen geen Brunei
x Cross of Valour geen geen Canada
x Star of Courage geen geen Canada
x The Order of Canada geen Companion, Officer and Member Canada
x The Royal Victorian Order geen Commander, Lieutenant and Member Canada
x Victoria Cross of Canada geen geen Canada
x Grand Order of King Dmitar Zvonimir geen geen Croatia
x Grand Order of King Peter Kresmir IV geen geen Croatia
x Grand Order of King Tomislav geen geen Croatia
x Medal of Eudokimos Diokesis geen geen Cypres
x Order of Makarios III geen Grand Collar, Grand Cross, Grand Commander, Commander, Officer and Knight Cypres
x Order of Merit geen Grand Cross, Grand Commander, Commander, Officer and Knight Cypres
x Order of the White Lion geen 5 Classes Czechoslovakia
x The Medal of Merit geen 3 Classes Czechoslovakia
x Tomas Garrigue Masaryk Order geen 5 Classes Czechoslovakia
x Elefantordenen geen Knight Denmark
x Order of Dannebrog geen Grand Collar, Grand Commander, Grand Commander 1st, Commander,Knight, Knight 1st and Silver Cross  Denmark
x Medal of Merit geen Grand Collar, Grand Commander, Denmark
x Order of Christhoper Columbus geen Collar, Grand Cross with Gold Breast Star, Grand Cross with Silver Breast Star, Grand Officer, Commander, Officer, Knight Dominican Republic
x Order of Juan Pablo Duarte geen Grand Cross with Gold Star, Grand Cross with Silver Star, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Dominican Republic
x Order of the Generalissimo geen seven unknown Grades Dominican Republic
x Order of Duarte Sanchez and Mella geen Collar, Grand Cross with Gold Breast Star, Grand Cross with Silver Breast Star, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Dominican Republic

Overigens zijn in Nederland enkele tientallen buitengewone Orden actief of zijn actief geweest. Een aantal van hen had slechts enkele leden en heeft zich altijd buiten de publiciteit weten te houden, een aantal van hen is iets groter geworden (enkele tientallen leden) en een enkeling is (onder meer als gevolg van moord en grootschalige oplichting) bijzonder omstreden geraakt.

Een (bij lange na niet volledige) opsomming (in willekeurige volgorde). Deze Orden hebben niet altijd een Baton(Eng. Ribbon) maar zijn zeer herkenbaar aan hun vaak opvallende kleding en versierselen.:

 • Souvereine Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem - Ridders van Malta
 • Orde van de Heilige Johannes van Jeruzalem - Ridders van Malta
 • Hospitaalridders van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem
 • Sovereign Military Order of Saint John of Jeruzalem (Knights of Malta)
 • Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem
 • Grand Prieuré du très Saint Sauveur de l'Ordre Royal de Saint Jean de Jerusalem
 • Souvereine Orde van Sint Jan van Jeruzalem
 • Soevereine Orde van Sint Jan van Jerusalem - Groot Prioraat voor de Benelux
 • Ridderlijke Orde van Zwaardbroeders van Lijfland in de Lage Landen
 • Souvereine Orde van St. Jacob in Holland
 • Souvereine Ridderlijke Orde van St. Jacob in Holland
 • Ridderorde van het Heilige Graf
 • Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
 • Internationale Souvereine en Ridderlijke Orde van de Roos en het Kruis van Jeruzalem
 • Internationale en Soevereine Ridderorde van de Tempel
 • Internationale en Ridderlijke Orde van Sint Birgitta van Zweden
 • Supreme Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem
 • Institut Imperial de la Chevalerie, Grand Priory of the Knights of Malta in the Netherlands and the United Kingdom and the Spanish Imperial Order of Charles V, Sociedad Heraldica Espagnola Heraldo de Ultramar
 • Nederlandse Ridderbond der Cordon Bleu du Saint Esprit 1579
 • Templar Fraternity Gladius Dei.

Land

Benaming

Verdeling

Graden en Klassen

Baton

Egypt Order of Salomon geen Knight or Dame x
Egypt Order of Salomons Seal geen Knight Grand Cross, Grand Officer, Commander and Knight x
Egypt The most Exalitic Order of the Queen of Sheba geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer, Knight x
Europian Community EC Task Force in the Former Yugoslavia geen geen x
Fiji President's Cross geen 1 Grade x
Fiji Cross of Gallantry geen 1 Grade x
Finland Order of the Lion of Finland geen Commander Grand Cross, Commander 1st Class, Commander, Knight 1st Class and Knight x
Finland Order of the White Rose of Finland geen Commander Grand Cross, Commander 1st Class, Commander, Knight 1st Class and Knight x
France Legion d'Honneur geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
France National Order of Merit geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Greece Order of the Redeemer geen Grand Cross, Grand Commander, Commander, Knight's Gold Cross and Knight's Silver Cross x
Hawai Order of Kamehameha geen Collar, Knight Grand Cross, Knight Commander
and Companion
x
Hungary Royal Hungarian Order of St Stefan geen Grand Cross, Commander, and Knight x
Iceland The Icelandic Order of the Falcon geen Grand Cross, Grand Knight with Star, Grand Knight
& Knight
x
Indonesia Order of Mataputera geen 5 Classes x
Italy Medal for Civilian Valour geen Gold, Silver en Bronze x
Jamaica Order of the National Hero geen 1 Class x
Japan Order of the Chrysanthemum geen 9 Classes x
Japan Order of the Rising Sun geen 9 Classes x
Jordan Hussein ibn-Ali Sash geen Royal family, foreign Sovereigns and Heads of State x
Jordan Order of the Star of Jordan geen Grand Cordon, Grand Officer, Commander, Officer
and Knight
x
Jordan Wisan An-Nahada geen Special Grand Cordon, Grand Cordon, Grand Officer, Commander, Officer and Knigth x
Kuwait Wisam al-Mubarak al-Kabir geen Collar and Grand Cordon x
Liberia Order of African Redemption geen Grand Commander, Knight Commander, Officer x
Liberia Order of the Star of Africa geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight x
Liechtenstein Order of Merit of the Principality
of Liechtenstein
geen Grand Star, Grand Cross, Commander with Star, Commander, Knight and a Medal x
Lippe-Detmold House Order of the Honour Cross geen Honour Cross 1st Class, Honour Cross 2nd Class, Officer's Cross, Honour Cross 3rd Class and 4th Class x

Russische maarschalken dragen en droegen er nog meer. In de meeste landen worden alle onderscheidingen ook van een lint en een baton voorzien. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige Orden van de Sovjet-Unie werden altijd als model-versiersel, dat wil zeggen zoals ze verleend zijn, gedragen. Dat gold ook min of meer voor de Nederlandse Medaille voor Eerlijke en Trouwe Dienst als Onderofficier. Deze medaille werd altijd aan het lint gedragen. Een baton was niet toegestaan. Het is niet gebruikelijk om een baton op burgerkleding te dragen; dan wordt een strikje of rozet passender geacht.

Baton

Benaming

Verdeling

Graden en Klassen

Land

x Order of Hafiz geen Grand Cordon, Grand Officer, Commander, Officr and Knight Marocco
x Sharifian Order of Alawi geen Grand Cordon, Grand Officer, Commander, Officer, Knight and a Medal Marocco
x Imperial Order of Our Lady of Guadaloupe geen Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Mexico
x Order of St. Charles geen Knight Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Monaco
x Order of the Crown of Monaco geen Knight-Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Monaco
x Order of the Star of Romania geen Collar, Grand Cross, Grand Officer, Commander, Officer and Knight Romania
x Order of St. Andrew the First Called geen 1 Grade Russia
x Order of St. Catharine geen Greater Cross and Lesser Cross Russia
x Order of Saint Andrew geen Heads of State Russia

De volgorde van het dragen, verloopt volgens deze normen. Na de Nederlandse decoraties worden in volgorde gedragen, de decoraties van de VN, EU, NAVO, WEU. Daarna decoraties van andere landen, waarbij de rangorde wordt bepaald aan de hand van de Frans alfabetische volgorde van de landsnamen. De Verenigde Staten (États-Un) komen dus vóór Finland (Finlande). De decoraties van andere landen pas na goedkeuring van de Minister van Defensie voor de militairen en de Minster van Buitenlandse Zaken voor het dragen voor burgers. Duidelijk gemaakt dient te worden in het request om welke buitenlandse onderscheiding het gaat.