De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Stambomen van Oranje en Nassau  

Genealogie Dudo van Laurenberg

I. Dudo van Laurenburg, graaf, vermeld 1093-1117, tr. Irmgardis (of Demudis) van Arnstein, dr. van Lodewijk I van Arnstein, graaf in de Einrichgouw en onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Rupert I van Laurenburg, volgt II.

II. Rupert I van Laurenburg (zn. van I, graaf , bouwt in 1120 het slot Nassau, tr. voor 1135 Beatrix van Limburg, overl. na 12.7.1164,

Uit dit huwelijk:

 1. Walram I van Laurenburg, geb. 1146, volgt III

III. Walram I van Laurenburg (zn. van II, geb. 1146, graaf van Laurenburg en Nassau, overl. 1198, tr. Kundigunde.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik II van Nassau, geb. ca. 1180, volgt IV.

IV. Hendrik II van Nassau (zn. van III, geb. ca. 1180, graaf van Nassau, overl. tussen 1247 en 25.1.1251, tr. voor 1221 Mechteld van Gelre, gravin, overl. na 1247, dr. van Otto I van Gelre, graaf van Gelre en Zutphen, en Richardis van Scheyern-Wittelsbach.

Uit dit huwelijk:

 1. Walram van Nassau, geb. ca. 1220, volgt Va.
  2. Otto I van Nassau, volgt Vb.
  3. Jutta van Nassau, geb. voor 1285, overl. na 25.1.1312.

Va. Walram van Nassau (zn. van IV, geb. ca. 1220, graaf van Nassau, overl. voor 1280, tr. ca. 1250 Adelheid Gravin van Katzenelnbogen, overl. Mainz 22.2.1288, dr. van Diederik IV van Katzenelnbogen en Hildegonda van Eberstein.

Uit dit huwelijk:

 1. Adolf van Nassau, geb. ca. 1255, volgt VIa

Vb. Otto I van Nassau (zn. van IV), graaf van Nassau, overl. tussen 3.5.1289 en 19.3.1290, tr.(1) 1247 Agnes van Leiningen, geb. 1227, Gravin, overl. na 12.1299, begr. Altenberg, dr. van Emico IV van Leiningen, graaf, en Elisabeth .

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik I van Nassau-Siegen, geb. ca. 1270, volgt VIb.

Otto I van Nassau, tr.(2) Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich (bastaard) van Nassau , weigerde de 'Pfarrei' Nassau (1263), volgt VIc.

VIa. Adolf van Nassau (zn. van volgt Va), geb. ca. 1255, Graaf van Nassau, Rooms koning, overl. Gelnheim 2.7.1298, tr. Imagina Gravin van Limburg, overl. na 28.9.1313, dr. van Gerlach van Isenburg-Limburg en Imagina van Blieskastel.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerlach van Nassau, volgt VIIa.

VIb. Hendrik I van Nassau-Siegen (zn. van volgt Vb), geb. ca. 1270, Graaf van Nassau-Siegen , stadhouder in Thüringen, overl. 1343, tr. voor 1302 Adelheid van Heinsberg-Blankenberg, overl. na 21.5.1343, dr. van Diederik I van Spanheim, heer van Heinsberg, en Johanna van Leuven-Gaesbeek.

Uit dit huwelijk:

 1. Otto II van Nassau-Dillenburg, geb. ca. 1305, volgt VII.

VIc. Heinrich (bastaard) van Nassau, weigerde de 'Pfarrei' Nassau (1263) (zn. van Volgt Vb), schout, overl. voor 1314, tr. Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold van Nassau , vermeld 1314.

VIIa. Gerlach van Nassau (zn. van VIa, Graaf van Nassau, overl. 7.1.1361, tr./tr.kerk(1) München 24.12.1306/18.5.1307 Agnes Landgravin van Hessen, overl. 13.1.1332, begr. Clarenthal, dr. van Hendrik van Hessen en Agnes van Beieren.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Adolf I van Nassau, geb. 1307,volgt VIIIa.
  2. Johann I van Nassau-Weilburg, geb. 1309, volgt VIIIb.

Gerlach van Nassau, tr.(2) 1337 Irmgard von Hohenlohe, dr. van Crato II von Hohenlohe en Adelheid von Württemberg.

VIIb. Otto II van Nassau-Dillenburg (zn. van VIb), geb. ca. 1305, Graaf van Nassau-Dillenburg, overl. 1.1351, ondertr. 23.12.1331 Adelheid van Vianden, Gravin, overl. 30.9.1376, dr. van Philips II van Vianden, Graaf, en Lucia van de Neuerburg.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Johan I van Nassau-Dillenburg, geb. ca. 1339, volgt VIIIc.
  2. Hendrik van Nassau-Dillenburg, volgt VIIId.

VIIIa. Adolf I van Nassau (zn. van VIIa), geb. 1307, Graaf van Nassau, overl. 17.1.1370, begr. Clarenthal, tr. 1332 Margaretha Burggravin van Hohenzollern, dr. van Frederik IV van Hohenzollern, Burggraaf van Neurenburg, en Margaretha van Karinthië.

Uit dit huwelijk:

 1. Walram van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1354, volgt IXa.

VIIIb. Johann I van Nassau-Weilburg (zn. van VIIa), geb. 1309, Graaf van Nassau-Weilburg, overl.20.9.1371, tr.(1) 1333 Geertruida van Merenberg, erfdochter van Merenberg, overl. 6.10.1350, begr. Weilburg, dr. van Hartrad van Merenberg en Elisabeth van Sayn. Johann I van Nassau-Weilburg, tr.(2) 1353 Johanna Gravin van Saarbrücken, overl. 1390.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gravin van Nassau-Weilburg, geb. ca. 1362, overl. Marburg a.d. Lahn 1.1.1383, tr. Herman II ('de Geleerde') van Hessen, geb. ca. 1342, landgraaf van Hessen (1367 respectievelijk 1376), overl. 10.6.1413, begr. Marburg a.d. Lahn, zn. van Lodewijk van Hessen, Heer van Grebenstein (1336) en Elisabeth van Sponheim

  1. Philips I van Nassau-Weilburg -Saarbrücken, geb. 1368, volgt IXb.

VIIIc. Johan I van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIb), geb. ca. 1339, graaf van Nassau-Dillenburg, overl. Herborn 4.9.1416, begr. Keppel, tr. 30.11.1357 Margaretha gravin van der Marck, overl. 29.9.1409, dr. van Adolf II van der Marck, graaf, en Margaretha van Kleef, gravin.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Jan II de Oude, genaamd 'met de Helm' van Nassau-Dillenburg, volgt IXc.
  2. Engelbrecht I van Nassau-Diez, geb. Dillenburg ca. 1370, volgt IXd.
  3. Jan III de Jongere van Nassau-Dillenburg, volgt IXe.

VIIId. Hendrik van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIb), overl. Kassel 5.9.1402, tr. onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon (bastaard) van Nassau, volgt IXf.

IXa. Walram van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van VIIIa), geb. 1354, Graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, overl. 7.11.1393, begr. Idstein, tr. 1374 Bertha van Westerburg, overl. 24.12.1418.

Uit dit huwelijk:

 1. Adolf II van Nassau-Wiesbaden, geb. 1386, volgt Xa.

IXb. Philips I van Nassau-Weilburg -Saarbrücken (zn. van VIIIb), geb. 1368, Graaf van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, overl. Wiesbaden 2.7.1429, begr. Clarenthal, tr.(1) 1385 Anna van Hohenlohe, erfdochter van Kirchheim, overl. 11.10.1410. Philips I van Nassau-Weilburg, tr.(2) 8.5.1412 Isabella van Lotharingen, geb. ca. 1397, overl. Saarbrücken 17.1.1455, begr. St. Arnoul, dr. van Frederik V van Lotharingen, Heer van Rumigny, en Margaretha van Vaudemont.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Philips II van Nassau-Weilburg, geb. 12.3.1418, volgt Xb.
  2. Johan II van Nassau-Saarbrücken, geb. 4.4.1423, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Vehingen 25.7.1472, begr. St. Arnoul.

IXc. Jan II de Oude, genaamd 'met de Helm' van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIIc), Graaf van Nassau, Vianden (1420), Dillenburg (1425) en Hadamar (1427), overl. 5.1443, begr. Keppel, tr. Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Adelheid (bastaard) van Nassau, kloosterjoffer te Keppel (1438).
  2. Tilman (bastaard) van Nassau , verkrijgt een burgleen te Waldenfels (1461) en een huis te Herborn.

IXd. Engelbrecht I van Nassau-Diez (zn. van VIIIc), geb. Dillenburg ca. 1370, Graaf van Nassau (1420), (half-) Diez (1420) en Vianden (1417,1421), domproost te Münster (1399, doet afstand omstreeks 1404), regeert tezamen met zijn broers 1416, stadhouder van Jan IV Hertog van Brabant, overl. Breda 3.5.1442, tr.(1) 1.8.1403 Johanna van Polanen, geb. 10.1.1392, vrouwe van Breda en de Lek, overl. 15.5.1445, dr. van Jan III van Polanen, Heer van Breda, de Lek en Odilia van Salm.

Uit dit huwelijk:

1. Jan IV van Nassau, geb. 1.8.1410, volgt Xc.
2.Hendrik II van Nassau, geb. 7.1.1414, volgt Xd.
3. Margaretha van Nassau, geb. 1415, overl. voor 27.5.1467, tr. ca. 24.11.1435 Diederik van Sayn, geb. 7.8.1415, regerend Graaf van Sayn, overl. 24.11.1452, zn. van Gerhard I van Sayn, regerend Graaf van Sayn, en Anna van Solms-Braunfels.
4.Willem van Nassau, geb. 12.1416.
5.Maria van Nassau, geb. 2.2.1418, overl. 11.10.1472, tr. Breda 17.6.1437 Johan van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 1419, Graaf van Nassau-Wiesbaden, overl. 9.5.1480, zn. van Adolf II van Nassau-Wiesbaden, Graaf van Nassau-Wiesbaden, en Margaretha van Baden.
6.Filips van Nassau, geb. 13.10.1420, overl. 1429.

Engelbrecht I van Nassau-Diez, tr.(2) Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha (bastaarde) van Nassau, tr. Hugo Wijnrix.

IXe. Jan III de Jongere van Nassau-Dillenburg (zn. van VIIIc), Graaf van Nassau, Graaf van Half-Dietz (1425), domproost te Münster (1410-1414), overl. 1429, tr. Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, non te Keulen (1501).

IXf. Zoon (bastaard) van Nassau (zn. van VIIId), ontving in 1429 van zijn neven Jan II de Oude van Nassau, Engelbert I van Nassau en Jan III de Jongere van Nassau slot en heerlijkheid Dedelendorf, overl. 1440, tr. Gutgen von Morsdorf , deed in 1441 tegen een overeengekomen schadeloosstelling afstand van slot en heerlijkheid Dedelendorf, overl. na 1441.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik van Nassau, ambtman van Perwez, overl. 30.11.1480.
2. Dietrich van Nassau, overl. Vianden 22.4.1554.
3. Hendrik van Nassau, ambtman te Pittigen, overl. 22.11.1589, begr. Vianden.
4. Dochter van Nassau, abdis van St. Claren te Echternach, overl. 3.4.1553.
5. Joanna van Nassau, priores, overl. Echternach 1515.
6. Catharina van Nassau, priores, overl. Echternach 4.7.1576

Xa. Adolf II van Nassau-Wiesbaden (zn. van IXa), geb. 1386, graaf van Nassau-Wiesbaden, overl.26.7.1426, begr. Idstein, tr. Margaretha markgravin van Baden, geb. 25.1.1404, overl. 7.11.1442, begr. Idstein, dr. van Bernhard I van Baden, Markgraaf van Baden, en Anna van Oettingen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 1419, volgt XIa.

Xb. Philips II van Nassau-Weilburg (zn. van IXb), geb. 12.3.1418, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. Mainz 19.3.1492, begr. Eberbach, tr. 25.9.1440 Margaretha Gravin van Loon, geb. 25.7.1426, overl. Weilburg 13.2.1446, dr. van Jan III van Loon, Heer van Heinsberg, en Walburga van Meurs, vrouwe van Baer en Lathum.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan III van Nassau-Weilburg, geb. 27.6.1441, volgt XIb.

Xc. Jan IV van Nassau (zn. van IXd), geb. 1.8.1410, Graaf van Nassau , (half-)Dietz en Vianden, heer van Breda, de Lek, Gageldonck en Hambroeck (1458, 1459), regeert tezamen met zijn jongere broer 1442, Graaf van Dietz (1443), ontvangt de Nederlandse bezittingen 1447 en 1449, verenigt alle landen van de Ottoonse linie 1450, drossaard van Brabant (1435) en Heusden (1447), maarschalk van Westfalen (1449/1450), overl. Dillenburg 3.2.1475, tr.(1) 7.2.1440 Maria van Loon-Heinsberg, geb. 1424 , vrouwe van Herstal, Itteren en Meerssenhoven (1459), Steyn, Millen (1467), overl. 20.4.1502, dr. van Jan II van Heinsberg, heer van Dalenbroek/Heinsberg en Anna van Solms-Braunfels.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Anna van Nassau, geb. ca. 1441, overl. Celle 8.4.1514, tr.(1) 28.10.1467 Otto II van Brunswijk-Lüneburg, geb. 1439, Hertog van Brunswijk-Lüneburg, overl. 19.1.1471, zn. van Frederik van Brunswijk-Lüneburg, Hertog van Brunswijk-Lüneburg, en Magdalena van Brandenburg, tr.(2) 24.1.1474 Philips 'de oudere' van Katzenelnbogen, geb. 1402, Graaf van Katzenelnbogen en Dietz, overl. 27.7.1479, zn. van Johan IV van Katzenelnbogen, graaf van Katzenelnbogen, en Anna van Katzenelnbogen.
 2. 2. Johanna van Nassau, geb. 1444, overl. 5.1468, tr. 14.10.1464 Philips I van Waldeck, geb. 1445, Graaf van Waldeck, overl. 1475, zn. van Wolrad I van Waldeck, regerend Graaf van Waldeck, en Barbara van Wertheim.
 3. 3. Adriana van Nassau, geb. Breda 7.2.1449, overl. 15.6.1477, tr. 12.9.1468 Philips I van Hanau-Munzenberg, geb. 21.9.1449, Graaf van Hanau-Munzenberg, overl. 26.8.1500, zn. van Reinhard III van Hanau-Munzenberg, Graaf van Hanau-Munzenberg, en Margaretha bij de Rijn.
 4. 4. Engelbrecht II van Nassau-Vianden, geb. Breda 17.5.1451,volgt XIc.
 5. 5. Jan V van Nassau, geb. Breda 9.11.1455, volgt XId.
 6. 6. Odilia van Nassau, priores van het door haar moeder gestichte (1476) kloosten Vredenburg bij Bavel, overl. Alkmaar 22.4.1495.
 7. 7.Jan IV van Nassau, tr.(2) Aleyd van Lommel, overl. 1483.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Jan I (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1435, Volgt XIe.
  2.Cathelijne (bastaarde) van Nassau, non te Breda.

Jan IV van Nassau, tr.(3) onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan (bastaard) van Nassau, volgt XIf.

Xd. Hendrik II van Nassau (zn. vanIXd), geb. 7.1.1414, Graaf van Nassau , regeert tezamen met zijn oudere broer (1442), ontvangt de Nassause landen (1447, 1449), overl. 8.1.1450 (op een reis naar Rome), tr.(1) 1435 Genoveva Gravin van Virneburg, overl. Breda 18.4.1437, dr. van Ruprecht IV van Virneburg, regerend Graaf van Virneburg en Agnes van Solms-Braunfels.

Uit dit huwelijk:

 1. Odilia van Nassau, geb. 4.1437, overl. 7.1495, tr.(1) ca. 1450 Philips 'de jongere' van Katzenelnbogen, geb. 1427, Graaf van Katzenelnbogen, overl. 27.2.1453, zn. van Philips 'de oudere' van Katzenelnbogen, Graaf van Katzenelnbogen en Anna van Württemberg, tr.(2) 3.6.1475 Oswald I van Tierstein, geb. ca. 1423, regerend Graaf van Tierstein , landvoogd in de Elzas, Sundgau en Breisgau, Lotharings en Keuls raad, overl. voor 1488, zn. van Johan II van Tierstein-Blumenberg, Graaf van Tierstein-Blumenberg, en Gertrud van Wineck.
 • Hendrik II van Nassau, tr.(2) 1442 Irmgard van Schleiden, overl. na 1450, dr. van Johan III van Schleiden-Junkerath, heer van Schleiden-Junkerath, en Johanna van Blankenheim.
 • XIa. Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (zn. van Xa), geb. 1419, Graaf van Nassau-Wiesbaden, overl. 9.5.1480, tr. Breda 17.6.1437 Maria van Nassau, geb. 2.2.1418, overl. 11.10.1472, dr. van Engelbrecht I van Nassau-Diez, Graaf van Nassau (1420), en Johanna van Polanen, vrouwe van Breda en de Lek.

  Uit dit huwelijk:

  1. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 10.11.1443, volgt XIIa.

  XIb. Johan III van Nassau-Weilburg (zn. van Xb, geb. 27.6.1441, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 15.7.1480, begr. Weilburg, tr. 1464 Elisabeth ('de Schone') van Hessen, geb. Kassel 14.12.1453, Landgravin van Hessen, overl. 22.4.1489, begr. Weilburg, dr. van Lodewijk I van Hessen, landgraaf van Hessen, en Anna van Saksen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Lodewijk I van Nassau-Weilburg, geb. 1473, volgt XIIb.

  XIc. Engelbrecht II van Nassau-Vianden (zn.van Xc), geb. Breda 17.5.1451, Graaf van Nassau-Vianden, heer van Breda, de Lek, Diest (1499), Roosendaal, Nispen, Wouw (1501), volgt op in de Nederlandse bezittingen (1475), stadhouder van de Nederlanden (1496), ridder van het Gulden Vlies (1473), overl. Brussel 31.5.1504, tr.(1) Koblenz 19.12.1468 Zimburch markgravin van Baden, geb. 15.5.1450, overl. Breda 5.7.1501, dr. van Karel I van Baden, regerend markgraaf van Baden en Catharina van Oostenrijk.

  Engelbrecht II van Nassau-Vianden, tr.(buitenechtelijke relatie(2) onbekende vrouw.

  Uit dit huwelijk:

  1. Engelbrecht (bastaard) van Nassau, Jonker van Nassau , genoot een lijfrente van 500 rijnse guldens van de stad Antwerpen vanaf 1502, overl. 1532.
  2. Barbara (bastaarde) van Nassau, priores van het klooster Vredenberg, genoot eenzelfde lijfrente als haar broer sinds 1502. Na het overlijden van haar broer had zij recht op 1000 rijnse guldens per jaar; zij schreef hierover aan Willem de Zwijger in 1554.

  XId. Jan V van Nassau (zn. van Xc), geb. Breda 9.11.1455, Graaf van Nassau-Vianden en Dietz, graaf van Katzenelnbogen (1500), heer van Siegen, Dietz, Dillenburg, Hadamar, van Breda en de Lek (1504), Stadhouder van Gelderland en Zutphen, overl. Dillenburg 30.7.1516, begr. Siegen, tr.(1) Marburg a.d. Lahn 11.2.1482 Elisabeth van Hessen, geb. Marburg a.d. Lahn 5.1466, overl. Köln 17.1.1523, begr. Siegen, dr. van Hendrik III 'de Rijke' van Hessen, landgraaf van Hessen, en Anna van Katzenelnbogen.

  Uit dit huwelijk:

  1. 1. Hendrik III van Nassau, geb. Siegen 12.1.1483, volgt XIIc.
  2. 2. Johan van Nassau, geb. Dringenstein 3.11.1484, overl. 15.8.1504.
  3. 3. Ernst van Nassau, geb. Dillenburg 9.4.1486, overl. Dillenburg 12.10.1486.
  4. 4. Willem I 'de Rijke' van Nassau, geb. Dillenburg 10.4.1487, volgt XIId.
  5. 5. Elisabeth van Nassau, geb. 1488, overl. Dillenburg 3.6.1559, tr. ca. 1505 Jan van Runkel, geb. 1485, graaf van Wied, overl. 18.5.1533, zn. van Frederik van Runkel, graaf van Wied, en Agnes van Virneburg.
  6. 6. Maria van Nassau, geb. Vianden 2.1491, overl. Siegen 1547.

  Jan V van Nassau, tr.(2) onbekende vrouw.

  Uit dit huwelijk:

  1. Elisabeth van Nassau, tr. Jan van Renesse, ridder.

  XIe. Jan I (bastaard) van Nassau (zn. van Xc, geb. ca. 1435, kastelein van Heusden , rentmeester van het Graafschap Vianden, overl. 29.11.1506, tr.(1) Johanna van Ruyven.

  Uit dit huwelijk:

  1. 1. Adam I van Nassau,volgt XIIe.
   2. Katharina van Nassau, non te Breda, overl. 8.1.1524.

  Jan I van Nassau, tr.(2) (huw. voorw. 4.11.1470) Adriana van Haestrecht, geb. ca. 1450, testeert 14 november 1505, overl. 8.10.1512, dr. van Pauwel van Arckel van Haestrecht, Heer van Drunen, Loon, en Katharina van Naaldwijck.