De Huizen van Oranje en Nassau

Europese Adel
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Europese Adel en Geslachten

Nederlandse Adel en Geslachten

Voor Nederland en België geldt het decreet uit 1817 van Koning Willem I, dat de Kronen voor de verschillende rangen van de Nederlandse Adel vaststelde. De adellijke rangkronen bestaan telkens uit een gouden hoofdband, wel of niet bezet met edelstenen, of omwonden met een parelketting en boven op de band verschillende coinaties van 'fleurons' en met parels getopte gouden punten. De Belgische Adel kent de volgende titels: Prins (P), Hertog (Hg), Markies/Markgraaf (Mk),Graaf (Gf), Burggraaf (Bg), Baron (Bn) en Ridder (Rr). Behalve de riddertitel kennen alle de vrouwelijke equivalenten. Ongetitelde adel draagt het predicaat jonkheer (Frans: écuyer), met het vrouwelijke equivalent jonkvrouw (geen vrouwelijk equivalent in het Frans). Daarnaast bestaan er de predicaten: Zijne / Hare Majesteit, Zijne / Hare Koninklijke Hoogheid, Zijne/Hare Allerdoorluchtigste Hoogheid, Zijne / Hare Doorluchtige Hoogheid, Zijne / Hare Hoogheid.

Dit is een lijst van Nederlandse adellijke families zoals opgenomen in het Filiatieregister van de Hoge Raad van Adel in Den Haag, het formele register van de Nederlandse adel. Adellijke families die in de loop der eeuwen uitgestorven zijn vóór de uitroeping van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, staan hier niet in. Indien aan een geslacht een adellijke titel is toegekend mogen de leden van dit geslacht, al naargelang de wijze waarop deze titel is toegekend (dat wil zeggen bij eerstgeboorte of op allen) één van de volgende titels voeren: Ridder, Baron, Burggraaf, Graaf, Markies, Hertog of Prins en natuurlijk de vrouwelijke equivalenten hiervan, uitgezonderd de riddertitel, want daarvan is geen vrouwelijke variant in Nederland.

In Nederland mag de adel slechts één adellijke titel voeren, het Koninklijk Huis uitgezonderd. De adellijke titel wordt, in tegenstelling tot het adellijke predicaat, vóór de achternaam geplaatst, uitzonderingen daargelaten, zoals bij de familie Van Welderen Baron(es) Rengers of van Panthaleon Baron(es) van Eck. Ongetitelde adel heeft recht op het voeren van het adellijke predicaat van Jonkheer of Jonkvrouw. Dit predicaat wordt vóór de voornaam gevoerd en kan worden afgekort als jhr. of jkvr. Na de onafhankelijkheid van België in 1831 (feitelijk) komen er geen Hertogelijke families meer voor in de Nederlandse adel en is het aantal Nederlandse adellijke families met de titel van Markies en Burggraaf aanzienlijk gereduceerd. Feitelijk wonen er thans geen Mark- en Burggrafelijke, Nederlandse adellijke families (meer) in Nederland.

Hoewel er wel verzoeken om inlijving in de Nederlandse adel zijn binnengekomen van buitenlandse adellijke families met de titel(s) van Markies, Hertog en/of Prins, voert de Hoge Raad van Adel het beleid om deze families niet in te lijven. Alles hoger dan graaf kwam niet voor inlijving in aanmerking, met uitzondering van de aan de Koninklijke familie gelieerde leden van het geslacht de Bourbon de Parme in 1996. Van alle adellijke families wordt een genealogisch periodiek uitgegeven, verschijnend eenmaal per jaar (een aantal malen eenmaal per twee jaar), getiteld Nederland's Adelsboek. Vanaf 1988 tot (waarschijnlijk) de komende uitgave van eind volgend jaar zijn alle geslachten wederom bijgewerkt; de serie die begonnen is in 1988 geeft een overzicht van àlle tot de Nederlandse adel behoord hebbende leden. De serie uitgegeven tussen 1973 tot 1987 gaf alleen een état présent van de alsdan levende leden van adellijke families. Dit naslagwerk is op de meeste Rijksarchieven beschikbaar.

Legenda bij lijst van Adeldom:

Keizer
Keizerskroon
A = overgang op allen. Indien hoofd of eerstgeboorte van adellijke familie een afwijkende titel voert is dit aangegeven
E = overgang bij eerstgeboorte. De rest van de adellijke familie is in principe ongetitelde adel,
tenzij anders aangegeven
P = persoonlijk (geen overgang), ook wel ad personam genoemd
K = leden behoren tot, of deels tot de Nederlandse Koninklijke familie. Verkrijging of vererving van titels is apart geregeld, naast die van de wet op de adeldom
I = inlijving van buitenlandse adel in de Nederlandse adel
B = adellijke familie met heden ten dage niet-Nederlandse nationaliteit, maar wel behorende tot
de Nederlandse adel
O = titel is omgezet naar een andere titel. Erachter staat waarin de titel is omgezet
V = titel is vervallen of niet meer bestaande. Adellijke familie behoort alleen nog tot de ongetitelde adel, tenzij anders aangegeven
U = adellijke familie is uitgestorven. Tussen haakjes erachter het jaar van uitsterven
R = adellijke familie is geroyeerd. Tussen haakjes erachter het jaar van royement
( ) = Namen van families die opgehouden zijn tot adel te behoren of wier titel niet meer bestaat,
staan tussen haakjes.
keizer
Koningskroon

Families met de titel Prins of Prinses

- De Bourbon de Parme -

- A, I • De kinderen van Carlos Hugo van Bourbon-Parma zijn in 1996 ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel Prins(es) de Bourbon de Parme
en met het predicaat Koninklijke Hoogheid.

- van Oranje-Nassau -

- K • De meeste leden van het Koninklijk Huis behoren tot de adel, met de titels Prins(es) der Nederlanden en/of Prins(es) van Oranje-Nassau.
De kinderen van Prins Claus der Nederlanden voeren tevens het predicaat van Jonkheer van Amsberg. De Koning(in) als fons honorum staat boven de adel.

- de Riquet de Caraman -

E, B • De familie behoort zowel tot de Nederlandse als de Belgische adel. In de Nederlandse adel is het hoofd Prins van Chimay, de rest vande
familie is graaf of Gravin.

- Wellesley -

E, B • Een Britse familie die behoort tot Nederlandse adel: de Hertog van Wellington is Prins van Waterloo; de rest van de familie is Jonkheer of Jonkvrouw.

Families met de titel Hertog of Hertogin

De titel Hertog of Hertogin bestaat niet langer in de Nederlandse adel.

Families met de titel Markies of Markiezin (Markgraaf/Markgravin)

- (van Hoensbroeck) -

E, B, V • De familie leefde sinds eind 18e eeuw in Duitsland. Het hoofd van de familie is aldaar bekend als Marquis und Graf von und zu Hoensbroech. Overige leden van deze familie voeren de titel van Graf en Gräfin von und zu Hoensbroech.

In de Nederlandse Adel is de titel Markies vervallen, alle familieleden zijn Graaf of Gravin.

- Le Poer Trench -

B • De Anglo-Ierse familie behoort zowel tot de Nederlandse als de Britse adel. De Earl of Clancarty is in de Nederlandse adel Markies van Heusden; de rest van de familie is Jonkheer of Jonkvrouw.

Families met de titel Graaf of Gravin

Graaf
Graaf

(d'Aubremé) - E, U (1835)
(d'Auxy) - A, E, B • Behoorde ook tot de Belgische adel (U (1985?)
Bentinck (II) - A, I • De andere tak van de familie is Baron of Barones.
(de Borchgrave d'Altena) - A, B • Wordt ook gerekend tot de Belgische adel.
(Borluut) - A, U (1946).
van (von) Bylandt - A.
van den Bosch - E, V.
(du Chastel de la Howarderie) - A, V.
Dumonceau - A.
(van der Duyn) (I) - A, U (1969).
Festetics de Tolna - A, I.
de Ficquelmont - E
de Geloes - A
(van der Goltz) - A, U (1863)
(van Gronsfeld Diepenbroeck) - A, U (1827)
van Heerdt tot Eversberg - E • De rest van de familie is Baron of Barones.
(van Heiden/von Heyden) - A, I, V
de Hochepied - A, I
van Hoensbroeck - A, B
van Hogendorp (I) - E, I • De andere tak van de familie is Baron of Barones.
(von Hompesch-Rürich) - A, I, U (1932)
de Marchant et d'Ansembourg - A
(de Larrey) - A, I, U (1848)
van Limburg Stirum - A
van Lynden (II) - A • De andere tak van de familie is Baron of Barones.
(van Nassau la Lecq) - U (1824)
de Norman d'Audenhove (I) - E
von Oberndorff - A, I

van Oranje-Nassau van Amsberg
- A, K • De familie voert de titels Graaf of Gravin
van Oranje-Nassau en Jonkheer of Jonkvrouw van Amsberg.
de Perponcher Sedlnitsky (II) - E
von Quadt (II) - A
van Randwijck - A
von Ranzow - A
van Rechteren A
van Rechteren Limpurg (Rijksgraaf) - A
(van Reede) (I) - A, V
(van Renesse) - A, U (1855)
de Riquet de Caraman - A, B • Het hoofd van de familie is Prins.
Schimmelpenninck - A
zu Stolberg-Stolberg - A, I
(van Wassenaer) - A, V • De familie voert alleen nog de titel Baron of Barones.
Wolff Metternich - A, I
van Zuylen van Nijevelt - E, I, B • De rest van de familie is Baron of Barones.
du Bus de Gisignies - E, B
de Preud'homme d'Hailly de Nieuport - E • Het hoofd van familie voert de titel Burggraaf van Nieuport.
Roest van Alkemade - E, B • De rest van de familie is Baron of Barones.
Graaf
Gravin

Families met de titel Baron of Barones

Baron
Baron

d'Ablaing (van Giessenburg) - A, B (Nederlandse tak uitgestorven in 1972; in de VS leeft
nog een in 1872 gevestigde tak)
van Aerssen Beijeren van Voshol - A
(Alberda) - A, V
(van Alderwerelt) - A, U (1905)
van Asbeck - A
d'Aulnis de Bourouill - A
(van Aylva) - A, U (1827)
(van Balveren) - A, U (1944)
(Barbaix (de Bonnines)) - E, U (1929)
Baud - E
(de Beijer) - E, I, U (1836)
(de Bieberstein Rogalla Zawadsky) - A, U (1947)
(de Billehé de Valensart) - A, U (1908)
Bentinck (I) - A, I • De andere tak van de familie is Graaf of Gravin.
(van Boecop) - A, U (2002)
van Boetzelaer A
(van den Bogaerde) - E, V
(du Bois) - E, U (1908)
(von de Bongart) - A, R (1820)
van der Borch - A
(van der Hooghe van Borssele) (I) - P, U (1829)
(Bounam de Ryckholt) - A, U (1947)
van Brakell - A
Brantsen - E
van Breugel - E
(Van Brienen) (I) - E, U (1974)
(van Broeckhuysen) - A, U (1887)
(du Bus) (II) - U (1976)
(du Bus de Warnaffe) - V
Calkoen - E
van der Capellen - A
(de Casembroot) - E, I, V
(Chassé) - E, U (1861)
(Clifford) - E, V
van Coeverden - A
Collot d'Escury - A, I
de Constant Rebecque - A, I
(Coppin) - E, U (1970)
(De Crassier) - A, U (1949)
Creutz - A, I
(Daelman) - E, V
(Dedel) - E, V
van Dedem - A
(van Delen) - A, U (1956)
(von Derfelden) - E, U (1857)
Dibbets - E
(Diert) - E, U (1902)
(van Doorn) (I) - E, V
(van Dopff) - A, U (1922)
van Dorth tot Medler - A
(van der Duyn) (I) - A, O • De titel van deze tak is omgezet naar Graaf.
(van der Duyn) (II) - A, U (1969)
van Eck - A
van Erp - A
(Fagel) - E, U (1940)
van der Feltz - A, I
(Forstner van Dambenoy) - A, I, U (1931)
(van Fridagh) - A, I, U (1959)
(Gansneb, was ook genoemd Tengnagel) - A, U (1932)
van Geen - E
de Geer - E, I
Gericke - A
(von Geusau) (II) - E, U (1906)
Gevers - E
(de Gijselaar) - E, U (1953)
(de Girard de Mielet van Coehoorn) - E, I, V
(van der Goes) - A, V
(van Goltstein) - A, U (1934)
(de Graillet) - E, U (1902)
Groeninx van Zoelen - E
(Hacfort) - E, U (1939)
(van Haeften (adellijke familie)) (I) - A, U (1881)
van Haersolte - A
(van Hall) - E, U (1866)
van Hangest d'Yvoy - A
van Hardenbroek - A
(van Haren) - A, U (1850)
van Harinxma thoe Slooten - A
de Heeckeren d'Anthès - A, I
van Heeckeren - A
van Heemstra - A
van Heerdt - A
van Heerdt tot Eversberg - A • Het hoofd van deze tak van de familie Van Heerdt is Graaf.
(van Heilmann van Stoutenburg) - E, I, U (1916)
(van der Heim) - E, U (1898)
van Hemert tot Dingshof - A
(van Herzeele) - E, U (1960)
de Heusch - A
van der Heyden - E
van der Heyden van Doorneveld - E
van Hogendorp (II) - A, I • Het hoofd van een andere tak van deze familie is Graaf.
(Hogguer) - A, I, U (1911)
van Hövell- A
(van Hugenpoth) - A, U (1990)
Huyssen van Kattendijke - E • De rest van het mannelijk gedeelte van deze familie is Ridder.
van Imhoff - A
(von Innhausen und Kniphausen) - A, U (1884)
(d'Isendoorn à Blois) - A, U (1865)
van Isselmuden - A
van Ittersum - A
(van Keppel) - A, V
(de Keverberg) - A, U (1921)
(Klerck) - A, U (1926)
van Knobelsdorff - A, I
de Kock (I) - E
de Kock (II) - A
Krayenhoff - E
(van Laer) - A, U (1877)
(de Lamberts de Cortenbach) - E, P, U (1872)
(Lampsins) - A, R (1834)
(Lampsins van den Velden) - A, U (1953)
van Lamsweerde - A
van Lawick - A
van Lawick van Pabst- A
(de Liedel) - E, U (1852)
von (de) Loë - A
van Lynden (I) - A • De andere tak van deze familie is Graaf.
de Macar - E
Mackay - A
von Maltzahn - A, I
(van Massow) - A, I, U (1909)
(de Meer d'Osen) - A, U (1905)
Melvill van Carnbee - E
(de Mey) - E, V
Michiels van Kessenich - E
(Michiels van Verduyn) - E, V
Mollerus - E
Mulert - A
Van Nagell - A
van Nahuys - E, I
(de Negri) - A, U (1934)
(Nepveu) - E, U (1903)
(van Neukirchen genaamd Nyvenheim) - A, U (1940)
(de Norman d'Audenhove) (II) - E, P, V
van Oldeneel tot Oldenzeel - A
(d'Olne) - A, U (1891)
(van Omphal) - E, I, U (1863)
d'Osy de Segwaert -
(van Pabst) - E, I, P, V
van Pallandt - A, I
(van Panhuys) - E, V
(de Pélichy) - E, V
(de Perponcher Sedlnitsky) (I) - E, I, V
(de Perponcher Sedlnitsky) (II) - E, I, O • Het hoofd van deze tak van de familie
is omgezet naar Graaf.

Barones
Barones