De Bilderberg
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

De Bilderberg Bijeenkomsten

De Bilderberg Conferentie 2020

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten
van Amerika en Europa. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland
en Prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende
opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 50
geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hij op last van Prins Bernhard en een
Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.

Hotel De Bilderberg in de zomer, Prins Bernhard, co-founder van de Bilderberg Conferentie's en De Bilderberg in de winter.

Volgens Bernhard was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie. De eerste conferentie
was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het
communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie. Prins Bernhard was
voorzitter van de conferentie. Iedere genodigde had acht minuten spreektijd, maar ook buiten de zittingen om was er veel contact tussen de
genodigden. Dit zorgde ervoor dat aan het eind van de conferentie de sfeer tussen de deelnemers erg goed was. De Bilderbergconferentie groeide
door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften en particulieren en (in elk geval de eerste van bedrijvenedities)
in belangrijke mate door de CIA.

In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen. Amerikaanse presidenten zoals George H.W.
Bush, George W. Bush, en verder Henry Kissinger, David Rockefeller, Jan Peter Balkenende. In 2004 was Bert Koenders aanwezig op een Bilderberg
conferentie in Italië, en vele anderen. In 2010 werd de conferentie gehouden in de Spaanse stad Sitges, in hotel Dolce. Prins Bernhard
bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheedaffaire was dat ook ten einde. Daarna heeft Prinses Beatrix
de rol van Prins Bernhard overgenomen. Tegenwoordig is de Belgische topman Étienne Davignon voorzitter.
De organisatie heeft een hoofdkantoor in Leiden.

In 2020 is de Conferentie ook afgelast, vanwege de Corona-epidemie. In 2021 konden we ook geen kennis nemen van info over dit gebeuren.
In 1976 was dit voor de eerste keer het geval, Doch dit jaar is de conferentie wel doorgegaan.