De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg(D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Prinsen van Oranje en Nassau

De lijkstatie Prins Frederik Hendrik van Oranje

vervolg

Linksboven: Adriaen van Naeldwijck, Heer van Tempel I en Drost van Leerdam draagt de vlag van Leerdam, Henrick van Ede, Heer van Woudenberg houdt het wapenpaard van Buren vast tezamen met Bernhard Muin van Schwarstein, Luitenant in dienst van Zijne Hoogheid , Comtable te peerde. Vervolgens Philips van Steeland, Luitenant-Kolonel en Drost van Buren met de vlag van die stad. Achter hem Johan van Wevort, Heer van Ossenberh en Kapitein Wihem Cabeljauw die beiden het wapenpaard van Moers in bedwang houden. Tenslotte Wilhem Reinier Cloet, Gouverneur en Dorst van Meurs met de vlag van Meurs.

Rechtsboven: Arent Jurrien van Haersolte, Sergeant-Major met het wapenpaard van Lingen dat hij met Fr. Henr. van Randwijk, Heer van Rossum, vasthoudt. Broer Rutger van Haersolte draagt de vlag van Lingen. De derde broer Ridder Simon van Haersolte voert tezamen de Sergeant-Majoor Frederik van Liere het wapenpaard mee van Chalon. De kapitein Reijnier van Raesvelt is de vlaggendrager van Chalon. Tenslotte de beide paardenmenners van Dietz, Jan van Berchem, Ridder en Gecommiteerde van de Rekenkamer van Zeeland en Balthasar van Cuijck van Meteren, Heer van Meteren die samen het wapenpaard van Dietz onder controle hebben. Als laatste de vlaggendrager van Dietz,Frederick van Reede van Renswoude.

Boven: Het wapenpaard van Vianden wordt geleid door Ritmeester Bernhard van Oostrum, Heer van Broeckhuysen en Ritmeester Diderick Beens en dan volgt met de vlag van Vianden, Francois Aerssen van Spijck. De Sergeant-Major Louis de Maude van Monfort begeleidt samen met de Sergeant-Major Jan van Dorp, tevens Commandeur van Bommel, het wapenpaard Catzenellebogen, waarnaast Alexander de Zoete, Heer van Villers de vlag van de stad draagt. Vervolgens Wilhem van Levin, Heer van Famars en Sergeant-Major van de Garde van Zijne Hoogheid, die met Ritmeester Johan van Oostrum, Heer van Meersbergen het wapenpaard van Nassau meevoeren. Tenslotte de vlaggendrager van Nasssau, Wilhem van Lier van Oosterwyck.

Linksboven: Maximiliaen van Hertain, Heer van het Marquizaat Rum, en Ridder Coert vander Reek , begeleiden samen met wapenpaard van Orange, terwijl Capitein Pieter van Wassenaer, Heer van Sterrenburgh op een lans het banier van Orange toont. De Heraut van Wapenen Commssaris van Monsteringh, Johan van Luchtenburch draagt de Herautenkleding van zijn Heer, Prins Frederik Hendrik. Cornelis vanVarick, Heer van Wijenroy draagt het kleine vaandel van het Prinsdom Orange gevolgd door Carel van Wijngaerden die het grote vaandel van Orange toont. De riij wordt gesloten door het slagveldpaard van de Prins dat wordt begeleid door Anthonij Deschamp, Stalmeester van Frederik Hendrik en Sittich van Berlephs, ook Stalmeestervan Zijne Hoogheid.

Rechtsboven: De grote standaard van Frederik Hendrik wordt gedragen door Wigbold van Broesema, Edelman van de Camer. Adriaen van Matenes en Gerrit van Poel, Heer van Poel Geest begeleiden het paard van Eere. Wilhem van Matenes, Heer van Rascourt neemt de grote Banier voor zijn rekening. Vervolgens draagt Wilhem van Wassenaar, Heer van Veurrn, het wapen van Laval. Arendt Adam van Wassenaar, Heer van den Bossche Heemraed van Rhijnlande laat het wapen van Stolbergh zien, Nicolas van Duijn, Heer van Rijswijck en Heemraad van Delftsland draagt het wapen van de Coligny, waarbij Aelbert van Wassenaer, Heer van Alekemade en Heemraed van Delftsland de rij sluit met het wapen van Nassau en Orange.


Boven: De Kroon die op de helm van Prins Frederik Hendrik hoort, wordt gedragen door Aelbert van Raephorst, Heer van Raephorst, terwijl Ridder Philips van Dorp. Heer van Dorp en Gecommiteerde Raedt ter Admiraliteit het volle wapen van Prins Frederik Hendrik toont, voorzien van de Orde van het Gulden Vlies. George Gleser, Coronel van de Garde toont het Rapier der Wapenen. Frederick van Nassau, Heer van Zuylesteyn, Commandeur in 't Sticht van Utrecht bezit de Wapenrock van de Prins in deze stoet, gevolgd door het Rouwpaard dat wordt aan de leidsels mee genomen door Herm. Frederick, Graeff van Bergh en Coronel te Peerde, tezamen met Henri Aelbert Baron van Slayata, Sergeant-Major te Peerde. Dan Otto Grave van Limburch, Heer van Stirum en Ritmeester alsmede Gouverneur van Grel. die de Orde van de Kousenband van de Koning van Engeland mee neemt. Tenslotte Jurrien Erust, Grave van Limburch, Heere van Stierum , Sergeant-Major te Peerde die het Zwaard van de Souveraniteit in zijn hand houdt.

Linksboven: De Prinselijke kroon wordt gedragen door Fred. Magnus Wilt en Rhijngrave, Generaal van de Ruyterye en Gouverneur van Sluys. Gevolgd door de offmeesters Mauritz van Sijdenburgh en Henrik Hage. Dan Arent van Dorp, Heer van Arents Dorp, eerste Hoffmeester en Raedt van Zijne Hoogheid. Vervolgens Willem van Perfijn, Commissaris van Montsieringh als Heraut van Wapenen. Voorts Jan van Welderen Sergeant-Major te Peerde die het leidpaard van de lijkwagen van de Prins bij de halsband heeft met Johan van Merode, Heer van Ruwierden, Sergeant-Major te Peerde en Gouverneur van Ravesteyn. Tenslotte Wiltke van Swartsenburgh Sergeant-Major te Peerde, Eufebius Burchart Bentingh, Sergeant- Major te Peerde.

Rechtsboven: Willem van Broekhuysen, Sergeant-Major ter Peerde en de Sergeant-Major te Peerde Jan Entens, alsmede Ludolph van Steenhuysen, Heer van Oplod, Sergeant-Major te Peerde, Amptman vande Grave en lande van Cuyck en Anton Crock, Sergeant-Major te Peerde die de laatste paarden sturen. Dan Hans Aelbrecht, Grave van Solms, Generaal van de Atillerye en Gouverneur van Maestricht. Er tegenover Johann Mauritz, Graeve van Nassau en Luitenant-Generaal van de Ruyterye, tevens Gouverneur van Wesel. Vervolgens Hans Wolphert heer van Brederode, Seigneur van Vianen, en Marschalck van't Leger. Voorts Willem Frederik, Grave van Nassau Gouverneur van Vrieslandt.Tenslotte de Luitenants-Coronel, Boshuysen, De Grutere, Hallart en Henryfone die het dak dragen van de Poisie.

Boven: De Luitenants-Coronel, Levingstone, Vaticela, Moriaq, De felin, Dolman, Berington, Durfort, Niewfalse, Calliopin en La Vieuville dragen het dak van de Poisie. Voorts Don Guillaume, Prince van Portugal, Don Emmanuel, Prince van Portugal, vergezeld van David van Morlot, Heer van Bavoyen, President van Chrychfraet. Dan Zijne Doorluchtigheid Keurvorst Willem Frederik van Brandenburg, in gezelschap van Boguslaw Radzivl, Hertog van bieere ende Dubinsky, F├╝rst Christian van Anhalt en Chrentrijck Burckstorss, Opper Stalmeester van Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid.

Linksboven: Don Ferdinand Alex, Prince van Portugal, Mauritz, Palzgrave van Rhys, Henrij Charle de la trimouille, Prince van Talmont, Fritz, Grave van Nassau, Coronel te Peerde, Henrick, Grave van Nassau en Coronel-Goeverneur van Hulst, Mauritz, Grave van Solms en kapitein. Dan Frederick, Grave van Dona, Coronel, Christiaen Albert, Grave van Dona, Coronel te Peerde. Tenslotte Christoffel, Grave van Dona en kapitein.

Rechtsboven:
Gerorge Fritz, Grave van Waldeck, Sergeant-Major, Abel de servin, Grave van la Roches, Ammbassadeur extra-ordinair van Vranckryck, Franciscus de Susa Cotinho, Ambassadeur van Portugal, gevolgd door de Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.

Boven: De Edele ende Mogende Heeren Raden van State der vereenighde Nederlanden, vergezeld van de camerbewaerders van Haer Groot Mogendenen de rij wordt gesloten door de Aert Goubel als Heraut van Hollandt.

Linksboven: De Edele en Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt.

Rechtsboven: De Eerste Deurwaerders van de Hoge Rade. Dan Den President enden Raden vanden HoogenRade over Hollandt, Zeelandt en Vrieslandt. Tenslotte de Eerste Deurwaerders van de Hove van Hollandt en tenslotte Den President ende Raden over Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt.

Boven: De Deurwaerders van de Rekenkamer van Hollandt. Dan de Rekenmeesters vande Graeflickheit van Hollandt, de Magistraet van Delft. Vervolgens de Magistraet van 's Gravenhage en tenslotte de Predicanten van Delft.

Linksboven: Instructie voor de diverse personen die de Lijkstatie begeleiden en waar nodig saluutschoten uitvoerden onder bevel van de Luitenat-Generaal van het 'Gheschut', de Heere Coin.

Rechtsboven: Voorts de volgorde van de samenstelling van de stoet van deelnemers aan de Lijkstatie van Prins Frederik Hendrik.

Boven: De Predicanten van 's Gravenhage, alsmede de uitleg van hoe de wagen van de lijkstatie in elkaar was gezet. In het midden de Wapens van de Staten waarvan Prins Frederik Henderik Stadhouder was of het bewind over voerde namens de Staten van Hollandt, t.w. Gelderland, Hollandt Zeeland, Utrecht,Vrieslandt, Overijssel en Groningen.