De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldiek
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Heraldiek Duitse Wapens Deelstaten 

Wapen en Info Duitse Deelstaten en Bondslanden

Duitsland (Duits: Deutschland), officieel de Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), is een Midden-Europese staat die wordt gevormd door een Federatie van 16 zelfstandige Deelstaten, in het Duits Bundesländer of Länder (enkelvoud Land) geheten. Duitsland ligt in Midden-Europa en grenst in het Noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het Oosten aan Polen en Tsjechië. Voorts in het Zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het Westen aan Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland. De Bondsrepubliek Duitsland heeft met 82.369.548 (2008) inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. Het land is een belangrijk lid van de Europese Unie en van de economische, politieke en militaire organisaties in Europa.

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870/1871 slaagde de Pruisische kanselier Otto von Bismarck erin de los van elkaar staande Staten en Koninkrijken van de Noord-Duitse Bond, Beieren, Württemberg, Baden en Hessen-Darmstadt achter zich te verenigen. Op 18 januari 1871 werd in de Spiegelzaal van het Kasteel van Versailles het Duitse Keizerrijk geproclameerd met Wilhelm I als eerste Keizer. Helaas vonden we zijn zoon Keizer Wilhelm II, na verloop van tijd, terug in Doorn als verplichte gast van Koningin Wilhelmina. Hij was immers haar neef. en familie schept nu eenmaal verplichtingen zeker in een feodoale omgeving waaruit de Keizerl als de Koningin voort kwam. Hun opvoeding was dus wat anders dan thans gebruikelijk is.


De Duitse Deelstaten

Het Keizerrijk was een Vorstenbond onder Pruisische leiding, waarbij de afzonderlijke staten op cultureel en bestuurlijk gebied een grote mate van soevereiniteit genoten. Op het einde van de 19e, begin 20e eeuw laaiden de internationale spanningen zeer hoog op. De industriële revolutie, kolonialisme en nationalisme kenden hun hoogtijdagen, wat uiteindelijk resulteerde in de Eerste Wereldoorlog. Nadat het Duitse Rijk in 1918 gecapituleerd had, werd het gedwongen tot afstand van een aantal gebieden en tot zware herstelbetalingen.

De zwakke structuur van de toen opgerichte Weimarrepubliek, de zware lasten die het land opgelegd waren, de sociale onrust en de economische crisis maakten de weg vrij voor de overname van het land door de nationaalsocialisten onder leiding van de Oostenrijker Adolf Hitler. De door het Duitse Rijk begonnen Tweede Wereld oorlog leidde in 1945 tot de bezetting van het land door de geallieerde Russische, Britse, Amerikaanse en Franse strijdkrachten. De gebieden ten oosten van de rivieren Oder en Neisse werden aan Polen en de Sovjet-Unie toegewezen en de Duitse bevolking (ruim 12 miljoen) werd uit deze gebieden en de rest van Oost-Europa verdreven.

In 1949 werden in de geallieerde bezettingszones twee Duitse staten opgericht: de Bondsrepubliek Duitsland (BRD), die de Britse, Amerikaanse en Franse zone omvatte (West-Duitsland) en de Duitse Democratische Republiek (DDR) in het door de Sovjet-Unie bezette deel (Oost-Duitsland). De Bondsrepubliek Duitsland werd gevormd naar het democratische en economische model van het westen; de regeringszetel, tevens hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland, was Bonn, terwijl Oost-Berlijn hoofdstad van de DDR was. De DDR sloot zich, ideologisch, economisch en militair gezien aan bij het socialistische/ communistische Oostblok, onder leiding van de Sovjet-Unie. Het werd de meest westelijke staat achter het IJzeren Gordijn.

De Berlijnse Muur scheidde vanaf 13 augustus 1961 Berlijn in oost en west en werd symbool voor de verdeelde natie. De val van het communistische blok en het einde van de Koude Oorlog betekenden ook de val van de muur op 9 november 1989, de opening van de grenzen tussen de twee Duitslanden en uiteindelijk de hereniging op 3 oktober 1990. De regeringszetel stond van 1949 tot 1999 in Bonn.

Daarna werd Berlijn de hoofdstad van het herenigde West- en Oost-Duitsland onder de naam Bondsrepubliek Duitsland.Het heeft de Bondsrepubliek Duitsland veel moeite en goud gekost de twee helften in maatschappelijk en economisch opzicht te verenigen. Nog altijd maakt het toenmalige DDR in economisch opzicht een minder florissante ontwikkeling door dan het voormalige West-Duitsland. Per januari 2002 ging Bondsrepubliek Duitsland met elf andere Europese landen binnen de Europese Unie over op de euro als nationale munteenheid. De oude munteenheid was de Duitse mark (DM).

Vrijstaat Beieren

De Vrijstaat Beieren (Duits: Freistaat Bayern, Beiers: Baian, Latijn: Bavaria) is qua oppervlak de grootste deelstaat (Bundesland) van Duitsland. De deelstaat, in het Zuiden van Duitsland gelegen, heeft als hoofdstad München. De vrijstaat is ontstaan uit het Hertogdom Beieren, dat deel uitmaakte van de Beierse Kreits. Oppervlakte: 70.551,57 km². Bevolking: 12.519.728 (31-03-2013). Bevolkingsdichtheid: 177,50 inw./km². Politiek: Minister-president: Horst Seehofer (CSU). Coalitie: CSU, FDP Stemmen in de Bondsraad: 6.

Beieren ontstond toen een Germaanse stam, de Bajuwaren, in de 6e eeuw n.C. het gebied binnenviel en er een Hertogdom stichtte onder de Agilolfingen. In naam zijn de Beieren christen, maar pas na de komst van priesters uit het Iers-Gallische westen ontstond er een geloofsleven. Bonifatius werd ondersteund door Hertog Odilo (734-748) en reorganiseerde of stichtte de bisdommen Regensburg, Salzburg, Freising en Passau. Hertog Tassilo III (748-788) maakte zich los van het Frankische Rijk en onderwierp de Slavische stammen in het Alpengebied. In 788 werd Tassilo door Karel de Grote afgezet en het stamhertogdom ingelijfd bij het Frankischer Rijk. Bij de opdeling van het Frankische Rijk in 843 in het Verdrag van Verdun kwam Beieren ongedeeld bij het Oost-Frankische Rijk onder Lodewijk de Duitser.

Binnen het Oost-Frankische Rijk was Beieren het kernland van de Koningen. Eeuwen later, In november 1918 werd de tot dan toe populaire Koning Lodewijk III door een volksopstand, de Beierse Revolutie onder leiding van de onafhankelijke socialist Kurt Eisner, afgezet en verjaagd. Eisner riep daarop de Freistaat Bayern uit en werd minister-president.

Op 21 februari 1919 werd Kurt Eisner door de jonge Graaf Anton von Arco auf Valley doodgeschoten. Als wraak riepen de onafhankelijke socialisten de Radenrepubliek Beieren uit. Later werden de onafhankelijke socialisten door communisten afgezet, die de tweede Radenrepubliek uitriepen. Op 1 mei 1919 werd de Radenrepubliek ten val gebracht door de diverse vrijkorpsen. Na het rode experiment werd Beieren het bolwerk van extreem-rechtse nationalisten en reactionairen die tegen de republiek gekant waren. In het begin van de jaren '20 werd Gustav Ritter von Kahr (29 november 1862 - 30 juni 1934) rijkscommissaris van Beieren en trachtte haar af te scheiden van de rest van Duitsland. In 1923 poogde Adolf Hitler, gesteund door zijn nazi's en generaal Erich Ludendorff, via een staatsgreep (putsch) Von Kahr af te zetten en van Beieren een nazi-staat te maken. Deze staatsgreep werd in de kiem gesmoord.

Nadien was het er vrij rustig, en Von Kahr moest na verloop van tijd plaatsmaken voor meer constitutioneel gezinde lieden. Desondanks bleef Beieren de bakermat van de nazi's en ook de belangrijkste hoofdkwartieren van de nationaal-socialisten waren er gevestigd. Na de nationaalsocialistische machtsovername (1933) werden in Neurenberg de antisemitische Neurenbergerwetten afgekondigd (1935). In 1945 werd Beieren door de Amerikanen bevrijd/bezet, en zij installeerden er een interimbestuur, later na democratische verkiezingen vervangen door een Beierse regering. De Rijnpalts bleef gescheiden van Beieren en ging deel uit maken van de deelstaat Rijnland-Palts. Sindsdien groeide Beieren uit tot de rijkste deelstaat van Duitsland. Het wordt tegenwoordig vrijwel ononderbroken geregeerd door de Christelijk-Sociale Unie (CSU), de Beierse zusterpartij van de Christen-Democratische Unie (CDU).


Wapen Stad Berlijn

Berlijn (Duits: Berlin) is de hoofdstad van Duitsland en als stadstaat een deelstaat van dat land. Hoofdstad: Berlijn. Oppervlakte: 91,85 km² Bevolking: 3.513.026 (12-12-2012), Bevolkingsdichtheid: 3818 inwoners per km². Politiek: Minister-president: Klaus Wowereit (SPD) (regerend burgemeester). Coalitie: SPD/Die Linkspartei. Stemmen in de Bondsraad: 4. Het is een metropool en de grootste stad van het land, met 3.415.742 inwoners. Het is tevens één van de grootste steden van de Europese Unie. Ook geldt het in Europa als één van de grootste culturele, politieke en wetenschappelijke centra. De stad is ook bekend vanwege het hoog-ontwikkelde culturele leven (festivals, nachtleven, musea, kunsttentoonstellingen enz.) en de liberale levensstijl, moderne tijdgeest en de lage kosten.

Bovendien is Berlijn één van de groenste steden van Europa: 18% van Berlijn bestaat uit natuur en parken en 7% uit meren, rivieren en kanalen. De stad ligt in het noordoosten van het land, aan de rivier de Spree en wordt omsloten door de deelstaat Brandenburg, waarvan ze sinds 1920 geen deel meer uitmaakt. Eigenlijk bestaat Berlijn uit twee steden. Rond 1230 hebben de graven Johan I en Otto III de stad Berlijn-Cölln gesticht. Helaas zijn de aktes van de stichting niet bewaard gebleven. De eerste keer dat ze genoemd worden is 1251 voor Berlijn en 1261 voor Cölln. In 1307 besloten de twee gemeenschappen samen te gaan en in 1400 hadden de plaatsen in totaal ongeveer 8000 inwoners. Al vóór de stadsstichting moet er echter bewoning zijn geweest. Op de Petriplatz werden in 2008 resten van een eikenhouten balk gevonden, die in 1192 was gekapt.

De naam Berlijn is waarschijnlijk afkomstig van het slavische woord 'berl', dat moeras betekent. Cölln is afgeleid van Colonia. Hiermee kan kolonie van Berlijn bedoeld zijn, maar het zou ook een herinnering van de eerste bewoners aan hun stad van herkomst kunnen zijn, namelijk Keulen. Beide stadsdelen sloten in 1307 een verdrag tot betere en verdergaande samenwerking, maar beide delen behielden een aparte bestuursraad. De nauwe samenwerking was bittere noodzaak in de roerige tijden die volgden. De stad werd nu als eenheid gezien en vormde een stevig bolwerk in de tijd dat nieuwe heersers uit onder andere Beieren hun oog op Berlijn-Cölln hadden laten vallen. Dorpen in het noorden en zuiden van de stad werden opgekocht en bij de stad gevoegd en Berlijn-Cölln werd Hanzestad. De beroemdste straat in Berlijn werd reeds in 1647 ontworpen. Om een betere verbinding met de Tiergarten te bewerkstelligen werd vanaf de Hundebrücke een laan aangelegd met zes rijen linde- en notenbomen, Unter den Linden. Echter door de aanleg van de vestingwerken werd de laan in 1673 naar zijn huidige vorm verlegd.

Tussen 1819 en 1840 groeide het inwonertal van 201.000 tot 328.000 en nieuwe huizen waren derhalve nodig. Binnen de stadsmuren waren nog enkeleonbebouwde stukken die nu rap volgebouwd werden om al de nieuwkomers te kunnen huisvesten. De aanwezige weides werden hiertoe opgeofferd in het noordoosten en zuidwesten. Het plan voor de wijk Köpenicker Feld ontstond reeds in 1825 maar werd pas in 1840 verwezenlijkt wegens geldgebrek om de landbouwers uit te kopen en schadeloos te stellen. De oude, reeds aanwezige straten bleven behouden maar de nieuwe aangelegde straten werden volgens bouwplan zodanig aangelegd dat er vierkante stukken bouwgrond ontstonden, diagonaal doorsneden door de oude straten. Hedentendage is Berlijn een hypermoderne stad waar veel wordt gebouwd. Dankzij de samenvoeging van de twee (Oost en West) , heeft Berlijn als hoofdstad van het Duitsland van tegenwoordig een ontzag inboezemende grootheid. Die grootheid komt tot uitdrukking bij een wandeling over de Kurfürstendam.


Brandenburg

Het Bundesland Brandenburg (Nedersaksisch: Brannenborg, Nedersorbisch: Kraj Bramborska) is een deeelstaat in het Oosten van Duitsland. Hoofdstad: Potsdam, Oppervlakte: 29.475 km², Bevolking: 2.494.004 (29-02-2012), Bevolkingsdichtheid: 84,6 inw./km². Politiek: Minister-president: Matthias Platzeck (SPD), Coalitie: SPD/CDU. Stemmen in de Bondsraad: 4. Het is een relatief dunbevolkte deelstaat, die georiënteerd is op de stad Berlijn, die wel bij het historische Brandenburg hoort, maar er sinds 1920 als een enclave middenin ligt. De hoofdstad is Potsdam. Een andere grotere stad is Cottbus in het zuidoosten, in het gebied waar zich een kleine Sorbische minderheid bevindt.

Brandenburg grenst in het Oosten aan Polen en aan de deelstaten Mecklenburg-Vorpommeren in het Noorden, Sachsen in het Zuiden, Sachsen-Anhalt in het Westen en Nedersachsen in het uiterste Noordwesten. De deelstaat Brandenburg met een totale oppervlakte van 29.476 vijfde grootste land km van Duitsland per gebied ² en met een maximale noord-zuid afstand van 291 km en een oost-west omvang van 244 km is ook de grootste van de nieuwe staten. Het kerngebied van Brandenburg is ook vandaag de dag nog steeds verwezen naar de historische naam van de Mark Brandenburg. Zuidoosten aan de Tweede Lausitz toetreedt. Delen van de golf Flämings in het zuidwestelijke deel pas sinds het Congres van Wenen naar Brandenburg.

De staten van Berlijn en Brandenburg vormen samen de Europese grootstedelijke regio Berlijn / Brandenburg, onder de naam Hoofdstedelijk Gewest Berlin-Brandenburg, de nauwere integratie ruimte rondom Berlijn staat bekend als een "forenzenriem". Dit komt overeen met het vervoersbeleid voor Brandenburg typische uitlijning infrastructuur zoals snelwegen en spoorlijnen op de Berlin-vormige eiland gelegen in het land.Buiten de grotere steden zoals Brandenburg naar het westen, Frankfurt (Oder) in het oosten, en de meest dichtbevolkte stad Potsdam, Cottbus in het zuiden, het land is relatief dunbevolkt. Het zuiden van het land vormen de Tweede Lausitz, kleine delen van de Oberlausitz en de Elbe-Elster land. Het westelijke deel van de staat van Brandenburg Havel land, ten zuiden van Berlijn Teltow en Barnim noordoosten. Aan de grenzen liggen in het noorden, de Bovenste Havel, de Prignitz in het noordwesten, noordoosten Uckermark, de Oder in het oosten en zuidwesten de Vlamingen een in de ijstijd door de natuur karateristiek vervaardigd heuvellandschap.

De Vrije Hanzestad Bremen ligt in Noord-Duitsland. Samen met Bremerhaven vormen de stad de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen. Deelstaat Bremen. Oppervlakte 325,42 km², Bevolking 547.685 (1 januari 2010). Bevolkingsdichtheid 1685 inw/km². Stadkernen 5 districten (Stadtbezirke) met 23 stadsdelen (Stadtteile). Bürgermeister en Präsident des Senats: Jens Böhrnsen (SPD). De stad ligt aan weerszijden van de Wezer, de rivier waaraan de oude Hanzestad waarschijnlijk zijn bestaan te danken heeft. De rivier verbreedt zich even voorbij de stad en maakt de stad bereikbaar voor zeeschepen. De havenactiviteiten vinden tegenwoordig echter vooral plaats in Bremerhaven, dat 60 km noordelijker en direct aan zee ligt.

Hoewel de stad zelf niet vrij is, wordt er ook begonnen met de opbouw van een territorium. In 1381 wordt een groot deel van de heerlijkheid Bederkesa verworven. Vanaf 1384 is het Stadland en vanaf 1410 Butjadingen in het bezit van de stad. Deze twee gebieden gaan in de grote Friese opstand van 1424 verloren. In 1436 wordt de heerlijkheid Blumenthal verworven. Bij de hervorming van het Heilige Roomse Rijk in 1500 wordt de stad bij de Neder-Saksische Kreits ingedeeld. De reformatie wordt in 1522 ingevoerd, die in Bremen een sterk calvinistisch karakter heeft. Daardoor zijn er in deze tijd sterke banden met de Noordelijke Nederlanden. Omdat de reformatie in het Prins-aartsbisdom een luthers karakter heeft, is de Dom luthers en de rest van de stad gereformeerd.


Hanzestad Bremen

In de Westfaalse Vrede van 1648 verwerft Zweden het Prins-aartsbisdom Bremen en maakt daarmee ook aanspraak op de stad. In de oorlogen tegen Zweden van 1653/54 en 1666 gaan daardoor de Heerlijkheden Bederkesa en Blumenthal verloren. Met de overdracht van het Hertogdom Bremen (het voormalige Prins-aartsbisdom) aan Hannover, gaan de aanspraken op de stad aan die staat over. Pas in het verdrag van Stade in 1741 wordt de zelfstandigheid door Hannover tegen een hoge prijs erkend. Op Vegesack na moeten alle dorpen aan Hannover worden afgestaan. De stadstaat heeft nog nooit uit zo'n klein gebied bestaan. In de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 wordt in paragraaf 27 geregeld dat Bremen als één van de weinige (zes) rijkssteden blijft bestaan. Verder wordt het gebied uitgebreid: het gehucht Vegesack, het Grolland, de Barkhoff, de Hemlinger molen, de dorpen Hastede, Schwaghausen en Bahr. Verder alles tussen de rivieren Wezer, Wümme en Leesum en een nader beschreven lijn. Daarnaast alle bezittingen en rechten van het domkapittel en het Hertogdom Bremen binnen de stad.

Verder wordt Bremen bevrijd van de Wezertol bij Elsfleth. De wetgevende macht wordt in Bremen uitgeoefend door de Bürgerschaft, die met de deelstaatparlementen van de andere Duitse Länder te vergelijken is. De leden van de Bürgerschaft worden alle vier jaar in algemene, directe, vrije en geheime verkiezingen in de kiesdistricten Bremen en Bremerhaven verkozen (GG. art. 75). Om verkozen te kunnen worden moet men de Duitse nationaliteit hebben, 18 jaar oud zijn, en sinds 3 maanden in Bremen wonen. De grondwet de voorziet ook mogelijkheid tot het houden van volksstemmingen. Actueel bestaat de Bürgerschaft uit 83 afgevaardigden: 67 uit het kiesdistrict Bremen en 16 uit Bremerhaven. Principieel zetelen de 67 leden van het Bremer stadsparlement eveneens in de Bürgerschaft.

Sinds de invoering van het actieve en passieve stemrecht op gemeentelijk niveau voor alle burgers van de Europese unie is het echter mogelijk dat een niet-Duitser lid is van de stadsraad (zoals in de legislatuurperiode 2003-2007). In dat geval wordt zijn plaats in de Bürgerschaft ingenomen door een opvolger van Duitse nationaliteit. Bij de verkiezingen geldt een 5% clausule, die afzonderlijk voor de kiesdistricten Bremen en Bremerhaven toegepast wordt. Haalt een partij in een van de districten 5%, dan wordt zij voor beide districten in het parlement opgenomen.


Hanzestad Hamburg

De Vrije en Hanzestad Hamburg (Nedersaksisch: Hamborg) is een stad en metropool in Duitsland. Het is de op één na grootste stad van het land en tevens de belangrijkste havenstad. De stad ligt aan de rivier de Elbe. De stad maakt geen deel uit van een deelstaat, maar vormt er zelf een. Binnen de officiële grenzen, die ongeveer 755 km² omsluiten, wonen 1.798.836 inwoners (31-12-2012). In aangrenzende stedelijke gebieden wonen er nog eens 750.000. In de agglomeratie als geheel wonen, op 18.100 km², 4 miljoen mensen. Hamburg kent diverse vormen van industrie, heeft een metro en vliegvelden (Hamburg Airport). De Alte Elbtunnel (1911) was de eerste rivierondertunneling op het Europese continent. Er zijn diverse wetenschappelijke instellingen, onder andere een universiteit en het Max-Planck-Instituut.

De meeste historische gebouwen zijn in de Tweede Wereldoorlog verwoest tijdens het bombardement van Hamburg.De geschiedenis begint omstreeks 825 met de aanleg van de "Hammaburg", een klein kasteel aan de noordoostgrens van het Karolingische Rijk onder Keizer Lodewijk de Vrome. In 834 wordt het kerkje binnen de burcht de zetel van het nieuwe aartsbisdom Hamburg. De zetel van het aartsbisdom wordt echter al in 848 naar Bremen verlegd, waarna er sprake is van het aartsbisdom Hamburg-Bremen. Bijna 300 jaar lang speelt Hamburg alleen een rol in de kerkgeschiedenis als basis voor de kerstening van Noord-Europa. De belening van de Graaf van Schaumburg met de Graafschappen Holstein en Stormarn vormt een keerpunt in de geschiedenis van Hamburg. De Graaf van Holstein wordt beschouwd als de tweede stichter van de stad. In 1143 sticht hij Lübeck, maar hij raakt deze stad in 1158 kwijt aan Hertog Hendrik de Leeuw van Saksen. Daarop besluit hij bij Hamburg een handelsstad te stichten.

Deze koopmansstad Nieuw-Hamburg ontwikkelt zich in hetzelfde tempo als Lübeck. Op 7 mei 1189 krijgt de nieuwe stad handels- en scheepvaartprivileges van Keizer Frederik I. Als aan de bedreiging door Denemarken in 1227 door de slag bij Bornhöved een eind is gekomen, groeit de stad gedurende die eeuw uit tot de viervoudige omvang. De oude aartsbisschoppelijke stad wordt door de graaf van Holstein in 1228 gekocht, zodat beide stadsdelen nu in handen van de Graaf van Holstein zijn. In 1284 vond in Hamburg een grote stadsbrand plaats. De huidige sterke groei is te danken aan de centrale ligging ten opzichte van de belangrijkste handelsroutes op de Noordzee en de Oostzee en het lidmaatschap van de Duitse Hanze, een handelsverbond.

Bundesland Hessen

Het Bundesland Hessen ligt in het midden van Duitsland en is een gebied met hoge economische kracht. De hoofdstad van Hessen is Wiesbaden, de grootste stad is Frankfurt am Main. Oppervlakte: 21.114 km², Bevolking: 6.092.126 (31-12-2012), Bevolkingsdichtheid: 288 inw./km². Politiek: Minister-president: Roland Koch (CDU). Coalitie: CDU-FPD, Stemmen in de Bondsraad: 5. Gelegen in het midden van Duitsland, grenst Hessen aan (vanuit het noordwesten en met de klok mee) de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen, Thüringen, Beieren, Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. In het zuiden van Hessen ligt het Rijn-Main-gebied met de grote steden Frankfurt am Main, Hanau, Wiesbaden, Mainz en Darmstadt. Dit gebied ligt overigens gedeeltelijk buiten Hessen. Universiteiten bevinden zich in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Marburg en Kassel.

In het land liggen de volgende steden: Frankfurt am Main: 676.290; Wiesbaden: 276.955; Kassel: 194.423; Darmstadt: 143.222; Offenbach am Main: 119.488; Hanau: 88.346; Marburg: 80.050; Gießen: 76.391; Fulda: 64.087; Rüsselsheim: 59.902; Bad Homburg vor der Höhe: 51.980; Wetzlar: 51.499; Oberursel (Taunus): 43.524; Rodgau: 43.176; Dreieich: 40.417; Bensheim: 39.635; Hofheim am Taunus: 38.261; Maintal: 37.850; Neu-Isenburg: 35.869; Langen: 35.465; Mörfelden-Walldorf: 34.062; Limburg an der Lahn: 33.535; Dietzenbach: 33.281; Viernheim: 32.643 en Bad Vilbe: 31.695. Hessen is onderverdeeld in de drie Regierungsbezirke (bestuurlijke regio's) Kassel, Gießen en Darmstadt, die samen weer onderverdeeld zijn in 21 Landkreisen en vijf Kreisfreie steden. Deze zijn: Darmstadt; Frankfurt am Main; Kassel; Offenbach en Wiesbaden. Het totaal aantal gemeenten is 426. Het is tevens het voormalig territorium van de geslachten van Nassau.

De bekende Nassauroute gaat langs de rivier Der Lahn die dit gebied doorsnijdt. Plaatsen als Nassau, Dillenbrug, Limburg en namen als Wilhelms Turm zullen de lezer niet onbekend in de oren klinken. Het Landgraafschap Hessen (Duits: Landgrafschaft Hessen) was van 1264 tot 1458 en van 1500 tot 1567 een land binnen het Heilige Roomse Rijk. Met de dood van Hendrik Raspe, Landgraaf van Thüringen in 1247 was het huis Thüringen in mannelijke lijn uitgestorven, waardoor de Thüringse Successieoorlog uitbrak. Eén van de erfgenamen was Sophia, de dochter van Landgraaf Lodewijk IV van Thüringen, die gehuwd was Hertog Hendrik II van Brabant. De andere pretendent was de Markgraaf van Meissen. In 1263 werd het verdrag van Meißen gesloten, waarbij Hessen werd afgescheiden van Thüringen en aan Sophie van Brabant werd afgestaan. In hetzelfde jaar werd het Langsdorfer vertrag met het Keurvorstendom Mainz gesloten, waarin Mainz afzag van het intrekken van zijn lenen. Hessen werd echter niet verenigd met Brabant omdat in Brabant de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Hertog Hendrik II de rechtmatige opvolger was. Zo ontstonden er een Brabantse en een Hessische tak. De zoon van Sophie heette Hendrik en werd in 1263 de eerste Landgraaf van Hessen. De Landgraaf werd op 11 mei 1291 tot Rijksvorst verheven voor Eschwege en Boyneburg. Na de dood van Hendrik I in 1308 werd het Landgraafschap verdeeld onder zijn zoons: Jan kreeg Neder-Hessen uitgestorven in 1311) Otto kreeg Opper-Hessen. De beide delen werden dus al snel in 1311 weer herenigd. In 1360 werd half Schmalkalden gekocht van Henneberg-Schleusingen.

Op 9 juni 1373 werd een erfverbroedering met het Markgraafschap Meißen gesloten, waardoor het hele Landgraafschap voortaan de status van rijksleenbaar Vorstendom kreeg. In 1427 werd met Mainz de Frankfurter vrede gesloten, waarin Mainz definitief afstand deed van zijn aanspraken op Hessen. In 1450 werden de Graafschappen Ziegenhain en Nidda gekocht, waardoor het gebied een belangrijke uitbreiding kreeg. Na de dood van Landgraaf Lodewijk de Vreedzame in 1458 werd het gebied verdeeld onder zijn twee zoons: Lodewijk II kreeg Neder-Hessen met de residentie Kassel en Hendrik III kreeg Opper-Hessen met de residentie Marburg (uitgestorven in 1500). Van 1461 tot 1463 woedde de Mainzer stichts-twist. Hessen wist daardoor als pand in het bezit te komen van Hofgeismar, Schöneberg, Gieselwerder, Battenberg, Kellerberg, Rosental, Melnau en half Wetter.

In 1479 werd het Graafschap Katzenelnbogen en Dietz met Rheinfels, St Goar, Braubach, Rüsselsheim, Darmstadt en Hohenstein geërfd, ten gevolge van het huwelijk van Hendrik III van Hessen-Marburg met Anna van Katzenelnbogen. Na het uitsterven van Hessen-Marburg in 1500 kwam Katzenelnbogen bij tetstament aan Hessen-Kassel. In 1504 werd Homburg verworven en in 1521 werd een erfverdrag met Henneberg-Schleusingen gesloten. In 1524 werd Landgraaf Philips luthers, waarna hij in 1526 de reformatie invoerde. Na de nederlaag in de Schmalkaldische Oorlog zat de Landgraaf van 1547 tot 1552 in gevangenschap. Na de dood van Landgraaf Filips I in 1567 werd het Landgraafschap door zijn vier zoons verdeeld in het Brüdervergleich: Willem IV kreeg met Neder-Hessen de helft van het bezit: Hessen-Kassel, Lodewijk IV kreeg met Opper-Hessen een kwart van het bezit: Hessen-Marburg (uitgestorven in 1604), Philips II kreeg met Neder-Katzenelnbogen een achtste van het bezit: Hessen-Rheinfelsn (uitgestorven in 1583) en Georg I kreeg met Opper-Katzenelnbogen een achtste van het bezit: Hessen-Darmstadt.


Deelstaat Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Voor-Pommeren vaak gespeld als (Mecklenburg-Voorpommeren; Duits: Mecklenburg-Vorpommern, Nedersaksisch: Mekelnborg-Vörpommern) is een deelstaat in het Noordoosten van Duitsland. Hoofdstad: Schwerin. Oppervlakte: 23.193 km², Bevolking: 1.639.682 (31-12-2012). Bevolkingsdichtheid: 70 inw./km². Politiek: Minister-president: Erwin Sellering (SPD), Coalitie: SPD-CDU. Stemmen in de Bondsraad: 3. Daarmee behoort het tot de dunstbevolkte deelstaten van de Bondsrepubliek. De hoofdstad is Schwerin, maar de grootste stad is de havenstad Rostock. Mecklenburg-Voor-Pommeren wordt in het Noorden begrensd door de Oostzee, waarin grote eilanden als Rügen en Usedom en een reeks kleinere eilanden liggen.

De aangrenzende deelstaten zijn Sleeswijk-Holstein in het westen, Nedersaksen in het Zuidwesten en Brandenburg in het Zuiden. In het Oosten grenst het aan Polen (West-Pommeren). In het Zuidwesten vormt de Elbe de grens van de deelstaat en in het Oosten de Oder. Grotere steden zijn naast Rostock en Schwerin ook Stralsund, Greifswald, Wismar en Neubrandenburg. Mecklenburg-Voor-Pommeren bestaat uit de historische gebieden Mecklenburg en Voor-Pommeren (zie ook: Pommeren). De rivier de Recknitz vormt de grens tussen beide. De twee gebieden waren ook van 1947 tot 1952 kort verenigd in één deelstaat: toen behoorde het tot de DDR, dat in 1952 een nieuwe bestuurlijke indeling invoerde. In 1990 werd de deelstaat heropgericht als een van de Neue Bundesländer. In 2011 is de bestuurlijke herindeling van Mecklenburg-Voor-Pommeren gewijzigd.

Een eerdere indeling waarbij in 2009 alle stadsdistricten zouden worden opgeheven en er slechts 5 grote districten zouden overblijven is door de rechtbank op 26 juli 2007 tegen gehouden. Per 4 september 2011 is Mecklenburg-Voor-Pommeren onderverdeeld in zes Landkreisen en twee kreisfreie steden, t.w. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte; Landkreis Rostock; Landkreis Vorpommern-Rügen; Landkreis Nordwestmecklenburg; Landkreis Vorpommern-Greifswald; Landkreis Ludwigslust-Parchim; Rostock en Schwerin. Tot 4 september 2011 bestond Mecklenburg-Voor-Pommeren uit twaalf Landkreisen en zes Kreisfreie steden. De Landkreisen zijn; Bad Doberan; Demmin; Güstrow; Ludwigslust; Mecklenburg-Strelitz; Müritz; Nordvorpommern; Nordwestmecklenburg; Ostvorpommern; Parchim; Rügen en Uecker-Randow. De Kreisfreie steden zijn; Greifswald; Neubrandenburg; Rostock; Schwerin; Stralsund en Wismar.

Mecklenburg was een gouw van nazi-Duitsland dat bestond van 1934 tot 1945 en een bondsland van de Duitse Democratische Republiek van 1946 tot 1952.Mecklenburg ontstond toen de vrijstaten Mecklenburg-Strelitz en Mecklenburg-Schwerin in opdracht van Adolf Hitler op 1 januari 1934 werden samengevoegd. Na de Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd het land in 1945 met het voorheen tot de Pruisische provincie Hannover behorende Amt Neuhaus en de Duits gebleven delen van de Pruisische provincie Pommeren verenigd tot Mecklenburg-Voor-Pommeren, dat tot de Mecklenburg was een gouw van nazi-Duitsland dat bestond van 1934 tot 1945 en een bondsland van de Duitse Democratische Republiek van 1946 tot 1952.Mecklenburg ontstond toen de vrijstaten Mecklenburg-Strelitz en Mecklenburg-Schwerin in opdracht van Adolf Hitler op 1 januari 1934 werden samengevoegd.

Na de Duitse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog werd het land in 1945 met het voorheen tot de Pruisische provincie Hannover behorende Amt Neuhaus en de Duits gebleven delen van de Pruisische provincie Pommeren verenigd tot Mecklenburg-Voor-Pommeren, dat tot de Sovjet-bezettingszone behoorde. De Sovjets hernoemden Mecklenburg-Voor-Pommeren in 1946 weer tot Mecklenburg. Dit werd in 1949 een deelstaat van de Duitse Democratische Republiek. Met de opheffing van de deelstaten van dat land verdween ook Mecklenburg van de kaart. Het gebied werd opgedeeld in de districten Rostock aan de kust, Schwerin in het westen en Neubrandenburg in het oosten.