De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Stambomen van Oranje en Nassau  

Genealogie Dudo van Laurenberg

Vervolg I

Uit dit huwelijk:

 1. Jan II van Nassau, priester , student te Leuven 30.8.1496, student te Orléans 1500, overl. 3.3.1506.
 2. Pauwel I van Nassau, volgt XIIf.
 3. Hendrik van Nassau, volgt XIIg.
 4. Maria van Nassau, geb. ca. 1481, overl. 2.1.1521, tr. 27.5.1498 Hieronymus van der Noot, geb. 21.9.1463, ridder, kanselier van Brabant (1514-1531), daarna, blind geworden zijnde, raadsheer van Brabant, overl. 10.2.1540, zn. van Wautier V van der Noot, Heer van Risoir, Westwezel, en Dimpne van Grimberghe.
 5. Cymburgis van Nassau, tr. Wouter van Dielbeke, Heer van Attenhoven, schout van Diest, overl. voor 17.9.1539, zn. van Wautier van Dielbeke en Jeanne Davele.
 6. Maria van Nassau, non, overste van het klooster Nazareth, overl. 20.12.1566.
 7. Adriana van Nassau, non in het klooster Nazareth te Naaldwijk, overl. 24.5.1558.
Jan I van Nassau, tr.(3) Yde Peter Elinxdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geprofesside zuster in het Franc. klooster St. Catharina binnen Heusden.
  2. Barbara (bastaarde) van Nassau , geprofessijt in het St. Agneesenklooster, gen. Cabbeeck, binnen de stad Thienen (1530, 1547).
  3. Adriane (bastaarde) van Nassau , geproffesijt in thet St. Agneeenklooster, gen. Cabbeeck, binnen de stad Thienen (1530, 1547).

XIf. Adriaan (bastaard) van Nassau (zn. van Xc), bastaard van Nassau , Heer van Buetgenbach, tr. 1468 Katharina von Brandscheid, dr. van Johan von Brandscheid en Agnes von Zievel.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Nassau, volgt XIIh.

XIIa. Adolf III van Nassau-Wiesbaden-Idstein (zn. van XIa), geb. 10.11.1443, Graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein, stadhouder van Gelre en Zutphen, overl. 6.7.1511, begr. Wiesbaden, tr. 1484 Margaretha Gravin van Hanau-Lichtenberg, geb. 15.5.1463, overl. 26.5.1504, begr. Wiesbaden, dr. van Philips I van Hanau en Anna van Lichtenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria-Margaretha Gravin van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 9.8.1487, overl.2.3.1548, tr. 1502 Lodewijk I van Nassau-Weilburg, geb. 1473, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 28.5.1523, begr. Weilburg, zn. van Johan III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg, en Elisabeth van Hessen, Landgravin van Hessen.
 2. Philips van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. Köln 1490, volgt XIIIa.

XIIb. Lodewijk I van Nassau-Weilburg (zn. van XIb), geb. 1473, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 28.5.1523, begr. Weilburg, tr. 1502 Maria-Margaretha Gravin van Nassau-Wiesbaden-Idstein, geb. 9.8.1487, overl. 2.3.1548, dr. van Adolf III van Nassau-Wiesbaden, Graaf van Nassau-Wiesbaden en Margaretha van Hanau-Lichtenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Philips III van Nassau-Weilburg, geb. Weilnau 20.9.1504, volgt XIIIb.

XIIc. Hendrik III van Nassau (zn. van XId), geb. Siegen 12.1.1483, graaf van Nassau , heer van Breda, de Lek, drossaard van Brabant (1504), kapitein-generaal (1511), stadhouder van Holland en Zeeland (1517-1522), en van France-Comté, ridder Gulden Vlies (1505), overl. Breda 14.9.1538, tr.(1) 3.8.1503 Françoise Louise hertogin van Savoye, overl. 17.9.1511, dr. van Jacob van Savoye-Vaud, graaf van Savoye-Vaud, en Maria van Luxemburg-St. Pol. Hendrik III van Nassau, tr.(2) 5.1515 Claude de Chalon, geb. 1498, overl. Diest 31.5.1521, dr. van Jean II de Chalon, Prins van Oranje en Philiberte van Luxemburg-Charny.

Uit dit huwelijk:

 1. René van Nassau-Chalons, geb. Breda 5.2.1519, volgt XIIIc.

Hendrik III van Nassau, tr.(3) Burgos 27.6.1524 Mencia de Mendoça y Fonseca, geb. Jadraque 30.11.1508, markiezin van Cenette, overl. 4.1.1554, dr. van Rodriguez de Mendoça y Lemos, markies van Cenette, en Maria de Fonseca y Toleda. Hendrik III van Nassau, tr.(4) Barbara van Roosenbach.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexis (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1500, volgt XIIId.

Hendrik III van Nassau, tr.(5) Margaretha van Schoondonck.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1510, overl. 17.2.1550, tr. 20.2.1530 Johan van Renesse, geb. 1505, Heer van Oostmale, Warfusé, Elderen, Piershil en Masnuy, drossaard van Breda, overl. 6.1561, zn. van Frederik van Renesse, Heer van Oostmale en Piershil, en Anna van Hamal, Vrouwe van Elderen, Warfusé.

XIId. Willem I 'de Rijke' van Nassau (zn. van XId), geb. Dillenburg 10.4.1487, graaf van Nassau, Katzenelnbogen (1557), Vianden en Dietz, overl. Dillenburg 6.10.1559, tr.(1) Koblenz 29.5.1506 Walburgis van Egmond, geb. ca. 1489, overl. Dillenburg 7.3.1529, dr. van Johan III van Egmond, Graaf van Egmond (1486), en Magdalena van Werdenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. 1. Elisabeth van Nassau, geb. 10.1515, overl. Siegen 1.1523.
  2. Magdalena van Nassau, geb. 6.10.1522, overl. 18.8.1567, tr. 16.7.1538 Herman regerend graaf van Nieuwenaar en Meurs, geb. 1514, overl. 4.12.1578, zn. van Willem van Nieuwenaar en Meurs en Anna van Wied, erfgename van Meurs.

Willem I 'de Rijke' van Nassau, tr.(2) Siegen 20.9.1531 Juliana gravin van Stolberg, geb. Stolberg 15.2.1506, overl. Dillenburg 18.6.1580, dr. van Botho van Stolberg, regerend graaf van Stolberg, en Anna van Eppenstein.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem I 'de Zwijger' van Nassau, geb. Dillenburg 24.4.1533, volgt XIIIe.
 2. Hermanna van Nassau, geb. 9.8.1534.
 3. Johan VI 'de Oude' van Nassau, geb. Dillenburg 22.11.1536, volgt XIIIf.
 4. Lodewijk van Nassau, geb. Dillenburg 10.1.1538, overl. Mook 14.4.1574 (Mook).
 5. Maria van Nassau, geb. Dillenburg 18.3.1539, overl. kasteel Ulft 18.5.1599, tr. Meurs 11.11.1556 Willem IV graaf van den Bergh, geb. 's-Heerenberg 24.12.1537, stadhouder van Gelre en Zutphen, overl. kasteel Ulft 6.11.1586, zn. van Oswald II van den Bergh en Elisabeth van Dorth.
 6. Adolf van Nassau, geb. Dillenburg 11.7.1540, overl. Heiligerlee 23.5.1568 (gesneuveld).
 7. Anna van Nassau, geb. Dillenburg 21.9.1541, overl. Weilburg 12.2.1616, tr. Dillenburg 16.6.1559 Albert regerend graaf van Nassau-Weilburg, geb. 26.12.1537, heer van Ottweiler (1574), overl. Ottweiler 11.11.1593, zn. van Philips III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg en Anna van Mansfeld.
 8. Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 25.9.1542, overl. 18.11.1603, tr. Dillenburg 6.6.1559 Conrad regerend graaf van Solms-Braunfels, geb. 17.1.1540, overl. 27.12.1592, zn. van Philipp van Solms-Braunfels, lid Schmalkaldisch Verbond, en Anna van Tecklenburg.
  Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 25.9.1542, overl. 18.11.1603, tr. Dillenburg 6.6.1559 Conrad regerend graaf van Solms-Braunfels, geb. 17.1.1540, overl. 27.12.1592, zn. van Philipp van Solms-Braunfels, lid Schmalkaldisch Verbond, en Anna van Tecklenburg.
 9. Catharina van Nassau, geb. Dillenburg 29.12.1543, overl. 25.12.1624, tr. Arnstadt 17.11.1560 Günther XLI regerend graaf van Schwarzburg-Arnstadt, geb. 25.9.1529, Keizerlijk hofraad , kolonel van een regiment cavalerie in Staatse dienst (1578), overl. Antwerpen 23.5.1583, zn. van Günther XL van Schwarzburg-Arnstadt en Elisabeth van Isenburg-Kelsterbach.
 10. Juliana van Nassau, geb. Dillenburg 11.2.1546, overl. 31.8.1588, tr. 14.6.1575 Albert VII regerend graaf van Schwarzburg-Rudolstad, geb. 16.1.1537, overl. 10.4.1605, zn. van Günther XL van Schwarzburg-Arnstadt en Elisabeth van Isenburg-Kelsterbach.
 11. Magdalena van Nassau, geb. Dillenburg 15.12.1547, overl. Oehringen 16.5.1633, tr. Dillenburg 27.1.1567 Wolfgang regerend graaf van Hohenlohe-Weikersheim (1586) en Neuenstein (1606), geb. Waldenburg 14.6.1546, overl. Weikersheim 28.3.1610, zn. van Lodewijk Casimir van Hohenlohe-Neuenstein en Anna van Solms-Laubach.
 12. Hendrik van Nassau, geb. Dillenburg 15.10.1550, overl. Mook 14.4.1574 (gesneuveld).
Willem I 'de Rijke' van Nassau, tr.(3) onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Gottfrid (bastaard) van Nassau, volgt XIIIg.

XIIe. Adam I van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, tr. Eva Ludolf van Bitburg, dr. van Nikolaus Ludolf van Bitburg en Lysa von Beifels.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannette van Nassau, overl. na 4.1524.
  2. Lambert van Nassau, volgt XIIIh.
  3. Diderich van Nassau, jonker van Nassau, ridder Duitse Orde in Lotharingen, raad van Vianden (15.6.1490), overl. 1539, tr. Dochter von Krutze, dr. van Huwart von Krutze en Walper von der Nuwerburg.
  4. Johan van Nassau, volgt XIIIi.

XIIf. Pauwel I van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, schout te Breda (1513-1520), overl. 28.4.1534, tr. Katharina van Haeften, overl. 5.6.1514, dr. van Jan de Cocq van Haeften, Heer van Herwijnen, en Diederica van Immerseele.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Nassau, moeder-overste Klooster te Waalwijk.
 2. Adriana van Nassau, overl. 1558, tr. 1543 Dirk van Assendelft, Heer van Besoyen, Heynevoort en Cralingen, schout te Breda (1545), overl. 1553, zn. van Claes van Assendelft en Aleyd van Arckel van Kijfhoek.
 3. Anna van Nassau, geb. 1512, overl. Dordrecht 28.2.1592, tr. Robert van Aerschot van Schoonhoven, Heer van Wanroy, drossaard van Diest, zn. van Henric van Aerschot, Heer van Nienrode en Wanroy, en Jeanne de Cottevau.
 4. Katharina van Nassau, overl. 26.8.1556, tr. 15.12.1529 Wouter van der Meeren, Heer van Saventhem en Sterrebeke, overl. Dordrecht 1568, zn. van Philips van der Meeren, Heer van Saventhem, en Maximiliane van der Noot, Vrouwevan Westwezel.
XIIg. Hendrik van Nassau (zn. van XIe), jonker van Nassau, keurmeester van de wijn (1514), deken van de vleeshouwers (1513-1517) en schepen van Breda (1515-1517), overl. Breda 25.9.1517, tr. Katharina van Merwen, overl. tussen 1519 en 1526.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Nassau, volgt XIIIj.
  2. Hendrik II van Nassau, volgt XIIIk.
  3. Pauwel II van Nassau, geb. ca. 1500, volgt XIII

XIIh. Hendrik van Nassau (zn. van XIf), Jonker van Nassau , Heer van Reinhardstein, Fosseux en Morialinez, overl. ca. 1530, tr. Margaretha Morialinez, dr. van Johan Morialinez, Heer van St. Lambertskerk, en Margaretha van Nesselrode.
Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Nassau, Jonker van Nassau , Heer van Reinhardstein, overl. 1560, tr. Margaretha von Hatzfeld zu Weiseneiler, dr. van Johan von Hatzfeld, Heer van Wildenberg, en Johanna Harff zu Weiseneiler.
  2. Anna van Nassau, Vrouwe van Reinhardstein , Possuir en Winherburg, tr.(1) Bertram Kolff van Vettelhoven, tr.(2) Willem von Metternich zu Vettelhoven.

XIIIa. Philips van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van XIIa), geb. Köln 1490, Graaf van Nassau-Wiesbaden, -Idstein, overl. 6.6.1558, begr. Idstein,
tr. Bergen op Zoom 24.8.1514 Adriana de Glymes, geb. Wouw 9.3.1495, overl. 27.6.1524, begr. Idstein.

Uit dit huwelijk:

1. Balthasar van Nassau-Wiesbaden -Idstein, volgt XIVa

XIIIb. Philips III van Nassau-Weilburg (zn.van XIIb), geb. Weilnau 20.9.1504, Graaf van Nassau-Weilburg, overl. 4.10.1559, begr. Weilburg, tr.(1) 1523 Elisabeth Gravin van Sayn, overl. 5.2.1531, dr. van Gerhard III van Sayn en Anna van Wied. Philips III van Nassau-Weilburg, tr.(2) 1536 Anna Gravin van Mansfeld, geb. 1520, overl. 26.12.1537, begr. Weilburg, dr. van Albert van Mansfeld en Anna van Honstein.

Uit dit huwelijk:

 1. Albert regerend graaf van Nassau-Weilburg, geb. 26.12.1537, heer van Ottweiler (1574), overl. Ottweiler 11.11.1593, tr. Dillenburg 16.6.1559 Anna van Nassau, geb. Dillenburg 21.9.1541, overl. Weilburg 12.2.1616, dr. van Willem I 'de Rijke' van Nassau, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Philips IV van Nassau-Saarbrücken, geb. 14.10.1452, volgt XIVb.
 2. Anna Amalia Gravin van Nassau-Weilburg, geb. 26.7.1549, overl. 7.1.1598, tr. Saarbrücken 27.5.1588 Frederik I van Salm-Neufville, geb. 3.2.1547, Wild- en Rijngraaf, overl. 26.10.1608.
Philips III van Nassau-Weilburg, tr.(3) Usingen 17.8.1541 Amalia Gravin van Isenburg-Birnstein, geb. 23.6.1522, overl. Offenbach 18.5.1579, begr.Offenbach, dr. van Johan van Isenburg-Birnstein en Anna van Schwarzburg.

Uit dit huwelijk:

  1. Ottillie Gravin van Nassau-Weilburg, geb. Weilburg 27.7.1546.

XIIIc. René van Nassau-Châlon(zn.van XIIc), geb. Breda 5.2.1519, Graaf van Nassau, Prins van Orange (1538), stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1540),van Gelderland (1543) en van Franche-Comté, ridder van het Gulden Vlies (1531), overl. St. Didier 18.7.1544 (gesneuveld), tr.(1) Bar-le-Duc 22.8.1540 Anna hertogin van Lotharingen, geb. 25.7.1522, overl. Diest 15.5.1568, dr. van Antoine II 'de Goede' van Lotharingen, hertog van Lotharingen en Renée de Bourbon-Montpensier.

Uit dit huwelijk:

  Maria van Nassau-Châlon, geb. 3.1544, overl. 3.1544.

René van Nassau-Châlon, tr.(2) Onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

  1. Palamedes (bastaard) van Nassau-Chalons, geb. ca. 1540, volgt XIVc.

XIIId. Alexis (bastaard) van Nassau (zn. van XIIc), geb. ca. 1500, Bastaard van Nassau , Heer van Conroy-le-Chateau, Frasne en Chènemeont (in leen ontvangen bezittingen van zijn (half-)broer, de Prins van Orange, 6.2.1539), page, later kamerheer van keizer Karel V, ridder, gouverneur van Mezières, overl. voor 26.11.1550, tr. 19.3.1542 Wilhelmina van Bronckhorst, overl. na 18.1.1580, dr. van Andreas van Bronckhorst, Heer van Bronckhorst, en Wendelmont van Boschuysen.

Uit dit huwelijk:

 1. René van Nassau, geb. 1546, volgt XIVd.
 2. Geertruida van Nassau.
 3. Adriana van Nassau, geb. 1548, tr. Denys de Marbais genaamd Louverval, Heer van Leuze, Louverval , Dampierre en Brissaeul, zn. van Philips de Marbais, Heer van Leuze, en Johanna de Longchamp, Vrouwe van Laloux.
 4. Maria Brigette Agnes van Nassau, tr. Jean Paul baron d'Aix.

XIIIe. Willem I 'de Zwijger' van Nassau (zn. van XIId), geb. Dillenburg 24.4.1533, Prins van Oranje (1544) , Graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Buren, Lingen en Leerdam, markies van Veere en Bergen op Zoom, burggraaf van Antwerpen, baron van Breda, IJsselstein, Diest, Cuyk, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1559) en van Franche-Comté (1561), ruwaard (stadhouder) van Brabant (1577), luitenant-gouverneur-generaal der Nederlanden (1578), stadhouder van Friesland (1580), ridder van het Gulden Vlies (1556), overl. Delft 10.7.1584, tr.(1) Buren 8.7.1551 Anna van Egmond, geb. Grave 3.1533, gravin van Buren, Lingen en Leerdam, vrouwe van Borsselen, IJsselstein, Grave, Cranendonk, St.-Maartensdijk, Odijk, overl. Breda 24.3.1558, dr. van Maximilaan van Egmond, graaf van Buren en Leerdam,, en Françoise de Lannoy, vrouwe van Santes, Lannoy.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Nassau, geb. Breda 9.12.1553, overl. 7.12.1554.
 2. Filips Willem van Nassau, geb. Buren 19.12.1554, prins van Oranje, graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Buren en Leerdam, baron van Breda, ridder van het Gulden Vlies (1599), overl. Brussel 20.2.1618, tr. Fontainebleau 23.11.1606 Eléonore Charlotte de Bourbon, geb. 30.4.1587, overl. kasteel Muret (Picardië) 20.1.1619, dr. van Henri I de Bourbon, prins van Condé, hertog, en Charlotte Catherine de la Trémoïlle-Thouars.
 3. Maria van Nassau, geb. Breda 7.2.1556, overl. Buren 10.10.1616, tr. Buren 7.2.1595 Filips regerend graaf van Hohenlohe-Neuenstein, geb. Weikersheim 17.2.1550, luitenant-Generaal der Infanterie in Staatse dienst (1592), overl. IJsselstein 6.3.1606, zn. van Lodewijk Casimir van Hohenlohe-Neuenstein en Anna van Solms-Laubach.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(2) Leipzig 24.8.1561 Anna hertogin van Saksen, geb. Dresden 23.12.1544, overl. Dresden 18.12.1577, dr. van Maurits van Saksen en Agnes van Hessen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Nassau, geb. Brussel 31.10.1562, overl. tussen 31.10.1562 en 5.11.1563.
 2. Anna van Nassau, geb. Breda 5.11.1563, overl. Franeker 13.6.1588, tr. Franeker 25.11.1587 Willem Lodewijk van Nassau, geb. Siegen 13.3.1560, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1584), Drenthe (1593) en Groningen (1594), kapitein-generaal (1582) en kolonel van twee regimenten Infanterie (1584, 1595) in Staatse dienst, overl. Leeuwarden 31.5.1620, zn. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.
 3. Maurits August Filips van Nassau, geb. Brussel 8.12.1564, overl. Breda 3.3.1566.
 4. Maurits van Nassau, geb. Dillenburg 14.11.1567, volgt XIVe.
 5. Emilia van Nassau, geb. Köln 10.4.1569, overl. Genève 6.3.1629, tr. 's-Gravenhage 7.11.1597 Dom Emanuel van Portugal, geb. Tanger 1568, overl. Brussel 22.6.1638, zn. van Dom Antonio van Portugal en Anna Borbosa.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(3) Brielle 12.6.1575 Charlotte de Bourbon, geb. ca. 1546, abdis van Jouarre (1559-1572), overl. Antwerpen 5.5.1582, dr. van Louis III de Bourbon, hertog van Montpensier, en Jacqueline de Longwy, gravin van Bar-sur-Seine.

Uit dit huwelijk:

 1. Louise Juliana van Nassau, geb. Delft 31.3.1576, overl. Koningsbergen 5.3.1644, tr. Dillenburg 13.6.1593 Frederik IV keurvorst van de Palts, geb. Amberg 5.3.1574, overl. Heidelberg 9.9.1610, zn. van Lodewijk VI van de Palts en Elisabeth van Hessen.
 2. Maria Elisabeth van Nassau, geb. Middelburg 26.3.1577, overl. Sedan 3.9.1642, tr. Sedan 15.4.1595 Henri de la Tour, geb. kasteel Jozé bij Clermont 28.9.1555, hertog van Bouillon prins van Sedan, overl. Sedan 25.3.1623, zn. van François de la Tour, burggraaf van Turenne, en Eléonore de Montmorency.
 3. Catharina Belgica van Nassau, geb. Antwerpen 31.7.1578, overl. 's-Gravenhage 12.4.1648, tr. Dillenburg 23.10.1596 Filips Lodewijk II regerend Graaf van Hanau-Munzenberg, geb. Hanau 18.11.1576, overl. Hanau 9.8.1612, zn. van Filips Lodewijk I van Hanau-Munzenberg en Magdalena van Waldeck.
 4. Charlotte Flandrina van Nassau, geb. Antwerpen 18.8.1579, abdis van St. Croix (1605), overl. Poitiers 16.4.1640.
 5. Charlotte Brabantina van Nassau, geb. Antwerpen 17.9.1580, overl. Châteaurenard 8.1631, tr. Vienne 11.3.1598 Claude de la Trémoïlle, geb. 1566, hertog van Thouars, overl. Thouars (Deux-Sèvres) 25.10.1604, zn. van Louis III de la Trémoïlle, hertog van Thouars (1563), en Jeanne de Montmorency.
 6. Emilia secunda Antwerpiana van Nassau, geb. Antwerpen 9.12.1581, overl. Landsberg 28.9.1657, tr. Zweibrücken 24.6.1616 Frederik Casimir regerend paltsgraaf van Zweibrücken-Landsberg, geb. Zweibrücken 10.6.1585, overl. Montfort (Bourgondië) 20.9.1645, zn. van Johan I van Zweibrücken en Magdalena van Gulik-Kleef-Berg.
Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(4) Antwerpen 12.4.1583 Louise de Coligny, geb. Châtillon-sur-Loing 23.9.1555, overl. Fontainebleau 13.11.1620, dr. van Gaspard II de Coligny en Charlotte de Montfort-Laval.

Uit dit huwelijk:

  Frederik Hendrik van Nassau, geb. Delft 29.1.1584, volgt XIVf.

Willem I 'de Zwijger' van Nassau, tr.(5) Eva Elinx.

Uit dit huwelijk:

  Justinus (bastaard) van Nassau, geb. 1559, volgt XIVg.

XIIIf. Johan VI 'de Oude' van Nassau (zn. van XIId), geb. Dillenburg 22.11.1536, graaf van Nassau, Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Gelre
en Zutphen (1578-1581), stichter van de universiteit te Herborn (1584), overl. Dillenburg 8.10.1606, tr.(1) Dillenburg 16.6.1559 Elisabeth landgravin van Leuchtenberg, geb. 3.1537, overl. Dillenburg 6.7.1579, dr. van George III van Leuchtenberg en Barbara van Brandenburg-Ansbach.


Johan VI, Graaf van Nassau (1536-1606

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Lodewijk van Nassau, geb. Siegen 13.3.1560, graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1584), Drenthe (1593) en Groningen (1594), kapitein-generaal (1582) en kolonel van twee regimenten Infanterie (1584, 1595) in Staatse dienst, overl. Leeuwarden 31.5.1620, tr. Franeker 25.11.1587 Anna van Nassau, geb. Breda 5.11.1563, overl. Franeker 13.6.1588, dr. van Willem I 'de Zwijger' van Nassau, prins van Oranje (1544), en Anna van Saksen.
 2. Johan VII 'de Middelste' van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 7.6.1561, volgt XIVh.
 3. George 'de Oude' van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 1.9.1562, overl. Dillenburg 9.8.1623, tr. Neu-Weilnau 22.9.1584 Anna Amalia Gravin van Nassau-Saarbrücken, geb. 12.1565, overl. Dillenburg 7.3.1605, dr. van Philips IV van Nassau-Saarbrücken, Graaf van Nassau-Saarbrücken, en Erica zu Manderscheid-Virneburg.
 4. Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 24.1.1564, overl. Frankfurt am Main 5.5.1611, tr. Neu-Weilnau 3.10.1583 Philips IV van Nassau-Saarbrücken, geb. 14.10.1452, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Saarbrücken 12.3.1602, begr. St. Arnoul, zn. van Philips III van Nassau-Weilburg, Graaf van Nassau-Weilburg, en Anna van Mansfeld.
 5. Juliana Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 6.10.1565, overl. 4.10.1630, begr. Hungen, tr. 24.4.1588 Adolf Heinrich van Salm, geb. 1557, wild- en rijngraaf in Dhaun, overl. 20.2.1606, zn. van Philip Frans van Salm, Wild- en Rijngraaf in Dhaun, en Maria Egyptica van Ottingen.
 6. Filips van Nassau, geb. 1566, gouverneur van Nijmegen, overl. 1595.
 7. Maria Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 12.11.1568, overl. 10.5.1625, tr. Idstein 2.12.1588 Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 10.4.1567, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 20.6.1596, begr. Idstein, zn. van Balthasar van Nassau-Wiesbaden, Graaf van Nassau-Wiesbaden, en Margaretha von Isenburg-Büdingen.
 8. Ernst Casimir van Nassau-Dietz, geb. Dillenburg 22.12.1573, volgt XIVi.
 9. Lodewijk Günther van Nassau, geb. 1575, volgt XIVj.