De Huizen van Oranje en Nassau

Familie van Vollenhoven
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Het Koninklijk Huis 

Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven

Maurits Willem Pieter Hendrik, Prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven werd in Utrecht, 17 april 1968 geboren. Hij is de oudste zoon van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en officieel aangeduid met Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven; in de dagelijkse omgang wordt hij kortweg Prins Maurits genoemd. Bij K.B. van 26 mei 1998 heeft zijn nageslacht de familienaam van Biesterfeld van Vollenhoven gekregen. De Prins is vernoemd naar Maurits van Oranje, de stadhouder uit de Tachtigjarige Oorlog. Daarom was hij met zijn echtgenote op 20 september1998 als eregast aanwezig op Mauritius, toen daar werd herdacht dat 400 jaar geleden de bemanning van vijf VOC-schepen als eersten het eiland betraden.


Als jongen van 2 jaar bij pa en op schoot bij moeder.

Maurits behaalde in 1987 zijn vwo-diploma Van augustus 1987 tot januari 1989 vervulde de Prins zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Daarna ging hij economie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen werkte hij bij Luchthaven Schiphol. De oudste zoon van Prinses Margiet en Mr.P. van Vollenhoven verloofde zich 29-11-1997.


Verloving van Prins Mauirts van Oranje-Nassua van Vollenhoven en Marilène van den Broek.

Maurits trouwde op 29 mei 1998 in Apeldoorn met Marilène van den Broek (4 februari 1970). Voor hun huwelijk werd door het Nederlandse parlement toestemming verleend bij wet van 31 maart 1998. Hierdoor bleef Maurits destijds deeluitmaken van de Nederlandse lijn voor troonopvolging. Toen neef Willem-Alexander Koning werd op 30 april 2013, werd Maurits uitgesloten van troonopvolging omdat deze beperkt is tot drie graden van bloedverwantschap.


Huwelijk van Prins Mauirts van Oranje-Nassua van Vollenhoven en Marilène van den Broek.

Bij besluit van 26 mei 1998 werd besloten dat uit het huwelijk geboren kinderen de achternaam Van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven zouden dragen. De kinderen van Maurits en Marilène bezitten geen adellijke titel. De kerkelijke huwelijksplechtigheid baarde enig opzien vanwege het feit dat Prinses Juliana, Prins Bernhard en Prinses Margriet tijdens de viering als leden van de Nederlandse Hervormde Kerk ter communie gingen. De Katholieke Kerk verbiedt dat, omdat protestanten het katholieke geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn verwerpen.


Prins Maurits en Prinses Mariléne.

Het echtpaar kreeg drie kinderen:

Anastasia Margriet Josephine

(Anna) (15 april 2001), het tweede achterkleinkind van Prinses Juliana en Prins Bernhard

Lucas Maurits Pieter Henri

(26 oktober 2002)

Felicia Juliana Bénedicte Barbara

(31 mei 2005).

Vanaf september 2001 tot 2006 werkte hij enkele jaren bij Philips DAP (Domestic Appliances/Personal care) als business manager. Per mei 2006 is Prins Maurits zelfstandig ondernemer met een bedrijf genaamd The Source. Dit bedrijf helpt andere bedrijven met het concretiseren en uitvoeren van groeitrajecten. Van november 2009 tot maart 2012 vervulde de Prins als voorzitter van het Formule E- team een actieve rol bij het promoten van elektrisch vervoer in Nederland. Daarbij is hij sinds 2011 ambassadeur van het elektrisch rijden. Maurits heeft thans een aantal nevenfunktie's waarbij die van Adjudant in buitengewone dienst de belangrijkste is.


Toenmalige commandant der Marine Luitenant-Admiraal Borsboom, Prins Maurits, pas benoemd tot Kapitein-Luitenant en als Adjudant in bijzondere Dienst en Willem Alexander Koning der Nederlanden.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit van 1 mei 2013 Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven benoemd tot zijn adjudant in buitengewone dienst. De Prins is tevens per 1 mei 2013 bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine. Als adjudant in buitengewone dienst kan Prins Maurits de Koning bijstaan of vertegenwoordigen tijdens ceremoniële militaire aangelegenheden. Op zijn uniform van de Koninklijke Marine zal Prins Maurits het monogram van Koning Willem-Alexander dragen.


v.l.n.r. Het voltallige gezin en Koningsdag 2015.

Tegenwoordig hebben de echtelieden het 12,5 jarige huwelijksfeest (2010) ruimschoots achter de rug, hebben zij meer nevenfunktie's, wonen ze in Amsterdam. Gaan de kinderen daar naar school, heeft Prinses haar werk en rijdt de Prins in een sportieve auto. Maurits houdt van hardlopen, zeilen, golfen en fietsen.


De 'Admiraal van de Vloot' neemt de schouw af.

Een van de nevenfunktie's van de Prins is het afnemen in Amsterdam de traditionele vlootschouw van Sail. Ter hoogte van het KNSM-eiland varen zo'n honderd historische schepen langs het zeilschip De Groene Draeck. Op de lemsteraak is Maurits gkleed het uniform van Kapitein-Luitenant der Koninklijke Marine. Ook Prinses Marilène en hun kinderen zijn aan boord. Als 'admiraal van de vloot' groet de Prins de kapiteins van de motorschepen, sleepboten, zalmschouwen, kotters, lemsteraken, tjalken en andere vaartuigen die gracieus op het water voorbij komen varen. Onder deelnemers is ook 'De Tor', de kleinste sleepboot van Nederland.