De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldische Wapenboeken
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Heraldische Wapenboeken

Wapenboek Beyeren

Vervolg II

Onderstaand voormalige bezitters van het Wapenboek Beyeren:

*****Cornelis [Claesz.] van Aecken (ca. 1514-ca. 1586), goudsmid en wijntapper in Leiden. Hij bezat het wapenboek in 1581, toen hij er de huidige band om liet aanbrengen.

*****Jacobus Koning (1770-1832). In 1833 geveild bij J. de Vries, A. Brondgeest, E.M. Engelberts en C.F. Roos in het Huis met de Hoofden te Amsterdam (29 april e.v., cat. dl. 1, nr. 26); aldaar voor ƒ58 gekocht door boekhandelaar Altheer, voor: Cornelis Maria van Hengst (1771-1848).

*****In 1850 geveild bij C.J. van Velthoven te Utrecht (22 oktober, cat. nr. 1); aldaar gekocht door: Jan François Leonard Coenen van ’s Gravesloot (1817-1885), die er in 1875 over publiceerde *. Zijn gedrukte ex-libris bevindt zich op het perkamenten dekblad voor in de codex.

*****In 1918 geveild bij R.W.P. de Vries te Amsterdam (cat. Bibliothèque Jhr. J.L.F. Coenen van ’s Gravesloot, 5-7 november, nr. 1); aldaar gekocht door: Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883-1935) ** ; vererfd op: Johan Anthony Beelaerts van Blokland (1924-2007); diens weduwe en erfgenamen.

*****J.F.L. Coenen van 's Gravesloot, 'Wapenboek door den wapenkoning Beyeren uit het begin der XVde eeuw', in: J.B. Rietstap ed., Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor wapen- geslacht-, zegel- en penningkunde. 's Gravenhage 1875, p. 30-32.

*****In 1933 en 1958 werd het wapenboek tentoongesteld: Catalogus der genealogisch-heraldische tentoonstelling in het raadsgebouw der gemeente ’s-Gravenhage. Z.p. 1933, nr. 378; Tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, van 21 juni t/m 10 augustus 1958. Delft 1958, nr. 67.


Wapenboek Beyeren Port Folio 031r. Wapenboek Beyeren Port Folio 031v. Wapenboek Beyeren Port Folio 032r en Wapenboek Beyeren Port Folio 032v.

Links: Filips Dannoy, Filips van Presi, Gy van Veri, Topius van Bleuille, Maillairs van Paly, Henric van Cosances, Dit sijn Hollanders: die heer van Voirn, die heer van Yselstein en die heer her Aelbert vander Lec.

2e afbeelding: her Peter van der Lec, Dese zijn Hesbingoens: Tymen van Hosay, Willam Doteriue, Liebers van Villers, Jan van Bolaywe, Pinckert van Bierlo, Henric Dastenay, Lowic van Quemen en Lowic van Harmalle.

3e afbeelding: Jan Doraill, Olifier van Canteniell, Raes van Bierlo. Dit sijn Bourtoens: her Boteriaus heer van Quintijn, Jan van Ponti, Gy van Molac, Olifier van die Capielle, Willam van Rochifort en Paisse van Quemes.

Rechts: Olifier van Lagaine, Gy van Amenars, Gy van Marmonde, Gy Trapius, Hemmelius van Camaillairt, Peter Torsell, die drossaet van die Fuille, Dit sijn Vlemynge ende Henewiers: die greue van Henegouwen, en Jan van Henegouwen.


Wapenboek Beyeren Port Folio 033r. Wapenboek Beyeren Port Folio 033v en Wapenboek Beyeren Port Folio 034r.

Links: Henric van Vlaenderen, Gy van Namen, her Vaestraet heer van Ligne, her Wouter heer van Bousies, her Rogier, heer van Halewijn, her Jan heer van Balleull, die heer van Gaueren, Huge van Antoinge en Michiell van Ligne.

Midden: Wouter van Antoenge, Sans van Lalaing, ly bourgne van Mauny, Alairt van Robais, Jan van Barbanson, Sohier van Lidekerck, Gouert van Naste, Dirc die Medes en Jan van Peremont.

Rechts: Gillis die Paspes, Moriaus van Harnig, Boskes Doubois, Alexander van Canfours, Jan Dayne, Nyco van Wasiers, Ewairt van Floresies, Henric van Montengny en Gaudras Doysy.


Wapenboek Beyeren Port Folio 034v. Wapenboek Beyeren Port Folio 035r. Wapenboek Beyeren Port Folio 035v en Wapenboek Beyeren Port Folio 036r.

Links:: Gillis van Perfontayne, Willam van Verlis, Jan van Byaumont, Dese zijn wt Corbij, die heer Aubiers van Longeuaull, Adans van Masnill, Jan van Mailly, Michiell van Berge, die heer Dauelin en Maillairs van Hamell.

2e afbeelding: Dese zijn wt Champenois: die heer van Chastilon, Wistases van Sconflans, Anseres van Basenne, Jan van Trayniell, Boniers van Calus, Euert Daysij, Liebaus van Rosieres, Jan van Ferlais en Jan van Chasteuilain.

3e afbeelding: Oeudes Funous, Jacop Danresegny, Salehadius Denglure, Dit zijn Engles: die heer her Huge Despensier, her Robbert Dangehen, Dit zijn die Beruwier: Lowich van Sansorle, Huge van Noyant, Jan Conras en Bourgnes van Prye.

Rechts: her Gelis van Cralingen, her Dirc van Hodenpijll, her Flips van Spange, her Wouter van Mateness, her Jacop van Rijssoirt, Michiell van Ligne, her Jan van Ynsy, her Willam van Donsteuen en her Aernt van Sore.


Wapenboek Beyeren Port Folio 036v. Wapenboek Beyeren Port Folio 037r en Wapenboek Beyeren Port Folio 037v.

Links: her Jan van Folye, her Gerijt van Hauerets, her Engelbrecht vander Merck, her Sohier van Houis, mijn heer van Honcourt, her Testaert van Honcourt, her Jan van Honcourt, her Adam van Oppey en her Aernt van Stenuort.

Midden: her Jan van Oppey, her Bouwen van die Motte, her Jan Botlier van Fe, her Willam van Horio[e]n, her Aernt van Goor, her Jan van Andren, her Jan van Vùellen, her Jacop Cabbout en her Bouwen van Baersdorp.

Rechts: her Jan van Galoys, her Raes Baetseleer, her Flips die Jonge, her Gelis Suerloc, her Jan Scoen Jans soen, her Jan Heyenbeeck, mijn heer van Senseell, her Bouwen van Fonteynes en her Gadefier.


Wapenboek Beyeren Port Folio 038r. Wapenboek Beyeren Port Folio 038v. Wapenboek Beyeren Port Folio 039r en Wapenboek Beyeren Port Folio 039v.

Links: her Mansaert van Saers, die heere van Loncamp, her Dirc van Prees, die heere van Sauensy, her Sohier Koeuet, her Danyell Hoen, her Claes vander Dussen, her Lowich van Vertain en her Willam van Haemsteden.

2e afbeelding: her Goyuert van Stapell, her Simen van Bruelis, her Olifier vander Maelstede, her Jan van Stapell, her Lowich van Maelstede, her Jan van Heenvliet, her Ariaen van Crunyngen, her Aernt vander Dussen en her Jan van Woud.

3e afbeelding: her Jan van Herler, her Gerijt vanden Vliet, her Gerijt van Maldegom, her Brwsten van Herwinen, her Flips van Borsell, her Florens van Abeell, her Otte van Haefften, her Jan van Maelstede en her Dirc van Poelgeest.

Rechts: her Peter van Scenge, her Vries van Ostende, her Gijsbert van Herwinen, her Raes van Botlant, her Wolfert van Eueringen, her Willam van Reymerswale, her Aelbert van Arnemuden, her Willam van Herwinen en her Jan van Abbenbroeck.


Wapenboek Beyeren Port Folio 040r. Wapenboek Beyeren Port Folio 040v en Wapenboek Beyeren Port Folio 041r.

Links: her Beuden Cwst, her Danyell van Poele, her Bitterlay, her Jan van Bruelis, her Florens van Maelstede, her Jan van Vlissingen, her Jan van Gemont, her Ghy vanden Berge en her Gerijt van Gemont.

Midden: her Robbert van Voserie, her Fierenbras van Vertain, Willam van Seuenbergen, her Peter Bode, her Jan van Seuenbergen, her Lantsloet van Clary, die heer van Potelis, her Jan van Greys en her Flip van Gyuery.

Rechts: her Gerit van Gystell, her Jan van Herwynen, her Willam van Hordeyn, her Jan van Maelstede, her Jan van Maelstede, her Lyeuijn van Cats, her Coen Kuzer, her Wouter Humens soen en her Hans van Merijn.


Wapenboek Beyeren Port Folio 041v. Wapenboek Beyeren Port Folio 042r. Wapenboek Beyeren Port Folio 042v en Wapenboek Beyeren Port Folio 043r.

Links: die heer van Rosijn Bous, her Willam van Heremijs, her Jan Hymbise, her Pinckert van Heremijs, her Flussart van Steenburch, her Jan van Groenvelt, her Jan Hollant, die heer van Arpe en her Otte van Nyenrode.

2e afbeelding: her Geldoff van Zenne, her Gelis van Scenge, die greue van Oesteruant ouste soen the Hollant, mijn heer her Jan van Namen die borchgreue van Dixmuden, die heer her Henric van Antoenge, mijn heer van Kesnoyt en mijn heer van Gommegijs.

3e afbeelding: mijn heer van Pengy, mijn heer van Lallaing, mijn heer van Rosijn Warengijs, mijn heer van Fauyuwelis, mijn heer Marteell, mijn heer van Caùny, her Symon van Brugdamme, die heer van Warengijs en her Henric vander Leck.

Rechts: die heer van Cauteyn, mijn heer van Mes, die heer van Sente Aldegonde, her Dosaert, her Obaert van Cauny, die heer van Mes, her Dirc vander Leck, her Claes van Bersele en die heer van Lannes.


Wapenboek Beyeren Port Folio 043v. Wapenboek Beyeren Port Folio 044r en Wapenboek Beyeren Port Folio 044v.

Links: die heer van Bous, die heer van Kauerijn, her Flips van Pellanen, her Jan van Renesse, her Ghy van Monchiaus, her Jan van Floyen, die heer van Solebes, her Ostilet van Scautsijns en her Otte heer van Asperen.

Midden: her Jan van die Camp, her Jan van Bersell, her Willam van Cronenborch, her Adam van Kerckem, her Reynier van Entijn, her Gouert van Blehem, her Roelant van Scoenuelt, her Wouter van Hantpen en her Robbert van Juply.

Rechts: her Peter van Fouly,die heer van Rullecourt, die heer Main van Aragijs, her Briddu van Montegny, her Aelman van Scautsijns, her Eduwaert van Mortsincpont, her Jacop Dosaert, her Gelis van Rummont en her Willam van Prees.


Wapenboek Beyeren Port Folio 045r. Wapenboek Beyeren Port Folio 045v. Wapenboek Beyeren Port Folio 046r en Wapenboek Beyeren Port Folio 046v.

Links: her Gelis van Dorp, her Perseuaell van Denneuaell, her Lowich van Brymmùer, her Willam van Crasmeuill, her Jan van Heemsteden, her Jan van Heenvlyet, her Jan van Robbertsaert, her Jan van Nyenrode en her Jorijs van Belle.

2e afbeelding: her Willam van Poes, her Cassamus, her Roelant van Poeck, her Jan van Waelhem, her Gerijt van Scautsijns, her Jans van Saers, her Jacop van Fonteynis, her Houert van Houerderye en her Jan van Lanon.

3e afbeelding: her Jan van Thinis, her Jan van Valkenvoirde, her Flips Dousy, her Michiell van Watersoen, her Olyfier van Brymmùer, her Jan van Grosy, mijn heer her Roelant van Houerderye, her Beruge van Berse en her Claes van Reymerzuale.

Rechts: her Brunaert Fritiell, her Mansaert van Bous, jonge hertoge Aelbrecht van \Beyeren/ soen the Hollant, die lantgreue van Lucenborch, Mercquert Weysert, Hans Poetberger, her Eraert Zadelboger en her Joris Ecker.