De Huizen van Oranje en Nassau

Familie van Vollenhoven
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Het Koninklijk Huis 

Leden en Erfopvolgers

Huidig Staatshoofd: Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

Op 30 april 2013 waren de volgende personen lid van Het Koninklijk Huis:

 1. Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau (27 april 1967)
 2. Máxima, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (17 mei 1971)
 3. Catharina-Amalia, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses van Oranje, Kroonprinses der Nederlanden (7 december 2003)
 4. Alexia, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses der Nederlanden (26 juni 2005)
 5. Ariane, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses der Nederlanden (10 april 2007)
 6. Beatrix, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses der Nederlanden (31 januari 1938)
 7. Constantijn, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins der Nederlanden (11 oktober 1969)
 8. Laurentien, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses der Nederlanden (25 mei 1966)
 9. Margriet, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses der Nederlanden (19 januari 1943)
 10. Mr. Pieter van Vollenhoven (30 april 1939)

Erfopvolgers

 1. H.K.H. Kroonprinses Catharina-Amalia der Nederlanden, Prinses van Oranje, Prinses van Oranje-Nassau
 2. H.K.H. Prinses Alexia der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau
 3. H.K.H. Prinses Ariane der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau
 4. Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg
 5. Eloise, Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouwe van Amsberg
 6. Claus-Casimir, Graaf van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg
 7. Leonore, Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouwe van Amsberg
 8. H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld
 9. Z. H. Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
 10. Z. H. Prins Bernhard van Oranje-Nassau, van Vollenhoven

Voor het eerst naar school, Prinsessen Alexia en Amalia. Ariana nog niet en blijft thuis bij moeders.

Voor het eerst naar school, Prinsessen Alexia en Amalia. Ariana nog niet en blijft thuis bij moeders.

Kroonprinses Catharina-Amaliais de oudste dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Zij is - nu de Prinses van Oranje - en de eerste in de lijn van troonopvolging. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria werd op 7 december 2003 geboren als kind van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. De Prinses kwam ter wereld in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag. Catharina-Amalia werd geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. De Prinses is tweede in de lijn van troonopvolging na haar vader, de Koning der Nederlanden.

Alexia Juliana Marcela Laurentien (Den Haag, 26 juni 2005), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, is de tweede dochter van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Prinses Alexia is na haar zus Prinses Catharina-Amalia derde in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Na haar volgt haar zus Prinses Ariane. De Prinses wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia der Nederlanden. Prinses Máxima werd op zondag 26 juni 2005 om 9.00 uur opgenomen in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag voor de geboorte van haar dochter.

Ariane Wilhelmina Máxima Ines werd op 10 april 2007 geboren als derde kind van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. De Prinses komt ter wereld in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag. Ariane is geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Zij heeft twee zusjes, Prinses Catharina-Amalia, geboren op 7 december 2003, en Prinses Alexia, geboren op 26 juni 2005. De Prinses is vierde in de lijn van troonopvolging na haar vader en de Prinsessen Catharina-Amalia en Alexia.

Prins Constantijn werd geboren op 11 oktober 1969 en is de derde zoon van Koningin Beatrix en Prins Claus. Hij is de zevende in de troonopvolging en getrouwd met Prinses Laurentien en die is geboren op 25 mei 1966. Zij is de achtse in de lijn van opvolging.

Links: Leonore Marie Irene Enrica, Gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg (Den Haag, 3 juni 2006), is het derde kind van Prins Constantijn der Nederlanden en Prinses Laurentien en het zesde kleinkind van Koningin Beatrix. Zij is achtste in de lijn van de troonopvolging.

Haar officiële titulatuur is "Hooggeboren Vrouwe", maar in het dagelijks gebruik kan worden volstaan met haar voornaam. In tegenstelling tot haar ouders is zij geen Prinses, maar kreeg zij de titel van Gravin. Dit is bij het huwelijk van haar ouders besloten om de Prinsen en Prinsessen beperkt te houden.


De familie Constantijn en Laurentien van Oranje-Nassau met kinderen.

Midden: Claus-Casimir Bernhard Marius Max Graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (Den Haag, 21 maart 2004), is het tweede kind van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, na Eloise. Zijn jongere zusje heet Leonore. Hij is het derde kleinkind en tot nog toe enige kleinzoon van Koningin Beatrix en de zevende in de lijn van de troonopvolging. Zijn officiële aanspreektitel is "Hooggeboren Heer", maar in de praktijk zal iedereen volstaan met de voornaam. In tegenstelling tot zijn ouders is hij geen Prins, maar kreeg hij de titel van Graaf. Dit is bij het huwelijk van zijn ouders besloten om de Prinsen en Prinsessen te beperken.

Rechts: Eloise Sophie Beatrix Laurence Gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg (Den Haag, 8 juni 2002) is het oudste kind van Prins Constantijn en Prinses Laurentien en het eerste kleinkind van Koningin Beatrix. Zij is het enige kleinkind dat Prins Claus nog heeft meegemaakt en is de zesde in de lijn van de troonopvolging. Haar officiële aanspreektitel is "Hooggeboren Vrouwe", maar in de praktijk zal iedereen volstaan met de voornaam. In tegenstelling tot haar ouders is zij geen Prinses, maar Gravin. Dit is bij het huwelijk van haar ouders besloten om het aantal Prinsen en Prinsessen beperkt te houden. Op 21 maart 2004 werd Claus-Casimir geboren, haar jongere broer. Op 3 juni 2006 kreeg Eloise een zusje, Leonore.

Bij de aanvaarding van het Koningschap door Prins Willem-Alexander zullen Prins Maurits en Prins Bernhard geen deel meer uitmaken van het Koninklijk Huis (de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis vereist hiervoor een bloedverwantschap met de Koning in maximaal de tweede graad). Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore verliezen op dat moment eveneens hun lidmaatschap van het Koninklijk Huis, maar behouden hun recht op erfopvolging (de Grondwet vereist hiervoor een bloedverwantschap met de Koning in maximaal de derde graad).


Prinses Margriet met zonen Prins Maurits en Prins Bernhard.

Margriet Francisca (Ottawa, 19 januari 1943), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, is de derde dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard en de negende in lijn voor de troonopvolging. De Prinses is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, maar in het dagelijks gebruik wordt ze kortweg Prinses Margriet genoemd. Margriet werd geboren in Ottawa in Ontario nadat de Koninklijke familie in 1940 was uitgeweken naar Canada vanwege de Duitse bezetting. De kamers van het ziekenhuis waar ze geboren werd waren tijdelijk extraterritoriaal verklaard om de Koninklijke telg exclusief de Nederlandse nationaliteit te doen verkrijgen (zonder de Canadese nationaliteit die volgens de Canadese wetgeving voor op Canadees grondgebied geborenen geldt)

Maurits Willem Pieter Hendrik Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (Utrecht, 17 april 1968), is de oudste zoon van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij is vernoemd naar Maurits van Oranje. De Prins is tiende in lijn voor de Nederlandse troonopvolging. Hij wordt officieel aangeduid met Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. In de dagelijkse omgang wordt hij kortweg Prins Maurits genoemd. Maurits behaalde in 1987 zijn vwo-diploma en vervulde zijn militaire dienstplicht bij het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. De Prins heeft de rang van Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie van de Koninklijke Marine-reserve. Daarna ging hij economie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen werkte hij bij Luchthaven Schiphol.

Vanaf september 2001 werkte hij enkele jaren bij Philips DAP (Domestic Appliances/Personal care) als business manager. Inmiddels is hij als zelfstandig ondernemer verbonden aan het Amsterdamse bedrijf The Source. Maurits trouwde op 29 mei 1998 in Apeldoorn met Marilène van den Broek. Voor hun huwelijk werd door het Nederlandse parlement toestemming verleend bij wet van 31 maart 1998. Hierdoor bleef Maurits deel uitmaken van de Nederlandse lijn voor troonopvolging. Bij besluit van 5 juli 2000 werd besloten dat uit het huwelijk geboren kinderen de achternaam Van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven zouden dragen. De kinderen van Maurits en Marilène bezitten geen adellijke titel.

Bernhard Lucas Emmanuel, Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (Nijmegen, 25 december 1969)Na zijn studie richtte Bernhard het internetbedrijf Clockwork op, samen met enkele vrienden. Enkele jaren later werkten hier ruim zestig mensen. Clockwork is onder meer al jaren verantwoordelijk voor de internetsites van KLM, Achmea en Coca-Cola. Bernhard trouwde op 6 juli 2000 in het Paushuize te Utrecht met Annette Sekrève; op 8 juli 2000 vond de kerkelijke inzegening plaats in de Domkerk te Utrecht. Voor hun huwelijk werd door het Nederlandse parlement toestemming verleend bij wet van 31 mei 2000. Hierdoor bleef Bernhard deel uitmaken van de Nederlandse lijn voor troonopvolging. Bij Koninklijk Besluit van 5 juli 2000 werd besloten dat uit het huwelijk geboren kinderen de achternaam Van Vollenhoven zouden dragen. De kinderen van Bernhard en Annette bezitten geen adellijke titel.

De volgende aangetrouwde leden van het Koninklijk Huis zijn wel lid maar niet gerechtigd tot erfopvolging:


Prof. Mr. Pieter van Vollenhove, Prinses Marilène en Prinses Annette.
 1. Pieter van Vollenhoven, vanaf 10 januari 1967 door zijn huwelijk met Prinses Margriet;
 2. Marilène van den Broek, vanaf 29 mei 1998 door haar huwelijk met Prins Maurits;
 3. Annette Sekrève, vanaf 6 juli 2000 door haar huwelijk met Prins Bernhard;
 4. Laurentien Brinkhorst, vanaf 17 mei 2001 door haar huwelijk met Prins Constantijn;
 5. Máxima, Prinses der Nederlanden, vanaf 2 februari 2002 door haar huwelijk met Prins Willem-Alexander.

Prinses Laurentien en Prinses Máxima.

De volgende personen hebben hun lidmaatschap van het Koninklijk Huis verloren:
 1. Prinses Irene, op 29 april 1964 door haar huwelijk zonder bij de wet verleende toestemming met Carlos Hugo van Bourbon-Parma; Prinses Christina, op 28 juni 1975 door haar huwelijk zonder bij de wet verleende toestemming met Jorge Guillermo; Prins Johan Friso, op 24 april 2004 door zijn huwelijk zonder bij de wet verleende toestemming met Mabel Wisse Smit; Prins Pieter-Christiaan, op 25 augustus 2005 door zijn huwelijk zonder bij de wet verleende toestemming met Anita van Eijk; Prins Floris, op 20 oktober 2005 door zijn huwelijk zonder bij de wet verleende toestemming met Aimée Söhngen.

Linksboven: Irene Emma Elisabeth (Soestdijk, 5 augustus 1939), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, is de tweede dochter van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard. Ze is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene der Nederlanden, ze gaf zelf jarenlang de voorkeur om zich Irene van Lippe-Biesterfeld te noemen om de kloof te dichten tussen haar en de gewone burger.

Midden: Maria Christina (Paleis Soestdijk, 18 februari 1947), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld is de jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. De Prinses is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina der Nederlanden, maar in het dagelijks gebruik wordt ze kortweg Prinses Christina genoemd. Christina's roepnaam was aanvankelijk Marijke. Zij werd geboren met een oogziekte. Mogelijke genezing door Greet Hofmans veroorzaakte bijna een breuk in het gezin.

Rechts: Johan Friso Bernhard Christiaan David, Prins van Oranje-Nassau, Graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (Utrecht, 25 september 1968) is de tweede zoon van Koningin Beatrix en Prins Claus. Zijn peetouders waren onder anderen: Koningin Juliana der Nederlanden Kroonprins Harald van Noorwegen en Axel, Baron Von dem Bussche-Streithorst, een goede vriend van Prins Claus. Sinds zijn huwelijk op 24 april 2004 met Mabel Wisse Smit, is hij geen lid meer van het Koninklijk Huis, en verviel zijn titel Prins der Nederlanden, omdat voor het huwelijk geen toestemmingswet was ingediend. De Prins wordt officieel aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso van Oranje-Nassau, met Prins van Oranje-Nassau als persoonlijke titel. Prins Johan Friso haalde in 1986 zijn vwo-diploma aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.

Vervolgens deed hij tot 1988 de studie Mechanical Engineering aan de Universiteit van Californië - Berkeley, en van 1988 tot 1994 de studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft waar hij zijn ingenieurstitel behaalde bij prof. Klaas Smit. Tegelijkertijd studeerde hij bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1995 zijn doctoraalexamen behaalde. Prins Johan Friso werkte vanaf 1995 bij McKinsey & Company in Amsterdam, maar in 1996 stopte hij bij dit bedrijf om in Frankrijk een postdoctorale opleiding tot Master of Business Administration (MBA) in INSEAD te kunnen gaan volgen. Na voltooiing van deze studie kreeg prins Johan Friso in 1998 een baan aangeboden bij de zakenbank Goldman Sachs International in Londen, waar hij in april 2003 ontslag nam als vice president investment banking. Sinds 1 maart 2004 was hij parttime mede-directeur van TNO Space te Delft. Op 13 augustus 2013 is de Prins overleden.

Linksonder: Pieter-Christiaan Michiel, Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (Nijmegen,22 maart 1972) is de derde zoon van Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De Prins wordt officieel aangeduid met Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven in het dagelijks gebruik wordt hij kortweg Prins Pieter-Christiaan genoemd. Pieter-Christiaan groeide op op een landgoed nabij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Daar volgde hij zijn lagere schoolopleiding en deed hij examen aan het Stedelijk Gymnasium.Na zijn eindexamen vervulde Pieter-Christiaan zijn diensttijd bij de Koninklijke Marechaussee, bij welk wapen hij ook nu nog de rang van luitenant-kolonel bekleedt. Nog tijdens zijn diensttijd begon hij een studie Rechten aan de Universiteit Utrecht waar hij vervolgens afstudeerde in 1999.

Prins Pieter Christiaan en Prins Floris

Tijdens zijn studietijd was Pieter-Christiaan lid bij het Utrechtsch Studenten Corps.De Prins werkte vervolgens van 2000 tot 2003 in London bij Equity Capital Markets, een joint venture tussen de ABN AMRO en NM Rothschild. In het najaar van 2003 heeft de Prins een éénjarige MBA-opleiding (Master of Business Administration) afgerond aan de International School for Management and Development (IMD) te Lausanne (Zwitserland).

Vanaf maart 2004 werkte de Prins als marketingstrateeg bij het ICT-bedrijf Shopservices in Amsterdam. Sinds 13 september 2004 is hij als BOT (Beroeps Onbepaalde Tijd) in de rang van luitenant-kolonel werkzaam bij de Directie Operaties van de Staf Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Pieter-Christiaan trouwde op 25 augustus 2005 in Apeldoorn met Anita van Eijk. Op 27 augustus 2005 vond de kerkelijke inzegening plaats in Noordwijk (ZH). Voor hun huwelijk werd aan het Nederlandse parlement geen toestemming gevraagd; hierdoor verloor Pieter-Christiaan zijn recht op troonopvolging en zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis. De uit het huwelijk geboren kinderen dragen de achternaam Van Vollenhoven en geen adellijke titel.

Rechtsboven: Floris Frederik Martijn, Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven (Nijmegen, 10 april 1975) is de vierde zoon van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

De Prins wordt officieel aangeduid met Zijne Hoogheid Prins Floris van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, maar in het dagelijks gebruik wordt hij kortweg Prins Floris genoemd. Floris heeft Nederlands recht gestudeerd in zowel de bedrijfsrechtelijke als strafrechtelijke afstudeervariant. Hij werd in 2005 beleidssecretaris bij het Openbaar Ministerie. Daarvoor was hij werkzaam op het parket van de rechtbank te Amsterdam als parketsecretaris. Sinds februari 2007 werkt Floris als 'relationship manager' sector technologie, media en telecom bij ABN-AMRO. Floris trouwde op 20 oktober 2005 in Naarden met Aimée Söhngen. Voor hun huwelijk werd aan het Nederlandse parlement geen toestemming gevraagd; hierdoor verloor Floris zijn recht op troonopvolging en zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis.