De Huizen van Oranje en Nassau

Koningsdagen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Koningsdagen

Koningsdag 2016

Zwolle werd door de Koning Willem-Alexander die zijn 49ste verjaardag vandaag viert, uitgekozen als plaats om het heugelijke feit met zijn gezin van Zwolle, samen met de Nederlandse bevolking te vieren. Het Koninklijk gezin kwam rond de klok van elven aan en werd begroet door de burgervader van,Henk Jan Meijer en Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten. Het gezelschap maakt daarna een wandeling door de eeuwenoude Hanzestad. Hoogtepunten uit het heden, het verleden en van de regio passeren de revue en geven een indruk van de ontwikkeling van de stad Zwolle en haar omgeving.

Aankomst Koninklijke Familie
Aankomst in Zwolle

In de afgelopen maanden werd voor al de kijkers en bezoekers een mooi en dynamisch programma in elkaar gezet. Samen met heel veel Zwollenaren, ondernemers, organisaties en gemeenten uit de regio Zwolle werd dit programma het verhaal van Zwolle voor het voetlicht gebracht. In een decor dat de Zwollenaren goed kennen, maar dat voor veel anderen een aangename verrassing zal blijken. 


Bloemen aanbieden aan Koningin

Het programma voor deze dag zag er als volgt uit:

Ontvangst op de Nieuwe Havenbrug

De Koninklijke gasten werden door de burgervader van Zwolle, Henk Jan Meijer en Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten welkom geheten.

Cultuurhistorie op de Blijmarkt

De organisatie op het cultuurrijke plein is in handen van Arie Slob en Ralph Keuning. Er is muziek van Bertolf/Her Majesty en Esther Groenenberg.

Koning en Koningin
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begroeten Zwolle

Grote Parade op de Grote Markt

Het hart van onze (binnen)stad en van de regio is het decor voor een grote parade. Hier wordt de relatie van de stad met de omliggende regio zichtbaar op het plein.


Relatie omliggend gebied met vermaak en de koudste Koningsdag ooit.

Sport op het Rodetoren plein

Op het plein laten meer en minder bekende Zwolse sporters zien wat ze samen in hun mars hebben. Dynamisch en inspirerend!

Vaartocht door de Thorbeckegracht

Op het Rodetorenplein gaat de Koninklijke Familie aan boord van een sloep voor een korte vaartocht over de mooie Thorbeckegracht

Slotfeest op Broerenkerkplein

Een spetterende muzikale finale, met tal van Zwolse artiesten, onder aanvoering van onze eigen Typhoon.

Toeschouders Zwolle
Toeschouwers in Zwolle

Zwolle heeft een grote historie. Het ontstond op een vaste dekzandrug die gelegen wat tussen de IJssel en Overijsselse Vecht. Die rug was een hoger gelegen en bewoonbare gebied in het verder moerassige landschap. Zo'n plek noemde men een suolle. De stad werd reeds genoemd in de annalen van de geschiedenis rond de Middeleeuwen. De oudste schriftelijke vermelding van de stad Zwolle komt voor op een oorkonde die stamt uit 1040. In 1230 kreeg Zwolle stadsrechten van haar landheer de Utrechtse Bisschop Wilbrand van Oldeburg. Afgebrand in 1324 werd het herbouwd en ditmaal omringt door een stenen muur. In het jaar 1361 probeerde de eerste brandstichter de Heer van Voorst het voor een tweede keer. Dat lukte slechts ten dele.

Prins Maurits en Prinses Anita
Prinses Anette en Prins Bernhard, Prins Maurits en Prinses Mariléne.

Van 1375 - 1415 bracht rector Johan Cele de Latijnse school tot grote bloei. Hij voerde een onderwijsvernieuwing in die in heel Europa werd overgenomen en de basis legde voor het schooltype gymnasium. Hij vormde zijn leerlingen in de idealen van de Moderne Devotie en droeg zo veel bij tot hervorming van kerk en samenleving. In de jaren 1413- 1416 hadden de gilden grote invloed in het stadsbestuur, en kondigden scherpe anti-kloosterlijke bepalingen af. Bisschop Frederik van Blankenheim plaatste Zwolle in 1415 onder interdict. Tijdens de zgn. Sinte Lucienacht (13 December 1416) maakten troepen van de Bisschop een einde aan het gildenbestuur en werden de tegen de moderne devoten gerichte maatregelen geschrapt uit het Stadboek.

Prins Constantijn en Prinses Anette
Prins Constantijn en Prinses Laurentien

In 1438 verkreeg Zwolle stapelrecht van Bisschop Rudolf van Diepholt. De Keizer van het Heilige Roomse Rijk bevestigde in 1448 de stadsrechten van Zwolle door de stad op te nemen onder de steden van het Duitse Rijk. Zwolle trad als handelsstad toe tot de Hanze en was in de vijftiende eeuw, de bloeitijd van de stad, het centrum van de Moderne Devotie, een religieuze beweging die zich op initiatief van Geert Grote, aanvankelijk vanuit Deventer, maar later vanuit Zwolle over een groot deel van Europa uitbreidde. Thomas a Kempis schreef in het klooster de Agnietenberg De imitatione Christi, na de Bijbel het meest gelezen boek van de Christenheid.


Het zingen van het Wilhelmus.

Om in aanmerking te komen voor het organiseren van de Koningsdag dienen gemeenten zich aan te melden bij hun Commissaris van de Koning voor dit hoge en eervolle bezoek van de Koninklijke Familie op Koningsdag. De Commissaris geleidt het verzoek door met advies naar de hofhouding. De Koning bepaalt zelf bij welke gemeenten hij op bezoek gaat. Hij houdt daarbij rekening met een goede verdeling over de verschillende provincies. Bij de keuze van de gemeenten laat hij zich ook adviseren door de kamerheer die werkzaam is in de provincie die hij wil bezoeken. Afgelopen december stelde de Dienst van het Koninklijk Huis de burgemeester van de gekozen gemeente(n) op de hoogte van de komst van de Koninklijke Familie.


Afscheid van Zwolle.

Koningsdag nummer 3 uit onze geschiedenis is voorbij en gaat de boeken in als geslaagd. Kosten van deze feestpartij ongeveer €900.000,00. Het weer was guur en daarmee ging deze Koningsdag als de koudste in 28 jaar de geschiedenis in. Ondanks dat heeft het jaar 2016 heeft m.n. in het Zwolse een grote indruk achtergelaten. Laten wij wel wezen, je hebt niet elke dag een Koningspaar, met kinderen en leden van de Koninklijke Familie op van ons dat niet mee maken.