De Huizen van Oranje en Nassau

Koningsdagen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Koningsdagen

Koningsdag 2014

Zo ongeveer de voltallige familie was aanwezig. Onder hen: Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet, Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Floris en Prinses Aimée. In de ochtend werd het Koninklijke gezelschap, na het gebruikelijke aanbieden van bloemen door verschillende kinderen uit het dorp, welkom geheten door 'Burgemeester Oosterop-van Leussen' van de gemeente Graft-De Rijp en in de na-middag in Amstelveen door 'Burgervader de Graaf', ook onder de rook van de hoofdstad maar net aan de andere kant van Amsterdam.

De eerste Koningsdag begon daar en eindigde in Amstelveen. Koninginnedag werd in 2012 voor het laatst gehouden en is nu definitief verleden tijd. Ervoor in de plaats is gekomen de Koningsdag, die door Koning Willem-Alexander wordt geambieerd. Een en ander laat onverlet dat Koninginnedag met veel plezier en vreugde door de bevolking werd gevierd. De eerste Koningsdag werd gehouden in de plaatsen 'De Rijp en Amstelveen'. "Waarom iets veranderen dat een succes is", zo sprak Koning Willem-Alexander bij zijn afscheid van het dorp De Rijp dat in de provincie Noord-Holland ligt, net boven de rook vam Amsterdam en hij bedankte de bevolking voor de geweldige, prettige ontvangst die hem, zijn vrouw, kinderen en overige familieleden ten deel was gevallen en wenste hen een fantastische dag toe.


De Koning, Koningin en kinderen w.o. de Kroonprinses en Prinses Beatrix. Koningin Máxima draagt hier een creatie van Natan (Eduard Vermeulen). De stof is linnen zijden met zilveren glans. Prinsessen: Jurkjes en hoofdlint merk Pili Carrera.

Het plaatsje ligt net boven onze hoofdstad Amsterdam en heeft nauwelijks veel inwoners. Ongeveer 4034 (peildatum 1 januari 2014) en de totale gemeente Graft-De Rijp iets meer dan 6000 mensen. De Rijp is een dorp in de gemeente Graft-De Rijp, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is de geboorteplaats van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Ook heeft tot zijn dood daar gewoond de zeer bekende komiek Piet Bambergen (1931-1996). Het dorp was in de 17e, 18e en 19e eeuw zeer welvarend, dankzij de walvisvaart. Door het inpolderen van het Schermeer, de Starnmeer en de Beemster raakte de Rijp zijn directe verbinding met de Zuiderzee kwijt. Daardoor kwam een einde aan de broodwinning van vele inwoners van dit dorp die leefden van de walvisvaart. Ondanks dat vonden de mensen een andere broodwinning dan leven van de visvangst.


De Walvis in De Rijp. Koninklijke Familie in 2012 en de boot-tocht.

In de nacht van 6 op 7 januari 1654 brak een gigantische brand uit in De Rijp. De brand begon in een hennepkloppersmolen. Snel greep het vuur om zich heen en binnen een mum van tijd waren er ongeveer 400 huizen verwoest. Er werd dag en nacht geblust door de brandweer, omdat nog een week lang de vlammen steeds oplaaiden. Door de inspanningen van de burgers, boeren en gezagsdragers vielen er geen slachtoffers en kon de wederopbouw snel beginnen. Het grootste deel van het dorp ging bij deze brand verloren: behalve de circa 700 woningen waren dit ongeveer 100 pakhuizen met olie, teer en hennep, 50 hekelhuizen, 4 bruggen, 5 schuiten, 60 scheepstuigen , 400 netten, 400 bonden hennep, hennepmolens, 4 paarden, 22 koeien en 90 schapen. Enkel de kerk uit 1529 en het raadhuis uit 1630 overleefden de brand en staan er nu nog. Een door Egbert van der Poel gemaakt schilderij van de brand is te bezichtigen in Museum In 't Houten Huis.


De laatste Koninginnedag in 2012.

"De eerste Koningsdag is onvergetelijk geworden." Dat zei Koning Willem-Alexander in zijn korte speech aan het einde van het koninklijk bezoek aan Amstelveen. "Graft-De Rijp en Amstelveen, heel heel hartelijk dank namens de hele familie. Wat moet vorig jaar een teleurstelling zijn geweest, maar dat hebben jullie op zo'n manier verwerkt dat het fantastisch is geworden." De Koning begon zijn toespraak met de woorden: "Waarom iets veranderen wat een succes is". Maar hij vertelde er niet bij of Koningsdag volgend jaar misschien een ander karakter zal krijgen. Na zijn dankwoord zongen de leden van het Koningshuis het Wilhelmus. Daarna werd koning Willem-Alexander toegezongen. Het publiek bracht uit volle borst 'Lang zal hij leve' ten gehore voor de Koning, die zondag jarig is.


Koningsdag in Amsterdam en in Leeuwarden 2014.

In veel steden en dorpen werd Koningsdag gevierd. Bovenstaand ter linkerzijde de feestpartij die in onze hoofdstad Amsterdam op touw werd gezet. Een schitterende stoet van allerlei soortje bootjes voer door de grachten. En de kleur! was natuurlijk oranje. Ook in de Friese hoofdstad Leeuwarden was het goed vertoeven op de eerste Koningsdag. De Friezen hielden, zakenlui als niet alleen de Nederlander is maar ook de Fries, een uitverkoop van overtollige spullen die gretig aftrek vonden. Voor de één een overbodige luxe en voor de ander een schat. Vooral de nacht voorafgaande aan de Koningsdag werd zeer druk bezocht.


De Prinsessen v.l.n.r. Catharina Amalia (Prinses van Oranje), Ariane en Alexia.

In de middag kwam het Koninklijk gezelschap aan in Amstelveen, ook onder de rook van Amsterdam gelegen maar dan aan de andere kant. Amstelveen geldt als forensendorp van onze hoofdstad. Veel mensen wonen in Amstelveen en werken vaak in Amsterdam. Daar werden de Koninklijke gasten welkom geheten door Burgemeester Fred de Graaf.


Een schitterende Oranjebloem en de Koning bespeelt de Oranjehoorn.

Aan het slot van het Koninklijk bezoek memoreerde de burgemeester het volgende: "Eerst aan u Majesteit, zeer veel dank voor de eer om de eerste Koningsdag in Amstelveen te mogen vieren. We hebben, nadat uw moeder de troonsafstand aankondigde, er op gewacht maar we hadden het er graag voor over. Het was fantastisch dat u Amstelveen bezocht. Om de verscheidenheid van Amstelveen aan u te mogen presenteren. Ik wil ook al diegenen die zich hier voor hebben ingezet bedanken. En wat een bijzondere verrassing dat uw dochters erbij waren. Zeer bedankt hiervoor. Tot slot wens ik u een fijne verjaardag. Vandaag was een prachtige dag, historisch voor Amstelveen en alle Amstelveners".


Het vertrek naar De Rijp vanuit de Koninklijke Landgoederen De Horsten in Wassenaar.

De eerste Koningsdag die ons land ooit heeft meegemaakt lijkt goed te zijn verlopen. Een feit is zeker; de Koninklijke Familie heeft een meer dan forse koersverandering ondergaan ten opzichte van de invulling die Koninginnedag met zich bracht. Dat mag blijken uit een onderzoek dat werd gehouden om te kijken hoe populair de Koning is onder de Nederlandse bevolking. Het hoge percentage van meer dan 84 % werd hierbij bereikt. Mensen lijken beter ook om te kunnen gaan met leden van het Koninklijk Huis dan ooit tevoren. De afstand die het Koninklijk Huis had vanwege kennelijk hun afkomst, heeft zich ten goede gekeerd. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn zich terdege bewust dat omgang met het 'gewone volk' van essentieel belang zal blijken te zijn. Temeer dringt deze 'eis' zich op als men de Monarchie wil laten voort bestaan.


De Koning wordt 'geridderd' met de Witte Anjer.

Voorafgaand aan zijn verjaardag nam Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, gelijk zijn grootvader Prins Bernhard ooit deed, op 25 april 2014 een witte anjer van de voorzitter van de Stichting Anjerveteranendag, de heer Louis Timmermans in ontvangst. De symboliek van de witte anjer vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog als symbool van verzet, loyaliteit en solidariteit. De witte anjer is nu het symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen, jong en oud, actief dienend of oud-militair.