Koningin Beatrix en gezin
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Vorstinnen van Oranje en Nassau

Kinderen Beatrix en Claus der Nederlanden

Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin

Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg werd geboren op 11-10-1969
te Utrecht. Hij geldt als derde zoon van de huidige Vorstin Beatrix en de helaas veel te vroeg overleden Prins Claus von Amsberg, haar echtgenoot.
In het jaar 1970 werd de jonge Prins gedoopt in de Domkerk te Utrecht, samen met zijn neefje Bernhard Jr, zoon van de zuster van de Vorstin,
Prinses Margriet van Vollenhoven. Een van de peetvaders is de broer van zijn opa Prins Berhnard, Prins Aschwin van Lipper-Biesterfeld.
Bovendien kregen Koning Constantijn II van Griekenland en Prof. Max Kohnstamm deze eer toebedeeld. Zijn jeugd verliep zoals gebruikelijk
was in deze kringen, dus zonder al teveel problemen.

De vakantie's in Italie, Porto Ercole (bij grootvader en grootmoeder) waren spannend. Daar kon hij met zijn broers ravotten, zwemmen en kattekwaad uithalen. De skipartijen in Lech in Oostenrijk waren ook gewenst. Maar in Tavernelle Val di Pesa (Italie), waar het huis staat dat zijn ouders hadden gekocht van een Italiaanse Graaf Vicini, dat was het wel. Vaak bezoeken de Koningin, Prins Claus en de kinderen het plaatsje Tavernelle Val di Pesa (ruim 8,2 km van hun omheinde villa) snelweg over en je bent er, waar zij zich tegoed deden aan de koffie in de lokale pub. De armoedige Italianen zaten zich dan te vergapen aan zulk hoog bezoek.Al spoedig doemde aan de horizon het einde van dit vrolijke leventje op en het werd studeren geblazen. Na de huldiging van ma tot Koningin der Nederlanden in 1980 verhuisde het gezin - kort daarop - naar Paleis ten Bosch in Den Haag. In deze stad volgde Constantijn een schoolopleiding aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In het studiejaar 1987-1988 volgt Prins Constantijn talencursussen in Frankrijk en Italië. In 1987 slaagde de Prins voor het V.W.O.-examen

Prins Constantijn

en in september 1988 begint de Prins met zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden (afstudeerrichting Burgerlijk Recht). Hij studeert op 31 januari 1995 af. De titel van zijn afstudeerscriptie luidt: "De versnelde procedure uit de Vreemdelingenwet". In het studiejaar 1987-'88 nam Constantijn deel aan talencursussen in Frankrijk en Intalie. Daar leerde hij de Franse en Italiaanse taal te beheersen in woord en geschrift. Vervolgens studeerde de Prins van 1988 tot 1995 Rechten aan de Rijksuniversiteit (afstudeer-richting Burgelijk Recht) te Leiden.

Daar waar praktisch alle Oranje's hun studie's volgenden en voltooiden. Na deze studie liep Constantijn stage bij het Kabinet van de Commisaris van de Europese Commissie en wel bij, Mr. Hans van den Broek waar hij tot september 1999 werkzaam voor bleef. Daar leerde hij het vak Europese politiek kennen. De problemen die de Europese Unie ondervond en hoe politici elkaar het leven zuur konden maken maar ook hoe zijn - in sommige gevallen - ook konden samenwerking. Het was een harde maar duidelijk leerschool voor Prins Constantijn.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben, volgde de Prins in 2000 een MBA-studie aan het European Institute of Business Administration (INSEAD) te
Fontainebleau, Frankrijk. De Prins leerde daar Laurentien Brinkhorst kennen en daar zag hij wel wat in. Vlotte meid, welbespraakt en kien,
Die vond Constantijn wel leuk, interessant en naar later bleek, ook meer dan leuk. Kortom, op 16 december 2000 werd de verloving bekend gemaakt
van Prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst en maakte het paar tevens bekend dat zij wensten te trouwen.

Het huwelijk vond plaats op 17 mei 2001 in de Oude Raadzaal aan de Javastraat te Den Haag en werd voltrokken door de Burgemeester van die stad,
drs. W.J. Deetman. Twee dagen later werd het ingezegend door Drs. Carel ter Linden in de Grote of Sint Jacobskerk. Na hun trouwen verhuisde het
echtpaar naar Londen (Engeland). Daar arbeidde Constantijn tot eind 2002 voor consultans Booz Allen Hamilton.
Thans werkt hij voor RAND in Brussel waar zij ook wonen.

(l)Prins Constantijn, (m) de verloving en (r) Laurentien Brinkhorst Functie's Prins Constantijn:

Kabinetschef (2013) van Europees Commissaris mevrouw drs. N. Kroes

Nevenfunctie's:

Voorzitter van de Stichting 'The Hague Process on Refugees and Migration'
Lid van 'Club of The Hague'
Voorzitter Prins Bernhard Natuurfonds
Lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam

Erefunctie's:

Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds
Beschermheer van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Beschermheer World Press Photo
Beschermheer Stichting Studiefonds OskarBack


Bruidspaar met Familie Van Oranje-Nassau en Brinhorst en de balconscène

Petra Laurentien Brinkhorst (Leiden, 25 mei 1966) is de echtgenote van Prins Constantijn der Nederlanden, de derde zoon van Koningin Beatrix
en Prins Claus. Alhoewel zij door haar huwelijk geen adeldom heeft verkregen wordt ze sindsdien aangeduid met haar 'titre de Courtoisie', namelijk
Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg-Brinkhorst, maar in het
dagelijks gebruik wordt ze kortweg "Prinses Laurentien" genoemd.Laurentien werd geboren te Leiden als Petra Laurentien Brinkhorst.

Ze is de enige dochter van Laurens Jan Brinkhorst, tot 29 juni 2006 minister van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende II, en Jantien Heringa.
Haar middelbare school doorliep ze deels in Den Haag en later in Tokio (Japan) waar haar vader werkzaam was. Na de middelbare school studeerde zij
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij in 1986 haar propedeuse behaalde. Hierna studeerde ze politieke wetenschappen in Londen
(Bachelor of Arts in 1989) en journalistiek aan de Universiteit van Californië, Berkeley (Master of Journalism in 1991).
De naam van haar masterthesis was "Street prostitution in San Francisco".


(l) Laurentien in haar jeugdjaren en (r) met de gehele familie Brinkhorst

In 1991 begon ze met werken. Eerst een klein jaar bij CNN in Atlanta. In mei 1992 vertrok ze naar Brussel, waar ze achtereenvolgens bij het
Belmont European Policy Centre en bij sigarettenfabrikant Philip Morris werkte. In 1997 werd ze plaatsvervangend directeur van een PR-bureau en in
2000 werd ze lid van de directie van de Brusselse vestiging van Adamson BSMG Worldwide. Van juli 2001 tot mei 2003 werkte Laurentien bij de
Londense vestiging van hetzelfde adviesbureau. Sinds mei 2003 werkt ze als onafhankelijk communicatieadviseur in Brussel. Als lid van het
Koninklijk Huis voert Prinses Laurentien af en toe representatieve werkzaamheden uit. Daarnaast is zij bij speciale gebeurtenissen, zoals Koninginnedag
en Prinsjesdag als lid van het Koninklijk Huis aanwezig. Ook zet ze zich in voor projecten ter bestrijding van laaggeletterdheid in Nederland.

Prins Constantijn en Prinses Laurentien wonen nu met hun jonge kinderen in Brussel, maar de verwachting is dat wanneer prins Willem-Alexander het
koningschap aanvaardt, zij ook een meer prominente rol zullen gaan spelen in de monarchie. Zij zullen naar verwachting voor de nieuwe Koning en zijn
echtgenote de rol vervullen die Prinses Margriet en professor mr. Pieter van Vollenhoven hebben vervuld voor Koningin Beatrix en Prins Claus.
Sinds 2001 zet de Prinses zich in voor de bevordering van alfabetisering (zij had in Brussel al als vrijwilligster lesgegeven aan analfabeten).
Zij concentreert zich op projecten die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen. Daarnaast richt zij zich ook op
initiatieven rondom leesbevordering onder kinderen en jongeren. Onder het pseudoniem 'Laurentien van Oranje' schreef ze in 2009 haar
eerste kinderboek Mr. Finney en de wereld op zijn kop. De illustraties werden verzorgd door Sieb Posthuma.Prinses Laurentien

Petra Laurentien Brinkhorst is op 25 mei 1966 in Leiden geboren als dochter van mr. L.J. Brinkhorst en drs. J. Brinkhorst-Heringa.

Studie

Prinses Laurentien bezocht eerst de middelbare school in Den Haag en behaalde haar baccalauréat A, aan het Lycée Français in Tokio. Vervolgens
studeerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse geschiedenis behaalde. In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de
politieke wetenschappen aan de University of London (Queen Mary College). In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism aan de University
of California te Berkeley in de Verenigde Staten.

Huwelijk en gezin

Prinses Laurentien trad op 17 mei 2001 in Den Haag in het huwelijk met Prins Constantijn; de kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in de
Grote of St. Jacobskerk, ook in Den Haag. Prinses Laurentien en Prins Constantijn hebben drie kinderen. Op 8 juni 2002 werd dochter Eloise geboren,
op 21 maart 2004 zoon Claus-Casimir, en op 3 juni 2006 de tweede dochter Leonore. Het gezin woont sinds 2004 in Brussel, daarvoor in Londen.

Werkzaamheden en functies

Naast activiteiten als lid van het Koninklijk Huis, heeft Prinses Laurentien eigen werkzaamheden als zelfstandig communicatieadviseur. Sinds juni 2008
is de Prinses werkzaam als fellow bij de European Climate Foundation en in 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op. Ook werkt zij aan
een kinderboekenreeks, Mr Finney, die door duurzaamheid en klimaatverandering is geïnspireerd. Het eerste boek is in oktober 2009 verschenen,
het tweede in februari 2011.

Prinses Laurentien werkt verder veel samen met het WWF (Worldwide Fund for Nature) onder andere aan het initiatief 'Rewilding Europe'.
Per 1 november 2012 is Prinses Laurentien benoemd tot president van Fauna & Flora International, een internationale natuurbeschermingsorganisatie
die zich met name richt op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij FFI,
eerst als lid van het Executive Committee en tot voor kort vervulde zij de functie van vice-president.


Prins Constantijn, een wat oudere foto van hun kinderen en Prinses Laurentien

Prinses Laurentien heeft speciale aandacht voor de bevordering van alfabetisering. Sinds 2001 zet de Prinses zich hiervoor in. In mei 2004 werd op
haar initiatief de Stichting Lezen en Schrijven opgericht waarvan de Prinses bestuursvoorzitter is. Prinses Laurentien is op 24 maart 2009 benoemd als
Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich ook wereldwijd zal inzetten voor de problematiek van laaggeletterdheid. Sinds 1 februari
2011 is de Prinses voorzitter van de High Level Group on Literacy van de Europese Commissie.

Functies van Prinses Laurentien:

Voorzitter Missing Chapter Foundation, die in 2010 op haar initiatief is opgericht
Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven, die in mei 2004 op haar initiatief is opgericht
Voorzitter Europese Culturele Stichting (sinds 12 mei 2007)
Beschermvrouwe Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek (NLBB)
Beschermvrouwe Stichting Handicap en Studie
Beschermvrouwe Genootschap Onze Taal
In 2006 was zij juryvoorzitter van de AKO Literatuurprijs.

Erefuncties:

Beschermvrouw van de NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten
Beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal
Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
President Fauna & Flora International
President van de Europese Culturele Stichting

(l) Prins Constantijn, (m) eigen foto Prins van zijn Kindern 2013 en (r) Prinses Laurentien

Gravin Eloise (08-06-2002), Graaf Claus-Casimir (21-03-2004) en Gravin Leonore (03-06-2006)

Op 8 juni 2002 wordt in Den Haag hun eerste kind geboren, dochter Eloise, voluit Eloise Sophie Beatrix Laurence Gravin van Oranje-Nassau,
Jonkvrouw van Amsberg. Op 21 maart 2004 wordt in dezelfde stad zoon Claus-Casimir, voluit Claus-Casimir Bernhard Marius Max Graaf van
Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, geboren. Op 3 juni 2006 wordt ook in Den Haag hun tweede dochter Leonore geboren,
voluit Leonore Marie Irene Enrica Gravin van Oranje-Nassau, Jonkvrouw van Amsberg.


Links: een fraaie opname van het huidige gezin. Rechts: Nog altijd gek op elkaar.

Inmiddels is het echtpaar meer dan 10 jaar getrouwd en dat lijkt een reden te zijn om - bij het tonen van bovenstaande foto's - alles even in herinnering
te roepen. De datum 20 mei 2011 is onlosmakelijk met het tienjarig huwelijksfeest verbonden. Het gezin verhuisde vanwege het werk van de Prins
eind april 2004 naar Brussel. Prins Constantijn heeft, naast enkele representatieve verplichtingen als lid van het Koninklijk Huis, gekozen voor een
eigen loopbaan. Na zijn studie liep Prins Constantijn stage bij het Kabinet van de Commissaris van de Europese Commissie, mr. H. van den Broek.

Na zijn stage bleef hij daar werken tot september 1999. Van 2001 tot 2003 werkte de Prins als strategisch beleidsadviseur bij Booz Allen & Hamilton
in Londen. Per 1 augustus 2003 werd Prins Constantijn adviseur Europa-communicatie voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij adviseert de
staatssecretaris voor Europese Zaken over de communicatiestrategie binnen de Europese samenwerking. Deze functie vervult hij sinds hij bij RAND
Europe is gaan werken nog voor 1 dag per week.


Tot februari 2015 zal hij nog de kabinetschef van de Europees Commissaris Drs. Neely Kroes zijn op tijdelijk contract. daarna gaat Constantijn of op
zoek naar een andere baan of gaat hij zijn broer de Koning meer ondersteunen. Daarmee neemt hij waarschijnlijk veel werk uit handen van zijn 76-jarige
moeder, Prinses Beatrix. het probleem is alleen geld. De Prinses verkrijgt van staatswege nog steeds -tot haar dood- als oud-Koningin en nu als Prinses
een inkomen, hetgeen haar jongste zoon niet krijgt. Bij ondersteuning door Constantijn van zijn broer Willem-Alexander,
dient dus een passende oplossing te worden gevonden voor wat betreft de vergoeding voor zijn inzet.