De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Majesteitelijke Tuinen 

(Ere) Functie's Koninklijk Huis

Erefunctie's zijn er in vele soorten en maten. Bovendien hebben deze erg veel andere benamingen, zoals in het leger de term A la suite (boven de sterkte)en in het dagelijkse leven een sinecure. Onder het Ancien Régime, het absolutistisch Europa van vóór de Franse Revolutie, gingen Vorsten als de Koning van Frankrijk in de 17e eeuw, die bevoegd waren om personen in bepaalde ambten te benoemen, sinecures toewijzen aan gunstelingen, om zich van hun steun te verzekeren. Een sinecure (latijn: sine, zonder en cura, zorg) is een ambt waaraan een salaris of bepaalde privileges gekoppeld zijn, maar waar geen of vrijwel geen verplichtingen tegenover staan. De term werd oorspronkelijk voor bepaalde kerkelijke ambten gebruikt maar wordt ook voor staatkundige functies gebruikt.

In de middeleeuwen kon een financiële vergoeding worden toegekend aan een geestelijke zodat deze zich niet met kerkdiensten of met pastoraal werk bezig hoefde te houden en zich aan andere taken kon wijden. Deze vergoeding werd in het Latijn beneficium sine cura animarum of prebende sine cura animarum genoemd, wat "inkomsten zonder zorg voor zielen" betekent. Uit die woorden vormde zich de term sinecure voor een ambt waarvoor vrijwel geen werk gedaan hoeft te worden. De leden van en het Koninklijk Huis en andere afstammelingen van het geslacht Oranje-Nassau hebben, vanwege een mogelijk maatschappelijk belang vele functies en erefuncties. Onderstaand werd, zo goed als mogelijk was, een lijst opgesteld die een overzicht geeft wat de vele leden van de familie aan hoofd- en bijbaantjes, zoals men in de volksmond zegt, hebben. De lijst wordt nog uitgebreid en aangevuld daar het niet zeker is of de Koning, Koningin en Prinses Beatrix nog iets aanvullen of verwijderen in de loop van de komende jaren.

Lijst van functie's van de leden Koninklijk Huis en Familie


"Prinses Margriet:"

Funktie's

Erefunktie's

Mr. P. van Vollenhoven

Funktie's

 1. Medeoprichter en board member van de European Transport Safety Council
 2. Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association
 3. Member van de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep van de Europese Commissie
 4. Hoogleraar Risicomanagement, Universiteit Twente
 5. Voorzitter Nationaal Restauratiefonds
 6. Voorzitter Nationaal Groenfonds
 7. Voorzitter Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
 8. Voorzitter Fonds Slachtofferhulp
 9. Voorzitter raad van advies Europese Beweging Nederland (EBN)

Erefunktie's

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Prins Maurits, Prinses Marilene, Prins Bernhard en Prinses Anita,

Prins Maurits

Directeur Levi9 Global Sourcing Amsterdam.

Nevenfunktie's:

Lid van de Raad van Advies van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) van de Rijksuniversiteit van Groningen
Comité van Vrienden van de Rijksacademie 'Cercle des amis du prix'

Militaire rang

Erefunktie's

Funktie's

Prins Bernhard

1. Managing Director The Source B.V. te Amsterdam

Nevenfunktie's

Erefunktie's


Prinsessen Marilene en Annette

Prinses Marilene

Funktie's

 • Werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam
 • Nevenfunktie's

  1. Lid van het college van alumni van de Rijksuniversiteit Groningen, adviesorgaan voor het College van Bestuur
  2. Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis

  Prinses Annette

  Funktie's

 • Begeleidster gehandicaptenzorg Stichting Cordaan (deeltijd)
 • Nevenfunktie's

  Verjaardagen Leden Koninklijk Huis en Familie


  Koningin Máxima der Nederlanden: Verjaardag op 17-05-1971. Koning Willem-Alexander der Nederlanden: Verjaardag op 27-04-1967. Amalia Kroonprinses der Nederlanden, Prinses van Oranje: Verjaardag op 07-12-2003. Prinses Alexia: Verjaardag op 26-05-2005 en Prinses Ariane: Verjaardag op 10-04-2007.


  Prins Constantijn:Verjaardag 11-10-1969. Prinses Beatrix der Nederlanden: Verjaardag 31-01-1938. Prinses Laurentien: Verjaardag 25-05-1966.


  Prinses Margriet: Verjaardag 19-01-1943. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven: Verjaardag 30-04-1939. Prins Friso: Verjaardag 25-09-1968 - †03-08-0213 en Prinses Mabel: Verjaardag 11-08-1968.

  Prins Maurits: Verjaardag 17 april 1968 en Prinses Marilène: Verjaardag 4 ferbuari 1970.


  Prins Bernhard: Verjaardag 25 december 1969. Prinses Annette: Verjaardag 18 april 1972. Prins Pieter-Christiaan: Verjaardag 22-03-1972 en Prinses Anita: Verjaardag 27-10-1972.