De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Het Koninklijk Huis 

Máxima 10 jaar

"Een beetje dom"

De beroemde woorden "Een beetje dom"in goed Nederlands, die Máxima Zorreguieta Cerruti uitsprak tijdens de kennismaking met ons volk en land, liggen na 10 jaar nog vers in ieders geheugen. Het waren duidelijke en niet mis te verstane woorden van deze jonge zelfbewuste vrouw die daarmee de harten stal van de meeste Nederlanders. Eerder had zij dat van de Koning der Nederlanden in spe al ingenomen en de opmerkingen tijdens het voorstellen van zijn verloofde, leverde eerder genoemde woorden op. Het was ook typerend voor Máxima hoe zij daarmee omging. Thans woont zij een decennium in Nederland. Daarbij heeft Máxima het niet makkelijk gehad.

Enerzijds vervult zij als echtgenote en moeder een rol in de dynastieke opvolging. Anderzijds betekent zij met haar intensieve en veelzijdige werk, veel in de Nederlandse samenleving en ook daarbuiten. Een ding is duidelijk: Máxima is nu niet meer weg te denken uit onze samenleving. Máxima Zorreguieta Cerruti (geboren 17 mei 1971) is de dochter van Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini (geboren 28 -01-1928 - overleden 09-08-2017) is een voormalig politicus uit Argentinië. Hij was minister van Landbouw in het regime van Generaal Jorge Rafael Videla. Jorge Zorreguieta werd geboren in Buenos Aires, Argentinië, als de eerste nakomeling van Spaans-Baskische en Italiaanse immigranten. Zijn grootvader was burgemeester van de stad Mendoza. Hij werd secretaris van de Sociedad Rural, een conservatieve belangengroep van landeigenaren en veeboeren. Hij was ook voorzitter van de vereniging Juan de Garay, een culturele instelling van de Baskische gemeenschap. Jorge Zorrequieta Stefanini trouwde in 1956 met Marta López Gil (geboren 1935)en scheidde even zo vrolijk van haar.

Zij kregen drie dochters:

* María López Zorreguieta (geboren 1956).
* Ángeles erZorreguieta López (geboren 1958).
* Dolores Zorreguieta López (geboren 1965).

Haar vader trouwde, voor de tweede maal, met María del Carmen Cerruti Carricart geboren (* 8 september 1944), dochter van Jorge Horacio Cerruti en Maria del Carmen Carricart), op 27 mei 1970 in Paraguay.
Ze kregen twee dochters en twee zonen:

  1. Máxima Zorreguieta Cerruti (geboren 17 mei 1971),
    gehuwd in 2002 met Willem-Alexander, Prins van Oranje.
  2. Martín Zorreguieta Cerruti (geboren 1972).
  3. Juan Zorreguieta Cerruti (geboren 1982).
  4. Ines Zorreguieta Cerruti (geboren 1984).

Máxima in 1971, op jonge leeftijd spelend met de houten blokken en als peuter op de schommel.

Máxima groeide op in een vrij bescheiden appartement in de straat Uriburu, in de gegoede wijk Barrio Norte in Buenos Aires. De familie bracht de zomervakanties door in Mar del Plata. Tijdens de wintersportvakanties verbleef de familie Zorreguieta in het eigen vakantiehuisje in Bariloche,een bekend Argentijns vakantieoord, waar ook Prins Bernhard geen onbekende was. In april 1999 ontmoette ze tijdens een feest in Sevilla de Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander. Samen met Willem-Alexander bracht Máxima in augustus 1999 een vijfdaagse vakantie door in het Argentijnse vakantieoord Bariloche. Tijdens die vakantie werd Willem-Alexander voorgesteld aan de ouders van Máxima. In de Nederlandse pers verschenen daarop de eerste speculaties over een mogelijke liefdesrelatie.

Kort nadat bekend werd dat de relatie met Willem-Alexander serieus was, kwam de Nederlandse pers erachter dat Máxima's vader, Jorge Zorreguieta, staatssecretaris van Landbouw was tijdens de militaire juntaregering, ook wel bekend als de "Vuile Oorlog", van Jorge Videla in Argentinië (april 1976 tot en met maart 1981), waarbij enkele duizenden tegenstanders van het militaire regime gedwongen verdwenen of in gevangenissen geïnterneerd werden. Willem-Alexander had in reactie daarop de pers naar een brief van oud-dictator Videla verwezen als bron van informatie. In Nederland werd geprotesteerd tegen een huwelijk van de Kroonprins met de dochter van deze man. Men had sterke vermoedens dat hij tenminste op de hoogte was van de excessen die zich tijdens zijn ministerschap voordeden.

Een onderzoek, via een geheime opdracht van minister-president Wim Kok aan prof. dr. Michiel Baud, had als conclusie dat Zorreguieta op de hoogte moet zijn geweest van deze gedwongen verdwijningen. Voorts was het "praktisch uit te sluiten" dat Zorreguieta in de periode van zijn regeringsdeelname "persoonlijk betrokken is geweest bij de repressie of schending van de mensenrechten". Willem-Alexander bevestigde tijdens een interview dat hij wist dat zijn schoonvader van tenminste één gedwongen verdwijning op de hoogte was (deze persoon was volgens Willem-Alexander weer teruggevonden), waarmee hij de resultaten van het onderzoek bagatelliseerde. Door Wim Kok en diplomaat en minister van Staat Max van der Stoel werd voorkomen dat Jorge Zorreguieta bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig was. Tijdens de bekendmaking van de verloving zei Máxima over de rol en steun van haar vader aan de dictatuur dat hij van niets geweten had en juist zijn best had gedaan voor de Argentijnse landbouw om deze te verbeteren.In een later interview noemde Máxima de conclusie van Michiel Baud slechts "zij mening".

Besluit van 25 januari 2002 tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie van 22 januari 2002, nr. CW2002/U52684, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelezen het advies van de Hoge Raad van Adel van 10 mei 2001;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet op de adeldom en artikel 5, twaalfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1: Met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Máxima Zorreguieta, worden haar de titels «Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau» verleend met het predikaat «Koninklijke Hoogheid».

Artikel 2: De kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg, dragen de titels en namen «Prins (Prinses) der Nederlanden, Prins (Prinses) van Oranje-Nassau» met het predikaat «Koninklijke Hoogheid».

Artikel 3: Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2002

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K. G. de Vries

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Uitgegeven de eenendertigste januari 2002

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals


Huwelijk Prinses Máxima en Kroonprins Willem-Alexander


Prinses Máxima zwanger


Doop van Kroonprinses Amalia

Máxima behaalde in 1988 haar baccalaureaat aan de Northlands School. In 1995 studeerde ze af in de studierichting Economie aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (Universidad Católica Argentina). Tijdens haar studie werkte zij van 1989 tot 1990 bij Mercado Abierto S. A., waar zij onderzoek deed naar op de financiële markt gerichte software. Van 1992 tot 1995 werkte ze op het Sales Department van Boston Securities S. A. in Buenos Aires. Daarnaast gaf zij Engelse les aan kinderen en volwassenen en les in wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaars studenten. Van juli 1996 tot maart 1998 was zij werkzaam bij HSBC James Capel Inc. in New York als Vice-President Latin American Institutional Sales. Daarna was Máxima werkzaam tot augustus 1999 bij Dresdner Kleinwort Benson. Ze was daar Vice-President bij de afdeling Emerging Markets, gespecialiseerd in Equities. Aansluitend werkte zij tot mei 2000 bij de Deutsche Bank in New York als Vice-President Institutional Sales.

Vervolgens was ze tot april 2001 werkzaam op het EU Representative Office van de Deutsche Bank in Brussel. Op 17 mei 2001 werd haar het Nederlanderschap verleend. Op 3 juli 2001 aanvaardden Eerste en Tweede Kamer een door de regering ingediende wet tot het verlenen van toestemming voor het huwelijk. Op 2 februari 2002 voltrok de burgemeester van Amsterdam, mr. M. J. Cohen, het huwelijk in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Nieuwe Kerk, door dominee C. A. ter Linden. In het voorjaar van 2003 verhuisde het paar van Noordeinde 66 in Den Haag naar de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Op 7 december 2003 werd hun eerste kind geboren, Prinses Catharina-Amalia. Op 26 juni 2005 kwam hun tweede dochter, Prinses Alexia, ter wereld en op 10 april 2007 de derde dochter Prinses Ariane. Allen werden in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag geboren.


Baby's Amalia, Alexia en Ariane.

Prinses Catharina-Amalia is de oudste dochter van de Prins van Oranje en Prinses Máxima. Zij is - na de Prins van Oranje - tweede in de lijn van troonopvolging. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria werd op 7 december 2003 geboren als kind van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. De Prinses komt ter wereld in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag. Catharina-Amalia is geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. De Prinses is tweede in de lijn van troonopvolging na haar vader, de Prins van Oranje.

Alexia Juliana Marcela Laurentien (Den Haag, 26 juni 2005), Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, is de tweede dochter van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Prinses Alexia is na haar zus prinses Catharina-Amalia derde in de lijn van Nederlandse troonopvolging. Na haar volgt haar zus prinses Ariane. De prinses wordt officieel aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia der Nederlanden. Prinses Máxima is op zondag 26 juni 2005 om 9.00 uur opgenomen in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag.

Ariane Wilhelmina Máxima Ines werd op 10 april 2007 geboren als derde kind van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. De Prinses komt ter wereld in het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag. Ariane is geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Zij heeft twee zusjes, Prinses Catharina-Amalia, geboren op 7 december 2003, en Prinses Alexia, geboren op 26 juni 2005. De Prinses is vierde in de lijn van troonopvolging na de Prins van Oranje en de Prinsessen Catharina-Amalia en Alexia.

Prinses Máxima heeft sinds 20 oktober 2004 zitting in de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Máxima en de Prins van Oranje zijn beschermvrouwe en beschermheer van het Oranje Fonds. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland. Ieder jaar in mei reikt de Prinses Appeltjes van Oranje uit. Dit zijn prijzen voor instellingen die een voorbeeld zijn voor anderen op het gebied van welzijn en sociale samenhang. De Prinses is ook voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel. Deze wordt beurtelings bezet bij de Universiteit Utrecht en het Institute for Social Studies te Den Haag. De leerstoel is ingesteld ter bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Prinses Máxima is zowel in binnen - als buitenland actief op het gebied van microfinanciering.

In Nederland is ze lid van de Raad voor Microfinanciering die in januari 2007 is opgericht door het ministerie van Economische Zaken. Uit onderzoek blijkt dat (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen kunnen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten (tot ongeveer 25.000 euro). De Raad heeft als doel om de kennis van en informatie uitwisseling over, initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren. Daarnaast wil de Raad ook het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland stimuleren. Sinds 1 september 2010 is Prinses Máxima erevoorzitter van het platform CentiQ, Wijzer in geldzaken. De Prinses vraagt in deze functie aandacht voor het belang van financiële educatie voor jongeren en het verstandig omgaan met geld.

Prinses Máxima treedt als speciaal adviseur op richting het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot. De Prinses is lid van het Curatorium van de Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Prinses Máxima was van juli 2003 tot zomer 2005 lid van de Commissie Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden. De commissie ondersteunde de dertig grootste gemeenten bij hun poging om vrouwen van etnische minderheden meer te betrekken bij de samenleving. Voorzitter was oud-Tweede-Kamerlid P. Rosenmöller. Begin 2005 heeft Prinses Máxima haar inburgeringsprogramma afgerond.

Al sinds haar verloving maakt ze in het kader daarvan intensief kennis met de Nederlandse samenleving en met de samenleving van de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook leert ze de Nederlandse taal, geschiedenis en het staatsrecht. Sinds Máxima Prinses is, vervult ze diverse functies op maatschappelijk terrein. Daarnaast steekt ze als Prinses veel tijd in representatieve werkzaamheden. Prinses Máxima vertegenwoordigt, vaak samen met de Prins van Oranje, het Koninklijk Huis bij officiële gelegenheden in alle sectoren van de samenleving. Ook vergezelt zij de Koningin bij het afleggen van staatsbezoeken.


Ere-voorzitter Platform CentiQ. Standaard Prinses Máxima en Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development VN.

Op uitnodiging van de Verenigde Naties maakte Prinses Máxima deel uit van de Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. De adviseurs kwamen in 2005 regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken op het gebied van universele toegang tot financiële diensten. In februari 2005 bracht de Prinses een werkbezoek aan Uganda en Kenia om ter plaatse te zien hoe microkrediet daar werkt. Ook voerde zij daar gesprekken met vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en NGO's. Eind 2005 bracht Máxima gelijksoortige bezoeken aan Brazilië en Argentinië. In juni 2006 neemt Prinses Máxima zitting in de Adviseursgroep van de Verenigde Naties voor een Toegankelijke Financiële Sector.

De Adviseursgroep bouwt voort op de resultaten van het Internationaal Jaar van het Microkrediet in 2005. Naast microkrediet, dat kleine leningen aan economisch actieve armen behelst, richt de Adviseursgroep zich op een bredere toegang tot alle financiële diensten voor kleine ondernemers. Onder financiële diensten worden o. a. leningen, spaarrekeningen, verzekeringen, geldovermakingen en andere financiële producten verstaan. De Prinses wil aan de werkzaamheden van de Adviseursgroep een bijdrage leveren door in dialoog te gaan met het bedrijfsleven, donoren, wetgevers, toezichthouders, microfinancieringsinstellingen en internationale organisaties over de rol die zij zouden kunnen spelen om meer kleine ondernemers toegang te geven tot de financiële sector.

In 2009 werd Prinses Máxima benoemd tot 'Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development'. De Prinses adviseert in deze functie niet alleen de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, maar zet zich ook wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het voor veel mensen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. In Nederland is Prinses Máxima ook actief op het gebied van microfinanciering. Ze is lid van de Raad voor Microfinanciering die in januari 2007 is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken.

Uit onderzoek blijkt dat (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen kunnen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten (tot ongeveer 25.000 euro). De Raad heeft als doel om de kennis van en informatie uitwisseling over, initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren. Daarnaast wil de Raad ook het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland stimuleren. Sinds 1 september 2010 is Prinses Máxima erevoorzitter van het platform CentiQ, Wijzer in geldzaken. De Prinses vraagt in deze functie aandacht voor het belang van financiële educatie voor jongeren en het verstandig omgaan met geld. Prinses Máxima treedt als speciaal adviseur op richting het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot.