Wapen Orange De Huizen van Oranje en Nassau Wapen Nassau

Europese Adel
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Europese Adel en Geslachten

Nederlandse Adel en Geslachten

Vervolg I

Families met de titel van Ridder

(Alewijn) - A, I, V (ridderlijke titel uitgestorven in 1903)
(de Behr) - A, U (1954)
(du Bus) (II) - E, O (omzetting naar Baron)
de Bye (ook: Van der Does de Bye) - E
(van Citters) - E, V (vervallen wegens niet lichten)
von Devivere - A
(van der Heim) - E, O (omzetting naar Baron)
Huyssen van Kattendijke - A • Het hoofd van de familie is Baron.
(van Lockhorst) - E, U (1921)
de Maurissens - E
(Pauw van Wieldrecht) - E, V
de Plevits - A
van Rappard - A
(van der Renne) - A, U (1964)
Bosch van Rosenthal - A
de van der Schueren - A
de Stuers - E
(de Warzée d'Hermalle) (II) - E, U (1933)
(van Westreenen van Tiellandt) - E, O (omzetting naar Baron)

 

Ongetitelde adellijke families met het predicaat Jonkheer of Jonkvrouw

(Aebinga van Humalda) - U (1834)

van Aefferden - B • De familie behoort zowel tot de Nederlandse als de Belgische adel. Eén lid verkreeg in 1871 in België de titel van Burggraaf waardoor alle leden in Nederland ook die Belgische titel dragen. In de Nederlandse adel is de familie echter ongetiteld.

(van Akerlaken) - U (1912)
Alberda
(Alemans) - U (1835)
Alewijn
Alting von (van) Geusau
Alting Siberg
Alewijn - I
(van Alphen) - U (1975)
van Andringa de Kempenaer
van Asch van Wijck
Backer
von Balluseck - I
(Bangeman Huygens) - U (1904)
Barchman Wuytiers - I
Barnaart
de Beaufort - (één tak I)
Beelaerts van Blokland
(Beeldsnijder) - U (1903)
den Beer Poortugael
van der Beken Pasteel (De nog levende afstammelingen zijn inmiddels allen ook opgenomen in de Belgische adel.)
(de Bellefroid) - U (1877)
van Benthem van den Bergh / van den Berch van Heemstede
van Beresteyn
Berg - I
van den Bergh (II)
van Bevervoorden van Oldemeule
de Beyer II
van Beyma (Eén lid liet zich in 1984 royeren.)
(Bichon Visch) - U (1888)
Bicker
(van Binckhorst) - U (1912)
Bloys van Treslong
Boddaert
(von Boddien) - I, U (1967)
de Boer
van den Bogaerde
(van Bommel) - U (1977)
von Bönninghausen tot Herinkhave - I
Boogaert
Boreel
von dem Borne - I
(van Borssele) (II) - U (1917)
Bosch
von Bose - I
(Bourcourd) - U (1885)
(Bouwens) - U (1900)
Bowier
van Braam - U (1939)
van den Brandeler
de Brauw
(van Brienen) (II) - U (1889)
(van Bronkhorst) - U (1923)
van der Brugghen - I
(von Bülow) - I, U (1997)
van Bunge - I
(van der Burch) - U (1873)
(van Burmania) - U (1834)
du Bus de Warnaffe
(Caan) - U (1939)
van Cammingha
(van Capellen) - I, U (1899)
de Casembroot - I
(Changuion) - R (1881)
(de Charon de Saint Germain) - I, U (1981)
(du Chastel de la Howarderie) - U (1910)
von Chrismar - I
van Citters
(de Clermont) - R (1822)
(Clifford) - U (2000)
Coenen
van Collen - I
(Cornets de Groot) - U (1995)
(de Court) - I, U (1900)
(de la Court) - U (1980)
(Custis) - I, U (1882)
von Daehne - I
Daelman
Dedel
(Deutz van Assendelft) - U (1913)
(Dittlinger) - U (1978)
van der Does
van der Does de Willebois
(Dommer van Poldersveldt) - I, U (1991)
(van Dongen) - U (1830)
van Doorn (I) • Het hoofd van de familie was baron.
van Doorn (II)
(Druyvesteyn) - U (1960)
(van Dusseldorp de Superville) - U (1866)
(van der Dussen) - U (1909)
(van Echten) - U (1818)
Eekhout
Elias
(Elout van Soeterwoude) - U (1939)
(Engelen) - U (1966)
(Everts) (I) - U (1974)
(Everts) (II) - U (1923)
van Eys
van Eysinga
(Fabricius) - U (1928)
(Fannius Scholten) - U (1832)
Falck
Feith
Filz von Reiterdank - I
von Fisenne - I
Flugi van Aspermont - I
van Foreest
(von Franckenberg en Proschlitz) - I, U (1943)
(van Gesseler) - U (1908)
von Geusau (I) - I
Gevaerts
von Ghyczy - I
de Girard de Mielet van Coehoorn - E, I
Gockinga
(von Goedecke) - I, U (1885)
van der Goes
Goldberg
Goldman
(Goll van Franckenstein) - I, U (1904)
Graafland
de Graeff
Graswinckel
le Grelle
Greven
(de Grez) - I, U (1910)
van Grotenhuis van Onstein
(Gülcher) - U (1858)
de Haan Hettema
van Haeften (II)
(Half-Wassenaer) - U (1892)
(van Hambroick) - U (1822)
(van Harencarspel Eckhardt) - U (1936)
(Hartsen) - I, U (1972)
(de Haze Bomme) - U (1890)
van Haersma de With
van Heemskerck
(van Hees) - U (1830)
van Heiden/von Heyden - I
(von Helbig) - I, U (1896)
Heldewier - (1907)
von Hertzberg - I
Hesselt van Dinter
van Heurn
Hoeufft
van der Hoeven
(Holmberg de Beckfelt) - U (1969)
van Holthe
Hooft
van Hoorn
(Hope) - U (1821)
Hora Siccama
(Hovy) - U (1890)
(de Hoyos) - U (1847)
Huydecoper
(Huyghens) - U (1861)
van Iddekinge
von Ilsemann - I
(van Imbyze van Batenburg) - U (1837)
(van Ingen) - U (2000)
Jankovich de Jeszenice - I
(Janssens) - U (1970)
(Jantzon van Erffrenten) - U (1890)
(Jarges) - U (1845)
de Jong van Beek en Donk
de Jonge
(Junius van Hemert) - U (1948)
Just de la Paisières - I
van Karnebeek
Kemper
Kenessey de Kenese - I
van Keppel
(Kerens) - U (1920)
(van Kinsbergen) - U (1819)
van Kinschot - I
van Kretschmar - I
de Kuyper
de Lange (van Bergen) - I
de Lannoy
(Lauta van Aysma) - U (1898)
(van der Lely van Oudewater) - U (1885)
(de Lenarts d'Ingenop) - U (1907)
van Lennep
(van Leyden) - U (1821)
Leyssius
van Lidth de Jeude


Keizerskroon

 

 

 

 


Koningskroon

 

 

 

 

 


Vorstelijke
Prins

 

 

 

 

 


Hertog

 

 

 

 

 


Markgraaf

 

 

 

 

 


Burggraaf

 

 

 

 

 


Graaf

 

 

 

 

 


Baron

 

 

 

 

 


Erfridder

 

 

 

 

 


Jonkheer

 

 

 

 

 


Adelskroon
(Lochmann van Königsfeldt) - I, U (1999)
van Loon
Loudon(Lycklama à Nijeholt) - U (1917)
(de Maere) - U (1860)
van der Maesen de Sombreff
von Martels - I
(Martens) - U (1972)
Martini
de Mauregnault
May
Mazel
van der Meer de Walcheren
van Meeuwen
(Melort) - U (1898)
de Membrède - (1831)
(Merkes van Gendt) - U (1916)
(van Merlen) - U (1990)
de Mey
Meijer
Michiels van Verduyn
(Middachten) - U (1901)
van der Mieden
de Milly
Mock
(van der Muelen) - U (1942)
von Mühlen - I
(Munter) - U (1861)
de Muralt - I
(van Naerssen) - U (1997)
van Nispen / van Nispen tot Sevenaer genaamd Ruijs de Beerenbrouck
op ten Noort
de Norman d'Audenhove (II)
(van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh) - U (1941)
(Olislagers) - R (1816)
Ollongren - I
Ortt
van Pabst - I
van Panhuys
(Parker de Ruyter Rocher van Renais) - R (1849)
(Paspoort) - U (1922)
Pauw
de Pélichy
van Pelser Berensberg - I
de Perponcher Sedlnitsky (I) - I • De titel baron van de eerste tak van de familie is thans uitgestorven.
von Pestel - I
de Pesters
(de Petersen) - I, U (1914)
(Petit) - I, U (1906)
(Pichot van Slijpe) - U (1969)
(van der Plaat) - U (1903)
Ploos van Amstel
van de Poll
(de Pollart) - U (1855)
(Polman Gruys) - U (1932)
Pompe van Meerdervoort
Prins (geslacht)
(van Puttkammer) - I, U (1873)
von Quadt (I) • De titel Baron van de eerste tak van de familie is thans uitgestorven.
Quintus
van Raab van Canstein - I
(Radermacher) - U (1882)
(van Raesfelt) - U (1828)
(Ram) - U (1980)
(Rammelman Elsevier) - U (1980)
de Ranitz
Rappard
van Reenen
Reigersman
Rendorp
Repelaer
(Rethaan Macaré) - U (1960)
Reuchlin - I
(Reynst) - U (1972)
(de Ridder) - U (1860)
van Riemsdijk
(de Rivecourt) - I, U (1935)
(Rochussen) - U (1928)
(van Romondt) - U (1899)
(de Roock) - U (1860)
de Rotte
(van Rouwenoort) - U (1874)
de Roy van Zuidewijn/de Roye van Wichen
Rutgers van Rozenburg - I
(Ruijs de Beerenbrouck) - U (1999)
(Ruysch) - I, U (1859)
(Ruyssenaers) - U (1966)
(Salvador) - U (1975)
(de Salve de Bruneton) - I, U (1891)
(van den Santheuvel) - U (1964)
van Sasse van Ysselt
de Savornin Lohman
(Schade van Westrum) - U (1980)
von Scheibler - I
van Scheltinga
(Schenck van Nijdeggen) - U (1827)
von Scherff - I
(van Schinne) - U (1854)
von Schmid - I
von Schmidt auf Altenstadt - I
Schorer
Schott
Schuurbeque Boeye
van Schuylenburch
(von Schwartz) - U (1835)
de Serière - I
Serraris
(Siberg) - U (1975)
Sickinghe
(von Siebold) - I, U (1918)
(de Sigers ther Borch) - U (1924)
(Simon de Vlodrop) - U (1847)
(Singendonck) - U (1928)
(van Slijpe) - U (1879)
van Sminia
Smissaert
(van der Smissen) - U (1896)
Smits van Eckart
Snoeck
Snouck Hurgronje
Speelman
(von Speicher) - I, U (1921)
van Spengler
(van de Spiegel) - U (1912)
(van Splinter) - U (1965)
(van der Staal) - U (1937)
von Steiger
Stern
Stoop
(Storm de Grave) - U (1911)
Storm van 's Gravesande
(van der Straten) - U (1864)
Strick van Linschoten - I
de Sturler
(Lopes Suasso) - U (1970)
van Suchtelen
van Swinderen
(van Sypesteyn) - U (1964)
Teding van Berkhout
Teixeira de Mattos
van Tets
den Tex
(van Teylingen) - U (1993)
(Theunissen Reijnst) - U (1861)
(Thibaut) - U (1854)
(van Thije Hannes) - U (1940)
(Tjarda van Starkenborgh) - U (2000)
des Tombe - I
Trip
Tulleken
(Twent) - U (1868)
van Valkenburg
(de Vaynes van Brakell) - U (1957)
Vegelin van Claerbergen
(van den Velden) - U (1953)
Verheyen
(Ver Huell) - U (1931)
(Verschuir Fontein) - U (1933)
Versélewel de Witt Hamer - I
Versluys
Verspyck
(van Vessem) - U (1960)
de Vicq
de Villeneuve - I
(de Villers de Pité) - U (1941)
(de Voocht) - U (1856)
van Vredenburch
(van Vrijberghe) - U (1908)
(Vrijthoff) - U (1968)
(van de Wall) - U (1853)
Warin - (1902)
Wesselman van Helmond
Wichers
von Winning
van Winter
de Wijkerslooth - I
Wittert van Hoogland
Wladimiroff - I
van Wolframsdorff
(von Wrangel auf Lindenberg) - I, U (1958)
Wttewaall van Stoetwegen
van der Wyck