De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldische Wapenboeken
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Heraldische Wapenboeken

Wapenboek Beyeren

Vervolg I

Doorschoten met 16de-eeuwse papieren bladen. De zeven katern's (A-G) waaruit het oorspronkelijke boekblok bestaat zijn, vermoedelijk door Van Aecken in 1581, in de verkeerde volgorde gebonden. De originele volgorde kan worden gereconstrueerd aan de hand van kopieën van het wapenboek: A (fol. 1-8), C-D (fol. 18-35), F (fol. 49-57), E (fol. 36-48), B (fol. 9-17), G (fol. 58-65). De heraut bouwde zijn verzameling dus chronologisch op. De middeleeuwse bladen zijn rechtsboven gefolieerd in inkt (door twee 16de-/17de-eeuwse handen: 1-33 en 34-62); en midden in de ondermarge gepagineerd in potlood (door W. A. Beelaerts van Blokland: 1-16, 97-114, 17-52, 71-96, 53-70, 115-124). In bruine leren band (door Louis Elsevier) uit 1581, met vergulde opdruk en tekst: “*WAPEN**BOECK / *CORNELIS*VAN*AECKEN*” (voorplat), “*ANNO* / *1581*” (achterplat).


Wapenboek Beyeren Portfolio 014v. Wapenboek Beyeren Portfolio 015r en Wapenboek Beyeren Portfolio 015v.

Links: her Jan van Henevliet, her Aernt van Moirmont, her Wouter van Mijnden, her Gerijt van Eemskerc, her Lodewich vander Maelstede, her Florens van Alcmade, her Dirc van Poelgeest, her Jan van Renesse en Aelbert van Arnemuden.

Midden: Gillis van Cralingen, Zadelbogher, Jan van Henevlyet, Claes van Bersele, Ariaen van Crunyngen, Wolfert van Maelstede, Gerijt van Maldegom, Peter van Scengen en Flips vander Spaenge.

Rechts:: Jan van Abbenbroec, Jan vander Maelstede, Florens van Abele, Wouter van Matenes, Herberen van Brakell, Jan van Haemsteden, Danyell vanden Poell, Vrederic vander Zeuender en Gouert van Stapell.


Wapenboek Beyeren Pagina 016r. Wapenboek Beyeren Pagina 016v. en Wapenboek Beyeren Pagina 017r.

Links: Gerijt van Vlyet, Pinckert van Heremis, Olifier vander Maelstede, her Vriese van Ostende, Jan van Bersell, Florens vander Maelstede, Jan van Stapell, Danyell Vileyn en Jan die bastert van Henegouwen.

Midden: Gelis van Scengen, Jan van Rosendaell, Gerijt die Bole, Willam van Driemylen, her Jan Scoen Jans, Aernt van Ghiessen, Bouwen van Baersdorp, die greue van Oesteruant soen te Hollant en die greue van Hennenberch.

Rechts: die drossaet van Henegouwen, die heer van Egmondt, die heer van Lygne, die heer vander Hamayde, die heer van Kesnoyt, her Henric vander Leck, her Ansiell van Trasengies, her Willam van Egmondt en Gherit van Hauereth.


Wapenboek Beyeren Portfolio 017v. Wapenboek Beyeren Portfolio 018r. Wapenboek Beyeren Portfolio 018v en Wapenboek Beyeren Portfolio 019r.<.div>

Links: Wistasse van Vertayn, Henric van Naeldwijck, her Jan van Potelis, Gherijt van Egmondt, Jan van Scaellon, Jan van Honcourt, Jan van Heemsteden, Dirc vander Leck en Dirc van Egmondt.

2e afbeelding:die heer vander Hameyde, die heer van Hauereth, die heer van Haynes, die heer van Prony, Otte van Trasengies, die heer van Bousies, Claes van Balleull, Gillis van Thin en Jan van Barbanson.

3e afbeelding: Gerijt van Gauce, Jan van Henny, Alert van Antoinge, Otte die Bruns, Wouter van Antoenge, Jan van Mauny, Rygaus dou Reus, Wouter van Tuppijn en Wouter van Brayne.

Rechts: Bouwen van Fonteynes, Dese zijn wt Noermendien, die greve van Harcoùrt, Jan van Harcoùrt, die greue van Eu, die greue van Doncaruille, die heer van Ferieres, die heer van Quaden Handen, Willam Marteell en Robbert van Touteuille.


Wapenboek Beyeren Portfolio 019v. Wapenboek Beyeren Portfolio 20r en Wapenboek Beyeren Portfolio 20v.

Links: Fonciers Paymans, Robbert van Harcourt, Jan van Mayuille, Jan van Sinte Matijn, Robbert Bartrans, Peter van Prayans, Ybiers van Tyebonuille, Robbert Dagnuall en Rauons Tassons.

Midden: Robbert Bamans, Jan van Ronueroc, Jan van Berancourt, Jan van Males, Jan van Tilly, Willam van Conray, Rauons Troissi, Jan van Fretet en Frarijn Quadehanden.

Rechts: Willam van Males, Rogier Bacons, Vranc van Berancourt, Jan van Sabon, Jan van Clere, Dit sijn Bourgelgoens, die hertoge van Bourgondien, die greue van Bourgondien, Jan van Grilly en Wouter van Meury.


Wapenboek Beyeren Portfolio 021r. Wapenboek Beyeren Portfolio 021v. Wapenboek Beyeren Portfolio 022r en Wapenboek Beyeren Portfolio 022v.

Links: Ansiaus van Garlant, Ames van Sauoyen, die heer van Virgi, Willam Myerloc, Huge van Peines, Otte van Sinte Jans berch, Jan van Ricsiens, Liebaus van Baufremont, Dit sijn Vlemynge en die greue van Namen.

<.div>

2e afbeelding: Jan van Dampiere, Willam van Vlaenderen, Philips van Vlaenderen, Bouwen van Vlaenderen, die conincstauell van Vlaenderen, die drossaet van Vlaenderen, die chastelein van Gent, die borchgreue van Oudenaerden en die chastelein van Duway.

3e afbeelding: die castelein van Cortryck, die heer van Roden, die heer van Scornay, die heer van Maldegom, die heer van Haefskerc, die heer van Wateruliet, Jan van Gistell, Helijns van Wauerijn en Raes van Likerckgauere.

Rechts: Aernt van Oudenairde, Gerijt van Demane, Helins van Chisain, Jan van Mortange, Raes van Lidekerck, Willam van Loqueren, Peter van Duway, Gerijt van Roden en Olifier van Scoues.


Wapenboek Beyeren Portfolio 023r. Willem van Oranje met Gulden Vlies en Wapenboek Beyeren Portfolio 023v.

Links: Dese sijn wt Arthoys: die greue van Arthois, die greue van Sympoell, die greue van Ghynnes, Huge van Sympoell, Bouwen van Ghynnes, Ghij van Simpoell, Jan van Ghynnes, Jacop van Sympoell en die heer van Hacicoùrt.

Midden: Prins Willen van Oranje met het Gulden Vlies om het Wapen.

Rechts: die heer Croisiles, die castelein van Sint Omers, die castelein van Atrecht, die castelein van Lens, die castelein van Byaumes, Staes van Nuwendorp, Florens van Varenges, Gelis van Nuwendorp en Jan van Varenges.


Wapenboek Beyeren Portfolio 024r. Wapenboek Beyeren Portfolio 024v. Wapenboek Beyeren Portfolio 025r en Wapenboek Beyeren Portfolio 025v.

Links: Ambiers van Longeuall, Jan van Brumis, Bouwen van Rolaincourt, Robbert van Bretaenge, Gelis van Mailli, Jan van Mailli, Dese sijn wt Toullousen: die greue van Foes, die bourchgreue van Poes [zonder bijschrift].

2e afbeelding: [zonder bijschrift], Dit sijn Picaerts: die greue van Boloengen, die heer van Fyenes, die heer van Cayenm, die greue van Dabbimaerle, her Rogier van Fyenes, Rycout van Boubres, Robbert van Byauoys en Eustieres van Moreull.

3e afbeelding: Dese sijn wt Pitouwen: die prince van Galiene, die greue vam [!] Marce, die greue van Tuwaert, die heer van Craule, Ghij van die Marce, die heer van Dapremont, die heer van Recefort, die heer van Rufijn en Peter van Sinte Palais.

Rechts: Willam Aertsbisscop, Itier van Mangac, Goyuert van Miremont, Ghij van die Roche Guyart, Soybays Cabos, Baudron Courin, Willam van die Roche, Herman Chains en Bortout van Monleuyn.


Wapenboek Beyeren Portfolio 026r. Wapenboek Beyeren Portfolio 026v en Wapenboek Beyeren Portfolio 027r.

Links: Willam Creuyn, Robbert van Mantas, Sauaris van Byuon, Gerijt Cabos, Dit sijn die Beruwier, die borchgreue van Bources, die borchgreue van Cramblay, die heer van Sauengi, die heer van Bregy dn die heer van Denoy.

Midden: Jan van Sory, die heer van Poysi, Robbert van Bources, Willam van Sauengy, Ghij van die Roche, Ansiaus van Lile, Willam Crepi, Eudes van Sory en Jan van Lile.

Rechts: Robbert van Veslande, Tymen van Malgi, Loych van Mangui, Jan Crepy, Jan van Brineres, Jan van Cancelly, Dese sijn wt Bauuysien, die heer van Molames, die heer van Pois en die castelein van Byauuais.


Wapenboek Beyeren Portfolio 027v. Wapenboek Beyeren Portfolio 028r. Wapenboek Beyeren Portfolio 028v en Wapenboek Beyeren Portfolio 029r.

Links: Jan van Magelers, die heer van Mully, Gouert Dergies, Mahieus Myndeblec, Peter van Molames, Wouter van Mully, Rauons van Tourniele, Jan Dargies en Rauons Destrees.

2e afbeelding: Dese zijn wt Loreynen: die hertoge van Loreynen, die hertoge van Ardenoys, die lantgreue van Hess[en], die hertoge van Baer, die greue van Loen, die greue van Saume[n], die greue van Aerntsberch, die greue van Saumen en die greue van Dreus.

3e afbeelding: Henric van Bair, Goyuert van Loen, Joffrois Daspremont, Famaus van Susane, Jan van Gaure, Focaus van Ryly en Rogier van Rumes, Dit sijn die greuen, die headerheren, die ritderen, ende die knechten, die waren jnden tournoy then Berghe jnt jair ons heren duzent, driehondert ende tien [ende dier waren C- xcj]: Dit waren die Maselanders.

Rechts: die heer van Wesemaell, die heer van Quaecbeec, Jan van Sombreff, Henric van Wangre, Goyuert Douboys, Gillebaus van Gres, Henric van Madrege, Jan van Rancourt en Jacop van Gentinis.


Wapenboek Beyeren Portfolio 029v. Wapenboek Beyeren Portfolio 030r en Wapenboek Beyeren Portfolio 030v.

Links: Peter van Wasnes, Jan Bourgignons, Aernt Dargengies, Jan die bastert van Brabant, Willam van Haus, Willam van Wijlre, Wouter van Wisengien, Wouter van Wesemaell en Jan van Hardemont.

Midden: Michiell van Castelimaull, Jan van Quaecbeeck, Dit sijn die Ruwier: die greue van Gulic, Walerant van Lusenborch, die heer van Diest, die heer van Arkell, die heer van Merode, Otte van Kwck en her Danyell van Gore.

Rechts: Jan van Hautrire, her Rabais van Zinsich, Lou van Dermote, Werner van Merode, Henric van Hoops, Peter van Diest, Robbert van Apelteren, Dit sijn Fransois: Peter van Genecieres en Mahuis van Vair.