De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldiek Vorstenhuizen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Soevereine Monarchieën 

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

Stamvader Europese Vorstenhuizen

Vervolg-01

Het Geslacht von Liechtenstein

In 1699 kocht de Boheemse Vorst Johan Adam Andreas van Liechtenstein de heerlijkheid Schellenberg en in 1712 het Graafschap Vaduz van de Graven van Hohenems. Ook kreeg hij voor een lening van 250.000 gulden in 1707 een zetel op de Vorstenbank van de Zwabische Kreits. Op 23 januari 1719 verenigde Keizer Karel VI de heerlijkheden Vaduz en Schellenberg tot een Vorstendom, genaamd Liechtenstein. Tenslotte kreeg het nieuwe Vorstendom in 1723 een zetel en een stem in de Rijksdag. Amalia van Nassau-Dietz trouwde in 1727 met Frederik van Baden-Durlach (2e zoon van Karel Willem III van Baden-Durlach en Magdalena van Württemberg, dochter van Willem Lodewijk van Württemberg).

De oudste zoon Karel Frederik van Baden (* 1728 - + 1811) huwde op 28 januari 1751 Carolina Louise van Hessen-Darmstadt (1723-1783), dochter van Lodewijk VIII. De oudste zoon van Karel Frederik, Groothertog van Baden, was Karel Lodewijk (Karlsruhe, * 14 februari 1755 – * Arboga, 16 december 1801) was Erfprins van Baden. Hij had geen zonen, wel dochters. Frederika Caroline Wilhelmina van Baden (* Karlsruhe, 13 juli 1776 - + München, 13 november 1841) was de tweede echtgenote van de Beierse Koning Maximiliaan I. Zij werd geboren in Karlsruhe als Prinses Frederika Caroline Wilhelmina, Markgravin van Baden.

Haar ouders waren Karel Lodewijk van Baden en Amalia van Hessen-Darmstadt. Zij trouwde in 1797 met Maximiliaan, die kort daarvoor weduwnaar was geworden, na het overlijden van zijn vrouw (overigens een oudere nicht van Caroline), Augusta Wilhelmina van Hessen-Darmstadt. Het paar kreeg acht kinderen, waaronder een doodgeboren zoontje. Haar dochter Sophie zou de moeder worden van de Oostenrijkse Keizer Frans Jozef I, haar dochter Ludovika zou de moeder worden van diens vrouw Elisabeth ("Sisi"). Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine (* München, 27 januari 1805 - * Wenen, 28 mei 1872) was de vrouw van Aartshertog Frans Karel van Oostenrijk en de moeder van Keizer Frans Jozef I.

Sophie werd geboren als de dochter van Koning Maximiliaan I van Beieren en Koningin Caroline. In 1824 trouwde ze met Frans Karel, de zoon van Keizer Frans II. Het paar kreeg vijf kinderen, waaronder de eerder genoemde Frans Jozef en de latere Keizer van Mexico: Maximiliaan. Karel Lodewijk Jozef Maria (* Wenen, Schönbrunn, 30 juli 1833 - + aldaar, 19 mei 1896), Aartshertog van Oostenrijk, was de zoon van Aartshertog Frans Karel en diens vrouw Sophie. Volgens de overlevering zou Karel Lodewijk voorbestemd geweest zijn om met zijn nichtje Sisi te trouwen maar die werd al uitverkoren door zijn broer, de Keizer.

Zelf trouwde hij eerst met Margaretha van Saksen, dochter van Johan van Saksen en Amalia Augusta van Beieren en later met Maria Annunciata van Bourbon-Sicilië, dochter van Ferdinand II der Beide Siciliën. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. In 1873 zou Karel Lodewijk nog een derde keer trouwen en wel met Maria Theresia van Bragança, dochter van de afgezette Portugese Koning Michaël I. Uit deze verbintenis kwamen twee kinderen ter wereld. Het tweede kind, Elisabeth Amalie Aartshertogin van Oostenrijk werd 7 juli 1878 te Reichenau geboren. Ze stierf op 13 maart 1960 te Vaduz. Ze was de dochter van Karel Lodewijk van Oostenrijk en Maria Theresia van Bragança. Ze huwde 20 april 1903 te Wenen met Alois van Liechtenstein. Het paar kreeg acht kinderen, waaronder Frans Jozef. Frans Jozef Maria Aloys Alfred Karel Johannes Hendrik Michaël George Ignatius Benedictus Gerardus Majella (* Slot Frauenthal (Stiermarken), 16 augustus 1906 - + Grabs (Zwitserland), 13 november 1989) was van 1938 tot 1989 Vorst van Liechtenstein.

Hij was de zoon van prins Alois van Liechtenstein (1869-1955) en Elisabeth Amelie van Oostenrijk (1878-1960), een zuster van Aartshertog Frans Ferdinand. De Oostenrijkse Keizer Frans Jozef I was zijn peetoom. Vorst Frans Jozef huwde op 7 maart 1943 Gravin Georgina von Wilczek en verwekte in tegenstelling tot zijn twee voorgangers een troonopvolger. In totaal kregen zij vijf kinderen, waaronder Hans Adam (14 februari 1945) die thans als Hans-Adam II, de huidige Vorst van Leinchtenstein is. Hans Adam is sinds 30 juli 1967 gehuwd met zijn nicht Gravin Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (1940). Zij hebben vier kinderen. De troonopvolger is Erfprins Alois (1968), gehuwd met Hertogin Sophie van Beieren Zij hebben drie zoons, Joseph Wenzel (1995) Georg (1999) en Nikolaus (2000), en een dochter, Maria Carolina (1996).

Johan Willem Friso, Prins van Oranje
Amalia, Prinses van Nassau-Dietz
Karel Frederik, Groothertog van Baden
Karel Lodewijk, erfprins van Baden
Caroline, Prinses van Baden
Sophie, Prinses van Beieren
Karel Lodewijk, Aartshertog van Oostenrijk
Elisabeth Amelia, Aartshertogin van Oostenrijk
Frans Jozef II, Vorst van Liechtenstein
Hans-Adam II, Vorst van Liechtenstein

Hans Adam II droeg op 15 augustus 2004 de macht over aan zijn zoon Alois. Hij blijft echter staatshoofd. Hans Adam is sinds 30 juli 1967 gehuwd met zijn nicht Gravin Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (1940).

Ze hebben de volgende kinderen:

 1. Erfprins Alois (1968), gehuwd met Hertogin Sophie van Beieren.

  Zij hebben drie zoons, Joseph Wenzel (1995) Georg (1999) en Nikolaus (2000), en een dochter, Maria Carolina (1996).

 2. Maximilian Nikolaus Maria (1969), gehuwd met Angela Brown.

  Zij hebben een zoon, Alfons (2001).

 3. Constantin Ferdinand Maria (1972), gehuwd met Gravin Marie Kalnoky de Köröspatak.

  Zij hebben een zoon, Moritz (2003) en een dochter, Georgina (2005).

 4. Tatjana Nora Maria (1973), gehuwd met Philip von Latorff.

  Zij hebben een zoon, Lucas Maria (2000), en vier dochters, Elisabeth (2002), Marie Therese (2004), Camilla (2005) en Anna (2007).


Vorst Hans-Adam en zijn vrouw Gravin Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau
De Vorstelijke Familie von liechtenstein.

Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius (Zürich, 14 februari 1945), Vorst von und zu Liechtenstein, Hertog zu Troppau und Jägerndorf, Graaf zu Rietberg, is sinds 1989 Vorst van Liechtenstein. Hans Adam is de zoon van vorst Frans Jozef II (1906-1989) en Georgine von Wilczek (1921-1989). Hij groeide op te Vaduz en bezocht daar de lagere school. Vervolgens bezocht hij het Schottengymnasium te Wenen en in 1960 het gymnasium te Zuoz. Hij deed aldaar eindexamen en werkte vervolgens bij een Londense bank. In 1969 voltooide hij een studie bedrijfseconomie en staatshuishoudkunde aan de universiteit van Sankt Gallen. In 1984 werd hij ingezet als vertegenwoordiger voor zijn vader en na diens dood nam hij alle taken op zich. Onder hem werd Liechtenstein lid van de VN en de EER. Hans Adam heeft als Vorst van Liechtenstein veel macht.

Hij heeft het recht het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In 2003 stemde twee derde van de Liechtensteiners in een referendum vóór een grondwetswijziging die de Vorst nog meer macht zou toekennen. Zo mag hij zich sindsdien gaan bemoeien met de benoeming van rechters, hij mag de door het parlement aangenomen wetten blokkeren en de regering zonder opgaaf van reden naar huis sturen. Aanvankelijk was 56 procent tegen de wijziging, maar nadat hij had gedreigd in Oostenrijk in ballingschap te gaan leven, bedachten veel mensen zich. In 2001 dreigde de Vorst de regering heen te zenden en de noodtoestand af te kondigen als de regering niet meewerkte aan een onderzoek van witwaspraktijken. Hij is eigenaar van de LGT Bank en zijn vermogen werd door Forbes in 2008 op 5 miljard dollar geschat.

Vorstin Marie Aglaë is de dochter van Ferdinand Carl graaf Kinsky von Wchinitz und Tettau en van Henriëtte gravin von Ledebur-Wicheln. Zij is op 14 april 1940 geboren in Praag, destijds de hoofdstad van het protectoraat Bohemen en Moravië (later Tsjecho-Slowakije, nu de Tsjechische Republiek). In 1945 vluchtte de familie naar Duitsland; hun bezit werd door de regering Edvard Benes onteigend. Marie Aglaë bezocht het internaat en gymnasium Kloster Wald van de Zusters Benedictinessen in Baden-Württemberg, studeerde hierna aan de Akademie für Gebrauchsgraphik (grafisch ontwerpen). Hierna woonde de jonge gravin een tijd in Engeland en Frankrijk om haar kennis van het Engels respectievelijk Frans te perfectioneren. Tot haar verloving in 1965 met Hans Adam von and zu Liechtenstein, Erfprins van Liechtenstein, werkte Marie Aglaë als commercieel directeur van een grafisch bedrijf in Dachau. De Vorstin is voorzitter van het Liechtensteinse Rode Kruis en van de Vereniging voor geneeskundig-pedagogische Hulp.

Het geslacht Nassau-Weilburg

Willem Karel Hendrik Friso Leeuwarden, 1 september 1711 – + Den Haag in Paleis Huis ten Bosch, 22 oktober 1751), was Prins van Oranje en Graaf van Nassau-Dietz. Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Provinciën. Benoemd als Prins Willem IV werd hij geboren in Leeuwarden als zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Maria Louise van Hessen-Kassel. Op 21 oktober 1733 ging hij voor het Gerecht van Leeuwarden in ondertrouw. Het huwelijk dat gepland was in november 1733 werd uitgesteld, omdat de bemoeienissen van zijn toekomstige schoonvader George II met de Republiek niet op prijs werden gesteld.

Op 25 maart 1734 trouwde hij met Prinses Anna van Hannover in de Franse kapel van het Paleis van St. James. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan de laatste, Prins Willem V zijn opvolger werd. Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau (* Leeuwarden, 28 februari 1743 – * Kirchheimbolanden, 5 maart 1787) was de dochter van stadhouder Willem IV en Prinses Anna van Hannover. Zij werd als derde kind in Leeuwarden geboren nadat de eerste twee kinderen reeds waren overleden. Op 5 maart 1760 trouwde Carolina met Prins Karel Christiaan van Nassau-Weilburg. Het echtpaar vestigde zich in Den Haag en liet er een paleisje bouwen (thans de Koninklijke Schouwburg).


Groothertog Henri van Luxemburg en zijn vrouw Marir Teresa Mestre
De voltallige Groothertogenlijke Familie van Luxembrug.

Johan Willem Friso, Prins van Oranje
Willem IV, Prins van Oranje
Carolina, Prinses van Oranje-Nassau
Frederik Willem, Vorst van Nassau-Weilburg
Willem, Hertog van Nassau
Adolf, Groothertog van Luxemburg
Willem IV, Groothertog van Luxemburg
Charlotte, Groothertogin van Luxemburg
Jan, Groothertog van Luxemburg
Hendrik, Groothertog van Luxemburg

Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume (Betzdorf, Luxemburg, 16 april 1955) is Groothertog van Luxemburg sinds 7 oktober 2000, toen zijn vader troonsafstand deed in zijn voordeel. Hij was de zoon van Jean van Luxemburg en Joséphine-Charlotte van België.

Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, bij de Gratie Gods Groothertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, Prins van Bourbon-Parma, Graaf van Sayn, Königstein, Katzenelnbogen en Diez, Burggraaf van Hammerstein, Heer van Mahlberg, Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg en Eppstein.

Henri leerde tijdens zijn studies Maria Teresa Mestre kennen, de dochter van een Cubaanse bankier. Hij trad op 14 februari 1981 met haar in het huwelijk, ook al hadden zijn ouders aanvankelijk bezwaar tegen deze (niet-adellijke) verbintenis.

Zij hebben de volgende kinderen:

 1. Prins Guillaume (11 november 1981), Erfgroothertog van Luxemburg
 2. Prins Félix (3 juni 1984)
 3. Prins Louis (3 augustus 1986)
 4. Prinses Alexandra (16 februari 1991)
 5. Prins Sébastien (16 april 1992)

Uit dit huwelijk werden 15 kinderen geboren. Het zesde kind, Frederik Willem (* Den Haag, 25 oktober 1768 - + Weilburg, 9 januari 1816) was van 1788 tot 1816 Vorst van Nassau-Weilburg. Frederik Willem was sinds 31 juli 1788 gehuwd met Burggravin Louise Isabelle Alexandrina Augusta van Sayn-Hachenburg-Kirchberg (1772-1827). Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. George Willem August Hendrik Belgicus (* Kirchheimbolanden, 14 juni 1792 - + Kissingen, 30 augustus 1839) was van 1816 tot 1839 Hertog van Nassau. Willem werd in 1792 geboren als zoon van Vorst Frederik Willem van Nassau-Weilburg en Isabelle van Sayn-Hachenburg-Kirchberg.

Op 9 januari 1816 volgde hij zijn vader op, die sedert 1806 samen met Hertog Frederik August van Nassau-Usingen over Nassau regeerde. Omdat met diens dood op 24 maart van datzelfde jaar de linie Nassau-Usingen uitstierf, viel Nassau nu geheel aan Willem toe. Hij breidde zijn land uit door ruil met Pruisen met de Ottoonse gebieden Dietz, Hadamar, Dillenburg en Beilstein, maar raakte met zijn reactionaire regering in conflict over de domeinen. Deze kwestie werd uiteindelijk pas in 1837 opgelost.

Adolf Willem Karel August Frederik (* Wiesbaden, Biebrich, 24 juli 1817 – + Slot Hohenburg, 17 november 1905) was van 1839 tot 1866 de laatste Hertog van Nassau en van 1890 tot 1905 Groothertog van Luxemburg. Adolf was de zoon van Hertog Willem van Nassau en Louise van Saksen-Altenburg (* 1794 - + 1825), dochter van Frederik van Saksen-Altenburg. Bij de dood van zijn vader op 30 augustus 1839 werd hij Hertog van Nassau. Op 31 januari 1844 huwde hij Grootvorstin Elisabeth, de dochter van Grootvorst Michaël Pavlovitsj van Rusland en een nicht van tsaar Nicolaas I, die echter reeds een jaar later stierf.

Adolf huwde in 1844 zijn eerste echtgenote Elisabeth Michajlovna die één dag na de bevalling van een dochter (1845) overleed. De baby was de dag van de geboorte al gestorven. Op 23 april 1851 huwde hij Adelheid Marie van Anhalt-Dessau, een nicht van Leopold IV van Anhalt, en zij hadden vijf kinderen. Willem V Alexander (* Slot Biebrich (Wiesbaden), 22 april 1852 - * Slot Berg, 25 februari 1912) was van 1902 tot 1905 regent en daarna tot 1912 Groothertog van Luxemburg. Hij was de zoon van Adolf Willem Karel August en Adelheid Marie van Anhalt-Dessau. Wilhelm von Nassau-Weilburg werd in 1890 Kroonprins van Luxemburg toen zijn vader de overleden Groothertog Willem III der Nederlanden opvolgde.

De Luxemburgers waren bereid ten behoeve van diens dochter Wilhelmina der Nederlanden de Salische wet af te schaffen die de troon aan mannen voorbehield. Maar de Nassause erfvereniging weerhield Willem III ervan om een verzoek in te dienen. Zo ging krachtens het familieverdrag Luxemburg over naar de familie Nassau-Weilburg en werd Wilhelm Kroonprins. In 1893 sloot hij een katholiek huwelijk met de belofte zijn kinderen katholiek op te voeden. Daardoor kreeg Luxemburg na zijn overlijden een katholiek Aartshertogelijk huis. Charlotte Adelgonde Elisabeth Maria Wilhelmina (* Colmar-Berg, 23 januari 1896 – + Fischbach, 9 juli 1985), tweede dochter van Groothertog Willem IV, was Groothertogin van Luxemburg van 1919 tot 1964. Charlotte werd geboren op Kasteel Berg in Luxemburg.

Op 15 januari 1919 volgde zij haar oudere zuster Maria Adelheid op en op 6 november van datzelfde jaar huwde zij Prins Felix van Bourbon-Parma, zoon van Robert I van Parma en een rechtstreekse afstammeling van Lodewijk XIV. Jean (Jan) Benoît Guillaume Marie Robert Louis Antoine Adolphe Marc d'Aviano (* Colmar-Berg, 5 januari 1921) was van 1964 tot 2000 Groothertog van Luxemburg. Jan werd geboren op 5 januari 1921 op het kasteel van Colmar-Berg, als oudste zoon van Groothertogin Charlotte en Prins Felix van Bourbon-Parma. Bij de Duitse inval in 1940 verliet hij het land met zijn ouders.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeerde hij rechten en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Quebec en in oktober 1942 nam hij dienst bij het geallieerde leger, als officier bij de Irish Guards. In die hoedanigheid maakte hij begin september 1944 de bevrijding van Brussel mee en overschreed hij enkele dagen later de Luxemburgse grens te Rodange. Hij kreeg verschillende militaire onderscheidingen en eretekens. Van 1951 tot 4 mei 1961 was de Prins lid van de Raad van State, daarna gedurende drie jaar 'luitenant-vertegenwoordiger', dat wil zeggen regent, van het Groothertogdom, tot hij op 12 november 1964 officieel zijn moeder opvolgde als Groothertog van Luxemburg. Op 7 oktober 2000 deed Jan troonsafstand ten voordele van zijn oudste zoon Hendrik.

Jan huwde op 9 april 1953 Prinses Josephine Charlotte, dochter van Koning Leopold III van België. Zij waren via hun (over)grootmoeders (Maria Anna van Bragança, moeder van Groothertogin Charlotte van Luxemburg en Maria José van Bragança, moeder van Koningin Elisabeth van België) verre familie van elkaar. Op 12 maart 2006 werd hij grootvader van Gabriel, zoon van Louis en Tessy Antony. Op 29 september hetzelfde jaar trouwde Louis met Tessy. Hij gaf daarbij zijn rechten op de troon op. Tessy en de kinderen van Prins Louis kregen de achternaam "de Nassau". Zij hebben geen titel en de kinderen hebben geen recht op de troon. In het najaar van 2007 werd hij weer grootvader, van Noah de Nassau, de tweede zoon van Louis en Tessy.

Het Geslacht Grimaldi

Amalia van Nassau-Dietz trouwde in 1727 met Frederik van Baden-Durlach (2e zoon van Karel Willem III van Baden-Durlach en Magdalena van Württemberg, dochter van Willem Lodewijk van Württemberg). De oudste zoon Karel Frederik van Baden (* 1728 - + 1811) huwde op 28 januari 1751 Carolina Louise van Hessen-Darmstadt (* 1723 - + 1783), dochter van Lodewijk VIII. De oudste zoon van Karel Frederik, Groothertog van Baden, Karel Lodewijk (Karlsruhe, * 14 februari 1755 – +Arboga, 16 december 1801 was Erfprins van Baden. Karel Lodewijk Frederik (* Karlsruhe, 8 juni 1786 - Rastatt, 8 december 1818) was van 1811 tot 1818 Groothertog van Baden.

Hij was de zoon van Karel Lodewijk van Baden en diens eerste gemalin Landgravin Frederika Amalia van Hessen-Darmstadt, dochter van Lodewijk IX. Hij had zes zusters en werd overeenkomstig zijn bestemming als troonopvolger opgevoed. In april 1806 trad hij te Parijs in het huwelijk met Stéphanie de Beauharnais, aangenomen dochter van Napoleon Bonaparte. Maria Amalia Elizabeth Caroline (* Karlsruhe 11 oktober 1817 – + Baden-Baden 17 oktober 1888) was Prinses van Baden. Ze was de derde dochter en het vijfde kind van Groothertog Karel Lodewijk Frederik van Baden en Stéphanie de Beauharnais. Op 23 februari 1843 huwde zij te Mannheim William Hamilton (Londen 15 februari 1811 – Parijs 15 juli 1863), vanaf 1852 11e Hertog van Hamilton en 8e Hertog van Brandon.

Zij kregen drie kinderen. Een van die kinderen Mary Victoria Hamilton (* Londen, 11 december 1850 – + Boedapest, 14 mei 1922) was een Schotse adellijke dame en de eerste vrouw van Prins Albert I van Monaco. Ze was de overgrootmoeder van Prins Reinier III van Monaco, modeontwerper Egon von Fürstenberg en actrice Ira von Fürstenberg. Mary Victoria huwde twee maal. Voor de eerste keer huwde ze op 21 september 1869 op Château de Marchais met Erfprins Albert van Monaco (* Parijs 13 november 1848 – + aldaar 26 juni 1922). Na de geboorte van hun enige kind Prins Lodewijk op 12 juli 1870 verliet ze Monaco definitief. In 1880 werd het huwelijk ontbonden.

Op 2 juni 1880 sloot ze te Florence haar tweede huwelijk, dit keer met de Hongaarse edelman Tasziló, Graaf Festetics de Tolna (* Wenen 5 mei 1850 – + Keszthely 4 mei 1933). Met hem kreeg zij vier kinderen, van wie de oudste, Maria, huwde met Vorst Karel Emiel van Fürstenberg, grootouders van Egon en Ira van Fürstenberg. Lodewijk Honorius Karel Anton Grimaldi (* Baden-Baden, 12 juli 1870 - + Monaco, 9 mei 1949) was regerend Vorst van Monaco van 1922 tot 1949. Enig kind van Albert I van Monaco en zijn eerste echtgenote Mary Victoria Hamilton. Toen Erfprins Lodewijk op 48-jarige leeftijd in 1918 nog steeds ongehuwd was, dreigde het Vorstendom in handen te komen van het Duitse Hertogelijke geslacht Urach.

Frankrijk was daarop van zins het Vorstendom in te lijven om een overgang naar Duitse handen te voorkomen; bij regerend Vorst Albert I werd aangedrongen op een aansluiting bij Frankrijk. Uiteindelijk werd besloten tot een inlijving bij Frankrijk indien het geslacht Grimaldi, waartoe Albert I en Lodewijk behoorden, zou uitsterven. Daarop adopteerde Lodewijk zijn onwettige kind Charlotte Louise Juliette, verwekt bij Marie Juliette Louvet. Charlottes echtgenoot, Graaf Pierre de Polignac, zag af van zijn eigen titels en nam die van zijn schoonvader aan. Doordat Charlotte al in 1944 afstand in 1949 opgevolgd door zijn kleinzoon Reinier III.

Rainier (Reinier) Louis Henri Maxence Bertrand Grimaldi (* Monaco, 31 mei 1923 - + aldaar, 6 april 2005) was van 1949 tot 2005 Vorst van Monaco. Hij werd geboren als zoon van Prinses Charlotte van Monaco en Pierre de Polignac. Omdat zijn moeder haar recht op de troon in 1944 aan hem had afgestaan, volgde Reinier op 9 mei 1949 zijn grootvader Lodewijk II op als Vorst van Monaco. Hij trad op 18 april 1956 burgerlijk en op 19 april 1956 kerkelijk in het huwelijk met de Amerikaanse actrice en Oscar-winnares Grace Kelly, die sindsdien prinses Gracia heette. Hij leerde de Hollywoodster kennen op het filmfestival van Cannes. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder Albert, de huidge vorst van Monaco.

Johan Willem Friso, Prins van Oranje
Amalia, Prinses van Nassau-Dietz
Karel Frederik, Groothertog van Baden
Karel Lodewijk, erfprins van Baden
Karel, Groothertog van Baden
Maria, Prinses van Baden
Mary Victoria Hamilton
Lodewijk II, Vorst van Monaco
Charlotte, Prinses van Monaco
Reinier III, Vorst van Monaco
Albert II, Vorst van Monaco

Charlène en Albert II gaven elkaar het ja-woord op 1-7-2011.

Op 10 december 2014 kregen Prinses Charlène en Prins Albert een tweeling.

Een meisje en een jongen.

Aan hen werden de namen gegeven van Gabriella en Jacques.


Prins Albert van Monaco en echtgenote Prinses Charlene.
De Prinselijke Familie van Monaco

Albert heeft politieke wetenschappen gestudeerd en is in 1981 afgestudeerd aan het Amherst College in de Verenigde Staten. Hij liep stage bij Wells Rich en Greene, Morgan Guaranty Bank, LVMH en Rogers en Wells. Albert heeft vijf keer meegedaan aan de Olympische Winterspelen als bobsleeër. Hij werd in 1985 IOC-lid, in 1989 vicevoorzitter en is sinds 2008 ere-lid. In april 2006 maakte hij een expeditie naar de Noordpool, die hij op Pasen, 16 april 2006 bereikte. Hij trad hiermee in de voetsporen van zijn overgrootvader Albert I die dit hem in 1906 voordeed en sluit aan bij de traditie van Monegaskische soevereinen om via hun positie de aandacht te vestigen op de milieuproblematiek. Op 31 maart 2005 nam Albert met onmiddellijke ingang alle taken met betrekking tot de regering van het vorstendom Monaco over van zijn stervende vader Reinier III.

Deze overleed een week later, op 6 april 2005. Op 12 juli 2005 besteeg hij officieel de troon en op 19 november van datzelfde jaar vond de inzegening plaats door de aartsbisschop van Monaco, |monseigneur Bernard Barsi. Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (Monaco, 14 maart 1958) is sinds 6 april, 2005 regerend Vorst van het Prinsdom Monaco. Officieel wordt hij Zijne Doorluchtige Hoogheid Albert II, Soeverein Vorst van Monaco genoemd. De Vorst is de enige zoon van Prins Reinier III en Prinses Grace (de voormalige Amerikaanse filmster Grace Kelly) en volgde daarom in 2005 zijn vader op. Hij heeft twee zussen: Erfprinses Caroline (1957) en Prinses Stéphanie (1965). Albert heeft politieke wetenschappen gestudeerd en is in 1981 afgestudeerd aan het Amherst College in de Verenigde Staten.

Albert trad op in het huwelijk met Charlene Wittstock Hij liep stage bij Wells Rich en Greene, Morgan Guaranty Bank, LVMH en Rogers en Wells. Albert heeft maar liefst vijf keer meegedaan aan de Olympische Winterspelen als bobsleeër en is sinds 1989 IOC-lid. In april 2006 maakte hij een expeditie naar de Noordpool, die hij op Pasen, 16 april 2006 bereikte. Hij trad hiermee in de voetsporen van zijn overgrootvader Albert I die dit hem in 1906 voordeed en sluit aan bij de traditie van Monegaskische soevereinen om via hun positie de aandacht te vestigen op de milieuproblematiek. Op 12 juli 2005 besteeg hij officieel de troon en op 19 november van datzelfde jaar vond de inzegening plaats door de aartsbisschop van Monaco, monseigneur Bernard Barsi. Albert heeft twee buitenechtelijke kinderen. Op 6 juli 2005 erkende hij zijn op 24 augustus 2003 geboren zoon Alexandre Eric Stephane Coste, die als moeder de Française van Togolese afkomst Nicole Tossoukpe heeft.

De Vorst bekende op 1 juni 2006 ook nog een dochter te hebben, Jazmin Grace Grimaldi (geb. 4 maart 1992), dSie hij ook erkende. De moeder van Jazmin is Tamara Rotolo. Als buitenechtelijke kinderen zijn ze allebei niet troongerechtigd. Bij gebrek aan legitiem nageslacht is Alberts beoogde opvolger zijn oudere zus Caroline, gevolgd door haar zonen en dochters. Met dat gegeven is Carolines oudste zoon Andrea de eerste man in de lijn van troonopvolging. Saillant detail is dat hij (nog) geen Prins is. Albert heeft sinds 2006 een relatie met Charlene Wittstock, voormalig Olympisch zwemster uit Zuid-Afrika. In juni 2010 maakte Prins Albert zelf bekend dat hij ging trouwen met Charlene Wittstock, die twintig jaar jonger is dan hij.