Vorstelijk Verzamelen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Koninklijke Verzamelen

Familie Museum van Oranje-Nassau

In dezelfde tuinen als waarin het Paleis Noordeinde ligt ook het Koninklijk Huis Archief, dat vele geschenken, archieven en juwelen van het
Huis van Oranje-Nassau als mede het Familie-archief bij houdt. Daar is ook naast het Familie-archief een echt museum in gevestigd dat vele
geschenken, aparte stukken en fraaie schildeijen als andere directe zaken de Nassau's betreffende in zijn bezit heeft en tentoonstelt.

Het Familie Museum van Oranje-Nassau.

MuseumtrapKoninklijke Kruiwagen
Fraaie draaitrap in Koninklijk Museum en de Koninklijke kruiwagen met schep.

Familie Museum
Koninklijk Huis Archief met Koninklijk Museum en uitzicht op de tuinen van het Paleis Noordeinde.

Het Familie Museun der Oranje-Nassau's geeft een indruk van wat er werd en wordt verzameld. Keurige tezamen gebracht liggen hier stukken,
die op afspraak, kunnen worden bezichtigd. Voor elke belangstellende is er wel wat bij, want de verzameling is kilometers lang.
Helaas is hier maar een uiterst summier gedeelte van te bewonderen.


Heel veel verzamelingen.

Museum Koninklijke Familie
De in de loop van de eeuwen verzamelde spullen.

Veel eigendommen zijn in de loop van de eeuwen hier terecht gekomen. Er is bijzonder veel variatie in. Dat loopt van fraaie uniformen tot persoonlijke zaken als bijvoorbeeld een kinder wieg. Veel gouden en zilveren verzamelingen, vaak cadeau gedaan door veel Koninklijke hoogwaardigheidsdragers aan leden van de Koninklijke Familie hebben hier hun weg gevonden om te worden tentoongesteld.

Museum KHA
Fraaie stukken onder glas verborgen vanwege de kostbaarheid en de unieke kwaliteit.

Plafond van de museumzaal
Het schitterende Plafond.

Het museumplafond is een kunststuk op zich. De schilder heeft boven zijn hoofd gewerkt met bovenstaand resultaat dat de toets der kritiek
ruimschooots kan doorstaan. De kwaliteit is ontegenzeggelijk buitengewoon goed.

Miniatuurkamer KHA
Miniatuurkamer in het Koninklijk Huis Archief.

De Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau heeft bovenstaande miniaturen in haar bezit en is tevens de
eigenaar van het gebouw waarin het Koninklijk Huis Archief in is gevestigd.

Koninklijk Huis Archief
Het Koninklijk Huis Archief.

Er zijn in dit Familiemuseum van de nazaten van Oranje en Nassau vele verzamelingen en zeer veel unikaten te vinden. Niet alleen van porcelein
maar ook in boekvorm of gemaakt van een of ander edelmetaal, zoals Goud, Zilver of Brons. Eerbiedwaardige boekwerken maken hun opwachting
aan de bezoeker. Schilderijen zijn er zeer veel te vinden. Oude handschriften worden getoond. Voorts unikaten van Goud, Zilver en Brons kan men
bewonderen. Dit alles en nog veel meer is te bekijken in het Familiemuseum van de Geslachten van Oranje en Nassau. Het is te vinden in het
Koninklijk Huis Archief dat in de tuinen van Paleis Noordeinde staat.