De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Stambomen van Oranje en Nassau  

Van Laurenberg Nassau

XVa. Hendrik van Nassau-Chalons (zn. vanXIVc), geb. 1570, luitenant van een bende van ordonnantie, plaatsvervangend gouverneur van Virton en St.-Mard, overl. 1603, tr. Odilia de Heu.

Uit dit huwelijk:

 1. Lamoraal van Nassau-Chalons, baljuw van Vianden, overl. 1630.
 2. Bonne van Nassau-Chalons, tr. Gaspard du Bost-Moulin.
 3. Margaretha van Nassau-Chalons, geb. na 1596.

XVb. Alexis II van Nassau (zn. van XIVd), Jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne en Chènemont (1612), tr. 1613 Adrienne de Savary, barones de Warcoing, dr. van George de Savary, baron de Warcoing, en Jeanne de Havrech.

Uit dit huwelijk:

 1. Philips van Nassau, jonker van Nassau , baron de Warcoing, page der landvoogdes Isabella, kapitein der Infanterie, overl. 1645.
 2. Karel van Nassau, baron de Warcoing , kapitein der Infanterie.
 3. Maria Isabella van Nassau, kanonikes te Moustier, overl. 1648, tr. 16.12.1638 Warnier de Glymes-Brabant, Heer van Limelette, Souvage en la Falize, overl. na 1648, zn. van Gilles de Glymes-Brabant en Jeanne du Cerf.
 4. Anna Wilhelmina van Nassau, overl. voor 4.12.1663, tr. Lanchelot d'Yve, Heer van Ligny, Tongrines en Quemignies, zn. van Anselme d'Yve, Heer van St. Martin, en Anne d'Argenteau, Vrouwe van Ligny.
 5. René George van Nassau, jonker van Nassau , luitenant-kolonel in Spaanse dienst, overl. Madrid.
 6. Marie Florence van Nassau, kanonikes laatst te Namen, overl. na 6.11.1648.
 7. Maximilien van Nassau, volgt XVIa.

XVc. Willem (bastaard) van Nassau (zn. van XIVe, geb. ca. 1601, Bastaard van Nassau, Heer van de Lek (La Lecq) (1625), vice-admiraal van Holland en West-Friesland, overl. Groenlo 18.8.1627, tr.(1) Sluis 4.4.1627 Anna van der Noot, overl. voor 1642, dr. van Karel van der Noot, Heer van Hoogwoude, en Anna van Manmaker. Willem van Nassau, tr.(2) Barbara Cocx, overl. na 1681.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1620, volgt XVIb.

XVd. Lodewijk (bastaard) van Nassau , heer van Beverweerd en Odijk (1625) en de Lek (1627) (zn. van XIVe, geb. 1602, Bastaard van Nassau , Jonker van Nassau, luitenant-generaal der Infanterie in Staatse dienst, gouverneur van Bergen op Zoom (1643), gouverneur van 's-Hertogenbosch (1658), extra-ordinaris ambassadeur te Engeland (1660-1662), overl. 's-Gravenhage 28.2.1665, tr. 7.4.1630 Isabella gravin de Hornes, overl. 1664, dr. van Willem Adriaan van Hornes, Baron van Kessel, en Elisabeth Isabella van der Meeren, Vrouwe van Westwezel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maurits Lodewijk I van Nassau , heer van de Lek of LaLecq, heer van Beverweerd en Odijk (1665), geb. 1631, volgt XVIc.
 2. Willem Adriaan I (bijgenaamd Spillebeen) van Nassau , heer van Odijk, Kortgene (1670), Zeist en Driebergen (1677) (door koop), geb. ca. 1632, volgt XVId.
 3. Elisabeth van Nassau -Beverweerd, geb. 's-Gravenhage 28.12.1633, opperkamenier van de Engelse koningin, overl. London 18.1.1718, tr. 3.1664 Henry Bennet, geb. Arlington 1618, 1e graaf van Arlington (1672), burggraaf van Thetford, secretaris van Staat van de Koning van Engeland (1662-1674), overl. Arlington 28.7.1685, zn. van John Bennet of Dauvley en Dorothy Crofts of Saxham.
 4. Emilia van Nassau -Beverweerd, geb. 's-Gravenhage 4.3.1635, begr. London 12.12.1688, tr. 's-Hertogenbosch 14.11.1659 Thomas Butler, geb. Kilkenny 1.7.1634, graaf van Ossory, ridder in de orde van de Kouseband (1672),lid van het Lagerhuis (1661-1662), lid van het Hogerhuis (1662), plaatsvervangend gouverneur van Ierland (1668-1669), kapitein-generaal van 's Konings Ruiterij, overl. 30.7.1680, begr. London, zn. van Thomas Butler, 1e Hertog van Ormond en Elisabeth of Desmond.
 5. Mauritia Margaretha van Nassau -Beverweerd, geb. ca. 1637, begr. Leiden 14.8.1671, tr. 1670 Colin Lindsay, ged. Kilconquixhay 23.8.1652, 3e graaf van Balcarres (Schotland 15.10.1662), privy councilor van Koning Jacobus II en Koningin Anna van Engeland, overl. 1722, begr. Balcarres, zn. van Alexander Lindsay, 2e Graaf van Balcarres, en Anna MacKenzie.
 6. Wilhelmina Anna van Nassau -Beverweerd, geb. ca. 1638, begr. 's-Gravenhage 12.9.1688, ondertr. 's-Gravenhage 19.7.1671 Aelbrecht van Ruijtenburgh, ged. Amsterdam 16.5.1630, kapitein in Staatse dienst (1665), majoor in het regiment mariniers onder kolonel George Johan van Weede van Walenburg (1669), kolonel der infanterie, commandeur van de vesting Sas van Gent (1685), overl. Delft 6.1.1688, zn. van Willem Pietersz. van Ruijtenburgh, Heer van Vlaardingen, en Alida Jonckheijn.
 7. Hendrik van Nassau , heer van Ouwerkerk, heer van Woudenberg (1675), ged.'s-Gravenhage 16.12.1640, volgt XVIe.
 8. Charlotte van Nassau -Beverweerd, ged. 's-Gravenhage 23.9.1642.
 9. Charlotte Philiberte ('Lott') van Nassau -Beverweerd, ged. 's-Gravenhage 2.10.1649, dame d'honneur van Koningin Anna van Engeland, overl. 1702.
 10. Gerard Anthonie van Nassau, ged. Bergen op Zoom 21.10.1643.

XVe. Carel (bastaard) van Nassau (zn. van XIVe), geb. Delft ca. 1612, Bastaard van Nassau , student te Leiden (24.3.1626), in Staatse dienst naar Brazilië oktober 1636, vocht aldaar onder Graaf Johan Maurits, overl. Porto Calvo (Brazilië) 28.3.1637 (gesneuveld), tr. Margaretha van Bodeghem.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Nassau, geb. ca. 1634, overl. na 6.6.1651.

XVf. Willem II van Nassau (zn. van XIVf), geb. 's-Gravenhage 27.5.1626, prins van Oranje , graaf van Nassau, volgde zijn vader in diens ambten op (1647), overl. 's-Gravenhage 6.11.1650, tr. London (paleis Whitehall) 2.5.1641 Mary Stuart van Engeland, geb. London (St. James Palace) 4.11.1631, Prinses van Engeland, Schotland en Ierland, overl. London (paleis Whitehall) 24.12.1660, dr. van Karel I van Engeland, Koning van Engeland, en Henriette Maria van Frankrijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem III Hendrik van Nassau, geb. 's-Gravenhage 14.11.1650, Prins van Oranje (1650), Graaf van Nassau, Koning van Engeland, Schotland en Ierland (1689), kapitein- en admiraal-generaal van de Unie, erfstadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht (1672), van Gelderland en Overijssel (1675) en van Drenthe (1696), overl. Kensington 8.3.1702, tr. London (St. James Palace) 4.11.1677 Mary II Stuart van Engeland, geb. London (St. James Palce) 30.4.1662, Koningin van Engeland , Schotland en Ierland (1689), overl. Kensington 28.12.1694, dr. van Jacobus II van Engeland, Koning van Engeland, en Anne Hyde.

XVg. Frederik Hendrik (bastaard) van Nassau (zn. van XIVf), geb. 1624, Bastaard van Nassau, Jonker van Nassau, Heer van Zuylenstein en Leersum (15.3.1640), lid van de Ridderschap van Utrecht, kolonel in Staatse dienst (1648), gouverneur van Prins Willem III tot 1666, generaal der Infanterie onder Johan de Witt, gouverneur van Breda, overl. Grevenbroich (gesneuveld tegen de Fransen) 12.10.1672, tr. 's-Gravenhage 18.10.1648 Mary Killegrew, geb. 1627, eredame van Prinses Mary van Engeland (gemalin van Prins Willem II), dr. van William Killegrew, kamerheer aan het Engelse hof, en Mary Hill of Honilay.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik van Nassau-Zuylenstein, ged. 's-Gravenhage 7.10.1649, volgt XVIf.
 2. Hendrik van Nassau-Zuylenstein, geb. ca. 1650, Heer van Leersum, overl. 's-Gravenhage 13.11.16 73.

XVh. Willem Maurits van Nassau-Grimhuizen (zn. vanXIVg, geb. 6.1603, Jonker van Nassau, Heer van Grimhuizen, ritmeester in Staatse dienst, begr. Leiden 22.11.1638, tr. 's-Gravenhage 13.9.1631 Maria van Aerssen van Sommelsdijk, begr. Leiden 16.10.1641, dr. van François van Aerssen, Heer van Sommelsdijk en Petronella van Borne.

Uit dit huwelijk:

 1. Justinus II van Nassau-Grimhuizen, Jonker van Nassau , Erfheer van Grimhuizen.
 2. Justina van Nassau, overl. 1721, ondertr. 's-Gravenhage 27.10.1652 George van Cats, geb. 1632, Heer van Cats , Coulster en Schagen (1658-1676), overl. na 1676, zn. van Theophilus van Cats, Heer van Cats, en Maria de Bije.
 3. Anna van Nassau, geb. ca. 1638, overl. 's-Gravenhage 3.6.1721, begr. 's-Gravenhage (betaald aan impost f 30) 6.6.1721, tr. 1659 Willem Adriaan Graaf van Hornes, Heer van Kessel en Batenburg , meester-generaal van de artillerie (1672-1694), overl. 6.3.1694, zn. van Johan Belgicus van Hornes, Heer van Kessel en Johanna van Bronckhorst, erfdochter van Batenburg.
 • XVi. Philips van Nassau-Grimhuizen (zn. van XIVg), geb. ca. 1605, Jonker van Nassau, Heer van Grimhuizen en Wychen, lid van de Ridderschap van Gelder (Nijmegen 22.8.1648), overl. tussen 1672 en 1676, tr. 1630 Anna Margaretha Barones van Cortembach, overl. 1662, dr. van Willem van Cortembach en Margaretha Hoen van der Lippe,Vrouwe van Vaesthartelt.
 • Uit dit huwelijk:

  1. Philips van Nassau.
  2. Anna Margaretha van Nassau-Grimhuizen, Vrouwe van Vaesthartelt, Wychenen Grimhuizen, overl. 12.3.1676, tr.(1) 1659 Diederic Baron Schenck van Nyddeggen -Afferden-Grubben, Heer van Blijenbeek, overl. 1661, zn. van Christoffel Schenck van Nyddeggen en Aleid Hoen van der Lippe, tr.(2) 1668 Johan Gerhard van Oostrum, Heer van Maersbergen en Zeist, kolonel in Staatse dienst, overl. 24.11.1696, zn. van Johan van Oostrum, Heer van Gervershof en Catharina Maria van de Wael, erfdochter van Maersbergen.

  XVj. Willem Frederik van Nassau (zn. van XIVi, geb. Arnhem 7.8.1613, vorst van Nassau-Diez (23.11.1652), stadhouder van Friesland (1640) en van Groningen en Drenthe (1650), kwartiermeester-generaal der artillerie (1648) en kolonel van een regiment Waalse Infanterie (1644) n Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1641), overl. Leeuwarden 31.10.1664, tr. Kleve 2.5.1652 Albertine Agnes van Nassau, geb. 's-Gravenhage 9.4.1634, overl. Oranjewoud 14.5.1696, dr. van Frederik Hendrik van Nassau, Prins van Oranje (1625), en Amalia van Solms-Braunfels.

  Uit dit huwelijk:

  1. Amalia van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 25.11.1655, overl. Allstedt 16.2.1695, tr. Oranjewoud 28.11.1690 Johan Willem regerend hertog van Saksen-Jena (1690) en Eisenach (1698), geb. Eisenach 17.10.1666, kolonel van een regiment Infanterie (1691-1713) in Staatse dienst, overl. Eisenach 4.1.1729, zn. van Johan George I van Saksen-Eisenach en Johannetta van Sayn-Wittgenstein.
  2. Hendrik Casimir II van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 18.1.1657, volgt XVIg.
  3. Sophia Wilhelmina van Nassau-Diez, geb. 30.7.1664, overl. 13.1.1667.

  XVk. Wolfgang van Nassau-Detzem (zn. van XIVl), jonker van Nassau, Heer van Detzem, overl. 1629, tr. 1588 Geertruid Jacqueline van Nudingen, Vrouwe van La Rochette en de Neuerburger-goederen, dr. van Jacobus van Nudingen en Onbekende vrouw.

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Georg I van Nassau-Detzem, geb. 4.9.1590,volgt XVIh.
  2. Maria Elisabeth van Nassau.

  XVl. Oswald von Nassau (zn. van XIVm, tr. Elizabeth de Beauchamps.

  Uit dit huwelijk:

  1. Maria Anna von Nassau.
  2. Maria Elisabeth von Nassau.

  XVm. Ludwig von Nassau (zn. van XIVm, jonker van Nassau, Heer van Körich, Reckingen, Bereldingen en Niederham bij Warsbergen, overl. 1636 (aan de pest), tr. 26.10.1593 Claudia Fock von Hübingen, overl. 1636 (aan de pest), dr. van Dietrich Georg Fock en Margaretha la Bouteiller.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johann-Franz von Nassau, overl. tussen 29.3.1632 en 6.6.1636.
  2. Paul-Hartard von Nassau, overl. tussen 29.3.1632 en 6.6.1636.
  3. Johann-Nikolaus von Nassau, pastoor in Sterpenich, overl. na 6.6.1636.
  4. Anna-Elisabeth von Nassau, overl. tussen 6.6.1636 en 1639.
  5. Anna-Beatrix von Nassau, overl. Körich 15.6.1659, begr. Körich, tr.(1) 1631 Johann-Dietrich von Lontzen-Roben, heer van Hondelingen, overl.1638, begr. Körich, tr.(2) 1640 Gerard-Jakob Fock von Hübingen, overl. Metz 14.4.1685, zn. van Wolfgang-Georg Fock von Hübingen en Anna de Failly.

  XVn. Hendrik van Nassau (zn. van XIVn, jonker van Nassau, geappointeerde bij de compagnies-kolonel van het Franse regiment Châtillon te 's-Gravenhage (resolutie Staten-Generaal en resolutie Raad van State 16.7.1618), overl. tussen 2.1.1649 en 5.1655, tr. Lucia Tetia Annemans van der Meer, overl. voor 1.1680.

  Uit dit huwelijk:

  1. Kind van Nassau, ged. 's-Gravenhage 19.10.1629.
  2. Hendrik Titus van Nassau, geb. ca. 1637, volgt XVIi.
  3. Floris Jacobus van Nassau, geb. ca. 1638, jonker van Nassau, juridisch student te Leiden (10.10.1658), promoveerde 1662, advocaat te 's-Gravenhage (1671-1679), overl. tussen 20.11.1679 en 1.12.1679.
  4. Willem Adrianus van Nassau, jonker van Nassau , ging met zijn broeder Floris Jacobus op school te 's-Gravenhage mei 1655, woonde te Hasselt (16.1.1680), overl. na 22.4.1682.
  5. Maurits François van Nassau, jonker van Nassau, overl. 's-Gravenhage 6.6.1724.

  XVIa. Maximilien van Nassau (zn. van XVb), jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne, Chènemont en Petit-Prieux, Baron de Warcoing, overl. Namen 1675, tr. Tournay 11.7.1658 Marie Catherine Florence de Harchies genaamd d'Estrepy, ged. 27.3.1640, Vrouwe van Stric en Estrée, overl. 1675, dr. van Jean de Harchies, heer van Millomex, Hallennes, en Marie Antoinette Florence de Griboval, Vrouwe van Quevaucamp.

  Uit dit huwelijk:

  1. Charles Jean Louis van Nassau.
  2. Marie Françoise van Nassau, ged. Tournay 9.11.1659.
  3. Joseph Ignace Florent Louis van Nassau-Conroy, geb. Conroy-le Château 3.8.1665, volgt XVIIa.
  4. Ignace Bonaventure van Nassau , genaamd de Graaf van Frasne, officier in dienst van de Republiek der Verenigde Nederlanden, overl. voor 1703.
  5. Alexis III Adrien van Nassau, jonker van Nassau, kapitein in Franse dienst, overl. Oudenaarden (gesneuveld) 11.7.1708.
  6. Marie Agnes van Nassau, kanonikes te Andenne, tr. Tournay 7.5.1695 Claude Nicolas Graaf de Moustier, ridder van St. George, zn. van Gaspar de Moustier, ridder, Baron d'Ygny, en Marguerite de Crosey.
  7. Marie Therese van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 26.5.1714, tr. 1704 Pierre Joseph de Crisgnée, Heer van Barche en Lizen, overl.1732, zn. van Gilles de Crisgnée en Maria van Schoonhoven-Aerschot.

  XVIb. Willem (bastaard) van Nassau (zn. van XVc, geb. ca. 1620, Bastaard van Nassau, soldaat, kamerheer, overl. tussen 20.5.1677 en 21.6.1679, tr. ca. 1650 Geertruijt Hendriks Mulder, geb. 1629, overl. 1719.

  Uit dit huwelijk:

  1. Johan van Nassau, majoor, overl. 's-Gravenhage 24.3.1729, tr. Gorinchem 13.1.1712 Cornelia van Zijl, overl. 1725.
  2. Willem (de Jonge) van Nassau, geb. ca. 1655, kleermakersknecht te 's-Gravenhage, werd in 1676 enige malen beschuldigd van diefstal van kleren, overl. na 1708, ondertr. 's-Gravenhage 28.9.1681 Johanna van Bemmel. Hij wordt in 1708 op verzoek van zijn moeder opgesloten in een beterhuis 'vermits zijn continueel dronken drinken en ergerlijk leven'.
  3. Barbara van Nassau, geb. 1659, overl. 's-Gravenhage 14.8.1751. Zij bezit twee huizen tussen de Turfmarkt en de Kalvermarkt te 's-Gravenhage die zij in 1749 verkoopt.
  4. Alida van Nassau, geb. 1661, overl. 's-Gravenhage 9.7.1742, tr. 's-Gravenhage 17.2.1686 Jan Wijnants, geb. Maastricht, kamerbewaarder van de Haagse weeskamer, overl. 1739.
  5. Margaretha van Nassau, overl. 's-Gravenhage 24.4.1737.

  XVIc. Maurits Lodewijk I van Nassau, heer van de Lek of LaLecq, heer van Beverweerd en Odijk (1665) (zn. van XVd, geb. 1631, kolonel, rijksgraaf (1679) van Nassau, gouverneur van de vesting Sluis (1669), lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl.23.4.1683, tr. Anna Isabella van Beieren van Schagen, ged. 's-Gravenhage 23.7.1636, overl. 6.4.1716, begr. Ouderkerk aan de IJssel, dr. van Diderik van Beieren, Graaf van Warfusé en Marie de Thiennes. Maurits Lodewijk van Nassau raakte tezamen met zijn broers Willem Adriaan en Hendrik in onmin met stadhouder Willem III en de Duitse Nassaus (hoofden van de Siegense, Dillenburgse, Hadamarse en Dietze linies) omdat zij als tammend uit een bastaardtak toch het Nassauwapen zonder balk voerden.

  Uit dit huwelijk:

  1. Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708), ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, volgt XVIIb.

  XVId. Willem Adriaan I (bijgenaamd Spillebeen) van Nassau , heer van Odijk, Kortgene (1670), Zeist en Driebergen (1677) (door koop) (zn. van XVd), geb. ca. 1632, majoor, rijksgraaf (1679) van Nassau, plaatsvervanger van stadhouder Willem III als Eerste Edele van Zeeland (1668), gedeputeerde in de Staten van Zeeland, gedeputeerde der Staten-Generaal wegens Zeeland, extra-ordinaris ambassadeur aan de hoven van Engeland en Frankrijk, gevolmachtigde bij de vrede van Nijmegen (1675-1678), overl. 's-Gravenhage 21.9.1705, tr. Jaarsveld 4.2.1664 Elisabeth van der Nisse, geb. 13.2.1639, vrouwe van Heinkeszand, Overzande, Driewegen, Coudorpe enz., overl. 's-Gravenhage 12.12.1698, begr. Ouderkerk aan deis Davidsz. van der Nisse, Heer van Heinkenszand en Elisabeth Simonsdr. van Alteren van Jaarsveld.

  Willem Adriaan I van Nassau

  Uit dit huwelijk:

  1. Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 4.12.1664, Graaf van Nassau-de Lek, overl. 's-Gravenhage 7.8.1687.
  2. Cornelis van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 8.6.1667, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Cortgene, rentmeester van Beoosten- en Bewester-Schelde, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Zeeland, overl. 's-Gravenhage voor 5.3.1708, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  3. Elisabeth van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.5.1668, Vrouwe van Weede.
  4. Cornelis van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 14.5.1669, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Cortgene, rentmeester van Beoosten- en Bewester-Schelde, gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens Zeeland, overl. 's-Gravenhage voor 5.3.1708, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  5. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 8.6.1670, volgt XVIIc.
  6. Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 21.6.1671, overl. 11.7.1729, tr. Zeist 26.5.1692 Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708), ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, luitenant-generaal der Cavalerie, commandeur van Yperen, gouverneur van Menen, lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl. 26.12.1740, zn. van Maurits Lodewijk I van Nassau, kolonel, rijksgraaf (1679), en Anna Isabella van Beieren van Schagen.
  7. Maurice Margaretha van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 30.6.1673, overl. Gyldensteen 1745, tr. Jean Henri Huguetan, Baron (verheven door Keizer Josef I 12.10.1708), overl. Gyldensteen 14.6.1749.
  8. Willem Hendrik van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 12.2.1675, Graaf van Nassau-Odijk , Heer van Blikkenburg, ritmeester der Cavalerie, overl. Luik 1702.
  9. Emilia van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 9.2.1676, begr. 's-Gravenhage 10.6.1730.

  10. Charlotte van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.1.1677, overl. 1715, ondertr. 's-Gravenhage 26.8.1708 Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, ged.'s-Gravenhage 10.12.1679, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk en Woudenberg (1734), veldmaarschalk in Staatse dienst, gouverneur-generaal van Staats-Vlaanderen, overl. 's-Gravenhage 26.5.1753, begr. Ouderkerk aan de IJssel, zn. van Hendrik van Nassau, veldmaarschalk, rijksgraaf en Françoise van Aerssen.
  11. Louise Catherina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 31.3.1679, overl.'s-Gravenhage 12.12.1757, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  12. Maurits Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 22.7.1681, Graaf van Nassau-de Lek-Odijk , Heer van Driebergen, proost St. Marie te Utrecht, overl. Middelburg 23.5.1745, begr. Ouderkerk aan de IJssel.

  XVIe. Hendrik van Nassau, heer van Ouwerkerk, heer van Woudenberg (1675) (zn. van XVd), ged. 's-Gravenhage 16.12.1640, veldmaarschalk, rijksgraaf (1679) van Nassau, overl. Roeselare18.10.1708, ondertr. 's-Gravenhage 2.10.1667 Françoise van Aerssen van Sommelsdijk, geb. 1642, ged. 's-Gravenhage 14.1.1642, overl. 11.2.1720, dr. van Cornelis van Aerssen, Heer van Sommelsdijk, en Lucia van Waltha.

  Uit dit huwelijk:

  1. Isabella van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 20.4.1668, overl. London 30.1.1692, tr. London 20.3.1691 Charles Granville, ged. 31.8.1661, Graaf van Bath , Burggraaf van Landsdown, Baron van Kilkhampton en Bideford, overl. 10.9.1701, zn. van John Granville, 7e Graaf van Bath, en Jane Wyche.
  2. Lodewijk van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 29.8.1669, Graaf van Nassau-Ouwerkerk, overl. 's-Gravenhage 2.8.1687.
  3. Lucia van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 1.12.1671, overl. 1673.
  4. Hendrik II van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 30.5.1673, volgt XVIId.
  5. Cornelis van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 6.9.1675, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Heer van Woudenberg, lid van de Ridderschap van Utrecht, generaal-majoor der Infanterie, gouverneur van Aisnes, overl. Denain (verdronken in de Schelde tijdens een veldtocht) 24.7.1712, begr. Ouderkerk aan de IJssel 4.9.1718.
  6. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 10.12.1679, volgt XVIIe.
  7. Frans van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 7.4.1682, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, kolonel in Engelse dienst, overl. Almenara (slag van Almenara in Catalonië) 27.7.1710.
  8. Lucia Anna van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 26.3.1684, overl. 4.9.1744, tr. 17.2.1705 Nanfan Coote, geb. ca. 1681, Graaf van Bellamont, Baron Coote of Coloony, begr. Abbey Bath 16.6.1708, zn. van Richard Coote, Graaf van Bellamont, en Catharina Nanfan of Britsmorton.

  XVIf. Willem Frederik van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVg, ged. 's-Gravenhage 7.10.1649, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 1e Graaf van Rochford (Essex), Burggraaf van Tunbridge (Kent), Baron van Enfield (absmiddlesex) (verheven 10.5.1695), Engels onderdaan in 1689, masters of the robes to the King tot 1695, luitenant-generaal in het Engelse leger (1690), lid van het Engelse parlement (1696), trok zich terug op zijn bezittingen te Zuylenstein, overl. Zuylenstein 12.7.1708, ondertr. 's-Gravenhage 28.2.1681 Jane Wroth of Durrants, hofdame van Koningin Mary (gemalin van Stadhouder-Koning Willem III), overl. Zuylenstein 23.6.1703, dr. van Henry Wroth of Durrants, Enfield and Loughton House,en Anna Mainard of Wichlow.

  Uit dit huwelijk:

  1. Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 9.7.1682, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 2e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, adjudant van Marlbourough tijdens veldslagen bij Hochstädt en Blenheim, lid van het Ierse (1705) en later het Engelse parlement (1708), brigade-generaal Engelse Kurassiers, overl. Almenara (Catalonië, gesneuveld in de slag aldaar) 27.7.1710.
  2. Frederik van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 31.1.1684, volgt XVIIf.
  3. Hendrik van Nassau-Zuylenstein, luitenant-kolonel dragonders Engelse leger, overl. 4.1740.
  4. Anna van Nassau-Zuylenstein, overl. London 15.2.1701.
  5. Maria van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 20.2.1687, overl. Arnhem 8.6.1765, tr. Zuylenstein 18.8.1708 Godard Adriaan Baron van Reede van Ginckel, ged. 's-Gravenhage 11.10.1674, Heer van Herreveld, rechter van Arnhem en de Veluwezoom, landdrost van de Veluwe, gecommitteerde ter Staten-Generaal, commandeur Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Clingenbeek 2.5.1730, zn. van Godard van Reede, 1e Graaf van Athlone, en Ursel Philippotte van Raesfeld.
  6. Elisabeth van Nassau-Zuylenstein (tweeling met volgende), ged. 's-Gravenhage 22.12.1688, overl. ca. 1720.
  7. Henriette van Nassau-Zuylenstein (tweeling met voorgaande), ged. 's-Gravenhage 22.12.1688, overl. Utrecht 24.7.1759, tr. Zuylenstein 2.3.1715 Frederik Christiaan Baron van Reede van Amerongen, geb. 20.10.1668, 2e Graaf van Athlone , Baron van Aughrim, Heer van Amerongen en Lievendaal, luitenant-generaal in Staatse dienst, gouverneur van Sluis, overl. Sluis 15.8.1719, zn. van Godard van Reede, 1e Graaf van Athlone en Ursel Philippotte van Raesfeld.
  8. Maurits van Nassau-Zuylenstein, ged. Leersum 21.6.1685, kolonel der Infanterie in Engelse dienst, overl. 1722.

  XVIg. Hendrik Casimir II van Nassau-Diez (zn. van XVj, geb. 's-Gravenhage 18.1.1657, Vorst van Nassau-Diez , stadhouder (1664) en erfstadhouder (1675) van Friesland, stadhouder van Groningen (1664) en Drenthe (1674),l veldmaarschalk (1689), kolonel van een regiment Cavalerie (1673) en van drie regimenten Infanterie (1666, 1680, 1681) in Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1695), overl. Leeuwarden 15.3.1696, tr. Dessau 16.11.1683 Henriette Amalia prinses van Anhalt-Dessau, geb. Kleve 16.8.1666, overl. Oranienstein bij Diez 18.4.1726, dr. van Johan George II van Anhalt-Dessau, generaal-veldmaarschalk en Henriette Catharina van Nassau.

  Uit dit huwelijk:

  1. Willem George Friso van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 24.6.1685, overl. Leeuwarden 15.6.1686.
  2. Henriette Albertine van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 24.7.1686, overl. Oranienstein bij Diez 22.1.1754.
  3. Johan Willem Friso van Nassau-Diez, geb. Dessau 4.8.1687, volgt XVIIg.
  4. Maria Amalia van Nassau-Diez, geb. 's-Gravenhage 29.1.1689, overl. Oranienstein bij Diez 27.1.1771.
  5. Sophia Hedwig van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 8.3.1690, overl. Oranienstein bij Diez 1.3.1734, tr. Leeuwarden 27.5.1708 Karel Leopold regerend hertog van Mecklenburg-Schwerin, geb. Grabow 26.11.1678, luitenant-generaal in Mecklenburgse dienst, kolonel van het regiment infanterie Mecklenburg-Schwerin in Staatse dienst (1701), overl. Dömitz 28.11.1747, zn. van Frederik I van Mecklenburg-Grabow en Christina Wilhelmina van Hessen-Homburg.
  6. Isabella Charlotte van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 22.1.1692, overl. Dillenburg 18.9.1757, tr. Oranienstein bij Diez 15.4.1725 Christiaan regerend vorst van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 11.8.1688, kolonel van een regiment Infanterie in Staatse dienst (1711-1727), overl. Dillenburg 28.8.1739, zn. van Hendrik van Nassau-Dillenburg en Dorothea Elisabeth van Liegnitz.
  7. Johanna Agnes van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 15.12.1693, overl. Oranienstein bij Diez 19.3.1765.
  8. Louisa Leopoldina van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 12.1.1695, overl. Oranienstein bij Diez 20.1.1758.
  9. Henrietta Casimira van Nassau-Diez, geb. Leeuwarden 29.6.1696, overl. Oranienstein bij Diez 18.12.1738.

  XVIh. Jan Georg I van Nassau-Detzem (zn. van XVk, geb. 4.9.1590, jonker van Nassau, Heer van Detzem, La Rochette en Neuerburg, tr. 1624 Christina von Hanxleden, Vrouwe van Belven, dr. van Pieter Leonard von Hanxleden, Heer van Burch en Belven men Margaretha von Hammerstein.

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Reinier van Nassau-Detzem, volgt XVIIh.
  2. Maria Elisabeth van Nassau, Vrouwe van Belven, begr. Saint Mard 1702, tr. 17.1.1645 Philippe Edmond de Laittres, Heer van Saint Mard (Belgisch Luxemburg), Allondrel en La Malmaison, kapitein in dienst van koning Philips IV van Spanje, provoost van Virton en Saint Mard, overl. 1677, zn. van Claude de Laittres, Heer van Saint Mard, en Louise Waha.
  3. Anna Beatrix van Nassau, Vrouwe van Koerich, overl. 1696, tr. Gerard Jacob Fock van Hubingen, Heer van Koerich (door huwelijk).

  XVIi. Hendrik Titus van Nassau (zn. van XVn), geb. ca. 1637, jonker van Nassau, adelborst (1654-1658), juridisch student te Leiden (28.4.1660), luitenant op het schip De Dom van Utrecht (27.10.1670), kapitein van het fregat De Haas, later van het linieschip De Provincie van Utrecht, overl. Schooneveld (gesneuveld) 7.6.1673, tr. onbekende vrouw.

  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik van Nassau, ged. 's-Gravenhage 19.3.1664.
  2. Hendrijntje van Nassau, ged. 's-Gravenhage 23.8.1665.

  XVIIa. Joseph Ignace Florent Louis van Nassau-Conroy (zn. van XVIa, geb. Conroy-le Château 3.8.1665, Baron de Warcoing , Heer van Conroy-le Château, Chènemont, Frasne, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem en Marchenelles, 1e Graaf van Conroy (verlening door Koning Karel II van Spanje 3.2.1693), kamerheer van Keizer Karel VI van Duitsland, overl. 4.3.1720, tr. Courtray 3.11.1700 Marie Anne Adrienne Françoise de Ghistelles-St. Floris, overl. na 14.9.1729, dr. van Philippe Alexandre François de Ghistelles, Markies de St. Floris, en Claire de Créquy, Vrouwe van Boyeffles.

  Uit dit huwelijk:

  1. René II van Nassau-Conroy, 2e Graaf van Conroy, Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Petit-Prieux, Marchenelles en Zweveghem.
  2. Marie Isabelle Claire Charlotte van Nassau, geb. Tournay 15.2.1702, kanonikes te St. Waudru (B.), overl. na 1753.
  3. Marie Eugenie Philippine van Nassau, geb. Tournay 12.9.1707.
  4. Guillaume Adrien Joseph van Nassau-Conroy, geb. Conroy-le Château 8.12.1710, volgt XVIIIa.
  5. Marie Antoinette Brigette Alexis van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 7.7.1773.
  6. Marie Therese van Nassau (genaamd mademoiselle van Sweveghem), kanonikes te Andenne, overl. na 9.1775.
  7. Charles Joseph van Nassau-Conroy, geb. Tournay 24.11.1717, kapitein (21.1.1751), marechal-de-camp (14.4.1764), overl. Madrid 20.3.1774.
  8. Constance Josepha van Nassau (genaamd mademoiselle de Marechenelles), geb. Tournay 10.5.1719, kanonikes laatst te St. Waudru, overl. na 15.12.1779.
  9. Maximilienne Anne Brigette van Nassau, kanonikes, later provooste te Andenne, overl. 4.2.1778.
  10. François Alexis van Nassau.

  XVIIb. Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq , heer van de Lek en Beverweerd (1685), Heer van Odijk (1708) (zn. van XVIc, ged. 's-Gravenhage 2.12.1670, luitenant-generaal der Cavalerie, commandeur van Yperen, gouverneur van Menen, lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, overl. 26.12.1740, tr.(1) Zeist 26.5.1692 Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 21.6.1671, overl. 11.7.1729, dr. van Willem Adriaan I van Nassau, majoor, rijksgraaf (1679), en Elisabeth van der Nisse, vrouwe van Heinkeszand,.

  Uit dit huwelijk:

  1. Willem Hendrik van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 5.6.1693 (peter: stadhouder Willem III), volgt XVIIIb.
  2. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 4.8.1694, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 15.11.1700, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  3. Anna Isabella van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 1.10.1695, overl. Voorschoten 22.1.1765, tr. ca. 1720 Mattheus Hoefft van Oyen, ged. 's-Gravenhage 12.9.1690, luitenant-generaal der Cavalerie, overl. Voorschoten 5.2.1765, zn. van Mattheus Hoefft, Heer van Oyen, en Constantia Theodora Doublet,Vrouwe van St. Annaland.
  4. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 13.12.1696, volgt XVIIIc.
  5. Elisabeth Henriette van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 9.2.1698, begr. Ouderkerk aan de IJssel 3.1702.
  6. Anna Charlotte van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 8.3.1699, overl. Menen 16.7.1725.
  7. Maurits Cornelis van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 25.8.1700, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 3.1702, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  8. Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 21.8.1701, volgt XVIIId.
  9. Amelie Frederica van Nassau-la Lecq, ged. 's-Gravenhage 19.8.1703.
  10. Jan Willem Maurits van Nassau-la Lecq, geb. ca. 1706, Graaf van Nassau-la Lecq , luitenant-generaal der Infanterie, overl. Kleve 5.8.1783.
  11. Elisabeth Amelia van Nassau-la Lecq, geb. 26.12.1707, overl. Utrecht 26.6.1766, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  12. Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq, geb. Luik 4.8.1709, volgt XVIIIe.

  Maurits Lodewijk II van Nassau-La Lecq, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Helena van der Ploegh, overl. 's-Gravenhage 12.6.1731.

  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Isabella (bastaarde) van Nassau, geb. 1717, begr. 's-Gravenhage 30.1.1784.
  2. Ludovica (bastaarde) van Nassau, ged. 's-Gravenhage 9.7.1724, overl. Brielle 1781, ondertr. 's-Gravenhage 16.7.1769 Jan Willem Snijders, grenadier.
  3. Maurus Ludovicus (bastaard) van Nassau.

  XVIIc. Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk (zn. van XVId, ged. 's-Gravenhage 8.6.1670, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Odijk en Zeist (1705), van Blikkenburg (1702), van Cortgene (1708), lid van de Ridderschap van Utrecht, overl. 's-Gravenhage 4.3.1742, begr. Zeist, tr. Bergen 23.8.1701 Susanna Cornelia Studler van Zurck, ged. Alkmaar 6.6.1685, Vrouwe van Bergen, overl. 1707, dr. van Adriaan Anthoniesz. Studler van Zurck, Heer van Bergen, en Anna Eleonora van Teylingen.

  Uit dit huwelijk:

  1. Willem Adriaan II van Nassau-Odijk, ged. Utrecht 15.2.1704, volgt XVIIIf.
  2. Alida Cornelia van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 2.8.1705.

  XVIId. Hendrik II van Nassau-Ouwerkerk (zn. van XVIe, ged. 's-Gravenhage 30.5.1673, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1708), Heer van Woudenberg en Ouwerkerk aan de IJssel (1753), overl. 5.12.1754, tr. 22.1.1697 Henriette Lady Butler, overl. 22.10.1723, dr. van Thomas Butler, graaf van Ossory, ridder, en Emilia van Nassau.

  Uit dit huwelijk:

  1. Hendrik III van Nassau-Ouwerkerk, geb. 27.10.1697, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Erfgraaf van Grantham, Boston en Alford, overl. 19.6.1718, begr. Ouderkerk aan de IJssel 11.1735.
  2. Thomas van Nassau-Ouwerkerk, geb. ca. 1700, Graaf van Nassau-la Lecq -Ouwerkerk, Erfgraaf van Grantham, Boston en Alford, overl. 27.4.1730.
  3. Francis van Nassau-Ouwerkerk, tr. Elliot, luitenant-generaal.
  4. Emily Mary van Nassau-Ouwerkerk.
  5. Henriette van Nassau-Ouwerkerk, geb. ca. 1712, begr. Hertingfordbury 20.10.1747, tr. 22.6.1732 William Clavering, ged. Hertingfordbury 13.8.1709, 2e Graaf Cowper , Burggraaf van Fordwich, Baron of Cowper of Wingham, begr. Hertingfordbury 2.10.1764, zn. van William Clavering, 1e Graaf Cowper, en Sarah Clavering.

  XVIIe. Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (zn. van XVIe, ged. 's-Gravenhage 10.12.1679, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk en Woudenberg (1734), veldmaarschalk in Staatse dienst, gouverneur-generaal van Staats-Vlaanderen, overl. 's-Gravenhage 26.5.1753, begr. Ouderkerk aan de IJssel, ondertr. 's-Gravenhage 26.8.1708 Charlotte van Nassau-Odijk, ged. 's-Gravenhage 27.1.1677, overl. 1715, dr. van Willem Adriaan I van Nassau, majoor, rijksgraaf (1679), en Elisabeth van der Nisse, vrouwe van Heinkeszand,.

  Uit dit huwelijk:

  1. Willem Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 12.2.1710, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Ouwerkerk en Woudenberg, volontair in het Geallieerde leger aan de Rijn, overl. 1734 (gesneuveld).

  2. Françoise Henriette van Nassau-Ouwerkerk, geb. 1711, overl. Leiden 1.4.1732.
  3. Elisabeth van Nassau-Ouwerkerk, ged. 's-Gravenhage 6.11.1712, overl. 1724.

  XVIIf. Frederik van Nassau-Zuylenstein (zn.van XVIf, ged. Leersum 31.1.1684, Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein (ridderhofstad Waayenstein 3.4.1709), 3e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baton van Enfield, lid van het Engelse Hogerhuis, overl. London 14.6.1738, tr. London 3.8.1714 Elisabeth Savage, overl. 23.6.1746, dr. van Richard Savage, 4e Graaf Rivers, en Elisabeth Colleton.

  Uit dit huwelijk:

  1. William Henry II van Nassau-Zuylenstein, geb. St. Osyth Priory 16.9.1717, volgt XVIIIg.
  2. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein, geb. St. Osyth Priory 1.6.1723, volgt XVIIIh.

  XVIIg. Johan Willem Friso van Nassau-Diez (zn. van XVIg), geb. Dessau 4.8.1687, vorst van Nassau-Diez, Prins van Oranje (1702), erfstadhouder van Friesland en stadhouder van Groningen (1696), generaal der Infanterie (1704), kolonel van een regiment Cavalerie (1696) en van een regiment Infanterie (1696) in Staatse dienst, overl. Moerdijk (verdronken in het Hollandsch Diep) 14.7.1711, tr. Kassel 26.4.1709 Maria Louise landgravin van Hessen-Kassel, geb. Kassel 7.2.1688, overl. Leeuwarden 9.4.1765, dr. van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Amalia van Koerland.

  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Charlotte Amalie Louise van Nassau, geb. Leeuwarden 13.10.1710, overl.Durlach 18.9.1777, tr. Leeuwarden 8.9.1727 Frederik markgraaf van Baden-Durlach, geb. Stuttgart 7.10.1703, overl. Stuttgart 26.3.1732, zn. van Karel III Willem van Baden-Durlach en Magdalena Wilhelmina van Wurtemberg.
  2. Willem IV Karel Hendrik Friso van Nassau, geb. Leeuwarden 1.9.1711, volgt XVIIIi.

  XVIIh. Jan Reinier van Nassau-Detzem (zn.van XVIh, jonker van Nassau, Heer van Detzem, La Rochette en Neuerburg, tr. Katharina van Rolshausen-Turnich, dr. van Otto Reinhard van Rolshausen-Turnich en Katharina van Esch van Bithburg.

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Georg II van Nassau-Detzem, volgt XVIIIj.
  2. Anna Maria Katharina van Nassau, tr. 1687 Rudolf van Loën, Heer van Frolkendange.