De Huizen van Oranje en Nassau

Kasteel Nassau
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Vorstelijke Verblijven  

Museum Paleis Het Loo Verbouwing

De verbouwing van Museum Paleis Het Loo en opslag bouwmaterialen.

Tot het jaar 2023 blijft het Paleis Het Loo voor het publiek dicht. Tot die datum is het archtectenbureau Claus en Kaan bezig met het aanpassen van het Museum. Op 8 januari jl. startte met uithuizing van de 170.000 objecten in het paleis. De objecten worden opgeslagen in een tijdelijk depot. De planning is om met Pasen 2018 het paleis leeg te hebben. Wat verandert er nu, zult u zich afvragen? We hebben we een impressie gemaakt, die weergeeft wat er zoal wordt verbouwd.

Opslag cement en andere grondstoffen en het uitgraven van het terrein.

Het Museum Paleis het Loo werd in1686 gebouwd. In de jaren daarna door een diversiiviteit aan bewoners bewoond. De llaatste bewoonster was oud-Koningin Wilhelmia die daar ook in 1962 overleed. Tegenwoordig werd het Paleis voor de verbouwing gebruikt door de Familie Van Oanje-Nassau. Thans is het een Museum waar wij ons kunnen vergapen aan een deel van de schatten van de Koninklijke Familie. Voorts is een met de regelmaat vande klok een tentoonstelling over van alles wat.


Graafmachine aan het werk, grondwater last en het voorterrein uitgraven grond.

De verbouwing gaat met gepaard met de gebruikelijke problemen zoals het grondwaterpeil dat omlaag moestworden gebracht om er te kunnen werken. Het verwijderen van het asbest was een noodzaak alsmede het aanbrengen van verstevingbalken voor de fundering met stalen balken om in storten tegen te gaan. Grond uitgraven wat het eerste dat de bouwer deed.


Teveel aan grondwater en het plaatsen van verstevingingsbalken voor de fundering en het verwijderen van het asbest.

Tot 2021 is het Museum Paleis Het Loo gesloten. Slechts de tuinen en het restaurant zijn beschikbaar. Ruim 30 jaar na de openstelling van het Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. De kosten van dit alles bedragen ongeveer 123 miljoen Euro.


Nieuwe kijk op het Loo.

Onderstaande en bovenstaande foto's geven een indruk van het eindresultaat van de verbouwing. Na drie jaren zal het zover zijn, waarbij het hoofdhuis, de Wester- en Oostervleugel hebben dan een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Voor de jeugdigen onder ons is een Junior-Paleis in het leven geroepen. Bij de entree heeft men nieuwe zaken in het leven geroepen en de prachtige fontein vernieuwd.

De West- en Oostvleugel worden compleet vernieuwd. De Bassecour wordt nieuw gemaakt na de archeologische opqravingen die een schat aan verschillende zaken opleverden. De fontein in het Bassecour wordt veranderd. De groene perken worden veranderd in een lichtcirkel gemaakt van glas waarover water stroomt. Bij zonneschijn lijkt dit oogverblindend. Via het paviljoen komt men in de nieuwe ondergrondse entreegebied. Daarna betreedt men de Grand foyer met glazen plafond.

Zo gaat het worden onder De Bassecour en de bijgebouwen.


Onder het Bassecour en de bijgebouwen.

Meerruimte:

Tijdelijke tentoonstellingen: 850 m2
Ontvangstmogelijkeden voor ruim 700 personen
Huis van Oranje ruim 1245 m2
8 extra peronenliften
Grand Foyer 530 m2
Totale meerruimte ongeveer 5000 m2


Visualisatie van het nieuwe Museum Paleis het Loo.

Het vernieuwde Bassecour, dat op het centrecour vlak voor de entree is gesitueerd. Prachtig stukje vakmanschap door de aannemer en de architect vervaardigd. Het is totaal anders dan voorheen het geval was.

Het archtetenbureau is Kaan architecten en de medewerkers van het projectteam zijn:

Dennis Bruijn, Sebastiaan van Damme, Katarzyna Epraim, Paolo Faleschini, Michael Z. Geensen, Akexsandra Gojnic, Julia Gousset, Niels de Hart, Joost Harteveld, Walter Hoogerwerf, Kees Kaan, Antony Laurijsen, Nicki van Loon, Marija Mateljan, Loes Martens, Edyta Milczarek, Lauras Ospina, Vincent Panhuysen, Floris Sikkel, Dikkie Scorpio, Niels Vernooij en Roel Wijnans.

Onderaannemers zijn:

Restauratie: Van Hoogevest Architecten Visualisatie: Beauty & the Bit, Kaan Architecten.

Zoals reeds werd vermeld zal het Museum Paleis Het Loo in 2021 gereed zijn en kunnen de bezoekers zich vergapen aan een compleet vernieuwd Museum dat daardoor waarschijnlijk veel meer bezoekers zal trekken dan voorheen. Het dak van het Museum Paleis werd aangepast aan de eisen des tijds. Het oude paleis van Koningin Wilhelmina kan dan weer tientallen jaren vooruit.

Het is 2021 en U besluit een dagje uit te gaan. Door de sierlijke laan loopt U tussen rijen bloeiende bomen richting Paleis Het Loo. Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel te zijn veranderd: de voorgevel lijkt hetzelfde en de vlag wappert als vanouds fier op het dak. U ziet dat het voorplein, de Bassecour, volledig is vernieuwd. In plaats van de groene perken wandelt U nu langs een imposante fontein: een grote lichte cirkel van glas waarover een dun laagje water stroomt. Helemaal als de zon schijnt is dit een oogverblindend mooie beleving. U loopt via het paviljoen naar het nieuwe ondergrondse entreegebied, waarna U in de lichte Grand Foyer terechtkomt. Het is hier gezellig druk: bezoekers maken foto's van het glazen plafond en kinderen lopen enthousiast de trap op. Pas op dat U geen kunst omver stoot!


De verbouwing van Museum Paleis Het Loo.

Tot het jaar 2021 blijft het Paleis Het Loo voor het publiek dicht. Tot die datum is het archtectenbureau Claus en Kaan bezig met het aanpassen van het Museum. Op 8 januari jl. startte met uithuizing van de 170.000 objecten in het paleis. De objecten worden opgeslagen in een tijdelijk depot. De planning is om met Pasen 2018 het paleis leeg te hebben. Wat verandert er nu, zult u zich afvragen? Onderstaand hebben we een impressie gemaakt, die weergeeft wat er zoal veranderd


Inzicht in de verbouwing Het Loo

De verbouwing heeft lang geduurd en is langzaam maar goed gegaan. De bouwvakkers die de baan hebben verricht deden vakwerk. Dat laatste straalt overal er van af.!!Vakwerk was het motto. Na een paar jaren te bben gesloopt en opnieuw te hebben vebouwd is het grootste ooit gedane aanpassing aan het Musuem-Paleis het Loo, ooit de verblijfplaats van Koningin Wilhelmina die in 1962 er overleed, geweest. Als zij in staat wa geweest er nu na te kijken dat zou de Koningin van verbazing omvallen, zveel is er aangepast aan de tekenen des tijds. Bijna alles is op zijn kop gegaan en de betalende bezoeker, die nog het oude Paleis het Loo in zijn hoofd had, zal net verbazing kennis nemen van de vele aanpassingen die zijn gedaan om het Museum klaar voor de toekomst.

Het lijkt mij de moeite waard om een dagje Het Loo weer te doen, als is het maar om de aanpassingen. Bovensdtaand en onder een overzicht van de veranderingen aan het Paleis-Museum Het Loo. Het lijkt mij, na bezoek mijnerzijds en het volgen van de verbouwingen de moeite waard, Ik wens U, van deze plaats veel succes met uw bezoek!


Het nieuwe vooraanzicht van het Museum Paleis Het Loo.

Tot 2021 is het Museum Paleis Het Loo gesloten. Slechts de tuinen en het restaurant zijn beschikbaar. Ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als Museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud betreft vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties en asbestsanering. De kosten van dit alles bedragen ongeveer 123 miljoen Euro.


Nieuwe kijk van het Museum Paleis Het Loo.

Onderstaande en bovenstaande foto's geven een iindruk van het eindresultaat van de verbouwing. Na drie jaren zal het zover zijn, waarbij het hoofdhuis, de Wester- en Oostervleugel hebben dan een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Voor de jeugdigen onder ons is een Junior-Paleis in het leven geroepen. Bij de entree heeft men nieuwe zaken in het leven geroepen en de prachtige fontein vernieuwd.


Oostvleugel Het Loo. Vernieuwde Westvleugel Het Loo

De West- en Oostvleugel worden compleet vernieuwd. De Bassecour wordt nieuw gemaakt na de archeologische opqravingen dfe een schat aan verschillende zaken opleverden. De fontein in het Bassecour wordt veranderd. De groene perken worden veranderd in een lichtcirkel gemaakt van glas waarover water stroomt. Bij zonneschijn lijkt dit oogverblindend. Via het paviljoen komt men in de nieuwe ondergrondse entreegebied. Daarna betreedt men de Grand foyer met glazen plafond.


De Grand Foyer

Het vernieuwde Bassecour, dat op het centrecour vlak voor de entree is gesitueerd. Prachtig stukje vakmanschap door de aannemer en de architect vervaardigd. Het is totaal anders dan voorheen het geval was.


Westvleugel Het Loo buiten en binnenkant

Als men het Museum-Paleis het Loo met een bezoek vereerd, dan krijgt u dit - in de eerste instantie - te zien. Het geheel is indrukwekkend te noemen voor de bezoeker. Geheel anders dan voorheen het geval was.


Het vernieuwde Museum Paleis het Loo.


Deze foto kijkt op het wandelen na door de contrle te zijn gegaan bij het Museum.

Zoals reeds werd vermeld zal het Museum Paleis Het Loo in 2021 gereed zijn en kunnen de bezoekers zich vergapen aan een compleet vernieuwd Museum dat daardoor waarschijnlijk veel meer bezoekers zal trekken dan voorheen. Het dak van het Museum Paleis werd aangepast aan de eisen des tijds. Het oude paleis van Koningin Wilhelmina kan dan weer tientallen jaren vooruit.