De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Majesteitelijke Begroting

Begroting Koning 2024

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) werkt deze bepaling in de Grondwet verder uit. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze meerderjarig is) en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. Op dit moment ontvangen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, de Prinses van Oranje en Prinses Beatrix een grondwettelijke uitkering.

De Begroting van de Koning is de jaarlijkse begroting van de uitgaven die samenhangen met het Koningschap. Deze wordt jaarlijks op Prinsjesdag gepubliceerd.

In de begroting wordt beschreven welke verwachte uitgaven er komend jaar zijn voor bijvoorbeeld personeel en overige kosten. Ook gaat de begroting in op onder andere de jaarlijkse uitkeringen aan de Koning, zijn echtgenote, de vorige Koning(in) en de vermoedelijke troonopvolger. De Begroting van de Koning is opgedeeld in verschillende soorten uitgaven.


Bankbijetten en muntgeld

Hieronder staat een samenvatting. Voor meer informatie bij Begroting van de Koning wordt men verwezen de Rijksbegroting.

De kosten die direct te koppelen waren aan het functioneren van onze Koningin waren €39 miljoen. Daarnaast waren er ook nog kosten die bijvoorbeeld uitgegeven werden aan beveiliging, onderhoud,
aan de paleizen en natuurlijk de staatsbezoeken.

Deze kosten zijn in totaal in te schatten op een bedrag van ongeveer €71 miljoen. Opgeteld komen de totale kosten dus op €110 miljoen euro.

Uitgaande van zestien miljoen Nederlanders, kost het Koningshuis ons jaarlijkse per inwoner: €6,88.

Infographic Begroting van de Koning 2024

Overzicht van alle bedragen (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan. In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben. De uitkering die zij krijgen bestaat uit een inkomensdeel (A-component) en een component voor personele en materiële uitgaven (B-component). De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de A-component terug zal storten, waarna het zal worden toegevoegd aan de algemene middelen. Met andere woorden: het gaat terug naar de staatskas.

De B-component (de onkostenvergoeding) zal zij tevens terugstorten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie van beoogd troonopvolger. De WFSKH bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel en het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis. De uitwerking van deze bepalingen in de Grondwet en de WFSKH vindt jaarlijks plaats via de begroting van de Koning. De begroting van de Koning bevat de verwachte uitgaven voor de uitoefening van het koningschap.

Deze uitgaven zijn opgenomen in drie artikelen:

Artikel 1: Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis
Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning
Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

(zie onder)


Afbeelding van de Begroting van de Koning in 2024

1. Functionele uitgaven Dienst Koninklijk Huis

Dit zijn kosten voor personeel en benodigdheden (materieel) van de Dienst Koninklijk Huis. De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is een organisatie met ongeveer 245 medewerkers. Het gaat om een grote diversiteit aan medewerkers zoals koetsiers, tuinmannen, lakeien, administratief medewerkers en koks. De DKH ondersteunt de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zowel in werk als privé. De medewerkers van de DKH werken onder andere in Den Haag (Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch), Amsterdam (Koninklijk Paleis Amsterdam), Baarn (Drakensteyn) en Apeldoorn (het Kroondomein). De uitgaven bedragen voor 2024 € 36,7 miljoen.

Personeel Dienst Koninklijk Huis

Materieel Dienst Koninklijk Huis

Dotaties bestemmingsreserves

2. Grondwettelijke uitkeringen leden Koninklijk Huis

De Koning, de echtgenote van de Koning, de vorige Koning(in) en de vermoedelijke troonopvolger krijgen een grondwettelijke uitkering.

Andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van de Staat.

Alle uitkeringen bestaan uit een A-component en een B-component.


Het Koninklijk Gezin

De A-component is het inkomen.

De B-component wordt gebruikt voor personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis dat direct voor de leden van het Koninklijk Huis werkt, zoals de persoonlijk adviseurs of de Grootmeester. De Grootmeester staat aan het hoofd van de Dienst van het Koninklijk Huis. Ook kan de B-component gebruikt worden voor kosten voor zaken die direct samenhangen met het Koningschap. De post uitkeringen bedraagt € 11,6 miljoen. A-component

B-component

3. Doorbelaste uitgaven

Naast de Dienst Koninklijk Huis zijn er nog een drietal andere organisaties die dagelijks werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het Koningschap. Deze organisaties vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Algemene Zaken (Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst) en het Ministerie van Defensie (Militair Huis).

De uitgaven bedragen voor 2024:

€ 7,6 miljoen.

Kabinet van de Koning

Militair Huis

Rijksvoorlichtingsdienst

Kosten buitenom de Begroting van de Koning:

Uitgaven voor de paleizen, staatsbezoeken en beveiliging staan niet op de begroting van de Koning maar op begrotingen van andere ministeries van de Rijksoverheid. Omdat deze kosten niet op de begroting staan van de Koning maar wél samenhangen met het Koningschap, zijn deze in de begroting van de Koning opgenomen als bijlage. Deze kosten bedragen gezamenlijk

€ 19,2 miljoen.

Paleizen en Huisvesting, Staatsbezoeken en Beveiliging

De Groene Draeck


De Groene Draeck

De Groene Draeck is een zeiljacht dat in 1947 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig kroonprinses Beatrix is geschonken. De Staat gaf bij deze gelegenheid ook het onderhoud van de Groene Draeck als geschenk. Deze kosten worden gedragen door het Ministerie van Defensie. Er is voor het onderhoud van een schip een vast bedrag vastgesteld dat per 5 jaar kan worden uitgegeven. Dat bedrag komt neer op gemiddeld € 87.000 per jaar.

Beveiliging

Infographic Begroting van de Koning 2024

Overzicht van alle bedragen (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan. In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben.

De uitkering die zij krijgen bestaat uit een inkomensdeel (A-component) en een component voor personele en materiële uitgaven (B-component). De Prinses van Oranje heeft besloten dat zij tot het einde van haar studie de A-component terug zal storten, waarna het zal worden toegevoegd aan de algemene middelen. Met andere woorden: het gaat terug naar de staatskas. De B-component (de onkostenvergoeding) zal zij tevens terugstorten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie van beoogd troonopvolger.

De WFSKH bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel en het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis.

De uitwerking van deze bepalingen in de Grondwet en de WFSKH vindt jaarlijks plaats via de begroting van de Koning. De begroting van de Koning bevat de verwachte uitgaven voor de uitoefening van het koningschap. Deze uitgaven zijn opgenomen in drie artikelen:

Artikel 1: Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis

Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Artikel 3: Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

De totale uitgaven op de begroting van de Koning worden voor het jaar 2024 begroot op € 55.901.000. Het overzicht laat alle bedragen zien (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan in 2024.
In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben.