De Huizen van Oranje en Nassau

Vorstelijk Verzamelen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Koninklijke Verzamelingen 

Foto's en Aquarellen

KONING WILLEM III RIJDT DE POORT VOOR PALEIS HET LOO UIT IN EEN OPEN RIJTUIG, CIRCA 1875

Willem III, Koning der Nederlanden (1817 - 1890)

De Koning verblijft op Het Loo in Apeldoorn: fier wappert de Nederlandse vlag op het paleis. Willem III kwam er graag, zeker in de zomer en in het jachtseizoen. Hier rijdt hij de poort uit in een calèche, bespannen à la Daumont met lakeien op de bok en een postiljon op het paard linksvoor. De kunstenaar Charles Rochussen was regelmatig op Het Loo, waar hij culturele en sportieve evenementen vastlegde. Destijds was Het Loo witgepleisterd. Sinds de restauratie van 1977-1984 is de oorspronkelijke bakstenen gevel weer zichtbaar.

Tekenaar Rochussen, Charles (1814-189, 1875.

Een open rijtuig waar drie heren in zitten, rijdt de poort voor Paleis Het Loo uit. Op de voorgrond rechts drie groepjes toeschouwers. Op het dak van het paleis wappert de Nederlandse vlag. Links en rechts geboomte achter het hek.

Techniek: aquarel, materiaal papier, waterverf, hoogte 19,2 cm en breedte 29,5 cm

Koning Willem III Het Loo
Koning Willem III verlaat Paleis Het Loo

PRINSES JULIANA MET HOED, 1914

Echt een Prinses is Juliana hier, met die grote hoed met struisveren. Het licht komt van een kant, wat een mooi effect geeft. Onderzoekend kijkt ze in de lens, aan poseren is ze nog niet gewend. Het portret werd uitgegeven, ook als prentbriefkaart, ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Prinses.

Fotograaf: Deutmann, H. (1870-1926), 1914, vóór 30 april

Officieel portret van prinses Juliana ter gelegenheid van haar vijfde verjaardag, zittend op een bankje met kleed, naar links, aanziend , in lichte jurk met kant, hoed met struisveren, witte sokken en schoenen met wreefbandje, kettinkje om de hals en bloem in haar linkerhand.

Techniek: fotografie, hoogte 16,2 cm en breedte 12,4 cm.

JulianaJulianan met Hoed 1914
Juliana met hoed en nasst de fauteuil uit hetzelfde jaar

PRINSES JULIANA BIJ EEN KINDERFAUTEUIL, 1914

Dit ernstige kinderportret toont prinses Juliana als ze bijna vijf jaar oud is. Het is gemaakt om te laten zien: dit is de troonopvolgster, zo ziet ze er nu uit, gezond en wel. Ze draagt een jurk met kant en een ketting erop, strik in het haar, bloem in de hand en deftige schoentjes met een rozet. Als prentbriefkaart gaf dit portret een actueel beeld van de prinses voor een groot publiek.

Fotograaf: Deutmann, H. (1870-1926), 1914.

Studioportret van Prinses Juliana, uitgegeven ter gelegenheid van haar vijfde verjaardag; ten voeten uit tegen achterdoek, aanziend, gekleed in een lichte jurk met kant, witte sokken en schoenen, een strik in het loshangende haar, een ketting met medaillon om de hals, een bloem in de rechterhand, leunend tegen de rug van een kinderfauteuil.

Techniek: fotografie, hoogte 20,0 cm en breedte 12,8 cm.

PRINSES JULIANA MET FRANS SPEELGOED, 1911

Begin juli 1911 was de Franse president Armand Fallières op staatsbezoek in Nederland. Voor prinses Juliana bracht hij een collectie speelgoed mee, verpakt in een zwaan, bijna even groot als de tweejarige zelf. Hier poseert ze lief bij haar cadeaus, geen knuffeldieren, maar meer luxe en mechanisch speelgoed. Het konijntje naast de hals van de zwaan en de ezel linksvoor waren waarschijnlijk opwindbaar, zodat ze konden trommelen en lopen. Volgens krantenberichten liet koningin Wilhelmina deze foto maken, en stuurde ze een afdruk als attentie aan de gulle gever.

Fotograaf Guy de Coral, Joan Julien Marie (1867-1930), zomer 1911.

Prinses Juliana poseert buiten op een zandpad bij Paleis het Loo met een collectie speelgoed, een geschenk van de Franse president Armand Fallières bij het staatsbezoek van 4 tot en met 6 juli 1911. Rond een speelgoedzwaan, bijna even groot als Juliana, zijn poppen, speelgoeddieren, een nar, een bal en een speeldoos opgesteld tegen een achtergrond van klimop. Het speelgoed werd verpakt in de zwaan aangeboden.

Techniek: fotografie, hoogte 26,2 cm en breedte 22,9 cm

WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN (1880-1962)

In augustus 1883 verbleef het koninklijk gezin in Oranje Nassau's Oord, een buitenverblijf nabij Renkum. Een van de uitstapjes in de omgeving betrof een bezoek aan de fotograaf. Die niet alledaagse gebeurtenis kwam in de Arnhemsche Courant van 16 augustus 1883: "Hedenochtend bracht H. M. de Koningin met het Prinsesje een bezoek aan het atelier van den heer Kameke, portretschilder en hofphotograaf van HH. MM. den Koning en de Koningin. Al spoedig na aankomst verscheen het Prinsesje aan het raam en begroette met kushandjes de verzamelde talrijke en jubelende menigte. Na verloop van eenige uren verliet H. M. den heer Kameke en werd Zij door eene schier tallooze menigte gevolgd." Prinses Wilhelmina is hier bijna drie jaar oud. Ze draagt een hofjurk van witte batist met Engels borduurwerk, die ook in de Koninklijke Verzameingen bewaard bleef.

Fotograaf: Hans Richard Ferdinand (1847-1898), 15 augustus 1883.

Officieel portret van prinses Wilhelmina ter gelegenheid van haar derde verjaardag, ten voeten uit, staande tegen de rug van een fauteuil, aanziend in lichte jurk met kant, hoed met struisveren, witte sokken en zwarte schoenen met dubbele wreefbandjes, parelcollier om de hals, haar rechterhand in de ceintuur en linkerbeen gekruist over haar rechter.

Techniek: fotografie, hoogte 19,1 cm en breedte 12,8 cm.

WilhelminaNationaal MonmentSultan van Siak
Prinses Wilhelmina, ontwerp nationaal Monumet en de Sultan van Siak.

ONTWERP VOOR EEN NATIONAAL MONUMENT 1813, 1864

Pierre Cuypers, de grote bouwmeester van de 19de eeuw, deed in 1863 mee aan de prijsvraag voor een monument ter herdenking van het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 en ter ere van koning Willem I. Dat deed hij anoniem, onder het motto N&O, Nederland en Oranje. Het neogotische ontwerp doet sterk denken aan het Albert Memorial in Londen. Het werd niet uitgevoerd, maar kreeg de tweede prijs. Adolphe Conen maakte een opname van het gipsen model van het ontwerp. De afdruk werd met waterverf bijgewerkt. Het paar aan de voet van het monument geeft de schaal goed weer.

Fotograaf Conen, Matthijs Adolph (1833-1894). Ontwerper Cuypers, Pierre Joseph Hubert (1827-1921), gedateerd 1864.

Ontwerp voor een Nationaal Monument 1813, waarvoor in 1863 een prijsvraag werd uitgeschreven. In 1864 werd van twee bekroonde plannen een gipsen model gemaakt. Dit ontwerp van P.J.H. Cuypers kreeg de tweede prijs en werd dus niet uitgevoerd. Op deze foto van het gipsen model zijn voor- en achtergrond bijgetekend. In het midden onder de foto het vignet N&O, Nederland en Oranje. Onder dit motto zond Cuypers zijn ontwerp anoniem in.

Techniek: fotografie, tekening, materiaal papier, hoogte 61,0 cm en breedte 45,0 cm

PORTRET VAN DE SULTAN VAN SIAK (CIRCA 1862-1908), 1898

In vol ornaat liet de Sultan van Siak zich in de zomer van 1898 portretteren. Dat gebeurde tijdens zijn verblijf in Nijmegen door fotograaf Wilhelm Ivens. Het resultaat bood de sultan aan tijdens een audiëntie bij koningin Wilhelmina en koningin Emma op Paleis Soestdijk, 25 juni 1898. De Indische Vorst was ook aanwezig bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898. Siak, een regentschap in de provincie Riau op het eiland Sumatra, behoorde destijds tot Nederlands-Indië.

Fotograaf: Ivens, Wilhelm (1849-1904), 1898.

Portret van de Sultan van Siak, naar links, horststuk, in gala-uniform met lint, hoofddeksel met pluim. Gesigneerd door geportretteerde onder de foto.

Techniek: fotografie, materiaal papier, hoogte 63,9 cm en breedte 45,9 cm

Prins Willem V
Prins Willem V verlaat tesamen met de Hertog van Brunswijk het Stadhouderlijk Kwartier.

PRINS WILLEM V EN DE HERTOG VAN BRUNSWIJK VERLATEN HET STADHOUDERLIJK KWARTIER, 1765

Na het overlijden van Prinses Anna van Hannover in 1759 werd Lodewijk Ernst Hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel besturend voogd voor de minderjarige Prins Willem V. Deze tekening dateert van 1765; het jaar daarop werd de prins 18 jaar en trad hij aan als stadhouder. Die functie en zijn huwelijk met Wilhelmina van Pruisen in 1767 leidden tot de verbouwing, nieuwe inrichting en nieuwbouw van het Stadhouderlijk Kwartier aan het Binnenhof. Het uitstapje van Willem V en de Hertog ging gepaard met ceremonieel: een escorte te paard, een voorloper met staf en een koets getrokken door zes paarden met luxe tuigage. Op de voorgrond gaat het stadsleven door met een lantaarnopsteker, bikkelende kinderen, een schoenpoetser, een melkmeisje, een straatvegende vrouw en honden.

Aquarel: Haag, Tethart Philipp Christian (1737-1812), 1765 gedateerd linksonder

Een koets, bespannen met zes paarden en voorafgegaan door ruiters en een voorloper verlaat het Stadhouderlijk Kwartier en draait het Buitenhof op, richting Kneuterdijk. Op de voorgrond een lantaarnopsteker, bikkelende kinderen, een schoenpoetser, een melkmeisje, een straatvegende vrouw en honden.

techniek: Aquarel, pen en penseel in grijs, papier, hoogte 26,3 cm en breedte 42,8 cm.