De Huizen van Oranje en Nassau

Orden en Onderscheidingen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Orden en Onderscheidingen  

Draagvolgorde Orden en Onderscheidingen

Met ingang van 1 september 2005 werd de draagvolgorde van Orden en Onderscheidingen als volgt bepaald door de Kanselier der Nederlandse Orden en in de Staatscourant nummer 241 gepubliceerd. Een en ander conform het Besluit van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie.

De Kanselier der Nederlandse Orden:

• Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 8 mei 2001 vastgestelde Besluit draagvolgorde onderscheidingen te herzien;
• Gelet op de instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d. d. 13 augustus 2002, nr. BK02/84166 en de instemming van de minister van Defensie d. d. 14 augustus 2002 nr. DO 065/2002002546;

Artikel 1.

Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of ministeriële onderscheidingen draagt, dan worden deze gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer wordt gedragen het dichtst bij het hart.

De volgorde van het dragen van de Orden en Onderscheidingen,is als onderstaand

A: Ridder en vergelijkbare Onderscheidingen

Volgorde Benaming Onderverdeling Graden, Klassen en Medailles Batons
1 Militaire Willems-Orde
1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse) x
1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse) x
1.3 Ridder (ridder der 3e klasse) x
1.4 Ridder (ridder der 4e klasse) x
2 Kruis voor Moed en Trouw Geen x
3 Eresabel Geen x
4 Verzetskruis Geen x
5 Erepenning voor menslievend hulpbetoon in Goud x
6 Orde van de Nederlandse Leeuw 6.1 Ridder Grootkruis x
6.2 Commandeur x
6.3 Ridder x
6.4 Broeder x
7 Orde van Oranje-Nassau 7.1 Ridder Grootkruis xx
7.2 Grootofficier x
7.3 Commandeur x
7.4 Officier x
7.5 Ridder x
7.6 Lid x
7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in Goud x
7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in Zilver x
7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in Brons x

B : Overige Onderscheidingen voor Verdiensten en Herrinerings Medailles

Nummer Benaming Onderverdeling Graden, Klassen en Medailles Batons
10 De Eervolle Vermelding Geen xxxxx
11 Bronzen Leeuw Geen c
12 Verzetsster Oost-Azie Geen x
13 Bronzen Kruis Geen c
14 Kruis van Verdienste Geen x
15 Vliegerkruis Geen x
16 Erepenning voor Menslievend hulpbetoon x
16.1 in Zilver x
16.2 in Brons x
17 Medaille van het Koninklijk Meteorologisch Instituut
17.1 in Goud Geen
17.2 in Zilver Geen
18 De Ruytermedaille
18.1 in Goud c
18.2 in Zilver c
18.3 in Brons x
19 Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museummedaille)
19.1 in Goud 4
19.2 in Zilver x
19.3 in Brons x
20 Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij Watersnood verricht (Watersnoodmedaille)
20.1 in Zilver x
20.2 in Brons x
21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) x
22 Erkentelijkheidsmedaille
22.1 in Zilver x
22.2 in Brons x
23 Ereteken voor Verdienste
23.1 in Goud x
    23.1 in Zilver x


v.l.n.r. Schutterpalet, Palet Koning Willem-Alexander en Palet generaal MacArthur (US)

 1. Grootkruis Huisorde van de Gouden Leeuw Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw
 2. Ridder Huisorde Gouden Leeuw van Nassau Ridder Huisorde Gouden Leeuw van Nassau
 3. c Officiersdienstkruis 20 jaren)
 4. c Inhuldigingsmedaille 1980
 5. c Huwelijksmedaille 2002
 6. Ridder Johanitterorde Rechtsridder Johanitterorde
 7. v Grootkruis Bundesverdienstkreuz Duitsland
 8. v Grootkruis Legion 'd Honneur Frankrijk
 9. v Grootkruis Nationale Orde Zuiderkruis Brazilië
 10. v Grootkruis Orde van Verdienste van Chili
 11. v Ridder Orde van de Olifant Denemarken
12. Grootkruis Orde van Isabella de Katholieke Grootkruis Orde van Isabella de Katholieke Spanje
13. Grootkruis Ordre National du Merite Frankrijk Grootkruis Ordre National du Merite Frankrijk
14. Bintang Mahaputera Adipurna Indonesie Grootkruis Bintang Mahaputera Adipurna Indonesië
15. Grootkruis Order of the Chrysanthemum Japan Grootkruis Order of the Chrysanthemum Japan
16. Jordanie Grootkruis in de Orde van Wisan an-Nahada Grootlint in de Orde van Wisam al-Nahada Jordanië
17. v Grootkruis Orde van de Eikenkroon Luxemburg
18. Grootkruis Orde van Adolphe Nassau Grootkruis Orde van Adolphe Nassau Luxemburg
19. Order_Sint_Olaf_1_klas Noorwegen Order_Sint_Olaf_1_klas Noorwegen
20. v Ridder met keten in de Saraphijnen Orde van Zweden
21. Ridder Order of Chula Chom Klao 1st Class Thailand Ridder Order of Chula Chom Klao 1st Class Thailand
22. v Grootkruis Orde of the Liberator Venezuela
24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis) Geen c
25 Lombokkruis Geen c
26 Oorlogsherinneringskruis Geen c
27 Verzetsherdenkingskruis Geen c
28 Ereteken voor Orde en Vrede Geen c
29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis Geen c
30 Mobilisatie-Oorlogskruis Geen c
31 Kruis voor Recht en Vrijheid Geen c
32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties Geen c
33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties Geen c
34 Herinneringsmedaille Vredesoperaties Geen c
35 Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger: Herinneringsmedaille Rampenbrigade) Geen Herinneringsmedaille
36 Kosovo-medaille Geen c
37 Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis) Geen c
38 Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst medaille)
38a in Goud c
38b in Zilver c
38c in Brons c
39 Onderscheidingsteken voor Trouwe Dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van Officier
39a in Goud c
39b in Zilver c
39c in Brons c
40 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger: Vrijwilligersmedaille) Geen Vrijwillersmedaille openbare Orde
41 Inhuldigingsmedaille 1898 Geen   c
42 Huwelijksmedaille 1901 Geen c
43 Herinneringsmedaille 1926 Geen c
44 Herinneringsmedaille Erewacht 1933 Geen   c
45 Huwelijksmedaille 1937 Geen c
46 Inhuldigingsmedaille 1948 Geen c
47 Herinneringsmedaille 1962 Geen

c

48 Huwelijksmedaille 1966 Geen c
49 Inhuldigingsmedaille 1980 Geen c
50 Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980 Geen c
51 Huwelijksmedaille 2002 Geen c
52 Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken Geen c
53 Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907 Geen c
54 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine) Geen c
55 KNIL-onderscheidingen
Vaardigheidsmedaille KNIL 55a in Goud c
55b in Zilver c
55c in Brons c