De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldische Wapenboeken
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Heraldische Wapenboeken

Wapenboek Beyeren

Vervolg III

Dit is een kopie van een aloud boek voorzien van vele Wapens van Edelen die ooit deel hebben uitgemaakt van de groep bevoorrechte personen. Naam van het boek is Wapenboek Beyeren en werd geschreven door de heraut van Beyeren Claes Heinesnzoon. Het wapenboek Beyeren is schitterend getekend en voorzien van een register met 1096 ingekleurde Europese wapenschilden, met bijschriften in het Nederlands. Het werd voltooid op 23 juni 1405 door de Heraut Gelre Claes Heinenszoon. Claes Heinenszoon was als Wapenkoning der Ruwieren, dat is Wapenkoning in het rivierengebied, verantwoordelijk voor alle Herauten in dat territorium.

Hij is ook de schrijver van het vroegere werk, Wapenboek Gelre. Claes Heinenszoon verzamelde de heraldische kennis die hij nodig had van een riddertoernooi te Compiègne in februari 1238, een toernooi in Mons in 1310, een expeditie tegen de Friezen in Kuinre in 1396. Graaf Albrecht van Holland versloeg de Friezen in de Slag bij Schoterzijl en het beleg van Gorinchem in 1402.


Wapenboek Beyeren Portfolio 047r. Wapenboek Beyeren Portfolio 047v en Wapenboek Beyeren Portfolio 048r.<

Links: her Aelbert Degenberger, her Vrederic Staell, her Marck Zwerte, her Charll Ramsberger, her Vrederic Haybac, her Joris Nouwer, her Joris Hutter, her Joris Degenberger en her Hans Reyneer.

Midden: her Hans Ramsberger, her Merten Zadelboger, her Dirc Houer, her Aelbert Camerrauwer, her Abban Clusenaer, die greue van Blanckenem, die greue van Zeyne, die heer van Ronck en die heer van die Scale.

Rechts: her Burya van Juply, her Reyner van Morsmale, her Euert van Raue, her Raes vanden Houe, her Staes van Hentijn, her Smale, her Willam van Tyenes, her Gelis van Crupy en her Alert van Raue.


Wapenboek Beyeren Portfolio 048v. Wapenboek Beyeren Portfolio 049r. Wapenboek Beyeren Portfolio 049v en Wapenboek Beyeren Portfolio 050r.


Wapenboek Beyeren Portfolio 048v. Wapenboek Beyeren Portfolio 049r. Wapenboek Beyeren Portfolio 049v en Wapenboek Beyeren Portfolio 050r.

Links: her Staes van Entinis, her Jan van Prale, her Hubinet, die greue van Sympoell, die heer van Hanget, die heer van Vyngemont, die heer van Morllvyleer, die heer van Mes en die heer van Roueray.

2e afbeelding: Jan van Cullens, Segius van Cleu, Jan van Warenes, ly bourgnes van Sery, Deze zijn wt Pittouwen: die heer Ammers van Tuwairt, die heer Poins van Mortangne, Jan van Cabenay, Gvy van Vyaulen en Segius de la Barde.

3e afbeelding: Goselius de la Say, Des[e] sijn wt Angouwen: die heer Bertremers van Monbason, Jorbars van Relly, Willam Endras, Bertrans van Lille, Herdùùis van Bausay, Oliuier Aygres, Henric van Vier Baerden en Gyus van Fourmentieres.

Rechts: Biertrans van die Broyche, Dese sijn wt Arthois: die greue van Boloengen, die heer van Villeers, Michiell van Raucoùrt, Wistasse van Berle, Wouter van Ville, Bouwen van Senaustre, Jan van die Plancke en Wouter van Hestruc.


Wapenboek Beyeren Portfolio 050v. Wapenboek Beyeren Portfolio 051r en Wapenboek Beyeren Portfolio 051v.

Links: Raes van Verre, Dese sijn wt Vermendoys: die heer van Reneuaull, Raes van Clermont, die castelein van Byauais, Raes van Soreell, Mahuis van Hosay, Willam van Loherayne, Gerijt Terceris en Roges van Hanget.

Midden: Jan Dalemont, Gius van Maregny, Jan van Meuricourt, Bedons Don Puysui, Peter van Sarken, Sausec van Cepoy, Roges de Fay, Jan van Marcendorp, Dit sijn die Pouhier en die heer van Brymùer.

Rechts: die heer van Creky, Robbert van Byauuall, Gerijt van Penkegny, die heer van Byaukier, Willam van Bobiert, die heer van Mes, Gourle, die heer van Kesnoy en Jan van Bonlenuillers.


Wapenboek Beyeren Portfolio 052r. Wapenboek Beyeren Portfolio 052v. Wapenboek Beyeren Portfolio 053r en Wapenboek Beyeren Portfolio 053v.

Links:: Jan van Lanoy, Kyeret, Engerart van Senc. Jan van Pont. Dit sijn die van Noormandien: die heer Gauwains van Dorp, Robbert van Dauricier, Guillam Bertrans, Peter van Moiaus en Henric van Berancoùrt.

2e afbeelding: Willam Marteell, Jan Tassons, Dit sijn die hertogen, die greuen, die borchgreuen, die headerheren die ritderen, ende die knechten, die mit hertoge Aelbrecht van Beyeren greue van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende heer van Vrieslant, waren ther Cwnre in Vrieslant jnt jair ons Heren dusent, driehondert, ende ses ende tnegentich (ende dier waren iiij.c ende vier off dair omtrent). hertoge Aelbrecht van Beyeren, die lantgreue van Lucenborch, die heer van Antoenge en die borchgreve van Leyden.

3e afbeelding: die drossaet van Henegouwen, die heer van Brederode, die heer van Lygne, die heer van Egmont, die heer van Hauereths, die heer vander Sleyde, die heer van der Hamayde, die heer her Henric van Perwes en die heer van Lens.

Rechts: die heer van Trasengies, die heer van Montengines, die heer van Berlemont, die heer vander Merwede ende van Steyn, die heer van Zeuenbergen,die heer van Vertayn, die heer van Haemsteden, die heer her Jan van Gemont en die heer van der Veer.


Wapenboek Beyeren Portfolio 054r. Wapenboek Beyeren Portfolio 054v en Wapenboek Beyeren Portfolio 055r.

Links: her Huge van Henevliet, her Gijsbert van Nyenrode, her Jan van Renesse, her Dirc van Wassener, Henric van Bergen, Gerijt van Hauereths, die heer van Scales, die heer van Sinte Obijn en her Willam van Egmont.

Midden: Florens van Borsell, die heer van Morley, Michiell van Ligne, Reynaut Deuer, die heer van Ynsy, Aernt van der Merwe van Steyn, Gerijt van Egmont, die heer van Collendorp en Ariaen van Henevliet.

Rechts: die heer van Jolein, Jan van Haemsteden, mjin heer van Nuwendorp, Adaem van Oppey, Gerijt van Eemskerc[Crecquij], mijn heer van Bouleers, Jan van Cronenborch en Jan Conuaelge.


Wapenboek Beyeren Portfolio 055v. Wapenboek Beyeren Portfolio 056r. Wapenboek Beyeren Portfolio 056v en Wapenboek Beyeren Portfolio 057r.

Links: Jan van Heemsteden, Sohier van Houis, Henric van Naeldewijck, Dirc van Hamayde, Zweder van Henevliet, heer Calone, Claes van Borsell, die heer van Befourt en Aernt van Moermont.

2e afbeelding: Jan van Eggermont, Willam van Zinsich, die heer van Landaes, Berthelmeus van Raephorst, Aernt van Hartsijns, [here] Florens van Alcma, Jan van Autergijs, Wouter van Mijnden en her Jan van Mauny.

3e afbeelding: her Herberen van Yselstein, Lantsloet van Sommeyn, Claes van Reymerzuaell, her Maelget van Maelgij,her Otte van Wachtendorp, Rogier van Hammeell, Jan die bastert van Haelwijn, Bertout van Assendelff en Robbert van Vendegies.

Rechts: Flips van Geldorp, Jan Maelgy, Jan van Greuenbroeck, Willam van Stenuort, her Dirc van Zulen, her Jan van Drongelen, her Herberen van Riede, her Adam Millinc en her Jan van Dalem.


Wapenboek Beyeren Portfolio 057v. Wapenboek Beyeren Portfolio 058r en Wapenboek Beyeren Portfolio 058v.

Links: her Dirc van Egmont, die heer Temmerets, her Lodewich van Gistell, her Willam van Saers, her Aernt van Giessen, her Dirc van Zweten, her Aelbert van Egmondt, her Dirc van Wassener en her Aernt van Duuoyrd.

Midden: Jan van Cronenborch, Brtout van Assendelff, Jan van Montegnies, Jan van Floyen, Jan van Renesse, Jan van Dyest, Jan van Hordeyn, Ghy van Monchiauls en Willam van Haemsteden.

Rechts: Jan van Audiegnies, Peter van Vertain, Otte van Nyenrode, Jacop van Saers, Flips van Bersell, Aelbert van Egmondt,
Gherit van Eemskerck van Liesuelt, her Jan Bastert van Bloys en Jan van Mastein.


Wapenboek Beyeren Portfolio 059r. Wapenboek Beyeren Portfolio 059v. Wapenboek Beyeren Portfolio 060r en Wapenboek Beyeren Portfolio 060v.

Links:: Aelman van Scautsijns, her Fierenbras, Zadelbogher, Jacop Pertijt, Jan Folye, Olifier van Colen, Jan vander Maelstede, Ghijsken van Diepenborch en Jan van Lymbeeck.

2e afbeelding: Jan van Rockingen, Flussart van Steenbrug, Aernt vander Hameyde, Jacop van Rijsoirt, her Jan Heyenbeeck, die greue van Cleue ende vander Marck, die greue van Zeyne, die heer van Willdenborch en Jan van Alphen.

3e afbeelding: Pelgrom van Lete, her Lws van Empell, Euert van Wisscell, Hermen van den Reecke, Hermen van Wittene, -geen informatie!-, Dit sijn drie die beste Jannenm: die heer her Jan conync van Behem, her Jan van Henegouwen en her Jan van Petershem.

Rechts: Dit sijn drie die beste Willeme: die goede greue Willam van Henegouwen, greue Willam van Gulic, her Willam van Fyworijn Drie die beste Adolfen: bisscop Adolff van Ludic, greue Adolff vander Marck, her Adolff van Huekenshouen. Drie die beste Geryden: her Gerijt vander Merck, her Gerijt mitten Baerde en her Gerijt vander Lanscroen.


Wapenboek Beyeren Portfolio 061r. Wapenboek Beyeren Portfolio 061v en Wapenboek Beyeren Portfolio 062r.

Links: Drie die beste Dircken: here her Dirc van Faquemont, her Dirc van Hanoff en her Dirc van Waelcoert, Drie die beste Coenraets: her Coenraet vander Sleyde, her Coenraet van Lùesingen en her Coenraet van Esch, Drie die beste Henriken: her Henric van Graesscap,
her Henric van Dollendorp en her Henric vanden Damme.

Midden: Drie die beste Raessen: her Raes Maesschereell, her Raes van Yrinchouen en her Raes van Grauen, Drie die beste Reynauts: her Reynout van Faquemont, her Reynout van Binsuelt en Drie die beste Danyels: her Danyell vander Merwede, her Danyell vanden Pes en her Danyell van Bijlsen.

Rechts: Drie die beste Bernaerts: her Bernt van Rijndorp, her Bernt vander Wilte en her Bernt van Gudichuzen, Drie die beste Aernts: her Aernt van Edelendorp, her Aernt van Quaecbeec en her Aernt van Elner, Drie die beste Claessen: her Claes van Cranendonck,
her Claes Tengnagell en her Claes van Mattelaer.