Kasteel Nassau
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Vorstelijke Verblijven

Verbouwing Huis ten Bosch

Deel 3

In de Kamerbrief van 19 juni 2015 (Kamerstuk 34000-XVIII-22) was reeds aangegeven, mede naar aanleiding van een uitgevoerde contra-expertise,
dat de initiële kostenraming realistisch, maar ook aan de strakke kant was en de bezuinigingsopties beperkt. Uit ervaring met andere projecten met
hoogwaardige monumentale status is bekend dat er een gerede kans is op meerkosten ten opzichte van het oorspronkelijke budget.
De geprognosticeerde meerkosten van het paleis zijn met circa 7% relatief beperkt ten opzichte van de ervaringen bij een aantal voorbeeldprojecten.
Als voorbeeld noem ik de meerkosten van circa 15% bij het Rijksmuseum in Amsterdam (realisatie € 375 miljoen), circa 10%
bij het museum Boerhaave (realisatie € 9,5 miljoen) en circa 10% bij Jachtslot St. Hubertus (realisatie € 12,7 miljoen).


Het verbouwde Paleis Huis ten Boch.

Na de zomer van 2017 zijn voor het eerst mogelijke meerkosten gesignaleerd op de bouwkosten van het casco. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft
daarop nader onderzoek gedaan om zekerheid van zaken te krijgen. Op basis van deze uitkomsten zijn maatregelen genomen om de dreigende
meerkosten in kaart te brengen, zoveel mogelijk te begrenzen en voorbereidingen te treffen voor het informeren van uw Kamer.


DNA Salon en de vernieuwde Balzaal.

De meerkosten van in totaal € 4,1 miljoen zullen binnen de bestaande meerjarige financiële kaders van de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties worden opgevangen.Omdat ik de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van dit type specialistische en bijzondere projecten van het
Rijksvastgoedbedrijf van groot belang acht, laat ik een extern onderzoek uitvoeren op de kostenbeheersing en de sturing daarop van dit type projecten,
ten einde daar lering uit te trekken voor toekomstige projecten.


Aangepaste Japanse Zaal.

Daarnaast kan onderzoek aantonen op welke wijze deze projecten zich onderscheiden en wat dat impliceert voor tussentijdse evaluatie, toezicht,
reserveringen ten behoeve van risico’s etc. In de uitvoering van dit onderzoek zal ik ook de expertise van andere (uitvoerings-)
organisaties betrekken. Aldus de Staatsecretarisvan Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in zijn antwoord op vragen van de
Tweede Kamer over dit onderwerp.


De witte verbouwde eetzaal en de vernieuwde vestibule.

Het Paleis Huis ten Bosch lijkt voorlopig niet voor ons gewone mensen te bezichtigen. Een en ander is afhankelijk van de Koninklijke Familie of zij
toestemming willen geven voor een kijkdoos.


Het hijsen van de Koninklijke Standaard op Paleis Huis ten Bosch. De Koninklijke Familie is eindelijk thuis.

Hermontage van de Rode Loper op de trappen van het bordes van Paleis Huis ten Bosch.


Vrolijk aan het werk voor de Rode Loper.

De Griekse toneelschrijver Aeschylus was de eerste om te schrijven over het bewandelen van een rode loper. Dat gebeurde in het eerste deel van zijn
Oresteia uit 485 voor Christus, over de Griekse held Agamemnon die terugkeert na de val van Troje. Agamemnons echtgenote Klytaimnestra spreekt
over ‘een vloer van karmozijnrood borduursel om uit te spreiden op het pad van de koning’.

Uitrollen van de Rode loper.


Vakwerk ten voeten uit.

Ok de Amerikaande presidenten maken gebruik van een rode loper als zij uit het vliegtuig stappen. President Trump bewandelde dit tapijt
toen hij op bezoek kwam in ons land. Het is hier een gebruik voor belangrijke personen dat deze loper wordt uitgelegd.


Gereed voor de genodigden.

Al het werk is nu gereed en de Koninklijke Familie woont sinds begin Juni in dit optrekje, hun waardig.
Prijs renovatie was rond de € 65 miljoen Euro's.