Friese Koningen Folcwada en Aldgillis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

De Friese Nassau's

Lijkstatie Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz

Deel I

In 1650, na het overlijden van Frederik Hendrik en zijn zoon en opvolger Willem II, werd Willem Frederik alsnog stadhouder van Groningen
en Drenthe. Zijn benoeming tot veldmaarschalk van de Republiek werd enkele malen door Johan de Witt en Cornelis de Graeff tegengehouden.
In 1662 werd hij door de Staten van Friesland aan het hoofd van een klein expeditieleger gesteld dat de orde in de stad
Groningen moest herstellen.

plaat 13
Plaat 13/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 14/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 15/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 16/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 17/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 18/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 19/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 20/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 21/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 22/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 23/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 24/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 25/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.

In die stad waren problemen ontstaan rond Johan Schulenborgh.Willem Frederik trouwde in 1652 met de vijfde dochter van Frederik Hendrik,
zijn achternicht Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696). Hij werd na zijn dood in 1664 opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir II,
de weduwe Albertine Agnes werd 'regentes' voor haar zoon.