De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Stambomen van Oranje en Nassau  

Nassau, -Beilstein, -Dillenburg en -Hadamar

XXIa. Rochford Augustus Nassau (zn. van XXb), geb. St. Osyth Priory 17.9.1853, hoedenmaker, overl. Stratford (Essex) 14.1.1902 (in behoeftige omstandigheden), tr. Mile End 25.12.1882 Jessie Warren, geb. Mile End 30.6.1859, overl. Wichford (Essex) 3.2.1939, dr. van Joseph Warren en Charlotte .

Uit dit huwelijk:

 1. Letta May Nassau, geb. 7.1.1884.
 2. Nellie Nassau, geb. 25.10.1886.
 3. Frederick Frank Rochford Nassau, geb. London 24.3.1889,volgtXXIIa.
 4. Herbert Arthur Nassau, geb. Mile End 7.2.1892 , diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Naval Auxiliary Forces, overl. 14.7.1932 (aan boord van het s.s. Carnarvon Castle), tr. London 8.10.1931 Gladys England.
 5. Harold Charles Nassau, geb. Stratford (Essex) 19.3.1894, overl. 30.6.1895.
 6. Ethel Violet Nassau, geb. Stratford (Essex) 29.11.1896, tr. London 14.10.1923 Frederick Savage, geb. London 19.6.1896, overl. 1982, zn. van Edward Savage en Rosine Murrell.

XVIIIa. Guillaume Adrien Joseph van Nassau-Conroy (zn. vanXVIIa), geb. Conroy-le Château 8.12.1710, 3e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zwevegehem en Marchenelles, ontvanger-generaal van het Kwartier van Leuven, kamerheer van Keizer Karel VI en van Aartshertogin Maria Elisabeth, landvoogdes der Oostenrijkse Nederlanden, lid van de Staten van Brabant, overl. Brussel 13.2.1769, tr. Brussel 7.6.1736 Marie Françoise Petronelle Josephe van der Linden-Hooghvorst, geb. 30.12.1716, overl. 14.10.1782, dr. van Jean François Joseph Ignace van der Linden, Baron van Hooghvorst, en Constance Théodore Françoise le Vasseur de Guernoval.

Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume François Joseph van Nassau-Conroy, geb. 30.3.1737, Erfgraaf van Conroy , kamerheer van Keizerin Maria Theresia te Wenen.
 2. Alexandre Constantin Joseph van Nassau-Conroy, geb. Brussel 5.5.1738, 4e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem en Marchenelles, domheer en archidiaken van Famenne te Luik, provoost van St. Aubin te Namen (1767), tenslotte opperdeken te Luik, overl. Château Franc-Douaire 29.8.1814.
 3. Arnaud Alexandre Ghislain Joseph van Nassau, geb. 5.6.1739, luitenant bij het Regiment van St. Ignon.
 4. Philippe François Alexandre van Nassau, ged. Brussel 13.11.1740.
 5. Marie Anne Léontine Appoline van Nassau, ged. Brussel 9.2.1742, Vrouwe van Ville en Hesbaye , kanonikes te Moustier, overl. 16.3.1804, tr. Conroy 4.10.1763 Jean Philippe Joseph Baron Woot de Tinlot, geb. 4.11.1725, Heer van Braives , Nanduin en Cipilet, kamerheer van de Keurvorst van de Palz, raadsheer van de Bisschop van Luik, overl. 19.3.1787, zn. van Claude François Sebastien Woot de Tinlot en Justine Hélène van Kerchem.
 6. Marie Caroline Louise van Nassau, ged. Brussel 23.7.1743.
 7. Marie Isabelle van Nassau, geb. Brussel 15.11.1744, kanonikes te Moustier, overl. 2.11.1800, tr. 16.6.1767 Jean Albert René Isbrand Baron d'Overschie de Neer-Yssche, ged. Brussel 26.7.1724, Vicomte de Ruremonde kamerheer van de Keizer van Duitsland, lid van de Ridderschap van Brabant, overl. Leuven 22.5.1774, zn. van Charles Joseph d'Overschie, Heer van Bierges en Berbe Lucie Amelié Bouwens van der Boyen, Barones van Neer-Yssche.
 8. Marie Thérèse Charlotte van Nassau van Frasne, geb. Brussel s16.12.1745, kanonikes te Andenne, overl. Château Franc-Douaire 19.7.1798.
 9. Constance Josèphe van Nassau, geb. Brussel 16.6.1747.
 10. Charles Florent Marie van Nassau-Conroy, geb. Brussel 7.10.1748, volgtXIXa.
 11. Marie Anne Josèphe van Nassau, geb. 1755, kanonikes te Andenne, overl. Andenne 20.11.1828.

XVIIIb. Willem Hendrik van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 5.6.1693 (peter: stadhouder Willem III), Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van de Lek (1740), Heer van Ouderkerk aan de IJssel (1754, door koop), lid van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, luitenant-generaal der Cavalerie, gouverneur van Heusden en Woudrichem, overl. 's-Gravenhage 13.12.1762, ondertr. Utrecht 30.4.1724 Adriana Jacoba Noiret, ged. Utrecht 10.12.1699, overl. Namen 23.10.1724, dr. van Jacob Jacobsz. Noiret en Agnes Jaspersdr. Schade van Westrum.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Agnes Jacoba van Nassau-la Lecq, ged. Namen 30.8.1724, Gravin van Nassau-la Lecq, overl. Hoorn 22.6.1798, tr. 's-Gravenhage 18.3.1749 Alexander Sweder, geb. 15.11.1703, Rijksvrijheer, Baron van Spaen, Heer van Ringenberg, Haminckelen en Hardenstein, overl. Kleve 2.11.1768, zn. van Alexander Bernhard Sweder, Vrijheer van Spaen, en Adriana de la Court.
 • XVIIIc. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 13.12.1696, Graafvan Nassau-la Lecq , Heer van Beverweerd (1734), Heer van Odijk (1747), lid van de Ridderschap van Utrecht, opper-houtvester van Utrecht, lid van de Admiraliteit van de Maze, dichter en politicus, overl. Utrecht 26.1.1781, begr. Ouderkerk aan de IJssel, tr.(1) 's-Gravenhage 15.9.1739 Adriana Margaretha Huguetan, ged. Amsterdam 13.1.1701, overl. 's-Gravenhage 15.5.1752, dr. van Pierre Huguetan, Heer van Vrijhoeven, en Maria de Vicq. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, tr.(2) Dordrecht 14.8.1753 Johanna Gevaerts, ged. Dordrecht 2.12.1733, overl. Utrecht 18.2.1779, dr. van Paulus Gevaerts, Heer van Gansoyen, en Alida Vivien.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Paulus van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 9.4.1758, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. Utrecht 11.5.1758.
  2. Henriette Jeanne Suzanne Marie van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 28.10.1764, Vrouwe van Beverweerd en Odijk, overl. Hummelo 24.6.1810, tr. Odijk 2.7.1784 Evert Frederik Baron van Heeckeren, geb. 23.12.1755, Heer van Enghuizen, Cloese en Beurse, majoor der Cavalerie, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Staatsraad, commandeur Duitse Orde (Balije van Utrecht), overl. Hummelo 13.1.1831, zn. van Jacob Adolph van Heeckeren en Alexandrine van Westerholt.
 • XVIIId. Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), ged. 's-Gravenhage 21.8.1701, Graaf van Nassau-la Lecq , majoor der Cavalerie, overl. 1748, tr.(1) Maastricht 4.12.1729 Christoffelina Maria Casimira Gravin von Schlippenbach, overl. 1732, dr. van Casimir Abraham von Schlippenbach en Suzanna Elisabeth van Essen.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Henriette Caroline van Nassau-la Lecq, ged. Maastricht 18.2.1731, overl. Lübeck 8.1764, tr. Berg-Krothen (Koerland) 13.8.1747 Ulrich Gotthard von Nolde, Heer van Krothen (Koerland), overl. 1785.
  2. Mauritia Ludovica van Nassau-la Lecq, ged. Maastricht 21.4.1732, overl. na 20.4.1771, tr. 1750 Werner Ernst Baron von Mirbach, Heer van Wartagen en Nodaggen (Koerland) (tot 1752), 'Rittmeister der Piltenschen Ritter- und Landschaft', overl. na 1768.
 • Lodewijk Theodoor I Paulus van Nassau-la Lecq, tr.(2) Odijk 27.9.1733 Geertruydt Crommelin, ged. Haarlem 31.3.1715, overl. Batenburg 18.2.1756, dr. van Benjamin Samuelsz. Crommelin, commandant van Geertruidenberg, en Catharina Elisabeth Elbertsdr. Slicher.
 • Uit dit huwelijk:

  1. Catharina Elisabeth Wilhelmina van Nassau-la Lecq, ged. Menen 29.2.1736, overl. 's-Gravenhage 5.1777, begr. Ouderkerk aan de IJssel, tr. Bodegraven 24.5.1762 Coenraad Schuur, geb. Amsterdam 4.1.1734, overl. 's-Gravenhage 4.10.1781, zn. van Willem Schuur en Wilhelmina Anthoniedr. Groothuysen.
  2. Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq, geb. Terheijden 20.11.1741, volgt XIXb.
  3. Josina Geertruydt van Nassau-la Lecq, ged. Oosterhout 2.6.1743, overl. Wychen 19.2.1816, tr.(1) Oirschot 21.11.1766 Jan Testas, ged. Amsterdam 12.8.1736, kapitein ter zee, overl. Amsterdam 27.8.1776, begr. Utrecht, zn. van Jean Testas, directeur Levantse Handel, en Louisa Constantia Famars, tr.(2) Heteren 10.4.1783 Gerrit Maurits van Dieren, ged. 's-Gravenhage 17.7.1731, luitenant, overl. Wychen 11.3.1809, begr. Leur, zn. van Hendrik van Dieren en Aletta Stompho.
  4. Louise van Nassau-la Lecq, overl. 's-Gravenhage 14.12.1757, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  5. Lodewijk Benjamin van Nassau-la Lecq, geb. 1734, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 1739.
  6. Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, geb. 1745, Graaf van Nassau-la Lecq, overl. 1745.

  XVIIIe. Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIb), geb. Luik 4.8.1709, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouderkerk aan de IJssel (door koop van zijn neef Lodewijk Theodoor Graaf van Nassau-la Lecq), luitenant der Infanterie, kanunnik te Münster, raad en hoofdofficier te Utrecht, overl. Utrecht 10.4.1782, tr.(1) Vught 19.9.1736 Cornelia d'Hangest Genlis d'Ivoy, ged. 's-Hertogenbosch 18.9.1714, Vrouwe van Nieuwland, overl. Doorn 7.11.1744, dr. van Frederik Thomas d'Hangest Genlis d'Ivoy, kwartiermeester-generaal en Johanna Alida van der Horst.

  Uit dit huwelijk:

  1. Jan Willem van Nassau-la Lecq, geb. ca. 1738, Graaf van Nassau-la Lecq, Erfheer van Ouwerkerk aan de IJssel, overl. 1783.
  2. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Doorn 16.9.1742, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Beverweerd en Odijk, overl./begr. Utrecht/Ouderkerk aan de IJssel 6/10.10.1768.
 • Jan Nicolaas Floris van Nassau-la Lecq, tr.(2) Slooten 17.6.1749 Maria Anna Testas, geb. Amsterdam 17.2.1715, overl. Utrecht 18.9.1795, begr. Ouderkerk aan de IJssel, dr. van Pierre Testas, koopman te Amsterdam, en Marie Delbosc.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Maria Wilhelmina van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 16.4.1750, overl. Utrecht 25.8.1809, begr. Ouderkerk aan de IJssel.
  2. Jan Floris van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 5.4.1751, volgt XIXc.
  3. Isabella Charlotte Emilie van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 25.7.1755, overl. Utrecht 7.2.1842, tr. Utrecht 2.7.1782 Willem Carel Emile Jonkheer de Geer, geb. Utrecht 20.3.1759, Heer van 't Gein en Oudegein, overl. Jutphaas (Huize Oudegein) 28.10.1831, zn. van Jan Jacob de Geer, Heer van Rijnhuizen en Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen.

  4. Carolina Wilhelmina Ultrajectina van Nassau-la Lecq, ged. Utrecht 14.8.1757, overl. Utrecht 1.5.1840.
 • XVIIIf. Willem Adriaan II van Nassau-Odijk (zn. van XVIIc), ged. Utrecht 15.2.1704, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Odijk, Zeist, Cortgene, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnis en Driebergen (1742), Vrijheer van Bergen (1708), overl. Bergen 21.10.1759, tr. Bergen 14.1.1725 Adriana Petronella van der Does van Noordwijck, ged. 's-Gravenhage 19.4.1703, Vrouwe van Alblas, begr. Bergen 12.12.1770, dr. van Wigbold Adriaan van der Does, Heer van Noordwijck, en Maria Henriette van Reede van Schonauen.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Louise Suzanna van Nassau-Odijk, ged. Bergen 13.10.1726, overl. Wenen 2.8.1803, tr. 's-Gravenhage 7.1.1750 Friedrich Christoph Graaf von Degenfeld-Schönburg, geb. 12.12.1721, luitenant-generaal, gezant te Wenen, overl. Wenen 10.3.1781, zn. van Christoph Martin von Degenfeld-Schönburg, Pruisisch minister van Oorlog, en Maria von Schönburg-Leinster.
  2. Willem Lodewijk van Nassau-Odijk, ged. Bergen 14.12.1727, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Bergen, hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen van Noord-Holland, overl. 26.6.1792.
  3. Wigbold Adriaen van Nassau-Woudenberg, ged. Bergen 26.6.1729, volgt XIXd.
 • XVIIIg. William Henry II van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVIIf, geb. St. Osyth Priory 16.9.1717, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 4e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Groot-Brittannië aan het hof van de Koning van Sardinië (1749-1754), opperkamerheer (1755), commissaris in Essex van de koning (1756), buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister aan het hof van Spanje (1763-1766), ambassadeur te Parijs (1766), ridder in de orde van de Kouseband, overl. St. Osyth Priory 28.9.1781, tr.(1) 5.1740 Lucy Young, hofdame van de Prinses van Wales, overl. 9.1.1773, dr. van Edward Young, wapenkoning der Bath-orde, en onbekende vrouw. William Henry II van Nassau-Zuylenstein, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Martha Harrison.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Maria (bastaarde) Nassau, geb. ca. 1763, overl. 19.1.1850, begr. Kensal Green, tr. London 12.4.1782 Richard Dore, Brits auditeur-militair voor Nieuw Zuid-Wales, Australië, overl. Port Jackson 12.1800.
 • William Henry II van Nassau-Zuylenstein, tr.(buitenechtelijke relatie(3) Anne Labbe.
 • Uit dit huwelijk:

  1. Frederick (bastaard) Nassau, geb. 31.7.1771, volgt XIXe.
  2. Anne (bastaarde) Nassau, geb. ca. 1774, overl. Windsor 4.4.1848.
 • XVIIIh. Richard Savage van Nassau-Zuylenstein (zn. van XVIIf), geb. St. Osyth Priory 1.6.1723, Erfheer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, Erfgraaf van Rochford, Erfburggraaf van Tunbridge, Erfbaron van Enfield, lid van het Engelse parlement, overl. 17.5.1780, tr. 24.12.1751 Elisabeth Anne Spencer, overl. 9.3.1771, dr. van Edward Spencer en onbekende vrouw.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Lucy van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 3.11.1752, overl. voor 1830.
  2. William Henry III van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 28.6.1754, Heer van Zuylenstein , Leersum en Waayenstein, 5e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield, overl. Easton 3.9.1830 (als laatste van het huis Nassau-Zuylenstein. Zijn bezittingen kwamen aan zijn achterneven Van Reede, Graven van Athlone).
  3. George van Nassau-Zuylenstein, geb. Rendlesham 5.9.1756, Erfheer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein, Erfgraaf van Rochford, Erfburggraaf van Tunbridge, Erfbaron van Enfield, kunstkenner, verzamelaar van boeken en schilderijen, overl. 18.9.1823.
 • XVIIIi. Willem IV Karel Hendrik Friso van Nassau (zn. van XVIIg, geb. Leeuwarden 1.9.1711, prins van Oranje , vorst van Nassau, erfstadhouder van Friesland (1711), stadhouder van Groningen (1718), van Drenthe en Gelderland (1722), van Zeeland, Holland, Utrecht en Overijssel (1747), erfstadhouder der Verenigde Provinciën (1748), verenigde het gehele bezit van de Ottoonse linie van zijn Huis, overl. Wassenaar (Huis ten Bosch) 22.10.1751, tr. London (St. James Palace) 25.3.1734 Anna van Groot-Brittannië, geb. Herrenhausen (Hannover) 2.11.1709, prinses van Groot-Brittannië en Ierland, prinses van Hannover, hertogin van Brunswijk-Lüneburg, overl. 's-Gravenhage 12.1.1759, dr. van George II van Groot-Brittannië, koning van Groot-Brittannië en Wilhelmina Charlotte Carolina van Brandenburg-Ansbach.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. 's-Gravenhage 19.12.1736.
  2. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. Leeuwarden 21.12.1739.
  3. Wilhelmina Carolina van Nassau, geb. Leeuwarden 28.2.1743, overl. Kirchheimbolanden 6.5.1787, tr. 's-Gravenhage 5.3.1760 Karel Christiaan regerend vorst van Nassau-Weilburg, geb. Weilburg 16.1.1735, generaal der Infanterie (1760), kolonel van een regiment Cavalerie (1765-1784) en van een regiment Infanterie (1758-1770) in Staatse dienst, gouverneur van Maastricht (1773-1784), overl. Munster-Dreyssen 28.11.1788, zn. van Karel August van Nassau-Weilburg en Augusta Frederika van Nassau-Idstein.
  4. Anna Marie van Nassau, geb. Leeuwarden 15.11.1746, overl. 29.12.1746.
  5. Willem V Batavus van Nassau, geb. 's-Gravenhage 8.3.1748, volgt XIXf.
 • XVIIIj. Jan Georg II van Nassau-Detzem (zn. van XVIIh, jonker van Nassau, Heer en 1e Baron van Detzem en La Rochette, overl. na 1696, tr. Onbekende vrouw.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Jan Georg III van Nassau-Detzem, volgt XIXg.
  2. Philips Gerard van Nassau, jonker van Nassau.
  3. Philips Boudewijn van Nassau, jonker van Nassau, Heer van Rivenach, kolonel in Württembergse dienst, overl. Trier 17.2.1773.
 • XIXa. Charles Florent Marie van Nassau-Conroy (zn. van XVIIIa, geb. Brussel 7.10.1748, 5e Graaf van Conroy , Baron de Warcoing, Heer van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zwevegehem en Marchenelles, kamerheer van de Keizer van Duitsland, lid van de Ridderschap van Brabant, overl. Conroy-le Château 14.6.1804, tr.(1) Annequin 7.8.1780 Constance Marie de Lannoy de Wasnes-Annapes, Vrouwe van Wasnes , Aelouaigne, Annequin, Verweldes en Noyelles, overl. Brussel 21.3.1797, dr. van François Ferdinand de Lannoy-Annapes, Baron de Wasnes et Espierre, en Marie Françoise Constance d'Assignies.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Amalie Constance Marie van Nassau-Conroy, geb. Conroy 12.11.1785, 6e Gravin van Conroy , Barones de Warcoing, Vrouwe van Frasne, Chènemont, Petit-Prieux, Hallennes, Erquinghem-le-Secq, Zweveghem, Marchenelles, Wasnes, Aelouaigne, Annequin, Verweldes en Noyelles, overl. Conroy 6.12.1832, tr. Brussel 6.1.1803 Gilles Charles Joseph Henri Therese Eugène Markies de Trasignies d'Ittre, geb. Nivelles 15.10.1772, officier laatst in Beierse dienst, kamerheer van de Koning van Beieren, later van Koning Willem I der Nederlanden, overl. Conroy-le Château 3.5.1847, zn. van Eugène Gilléon Octave Alexis de Trasignies en Marie Victoire Dominique de Riffart, Markiezin d'Ittre.
 • Charles Florent Marie van Nassau-Conroy, tr.(2) Antwerpen 13.5.1803 Isabelle Françoise le Candele, ged. Antwerpen 21.8.1762, overl. Antwerpen 7.5.1832, dr. van Robert François Xavier le Candele en Marie Josèphe Cheeus.
 • XIXb. Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIId), geb. Terheijden 20.11.1741, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van de Lek en Oudekerk aan de IJssel (verkoopt laatstgenoemde 30.6.1773), raad Hof van Vianen, extra-ordinaris raad van Culemborg, overl. Ravenstein 4.1795, tr.(1) Utrecht 13.7.1767 Jeanne Françoise Elisabeth Crousat, geb. ca. 1745, overl. Lausanne 3.2.1768, dr. van Pierre François Crousat, Generaal in Staatse dienst, en Elisabeth des Combes.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Geertruid Françoise Elisabeth van Nassau-la Lecq, geb./ged. Lausanne 8/28.1.1768, overl. 15.3.1838, tr. 25.4.1786 Karl Friedrich Graaf von Rhebinder, geb. 10.11.1764, Heer van Sack (Lijfland), overl. 25.7.1841, zn. van Otto Magnus von Rhebinder, Heer van Uddrich, en Sophie von der Pahlen.
 • Lodewijk Theodoor II van Nassau-la Lecq, tr.(2) Lausanne 4.4.1768 Anne Pauline Marie Markiezin de Chandieu-Villars, geb. Lausanne 29.7.1744, dr. van Benjamin de Chandieu-Villars, kolonel der Infanterie, en Marie de Montrond.
 • Uit dit huwelijk:

  1. Lodewijk Philips Karel van Nassau-la Lecq, geb. Lausanne 21.8.1769, Graaf van Nassau-la Lecq , Erfheer van Ouwerkerk aan de IJssel, Tweede Luitenant in de 6e Compagnie van het Eerste Bataljon van de Hollandse Gardes te voet, overl. Lausanne 1794.
 • XIXc. Jan Floris van Nassau-la Lecq (zn. van XVIIIe), geb. Utrecht 5.4.1751, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Ouwerkerk aan de IJssel (tot verkoop in 1787), gecommiteerde van Utrecht ter Admiraliteit van Zeeland, overl. Kortenhoef 14.4.1814, tr. Utrecht 17.6.1780 Barbara Arnolda Lemmers, geb. Utrecht 18.12.1757, overl. Loenen 20.1.1846, dr. van Abraham Jacobsz. Lemmers, admiraal, en Johanna Geertruyd Juliaans.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Maria Wilhelmina Isabella Carolina van Nassau-la Lecq, ged. Engelen 17.9.1780, overl. Loenen 4.8.1856.
  2. Jan Floris Hendrik Karel van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 15.9.1782, Graaf van Nassau-la Lecq , lid van de Ridderschap van Holland, kapitein der Infanterie, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, ridder 4e klasse Militaire Willemsorde, overl. Amsterdam 29.3.1824, tr. Amsterdam 4.5.1822 Louise Philippine Houth, geb. Maastricht 14.5.1783, overl. Utrecht 13.5.1839, dr. van Frederik Maurits Houth, kapitein, en Catharina Hendrina l'Acher.
  3. Johanna Geertruida Abrahamina van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 27.6.1784, overl. Loenen 7.5.1861.
  4. Abraham Jacobus Nicolaas van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 18.6.1786, Graaf van Nassau-la Lecq, begr. Stormpolder 7.5.1787.
  5. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Zaltbommel 23.9.1787, Graaf van Nassau-la Lecq, begr. Stormpolder 25.10.1787.
  6. Maurits Lodewijk van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 29.4.1789, Graaf van Nassau-la Lecq , luitenant der Cavalerie, overl. Emsjislof (tijdens veldtocht naar Rusland) 1814.
  7. Abraham van Nassau-la Lecq, ged. Leerdam 17.7.1791, Graaf van Nassau-la Lecq , koloniaal, overl. Batavia 1.4.1814.
  8. Barbara Arnolda Flora van Nassau-la Lecq, geb. Utrecht 1.12.1793, overl.Loenen 24.2.1855, tr. Govert Bijl de Vroe, ged. Woudrichem 7.11.1762, kolonel der Infanterie , commandant van Coevorden, overl. Loenen 28.11.1850, zn. van Johan Bijl de Vroe en Anna Maria ten Hage.

  XIXd. Wigbold Adriaen van Nassau-Woudenberg (zn. van XVIIIf), ged. Bergen 26.6.1729, Graaf van Nassau-la Lecq , Heer van Woudenberg (geërfd van Willem Maurits, Graaf van Nassau-la Lecq in 1753), Heer van Odijk, Zeist, Driebergen, Cortgene, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnis en Alblas, Vrijheer van Bergen (1792), raad en burgemeester van Alkmaar, rentmeester-generaal van de Staten, Domeinen en Espargnes in West-Friesland en het Noorderkwartier, bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, overl. Bergen 24.10.1797, ondertr. Alkmaar 2.5.1756, tr. Hoorn Hester Anna van foreest, ged. Hoorn 21.2.1736, overl. 10.6.1785, begr. Bergen, dr. van Nanning Jacobsz., Heer vanvan Foreest

  Uit dit huwelijk:

  1. Adriana Petronella van Nassau, ged. Alkmaar 22.2.1757, Gravin van Nassau-la Lecq -Odijk, Vrouwe van Bergen en Cortgene, Erfdochter van Woudenberg, Odijk, Zeist, Driebergen, Mijlpolder, Krabbe, Middelharnas en Alblas, overl. Alkmaar 5.4.1789, tr. Alkmaar 18.5.1777 Joachim Ernst Jhr. Mulert tot de Leemcule, ged. Dalfsen 17.5.1740, lid Ridderschap Overijssel (1814), overl. Amsterdam 12.1.1828, zn. van Boldewijn Jacob Mulert tot de Leemcule en Fosca Catharina Johanna van Raesfelt.

  XIXe. Frederick (bastaard) Nassau (zn. van XVIIIg, geb. 31.7.1771, landeigenaar, in 1806 kapitein van de burgerwacht van St. Osyth, een troep van 134 man, op de been gebracht in verband met Napoleon's poging tot een invasie in Engeland, in 1822 'High Sheriff' van Essex, overl. St. Osyth Priory 3.7.1845, tr. Bümplitz 23.8.1797 Catherine Rose Barones de Brackel, geb. 29.3.1771, overl. St. Osyth Priory 4.11.1857, dr. van Fréderic Casimir de Brackel en Louise Kinloch.

  Uit dit huwelijk:

  1. William Frederick Nassau, geb. Windsor 6.12.1798, ged. 1.3.1799, volgt XXa.
  2. John Augustus Nassau, geb. Windsor 6.1.1800,volgt XXb.
  3. Frances Catherine Nassau, geb. 1.5.1802, ged. St. Osyth Priory 12.5.1802.
  4. Anne Catherine Rose Nassau, geb. London 15.5.1806, tr. Gretna Green 15.8.1825 Thomas John Manning.
 • XIXf. Willem V Batavus van Nassau (zn. van XVIIIi, geb. 's-Gravenhage 8.3.1748, prins van Oranje, vorst van Nassau, vorst van Fulda en graaf van Corvey (1802), erfstadhouder der Verenigde Provinciën (1751-1795), overl. Brunswijk 9.4.1806, tr. Berlijn 4.10.1767 Frederika Sophia Wilhelmina prinses van Pruisen, geb. Berlijn 7.8.1751, overl. Apeldoorn 9.6.1820, dr. van August Willem van Pruisen en Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenb├╝ttel.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Zoon van Nassau, geb. 's-Gravenhage 23.3.1769, overl. 's-Gravenhage 24.3.1769.
  2. Frederica Louise Wilhelmina van Nassau, geb. 's-Gravenhage 28.11.1770, overl. 's-Gravenhage 15.10.1819, tr. 's-Gravenhage 14.10.1790 Karel George August hertog van Brunswijk-Wolfenbutte, geb.london 8.2.1766, overl. Antoinettenruh 20.9.1806, zn. van Karel II Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbuttel en Augusta van Groot-Brittannië.
  3. Doodgeboren kind van Nassau, geb. 6.8.1771.
  4. Willem I Frederik van Nassau, geb. Wassenaar (Huis ten Bosch) 24.8.1772, volgt XXc.
  5. Willem George Frederik van Nassau, geb. 's-Gravenhage 15.2.1774, grootmeester der Artillerie (1792), generaal (1794), kolonel van een regiment Cavalerie (1784-1795), van twee regimenten Infanterie (1775-1784, 1784,1795) en van het regiment Artillerie (1792) in Staatse dienst, generaal-veldtuigmeester in Keizerlijke dienst, overl. Padua 6.1.1799.
 • XIXg. Jan Georg III van Nassau-Detzem (zn.van XVIIIj), jonker van Nassau, 2e Baron van Detzem en La Rochette, overl. voor 17.6.1767, tr. Maria Christina von Hausen, overl. na 17.6.1767.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Zoon van Nassau-Detzem, jonker van Nassau, 3e baron van Detzem en La Rochette, overl. na 1802 (zonder nakomelingen).
 • XXa. William Frederick Nassau (zn. van XIXe), geb. Windsor 6.12.1798, ged. 1.3.1799, student te Eton en Cambridge, erfde de landgoederen van zjn vader, stond bekend als een man met een buitensporig en teugelloos karakter, overl. St. Osyth Priory 24.11.1857, tr.(buitenechtelijke relatie Eizabeth Garnet, geb. St. Osyth 10.9.1809, overl. St. Osyth 9.8.1857, dr. van Henry Garnet, molenaar te St. Osyth, en Margaret Turner.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Elizabeth Catherine Garnet, geb. 3.11.1827, ged. St. Osyth 27.11.1827, overl. 3.9.1926, begr. St. Osyth, tr. St. Osyth 7.4.1845 John Roberts Kirby, geb. 23.7.1819, vrederechter, overl. Dover 6.11.1906, zn. van John Lawrence Kirby, predikant te Little Clacton, en Mary Emma Jones.
  2. Eliza Garnet, geb./ged. St. Osyth 10.7/13.10.1833, overl. 5.8.1912, tr. St. Osyth 15.3.1851 Charles Brandreth, geb. Liverpool 20.3.1827, student te Eton en Cambridge , vrederechter, officier van gezondheid in het Engelse leger, kocht in 1858 het landgoed Priory uit de nalatenschap van zijn schoonvader, doch deed deze bezitting in 1863 weer van de hand, overl. 10.8.1892, zn. van Joseph Pilkingston Brandreth en Alice Harper.
 • XXb. John Augustus Nassau (zn. van XIXe), geb. Windsor 6.1.1800, student te Eton, Cambridge en Exford, moest in 1858 met vrouw en kind het landgoed Priory te St. Osyth verlaten nadat dit in andere handen was overgegaan, overl. London 1868, tr.(1) Mary , overl. 30.10.1851. John Augustus Nassau, tr.(2) London 19.3.1853 Mary Elizabeth Chamberlain, geb. Brightlingsea, overl. 10.4.1883.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Rochford Augustus Nassau, geb. St. Osyth Priory 17.9.1853, volgt XXIa.
 • XXc. Willem I Frederik van Nassau (zn. van XIXf), geb. Wassenaar (Huis ten Bosch) 24.8.1772, erfelijk soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden (1813-1815), Koning der Nederlanden (1815-1840), Prins van Oranje-Nassau, Hertog (1815) en Groothertog (1815-1840) van Luxemburg, Vorst van Fulda en Ggraaf van Corvey, Weingarten en Dortmund (1802-1806), Hertog van Limburg (1839-1840), overl. Berlijn (Paleis Unter den Linden nr. 36) 12.12.1843, tr.(1) Berlijn (Koninklijk slot) 1.10.1791 Frederika Louise Wilhelmina Prinses van Pruisen, geb. Potsdam (hoekhuis Neue Marktschwerdtfegerstrasse) 18.11.1774, overl. 's-Gravenhage (Paleis Noordeinde) 12.10.1837, dr. van Frederik Willem II van Pruisen en Frederika Louise van Hessen-Darmstadt.

 • Uit dit huwelijk:

  1. Willem II Frederik George Lodewijk van Nassau, geb. 's-Gravenhage 6.12.1792, volgt XXIb.
  2. Willem Frederik Karel van Nassau, geb. Berlijn 28.2.1797, volgt XXIc.
  3. Wilhelmina Frederica Louise Pauline Charlotte van Nassau, geb. Berlijn 1.3.1800, overl. Freienwalde 22.12.1806.
  4. Doodgeboren kind van Nassau, geb. Berlijn 30.8.1806.
  5. Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianne van Nassau, geb. Berlijn (Paleis van de prins van Oranje Unter den Linden nr. 36) 9.5.1810, overl. Erbach (Rheingau) (kasteel Reinhartshausen) 29.5.1883, tr. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 14.9.1830 (echtscheiding uitgesproken Geheime Raadkamer bij het Koninklijke Kamergerecht te Berlijn 28 maart, ingeschreven 's-Gravenhage 31 augustus 1849, goedgekeurd door de Koning van Pruisen 5 juni 1853) Frederik Hendrik Albert Prins van Pruisen, geb. Koningsbergen (Koninklijk slot) 4.10.1809, generaal-kolonel der Cavalerie met de rang van veldmaarschalk in Pruisische dienst (1871), overl. Berlijn (paleis Wilhelmstrasse nr.102) 14.10.1872, zn. van Frederik Willem III van Pruisen en Louise Augusta Wilhelmina van Mecklenburg-Strelitz.
  Willem I Frederik van Nassau, tr.(2) Berlijn (paleis van Prins Albert van Pruisen) 17.2.1841 Henrica Adriana Ludovica Flora des H.R. Rijksgravin d'Oultremont, geb. Maastricht 28.2.1792, Gravin van Nassau (1841), hofdame van Koningin Wilhelmina (1816-1837), overl. Laurensberg (Aken) (kasteel Rahe) 26.10.1864, dr. van Ferdinand Louis François d'Oultremont en Johanna Susanna Hartsinck.

  XXIa. Rochford Augustus Nassau (zn. van XXb), geb. St. Osyth Priory 17.9.1853, hoedenmaker, overl. Stratford (Essex) 14.1.1902 (in behoeftige omstandigheden), tr. Mile End 25.12.1882 Jessie Warren, geb. Mile End 30.6.1859, overl. Wichford (Essex) 3.2.1939, dr.van Joseph Warren en Charlotte .

  Uit dit huwelijk:

  1. Letta May Nassau, geb. 7.1.1884.
  2. Nellie Nassau, geb. 25.10.1886.
  3. Frederick Frank Rochford Nassau, geb. London 24.3.1889, volgt XXIIa.
  4. Herbert Arthur Nassau, geb. Mile End 7.2.1892 , diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Naval Auxiliary Forces, overl. 14.7.1932 (aan boord van het s.s. Carnarvon Castle), tr. London 8.10.1931 Gladys England.
  5. Harold Charles Nassau, geb. Stratford (Essex) 19.3.1894, overl. 30.6.1895.
  6. Ethel Violet Nassau, geb. Stratford (Essex) 29.11.1896, tr. London 14.10.1923 Frederick Savage, geb. London 19.6.1896, overl. 1982, zn. van Edward Savage en Rosine Murrell.