De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldische Wapenboeken
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Heraldische Wapenboeken

Wapenboek Beyeren

De samensteller van het Wapenboek Beyeren, Claes Heinenszoon, was Heraut en Wapenkoning van Willem VI, Graaf van Holland, die tevens als Willem IV Graaf van Henegouwen en als Willem II, Hertog van Beyeren bekend stond. Naar dit laatste gebied van zijn landsheer noemde hij zich ‘Heraut Beyeren’. Voordien was hij in dienst van de Hertog van Gelre en stond daar bekend als de Wapenkoning en Heraut Gelre. Het boek is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag onder nummer: 79 K 21. Het boek is vervaardigd van perkament, papier, heeft 62 fol., ca. 230x155 mm en werd voltooid op 23 juni 1405 blijkens expliciet (fol. 62v):

“Explicit iste liber per manus beyeren quondam gelre armorum regis de ruris anno domini milesimo quadringente-simo quinto in profesto sancti Johannis baptiste”.


Voorplaat, Eerste pagina en Achterplaat.

Het bevat 1096 ingekleurde wapenschilden, met bijschriften in het Nederlands:

I. (fol. 1r-8v, 18r-28v): 337 deelnemers aan een toernooi te Compiègne in februari 1238.
II. (fol. 28v-35v, 49r-52v): 191 deelnemers aan een toernooi in Mons in 1310.
III. (fol. 52v-57v, 36r-48v, 9r-13r): 404 deelnemers aan een expeditie tegen de Friezen in Kuinre in 1396.
IV. (fol. 13r-17v, 58r-60r): 122 deelnemers aan het beleg van Gorinchem in 1402.
V. (fol. 60r-62v): 14 series van ‘Drie Besten’.

Wapenboek BeyerenPortfolio 001r en Wapenboek Beyeren Portfolio 001v.

Links: Wapens van die conync van Vrancrijck, die conync van Engelant, die conync van Spaengen, die conync van Arregoen, die conync van Scotlant en die conync van Cicilien. Midden: Voorkant Wapenboek Beyeren.

Rechts: Wapens van die conync van Navaern, die meister van den Templiers, Die Fransois, die hertoge van Bourboen, die greue van Reteers, die greue van Cesson, die greue van Roussi, die greue van Meleun, die heer van Moreuill en die heer van Mommerenchi.


Wapenboek Beyeren Portfolio 002r. Wapenboek Beyeren Portfolio 002v. Wapenboek Beyeren Portfolio 003r en Wapenboek Beyeren Portfolio 003v.

Links: die heer Josegies, die heer van Blemis, Symon van Meleun, die heer van Roye, die heer van Pe, die heer van Failliuell, die heer van Cresonsaert, die heer van Clacy en Bernaert van Moreuill.

2e afbeelding: Mahius van Tr[y]e, Robbert die Nyet en Heeft, Gobiers van Moncablon, Tymen van Trie, Gvi Mauosins, Jan van Faleui, Jan van Nele, Huge van Basentijn en Mahuis van Roye.

3e afbeelding: Tumas van Causi, Peter van Mene, Ranous Flammeull, Liambiers van Hanget, Gourlart van Berge, Robiers van Pinonv, Ranous van Trye, Jan van Moncablon en Jan van Clere.

Rechts: Ranous van Cleremont, Ranous van Nele, (Dit zijn die Engles), die greue van Gloucester, Liquens van Nycole, Huge heer van Spensier Cortenay, die heer van Spensier, Rauons Bases, Ot van Granson en Jan heer van Vessi.


Wapenboek Beyeren Portfolio 004r. Wapenboek Beyeren Portfolio 004v en Wapenboek Beyeren Portfolio 005r.

Links: Filips van Begny, Rogier van Cliffoirt, Willam van Say, Tymen Meletùne, Jan Comijn ,Dit sijn Ruwier: die hertoge van Lymborch, die greue van Gelre, die greue van Gulic en die greue van Cleue.

Midden: die heer her Tielman van Dreus, die heer van Faquemont, die heer van Hoirn, her Gerijt van Blankenem, die heer van Wittenborch, die heer van Eslo, die heer van Bùesinchem, her Jan Mùlrepas, Dit sijn Scotten: Alexander van Balens.

Rechts: her Richaert van Brius, her Wouter Helliborten, her Willam van Soles, Dese zijn wt Champaengen, die greue van Champaengen, die heer van Genuile, die heer van Conflans, die heer van Bansay, Huge van Conflans en die heer van Crinanden.


Wapenboek Beyeren Portfolio 005v. Wapenboek Beyeren Portfolio 006r. Wapenboek Beyeren Portfolio 006v en Wapenboek Beyeren Portfolio 007r.

Links: Nycole Carbonge, die heer van Chasteell, Jan van Tiell, Jan van Banyoen, Jan van Chasteell Vilains, Jan van Bansay, Ameuris van Melans. Dit zijn Bourtoens: die heer van Loyac en her Dierinall.

2e afbeelding: Ambiers de Drosset, Gvy van Matefelon, Henric Dorrais, Amieris Bietes, Olifier van Rongi Heluis van Balains, Willam van Nvs, Roelant van Dinant en Olifier van Mantoban.

3e afbeelding: Peter van Tournemine, Gouert van Chastelbriuant, Helius van Lyons, Payes van Malestrans, Gy van die Roche, Jan Boterians, Henric van Nancour, Dese zijn wt Lymosien, die greue van Vendom en die heer van Lauall.

Rechts: die heer van Pressengi, die heer van Manlenrier, die heer van Calcielvagait, die bonciers van Pressengi: Tymen van Matefelon, Gouert van Dausengies, Willam van Soles, Willam van Prisli en Gouert van Monbason.


Wapenboek Beyeren Portfolio 007v. Wapenboek Beyeren Portfolio 008r en Wapenboek Beyeren Portfolio 008v.

Links: Goyuert van Vresengies, Jan van Manleurier, Dit sijn die Brabanders: die hertoge van Brabant, Goyuert van Brabant, Henric van Louen, Aernt van Louen, Bertout van Mechelen, Henric van Mechelen en die [graue] van Kwck.

Midden: die heer van Diest, die heer van Petersem, die heer van Leeffdaell, die heer van Weesmaell, die heer van Bergen her Aernt van Waelhem, her Jan van Berler, her Jan van Waelhem en her Gelis van Marbays.

Rechts: Dit sijn Henewiers: die greue van Henegouwen, Henric van Lusenborch, Florijs van Henegouwen, Walerant van Lusenborch, Wouter van Angien, die heer van Antoenge, die drossaet van Henegouwen, die heer van Linge en die heer van Lalaing.


Wapenboek Beyeren Portfolio 009r. Wapenboek Beyeren Portfolio 009v. Wapenboek Beyeren Portfolio 010r en Wapenboek Beyeren Portfolio 010v.


Wapenboek Beyeren Portfolio 009r. Wapenboek Beyeren Portfolio 009v. Wapenboek Beyeren Portfolio 010r en Wapenboek Beyeren Portfolio 010v.

Links: die heer van Plouron, die heer van Kinkenpot, die heer van Soreell, die heer van Hargenlieu, mijn heer van Vendùell, die heer van Willekier, mijn heer van Let van Saernsis, mijn heer her Jan van Cerny en her Jan van Scelis.

2e afbeelding: die heer Boucikaut, her Jan Dasincoùrt, Maelget van Conty Roueray, Willam Dabincoùrt, Willam van Cenlijs, Gherijt van Herkengijs, mijn heer Florent Denker, Jan vander Lely en Reynau [....].

3e afbeelding: Tandaert van Mylly, Jan van Hargicourt, her Gylle Tran, her Maelyaert Manseualer, Lauelet, die conyncstauell, van Vrancrij, die heer van Rambures, die heer van Spatyn en mijn heer van Herlinis.

Rechts: mijn heer van Cerny, die heer van Hangart, Jan van Warengijs, Wytart van Bous, Peter van Menteell, Galloys van Mylly, Banderijn van Belloye, Jan Mylgy en Robbijn Ferteell.


Wapenboek Beyeren Portfolio 011r. Wapenboek Beyeren Portfolio 011v en Wapenboek Beyeren Portfolio 012r.

Links: Willam van Viliers, Mansart Deyne, Charll van Beckengijs, Jan Gryngy, Claes van Diebonge, Jan Torsay, Robbert Dannye, Dannoys van Rambures en David van Rambures.

Midden: ly grant Mylly, die borchgreue van Meeus, mijn heer van Myramont, die heer van Veruijn, mijn heer van Happlicourt, mijn heer van Donsteuen, Jan van Moreull, die heer van Omery en Jan van Dyest.

Rechts: Florida van Moreull, die heer van Dape, Jan van Cran, die heer van Corlande, Huge van Sappagy, Gouert van Sauensy, Godart van Rysuye, Jan die bastert van Bloys en Vrederic vander Seuender.


Wapenboek Beyeren Portfolio 012v.Wapenboek Beyeren Portfolio 013r. Wapenboek Beyeren Portfolio 013v en Wapenboek Beyeren Portfolio 014r.

Links: Ghy van Margina, Beraert van Boregier, Robbert de Kneell, Pynnaert van Pleusy, her Jan die bastert van Beloys, Jan van Roeslaer, Robbert van Glymis, Filips van Goncoùrt en Tristran van Trondorp.

2e afbeelding: Willem Visscer, Jan van Brakell, her Gauwijn van Bertangle, her Ogier van Auterriue, her Ghidoy van Goy en her Gijsken van Diepenborch. Jtem dese hier na bescreuen sijn die hertogen, die greuen, die borchgreuen, die headerheren, die ritderen, ende die knechten, die mit hertoge Aelbrecht van Beyeren, lagen voir Gorinchem, jnt jair ons Heren m-iiij-C ende twe, ende dier waren, C. ende twintich.

3e afbeelding: hertoge Aelbrecht van Beyeren, die lantgreue van Lucenborch, die borchgreue van Leyden, die borchgreue van Montfoirde, die heer van Vyanen, die heer vander Merwede ende van Steyn, die heer van Haemstede, her Huge van Henevliet en her Florens van Bersele.

Rechts: her Dirc van Wassener, her Jan van Vyanen, her Claes van Borsell, her Aernt van Duuenvoirde, her Claes van Bersell, her Jan van Heemstedeher, Claes van Reymersuale en her Jan van Drongelen.