De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Bastaarden Oranje en Nassau  

Bastaarden Prins Frederik Hendrik

Zwart(vet) is doorlopen van Stamboom

1) Frederik van Nassau-Zuylenstein, Heer van Zuylestein. Geboren op 1623/24 als bastaardzoon van Prins Frederik Hendrik. De moeder van Frederik is altijd onbekend gebleven. Frederik van Nassau-Zuylenstein trouwde op 18 oktober 1648 met Mary Killigrew (1627- ? ) in 's Gravenhage. Frederik werd gewoonlijk aangeduid als 'Commandeur van Buren'. Hij kreeg zijn opvoeding (1634-1638) aan de academie van Monsieur Benjamin. Voornamelijk kreeg hij les in schermen, paardrijden, Frans en Latijn. Om de toekomst van de bastaardzoon te verzekeren kocht Prins Frederik Hendrik in 1630 de Heerlijkheid Zuylenstein in de buurt van Leersum voor f. 35.000,-. De Staten van Utrecht voegden hier de Heerlijkheid Leersum aan toe. Deze Verenigde Heerlijkheid werd in 1632 in ere van de Prins verheven tot een vrije en hoge Heerlijkheid. In deze tijd liet de Prins het oude huis afbreken en vervangen door een kasteel in renaissancestijl. Dit kasteel droeg hij over aan Frederik 'commandeur van Buren' waarna hij zich Heer van Zuylenstein mocht noemen.

In 1645 werd Frederik benoemd tot Luitenant-kolonel in het Utrechtse Regiment van Het Staatse Leger. In 1648 huwde hij met Mary Killigrew. In 1659 werd Frederik benoemd tot Gouverneur (1659-1666) van zijn 8 jarig neefje Prins Willem III tegen de zin van diens grootmoeder Amalia. Zijn Gouverneurschap duurde tot 1666 wanneer zijn neefje 'kind van Staat' werd, dit tegen de zin in van Prins Willem III die kenbaar maakte liever bij Frederik te blijven. In 1668 bekwam Frederik van Nassau-Zuylenstein de bevordering tot Luitenant-Generaal en in 1670 volgde zijn benoeming tot Gouverneur van Breda. In 1672 werd hij benoemd tot Generaal der Infanterie en kort daarna sneuvelde hij op 12 oktober 1672 tijdens de gevechten van Woerden en werd begraven in Leersum.

Frederik van Nassau-Zuylenstein kreeg 2 zonen:

1.) Willem, 1e Graaf van Rochford
2.) Hendrik, Heer van Leerdam (kinderloos)

Willem van Nassau, 1e Graaf van Rochford, Burggraaf van Tunbridge, Baron van Enfield (1695), Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayestein (1672).

Willem van Nassau werd gedoopt op 7 oktober 1649 te 's Gravenhage als zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein en Mary Killigrew. Op 28 januari 1681 trouwde hij in 's Gravenhage met Jane Wroth (1659-1703).Willem van Nassau was Ritmeester in Staatse dienst in 1672, beschreven in het Ridderschap van Utrecht in 1674, Kolonel in 1679 en verbonden aan het hof van Prins Willem III. Hij maakte Jane Wroth nog voor hun huwelijk zwanger en hield dit een tijdje verborgen voor de Prins. Tijdens de afwezigheid van de Prins liet hij huwelijkse voorwaarden opmaken. Hierdoor moest het paar zich enige tijd van het Haagse Hof terugtrekken en verblijven in Zuylenstein. In 1682 werd hij door Oranje benoemd tot houtvester van de provincie Utrecht, het handhaven van het jacht- en bosrecht. De ruzie met de Prins werd bijgelegd en hij stuurt hem naar Engeland.

Bij de Glorius Revolution van 1688 voerde Willem als Adjudant-Generaal het bevel over de Hugenoten in het expeditieleger. Een paar jaar later liet tegen de Fransen. Daar raakte hij gewond en als krijgsgevangene naar Namen vervoerd waar hij snel werd uitgewisseld. Op Engelse voorspraak werd hij bevorderd tot Luitenant-Generaal. In 1694 verhief de Koning-Stadhouder William hem tot Graaf van Rochford in Essex, Burggraaf van Turnbridge in Kent, Baron van Enfield in absmiddlesex waar zijn vrouw was geboren.. In 1698 schonk de Koning-Stadhouder hem het uitgebreide grondgebied van 30.512 acres in Ierland en Powis Castle in Welshpool in Wales.

Dit kasteel was in 1688 ontnomen aan de eigenaar, de Markies van Powis, een aanhanger van Jacobus II. In 1696 verwierf Willem van Nassau de ridderhofstad Waayenstein in Utrecht, die hij later aan zijn tweede zoon Frederik vermaakte. Hij kocht ook nog het landgoed (Easton en Suffolk) van de familie Wingfield. In Februari nam hij zitting in het Hogerhuis. De jicht dwong hem terug te treden en Willem ging wonen op Zuylenstein, waar de Prins van Oranje, Koning en Stadhouder, hem kwam bezoeken in 1697. Hij overleed op 12 juli 1708 te Zuylenstein.

Hij had de volgende nakomelingen:

1.) Anna van Nassau-Zuylenstein, geboren 1681 gestorven in London op 15 februari 1701 en werd begraven in de Westminster Abdij.

2.) Frederik van Nassau-Zuylenstein, 3e Graaf van Rochford (1710), Heer van Zuylenstein en Leersum (1710), Heer van Waayenstein (1708). Gedoopt op 31 januari 1684 te Leersum, hij overleed op 14 juni 1738 at Lincoln's Inn Fields. Hij trouwde op 3 augustus 1714 met Elisabeth Savage (1699-1746). Frederick van Nassau-Zuylenstein als tweede zoon erfde Frederik na de dood van zijn vader het Ridderhof Waayenstein, waardoor hij lid werd van het Ridderschap van Utrecht. In 1710 sneuvelde zijn oudere ongehuwde broer Willem Hendrik in Catalonië. Frederik werd hierdoor 3e Graaf van Rochford. Hij ging op Powis Castle in Wales wonen, dit had hij van zijn vader geërfd. In 1714 trad hij in het huwelijk in de kapel van Somerset House te Londen met de 15 jarige 'Bessy' Savage, de bastaard dochter van Richard Savage, de vierde Graaf van Rivers. In 1613 nam Frederick van Nassau-Zuylenstein zitting in het Engelse Hogerhuis. In 1738 stierf Frederick van Nassau-Zuylenstein, 3e Graaf van Rochford en werd begraven in Easton in Suffolk. Zijn weduwe hertrouwde nog datzelfde jaar met de geestelijke Philip Carter, een oude huisvriend.

3.) Maurits van Nassau-Zuylenstein. Maurits van Nassau-Zuylenstein wordt op 21 juni gedoopt te Leersum en stierf in juli of augustus 1720. Hij groeide voornamelijk op in Engeland waar zijn vader aan het hof diende. Maurits koos voor een militaire carrière en werd kolonel der Engelse infanterie. Op 27 juni maakte hij zijn testament op en liet daarin alles na aan zijn jongere broer Hendrik, kort hierna overleed hij. Maurits was net als zijn twee broers Willem Hendrik en Hendrik ongehuwd gebleven.

4.) Maria van Nassau-Zuylenstein, gedoopt op 20 februari 1687 te Leersum en sterft 8 juni 1765 te Arnhem. Op 18 augustus 1708 trouwde zij met Godard Adriaan van Reede (1674-1730), Heer van Herreveld, 1e Graaf van Athlone. Omdat Godard Adriaan vanwege zijn functies, van 1699/1705 gecommitteerde wegens Gelderland in de Staten-Generaal, veel in 's Gravenhage moet zijn, verblijft het echtpaar regelmatig in het hoekhuis aan de Kneuterdijk/Plaats. In 1715 huwt Maria's jongere zuster Henriëtte haar zwager Frederik Christiaan van Reede.

Na het overlijden van hun schoonmoeder Ursula Philippota van Raesfeld in 1721 onstonden er moeilijkheden over de erfenis. Aan legaten, schulden en diverse pretenties dienden de erfgenamen in totaal f. 350.500,-. op tafel te leggen. Godard Adriaan van Reede kreeg uiteindelijk de bezittingen van Herreveld toegewezen, Amerongen ging naar Frederik Christiaan van Reede en Middachten ging naar de derde broer Richard van Reede. In 1722 vestigde Maria en Godard zich op het buitenhuis De Klingenbeek bij Arnhem. Over de rechten van Zuylenstein ontstond na 1619 onenigheid tussen Van Reede en de familie Van Renesse, men riep de hulp in van de Stadhouder Frederik Hendrik. Door aankoop van Zuylenstein in 1630, voor zijn bastaardzoon schikte hij de zaak. Vanaf 1630 tot 1830 bleef Zuylenstein in bezit van de Nassau-Zuylenstein's. Na 1830 kwam de Heerlijkheid door vererving op de afstammingvan Maria's zuster Henriëtte het bezit in handen van de Van Reedes.

5.) Elisabeth van Nassau-Zuylenstein, geboren op 22 december 1688 te 's Gravenhage, ze stierf rond 1720. De ongehuwde Elisabeth was de tweelingzustervan Henriëtte.

6.)Henriëtte van Nassau-Zuylenstein. Zij werd op 22 december 1688 gedoopt te 's Gravenhage, ze sterft op 24 juli te Utrecht. Ze trouwde op 2 maart 1715 met Frederick Christiaan van Reede (1668-1719), Baron van Reede, 2e Graaf van Athlone, Baron van Agrim, Vrijheer van Amerongen, Heer van Ginkel, Elst, Lievendaal, Middachten, enz. De tweelingzuster huwde net als haar oudere zuster Maria een gunsteling van Prins Willem III. In 1715 ging Henriëtte met haar man aan het St.Janshof in Utrecht wonen, hun 3 kinderen werden hier allen geboren. Haar man, Frederick Christiaan van Reede, werd benoemd tot Commandant van het Gelders cavelarieregiment, Luitenant-Generaal in 1709 en Gouverneur van Bergen (Henegouwen). In 1718 werd hij gouverneur van Sluis.

Bij zij sterven, bleef Henriëtte achter met drie kinderen over wie haar zwager Reinhard van Reede voogd werd. Toen haar schoonmoeder overleed in 1721 kreeg ze het kasteel van Amerongen toegewezen en drie huizen in 's Gravenhage. Door schulden en tegenvallende opbrengsten werd zij genoodzaakt enige landerijen en haar aandeel in de Haagse huizen van de hand te doen. Haar zoons studeerden op kosten van hun voogd in Marburg. Daar stierf haar oudste zoon Godard Adriaan, de derde Graaf van Athlone, in 1736 op 20 jarige leeftijd aan pokken. In 1739 trouwde Henriëtte's dochter Ursula met Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken. Jan Maximiliaan kocht in 1754 van Hendrik Carel van Nassau-LaLecq het Huis Hugutan en ging daar ook wonen.

7.) Hendrik van Nassau-Zuylenstein, Heer van Leersum in 1672. Geboren ? en gestorven in Bonn op 13 november 1673. Hij erfde van zijn vader de Heerlijkheid Leersum. Hendrik trad in militaire dienst en stierf op 13 november 1673 in Bonn na een tijd ziek te zijn geweest. Hij werd in de buurt van Keulen begraven.

Stamboom gaat door via de 2e zoon van Willem van Nassau,

3.) Frederik van Nassau-Zuylenstein 3e Graaf van Rochford (1710), Heer van Zuylenstein en Leersum (1710), Heer van Waayenstein (1708). Op 31 januari 1684 te Leersum. Frederik stierf op 14 juni 1738 at Lincoln's Inn Fields. Hij trouwde op 3 augustus 1714 met Elisabeth Savage (1699-1746). Frederik was de zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein (1623/24 -1672) en Mary Killigrew. Op 28 januari 1681 trad hij in het huwelijk in 's Gravenhage met Jane Wroth (1659-1703). Frederick van Nassau-Zuylenstein kreeg een zoon:

4.) Willem Hendrik, 4e Graaf van Rochford in 1738, Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein. Geboren op 17 september 1717 op St.OsythPriory te Engeland en stespanft aldaar op 28 september 1781. Hij trouwt op 9 of 10 mei 1742 met Lucy Younge geboren in 1714 en overleden op 9 januari 1773 te London. Willem Hendrik van Zuylenstein (1717-1781) werd gebruikerlijkerwijze Lord Tunbridge genoemd, tot de dood van zijn vader. Hij ging van 1725 tot 1732 naar school in Eton en ging daarna studeren aan de universiteit van Lausanne. In 1738 volgt hij zijn vader op als 4e Graaf van Rochford. In dit jaar kreeg hij de benoeming tot 'kamerheer des Konings' van King George II. In 1742 huwde Willem Hendrik met Lucy Younge, de hofdame van de Prinses of Wales Augusta van Saksen-Gotha. Het huwelijk bleef kinderloos maar de 4e Graaf verwekte wel 3 kinderen bij maîtresses. In 1749 werd Willem Hendrik gezant in het Koningrijk van Savoye-Sardinië. Kort daarop werd hij lid van de Londense herenclub White's.

Voor zijn nieuwe functie vestigde Willem Hendrik zich in Turijn aan de residentie van Koning Carlo Emmanuelle I (1701-1773). In 1755 keerde hij terug naar Engeland waar zijn vrouw een vaste vriend had, de 8ste Graaf van Thanet, Sackville-Tufton. De Rochford's overwogen een scheiding maar kwamen in 1758 met een vernuftige oplossing. Sackville-Tufton nam Banti onder zijn hoede en de Rochford's bleven bij elkaar. In 1760 overeed King George II en had Willem Hendrik recht op de inventaris van de Konings sterfkamer. In 1763 werdt Willem Hendrik benoemd tot Brits Gazant in Madrid. Hier raakte hij betrokken bij het Eerste Falkland Crisis in 1766. De Spanjaarden ei sten het vertrek uit de Falkland's omdat deze volgenshen tot het Spaanse Rijk behoorde.

In dat jaar werd hij Gezant in Parijs waar hij in 1768 van werd teruggeroepen i.v.m. de Frankrijk-Corsicaanse kwestie. Van 1768 tot 1770 was hij secretaris van het Noorderdepartament en van 1770 tot 1775 van het Zuiderdepartement. Tot zijn teleurstelling wordt hem niet het ministersambt opgedragen. In 1776 bezoekt hij zijn bezittingen in Holland en in 1778 kreeg hij de benoeming als Ridder in de Orde van de Kouseband. Willem Hendrik overleed op Priory en werd daar begraven. Zijn gelijknamige neef Willem Hendrik (1754-1830) volgde hem op als 5e en laatste Graaf van Rochford. Zijn bastaardzoon Frederik Nassau erft de St.Osyth's Priory. Daarnaast had Frederik Nassau 2 zusters, Anna en Maria die kinderloos stierven.

Willem Hendrik van Nassau (1754-1830), Heer van Zuylenstein, Leersum, en Waayenstein (1781), 5e Graaf van Rochford (1781) Zoon van Richard Savage- van Zuylenstein en Anne Spencer (1754-1830). Richard Savage-van Zuylenstein (1723-1780) was de zoon van Frederik van Nassau-Zuylenstein (1684-1738) en Elisabeth Savage (1699-1746). De laatste Graaf van Rochford werd geboren op het landgoed van zijn grootvader Edward Spencer van Rendlesham in Suffolk. Hij ging van 1768 tot 1771 naar de Westminsterschool. In 1773 was hij vaandrig en Luitenant bij de Footguards.In 1776 werd hij Luitenant en Kapitein. In 1777 nam hij ontslag uit militaire dienst. Hij behoorde tot de Tories.

In 1781 erfde hij vrijwel alle bezittingen van zijn oom Willem Hendrik (1717-1781), de rest, St.Osyth's Priory werden vermaakt aan zijn oom's bastaardzoon Frederik. Daarom woonde hij op het familielandgoed The Withe House in Easton in Suffolk. Willem Hendrik (1754-1830) bleef ongehuwd en kinderloos. Hij liet zijn bezittingen na aan zijn achterneven de Van Reedes. Dit gebeurde met overeenstemming met de testamentaire beschikking van Prins Frederik Hendrik dat Zuylenstein niet verkocht mocht worden, doch moest blijven aan de desendenten van zijn bastaardzoon Frederik. De meeste overige bezittingen werden vermaakt aan de aangetrouwde Hamilton familie op Brodick Castle, nu een museum waar ze nog altijd te zien zijn. Zijn nicht Lady Anne, dochter van zijn halfbroer Archibald IX, Hertog van Hamilton, liet in de kerk van Easton een marmeren grafmonument voor hem oprichten.

5.) Frederik Nassau bastaardzoon van Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein (1717-1781) en Anna Labbe. Frederik Nassau wordt geboren op 31 juli 1771 (te ?) en sterft op 3 juli 1845 at St.Osyth's Priory. Hij trouwde op 23 augustus te Bumplitz bij Bern met Catherine Rose (1771-1857), Barones de Brackel. Tijdens zijn kinderloos huwelijk verwekte de 4e Graaf van Rochford drie kinderen van wie twee bij Anna Labbe, genaamd 'Madame Johnson'. Frederik erfde als onwettige zoon niet de titels van zijn vader. De naam van hem en zijn nakomelingen luidde voortaan Nassau, zonder het voorzetsel Van. Toen Frederik Nassau 10 jaar is, stierf zijn vader (1781) die hem het landgoed St.Osyth's Priory naliet. Hier bleef Frederik met zijn gezin wonen tot zijn dood. In 1806 werd Frederik Nassau Kapitein van een burgerwacht te St.Osyth, bestaande uit een troep van 134 man. Dit in verband met Napoleons poging tot een invasie in Engeland. In 1822 bekleedde Frederik Nassau de ambtelijke functie van Sheriff van het Graafschap Essex. Hij stierf op 3 juli 1845.

Hij kreeg 4 kinderen;

Willem Frederik Nassau,
John Augustus Nassau,
Frances Catherine Nassau
zij was op 1 mei 1802 geboren en jong gestorven,
Anne Catherina Rose Nassau (geb.15 mei 1806), zij trouwde de dorpssmid van Gretna Green op 15 augustus 1806 in Kirby-Kendal te Westmoreland. Haar man, Thomas Jan Manning was afkomstig van het Britse eiland Barbados.

Willem Frederik Nassau, zoon van Frederik Nassau (1771-1845) en Barones Catherine Rose de Brackel (1771-1857).Willem Frederik Nassau werd geboren te Windsor op 6 december 1798 en overleed op 24 november 1857 te St.Osyth. Hij trouwde na 1833(?) met Elisabeth Garnet (1809-1857). Willem Frederik Nassau (1798-1857) studeerde te Eton en erfde in 1845 het familielandgoed St.Osyth van zijn vader. Hij kreeg een relatie met de dochter van de molenaar van St.Osyth, Elisabeth Garnet (1809-1857). Uit de relatie werden twee meisjes geboren die Willem Frederik Nassau later erkende. Hij was een excentrieke man die opviel door zij grote omvang, hij woog rond de 165 kg.

In 1857 overleed zijn vrouw op 9 augustus en zijn moeder op 4 november op de Priory. Willem Frederik Nassau die bovendien grote schulden had deed een poging tot zelfmoord op 17 november 1857. Hij stierf aan de verwondingen van zijn poging, een week later. Zijn dochters, Elisabeth Catherina Nassau (1827-1926) en Eliza Nassau (1833-1912), zijn gedwongen het landgoed te verkopen om de schulden te betalen. De broer van Willem Frederik Nassau, John Augustus moest met vrouw en kind de Priory verlaten.

Elisabeth Catherina Nassau (1827-1926) trouwde te St.Osyth in 1846 met John Roberts Kirby (1819-1906). Ze kregen 6 kinderen, de 2 oudste stierven jong. Hun zoon Darcy Nassau Kirby (1859-1892) veranderde in 1885 zijn naam officieel in Nassau. De in 1926 geboren kleinzoon Willem Frederik noemde zich d'Arcy Nassau. De heren van d'Arcy waren van 1550-1721 de heren van de Priory geweest. D'Arcy Nassau kreeg in 1954 een zoon, William Savage d'Arcy Nassau. Enige vrouwelijke nakomelingen uit dit huwelijk noemden zich Nassau Kirby. Elisabeth Catherina Nassau bereikte de leeftijd van 9 jaar en werd als laatste van de van Nassau-Zuylensteins op de Priory begraven.

Eliza Nassau (1833-1912). Als de zusters door de schulden van hun vader (100.000 pond) het huis en landgoed moesten verkopen, werd het verkocht aan de vermogende echtgenoot van Eliza. Ze bleven daar wonen tot 1862. Dan vertrekt het echtpaar en haar oudere zus uit de Priory (geldgebrek of te duur). Eliza kreegt 1 dochter die ongetrouwd overleed.

6.)John Augustus Nassau, zoon van Frederik Nassau (1771-1845) en Barones Catherine Rose de Brackel (1771-1857).John Augustus Nassau werd op 6 januari 1800 te Windsor geboren en overleed in Stepney te London in 1868. Hij trouwde met Mary (?) die stierf in 1851 op 26 jarige leeftijd. Na de dood van Mary trouwde hij in St.Martin in the Fields te London op 19 maart 1853 met Mary Elisabeth Chamberlain die overleed in 1883. John Augustus Nassau studeerde net als zijn broer te Eton en ging vervolgens naar Cambridge en Oxford. Zijn eerste vrouw stierf al vrij jong en kinderloos. In 1853 hertrouwde hij met Mary Elisabeth Chamberlain met wie hij nog op Priory gewoond had. Na de dood van zijn oudere broer in 1857 bleek, dat hij de Priory niet aan hem maar aan zijn buitenechtelijke maar wettige dochters Elisabeth Catherina en Eliza te hebben nagelaten. Door aan te tonen dat er moord in het spel was, i.p.v. zelfmoord, deed hij een poging om de Priory erven, dit mislukte en verliet het landgoed in 1858. Hij vertrok met zijn 5 jarige zoon en met zijn vrouw naar London waar hij onder povere toestanden leeft. In 1868 overleed hij en liet 1 zoon na, Rochford Augustus Nassau.

7.) Rochford Augustus Nassau, zoon van John Augustus (1800-1868) en Mary Elisabeth Chamberlain. Rochford Augustus Nassau kwam ter wereld te St.Osyth's Priory op 17 september 1853 en stierf te Statford in Essex op 14 januari 1902. Hij trouwde op 25 december 1882 met Jessica Warren (1859-1939). De naam van Rochford Augustus Nassau herinnerde aan de vroegere glorie. Hij was de laatste van zijn familie die op St.Osyth's Priory geboren werd. Hij werkte bij een Londense hoedenfabrikant. Toen hij gestorven was, hertrouwde zijn vrouw in 1905 met Frank Henry Westfield.

Rochford Augustus Nassau liet 6 kinderen na:

Letta Mary Nassau, geboren 7 januari 1884 - (?) (jong gestorven).

ellie Nassau, geboren 25 oktober - (?) (jong gestorven).

Herbert Arthur Nassau, geboren op 14 maart 1889 te London en gestorven op 25 februari 1959 te Palmers Green te London. Herbert Arthur Nassau werd geboren te Mile End, district in Stepney op 7 februari 1892 en stierf aan boord van s. s. Carnarvon Castle op 14 juli 1932. Herbert's korte huwelijk bleef kinderloos. Hij was getrouwd met Gladys England te Handsworth in London.

Harold Charles Nassau, geboren op 19 maart te Stratford in Essex en overleed iets meer dan een jaar later op 30 juni 1895.

Ethel Violet Nassau, geboren op 29 november 1896 te Stratford, waar ze gestoven is mij onbekend. Ethel trouwt op 14 oktober 1923 met Frederick Savage in London. Uit haar huwelijk met Frederick Savage worden 2 dochters geboren (verdere gegevens onbekend).

8) Frederik Frank Rochford Nassau, geboren op 14 maart 1889 te London en gestorven op 25 februari 1959 te Palmers Green te Londen. Zoon van Rochford Augustus Nassau en Jessie Warren. Frederik Frank Rochford trouwde op 3 augustus 1914 met Elsie Janet Coppin (1888-1943) te Harwich in Essex. Frederik
Frank Rochford diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Britse Marinevliegdienst. Later werd hij vertegenwoordiger hij dezelfde hoedenfabrikant als waar zijn vader heeft gewerkt. Zijn hobby was postzegels en munten verzamelen.

Hij en zijn vrouw kregen 3 kinderen:

Doris Elsie Nassau, Dochter van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943). Doris Elsie Nassau werd geboren op 30 oktober 1915 te London en stierf 2 Juli 1952 te Anderby in Lincolnshire. Zij trad in het huwelijk op 29 juli 1940 met Stanley Philip Painter (1912- ?) te Woodgreen te London. Haar echtgenoot diende in de Tweede Wereldoorlog bij de 10th Royal Husars en wordt onderscheiden met de Military Medal Na diensttijd werd hij ambtenaar. Het echtpaar was kinderloos.

9.) Frederik (Freddie) Herbert Nassau, werd geboren op 26 september 1919 te Harwich als zoon van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943). Hij overleed op 19 december 1990 te Perton in Wolverhampton. Freddie trouwde op 19 oktober 1945 met Elisabeth McGee (1919- ?) in Palmers Green te London. De laatste (levende) mannelijke telg uit het geslacht van Nassau-Zuylenstein. In de Tweede Wereld Oorlog was hij Luitenant bij de Royal Signals. Hij vocht onder Veldmaarschalk Montgomery bij Al Alamein in 1943 en werd krijgsgevangene gemaakt. Als gevolg van de oorlog openbaarde zich een rugkwaal die het voor hem onmogelijk maakte om nog rechtop te lopen, met de jaren werd dit erger.

Na de oorlog werd hij ambtenaar en hield zich bezig met het inrichten van overheidsgebouwen. Eerst woonde hij in Northumberland en verhuisde later naar London. Later was hij werkzaam in Singapore en van 1970 tot 1973 werkte hij in het (nog) Britse Hong Kong. Eenmaal terug uit Hong Kong ging hi met vrouw en kind in Chessington (Surrey) wonen. Dit is een voorstad van London. Na zijn dood ging zijn weduwe, Betty Nassau, in Perton wonen. Frederik Herbert Nassau en Elisabeth McGee kregen 1 kind;

Janet Elisabeth Nassau, (1946), een van de laatse (nog levende) 3 afstammelingen van Prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, zoon van Prins Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau. Janet Elisabeth Nassau (1946), Dochter van Frederik Herbert Nassau (1919-1990) en Elizabeth McGee. Zij werd geboren op 12 augustus 1946 Welwyn (Hertfordshire). Janet trouwde op 7 maart 1970 in Long Ditton (Surrey) met Michael David Wailing 1945. Het paar scheidde in 1991. Na haar middelbare school was zij werkzaam als receptioniste. Uit haar huwelijk met Michael heeft zij 2 dochters Emma Jane (1971) en Claire Louise (1974). Janet woont (?) nog in Shopshire waar ze haar eigen Catering bedrijf heeft.

10) Herbert John Nassau, zoon van Frederik Frank Rochford (1889-1959) en Elsie Janet Coppin (1888-1943). Herbert John Nassau werd op 18 oktober 1920 in London geboren en stierf op 21 april 1969 te Enfield in Essex. Hij trouwde op 3 augustus 1957 te Staines in Middlesex met Doris Miller (1921- ?). Herbert was begaafd in turnen en behaalde in deze tak enige prijzen in zijn jeugd. Na de middelbare school volgde hij een opleiding aan het Tottenham Technisch College. In de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de Royal Airforce. ls de oorlog is afgelopen ging hij werken als technisch ontwerper voor de vliegtuig fabriek Hawker Siddley. Als hobby had hij timmerwerk. Herbert reisde graag naar Nederland en Duitsland zodat hij op latere leeftijd nog Duits leerde. Zijn vrouw die een verpleegsters opleiding had ,werd district verpleegster in Zuid-Oost Engeland. In 1992 gaat zij dicht bij haar tweeling dochters Julie Anne Nassau en Pamela Magaret wonen in het plaatsje Enfield.

De nog laatst levende Nassau's, afstammelingen van Willem 'de Zwijger' van Oranje-Nassau (1533-1584):


De Nassau tweeling Julie en Pamela

1) Julie Anne Nassau (19 februari 1960 te Edmonton, London), dochter van Herbert John Nassau (1920-1969) en Doris Miller. Julie Anne ging net als haar tweelingzuster Pamela naar de school van Edmonton. Zij volgde hierna een verpleegsters opleiding van 1978-1981 in het Charing Cross Hospital. Daarna werkte ze ondermeer in het Guy's Hospital, Royal Free Hospital en Brompton Hospital. Na de studie/opleiding intensive care werd zij hoofdzuster in het Northwick Hospital. Daarnaast heeft Julie Anne nog voor een BSC (Bachelor of Science) in de gezondheidsleer.

2) Pamela Margaret Nassau(19 februari 1960 te Edmonton, London), dochter van Herbert John Nassau (1920-1969) en Doris Miller. Zij bezocht net als haar tweelingzuster de school in Edmonton van 1971-1978. Na het behalen van haar diploma studeerde zij praktische biologie aan de polytechnische school (1978-1980) (vergelijkbaar met HTS) van de Southbank. In 1986 behaalde zij haar graad als Biochemicus. Ze woont met haar zuster in een appartement in Enfield, waarvan hun voorvaderen nog Baron waren. Beiden vallen op door hun rode haar.