Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Stambomen Oranje en Nassau

Nassau - Beilstein, -Dillenburg en -Hadamar

Deel I

XXIb. Willem II Frederik George Lodewijk van Nassau (zn. van XXc), geb. 's-Gravenhage 6.12.1792, koning der Nederlanden (1840-1849),
prins van Oranje-Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, overl. Tilburg (Koninklijk paleis) 17.3.1849, tr. St. Petersburg 9.2.1816
Anna Paulowna grootvorstin van Rusland, geb. St. Petersburg 7.1.1795, overl. 's-Gravenhage (huize Buitenrust) 1.3.1865, dr. van Paul I Petrowitsj
van Rusland en Sophia Dorothea Louise van Württemberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau, geb. Brussel 19.2.1817, volgt XXIIb.
 2. Willem Alexander Frederik van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 2.8.1818, luitenant-generaal en inspecteur der Cavalerie (1840), overl. Madeira 20.2.1848.
 3. Willem Frederik Hendrik van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 13.6.1820, admiraal (1879), stadhouder van Luxemburg (1850), chef van de 2e equipagedivisie van de Russische vloot, overl. kasteel Wolferdingen 13.1.1879, tr.(1) Weimar (groothertogelijk slot) 19.5.1853 Amalia Maria da Gloria Augusta prinses van Saksen-Weimar -Eisenach, geb. Gent 20.5.1830, overl. kasteel Wolferdingen 1.5.1872, dr. van Karel Bernhard van Saksen-
  Weimar en Ida van Saksen-Meiningen, tr.(2) Potsdam (Nieuwe paleis) 24.8.1878 Maria Elisabeth Louise Frederika prinses van Pruisen, geb. Potsdam (Marmerpaleis) 14.9.1855, overl. Dresden (slot Albrechtsberg) 20.6.1888, dr. van Frederik Karel Nicolaas van Pruisen en Maria Anna
  van Anhalt.
 4. Willem Alexander Frederik Ernst Casimir van Nassau, geb. Soestdijk (paleis) 21.5.1822, overl. Brussel (paleis van de prins van Oranje op het Koningsplein) 22.10.1822.
 5. Wilhelmine Marie Sophie Louise van Nassau, geb. 's-Gravenhage 8.4.1824, overl. Weimar 23.3.1897, tr. 's-Gravenhage (Koninklijk Paleis) 8.10.1842 Karel Alexander August Johan groothertog van Saksen-Weimar -Eisenach, geb. Weimar 24.6.1818, kolonel-generaal der Cavalerie met
  de rang van veldmaarschalk-generaal in Pruisische dienst (1889), generaal der Cavalerie in Saksische en Russische dienst, phil. doct. h.c. (1853), rector van de universiteit van Jena (1853), overl. Weimar 5.1.1901, zn. van Karel Frederik van Saksen-Weimar en Maria Paulowna van Rusland.

XXIc. Willem Frederik Karel van Nassau (zn. van XXc), geb. Berlijn 28.2.1797, veldmaarschalk (1840-1868), admiraal (1829), commissaris-generaal van Oorlog (1826-1830), kolonel-generaal der Pruisische Infanterie à la suite van het 2e regiment van de garde te voet, chef van het 2e regiment Pruisische Infanterie van Westfalen nr. 15 en van het Russische regiment Grenadiers van Rostow nr. 2, grootmeester-nationaal der Vrijmetselaren (1816), overl. Wassenaar (Huize De Paauw) 8.8.1881, tr. Berlijn (Koninklijk Paleis) 21.5.1825 Louise Augusta Wilhelmina Amelia prinses van Pruisen, geb. Koningsbergen (Koninklijk slot) 1.2.1808, overl. Wassenaar (Huize De Paauw) 6.12.1870, dr. van Frederik Willem III van Pruisen en Louise Augusta Wilhelmina van Mecklenburg-Strelitz.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa van Nassau, geb. 's-Gravenhage (Paleis Korte Voorhout) 5.8.1828, overl. Stockholm (Koninklijk slot) 30.3.1871, tr. Stockholm (aartsbisschoppelijke kerk van St. Nicolaas) 19.6.1850 Karel XV Lodewijk Eugène koning van Zweden en Noorwegen, geb. Stockholm (Koninklijk slot) 3.5.1826, overl. Malmö 18.9.1872, zn. van Joseph Frans Oscar I van Zweden en Noorwegen en Josephine Maximilienne de Beauharnais, prinses van Leuchtenberg.
 2. Willem Frederik Nikolaas Karel van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 6.7.1833, overl. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 1.11.1834.
 3. Willem Frederik Nikolaas Albert van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 22.8.1836, overl. 's-Gravenhage (paleis Korte Voorhout) 23.1.1846.
 4. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria van Nassau, geb. Wassenaar (Huize De Paauw) 5.7.1841, overl. Monrepos (ambt Heddesdorf) 22.6.1910, tr. Wassenaar (Huize De Paauw) 18.7.1871 Willem Adolph Maximiliaan Karel vorst von Wied, geb. Neuwied 22.8.1845, graaf van Isenburg , phil. doct. h.c., erfelijk lid van het Pruisische Herenhuis, generaal der Infanterie à la suite in Pruisische dienst, rechtsridder J.O., overl. Monrepos 22.10.1907, zn. van Willem Herman Karel von Wied en Maria Wilhelmina Frederika van Nassau.

XXIIa. Frederick Frank Rochford Nassau (zn. van XXIa), geb. London 24.3.1889, vertegenwoordiger hoedenfabriek, diende in de Eerste Wereldoorlog bij de Royal Naval Air Service, overl. London 25.2.1959, tr. Harwich 3.8.1914 Elsie Janet Coppin, geb. Harwich 17.6.1888, overl. Saint Albans 15.2.1943, dr. van Frederick Coppin en Janet Chamberlain.
Uit dit huwelijk:

 1. Doris Elsie Nassau, geb. London 30.10.1915, overl. Anderby 2.7.1952, tr. London 29.7.1940 Stanley Philip Painter, geb. London 25.11.1912, ambtenaar , diende tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de 10th Royal Hussars en werd onderscheiden met de Military Medal, zn. van Philip Painter en Edith Maud Bassett.
 2. Frederick Herbert Nassau, geb. Harwich 26.9.1919, volgt XXIIIa.
 3. Herbert John Nassau, geb. London 18.10.1920, volgt XXIIIb.

XXIIb. Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk van Nassau (zn. van XXIb), geb. Brussel 19.2.1817, koning der Nederlanden (1849),
prins van Ornaje-Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, kolonel-eigenaar van het regiment Oostenrijkse Infanterie nr. 63, chef van
het regiment Russische Grenadiers van Kiew nr. 5 en van het Regiment Pruisische Huzaren (2e van Westfalen) nr. 11, overl. Apeldoorn 23.11.1890,
tr.(1) Stuttgart (Koninklijk slot) 18.6.1839 Sophia Frederika Mathilde prinses van Württemberg, geb. Stuttgart (Koninklijke Nieuwe slot) 17.6.1818,
overl. Wassenaar (Huis ten Bosch) 3.7.1877, dr. van Willem I Frederik Karel van Württemberg en Catharina Paulowna van Rusland.
Uit dit huwelijk:

 1. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis op het Plein) 4.9.1840, luitenant-generaal bij het leger
  in Nederlands-Indië (1861), luitenant-admiraal, generaal der Infanterie (1863), inspecteur der Cavalerie tevens belast met het algemene toezicht over
  de Koninklijke Marechaussee (1861-1877), chef van het regiment Russische Infanterie van Wologda nr. 18, overl. Parijs (Rue Auber nr. 19) 11.6.1879.
 2. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis op het Plein) 15.9.1843, overl. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 4.6.1850.
 3. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde 25.8.1851, schout bij nacht à la suite, generaal-
  majoor bij de grote staf (1877), kolonel bij het Russische regiment nr. 5 Grenadiers van Kiew 'Koning der Nederlanden', grootmeester-generaal der Vrijmetselaren (1881), overl. 's-Gravenhage (paleis Kneuterdijk) 21.6.1884.
Willem III Alexander Paul van Nassau, tr.(2) Arolsen 7.1.1879 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia Prinses van Waldeck en Pyrmont, geb. Waldeck 2.8.1858, overl. 's-Gravenhage (paleis Lange Voorhout) 20.3.1934, dr. van George Victor van Waldeck en Pyrmont en Helena Wilhelmina Henriette van Nassau.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Helena Pauline Maria van Nassau, geb. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 31.8.1880, ged. 's-Gravenhage 12.10.1880, Koningin der Nederlanden (1890-1948), Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, chef van het regiment Pruisische Huzaren (van Hannover)
  nr. 15 'Koningin Wilhelmina der Nederlanden', litt. neerl. doct. h.c. Rijksuniversiteit te Groningen (1914), jur. doct. h.c. Rijksuniversiteit te Leiden (1925), doct. econ. wet. h.c. Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (1938), jur. doct. h.c. Rutgers Universiteit te New Brunswick (N.J.), jur. doct. h.c. Universiteit van Witwatersrand (Z.-Afr.), doct. burg. rewcht h.c. Universiteit van Oxford, doct. h.c. Theologische Unversiteit van Montpellier, jur. doct. h.c. Universiteit te Leuven, jur. doct. h.c. Smith College te Northampton (Mass.), eredame-grootkruis M.O., erleid J.O.,
  overl. Apeldoorn (paleis het Loo) 28.11.1962, tr. 's-Gravenhage 7.2.1901 Hendrik Wladimir Albrecht Ernst Hertog van Mecklenburg, geb./ged. Schwerin 19.4/3.6.1876, Vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, Graaf van Schwerin, Heer van de landen Rostock en Stargard, Prins der Nederlanden (1901), vice-admiraal à la suite, luitenant-generaal à la suite van het Nederlandse en het Koninklijk Nederlands-Indische leger (1904), luitenant-generaal
  à la suite van het regiment Mecklenburgse fuseliers nr. 90 en van het bataljon Jagers van de Pruisische garde, vice-admiraal à la suite van de Duitse marine, ere-baljuw M.O., commendator J.O., overl. 's-Gravenhage (paleis Noordeinde) 3.7.1934, zn. van Friedrich Franz II von Mecklenburg-Schwerin en Maria Carolina Augusta van Schwarzburg.

XXIIIa. Frederick Herbert Nassau (zn. van XXIIa), geb. Harwich 26.9.1919, ambtenaar , diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als luitenant bij de Royal Signals, vocht onder veldmaarschalk Montgomery bij El Alamein (1943), raakte later in krijgsgevangenschap, overl. Perton 19.12.1990, tr.
London 29.10.1945 Elizabeth McGee, geb. South Shields (Durham) 12.9.1919, dr. van William McGee en Margaret Jane Lough.
Uit dit huwelijk:

 1. Janet Elizabeth Nassau, geb. Welwyn 12.8.1946, hotelreceptioniste , eigenares catering-bedrijf, tr. Long Ditton (Surrey) 7.3.1970 Michael David Wailing, geb. 1945, accountant.
XXIIIb. Herbert John Nassau (zn. van XXIIa), geb. London 18.10.1920, technisch ontwerper vliegtuigfabriek Hawker Siddley, diende in de
Tweede Wereldoorlog bij de Royal Air Force, overl. Enfield (absmiddlesex) 21.4.1969, tr. Staines (absmiddlesex) 3.8.1957 Doris Miller, geb. 1921, verpleegster.
Uit dit huwelijk:
 1. Julie Anne Nassau (tweeling met volgende), geb. London 19.2.1960, verpleegster, hoofdzuster , Bachelor of Science in de gezondheidsleer.
 2. Pamela Margaret Nassau (tweeling met voorgaande), geb. London 19.2.1960, biologe.
Regering Naam Geboren Overleden Familie
         
1606-1653 Johan Lodewijk 02-08-1590 10-03-1653  
1653-1679 Maurits Hendrik 24-04-1626 24-01-1679 Zoon
1679-1711 Frans Alexander 27-01-1674 27-05-1711 Zoon
1711-1739 Christiaan van Nassau-Dillenburg     Regent

Nassau- Dillenburg

Nassau-Dillenburg is een tak van het Huis Nassau. Nassau-Dillenburg ontstond in 1303, toen de zonen van Otto I van Nassau (die Nassau sinds Otto's dood
in 1289 gezamenlijk hadden bestuurd) het gebied opdeelden in drie delen: Nassau-Siegen, Nassau-Hadamar en Nassau-Dillenburg. Nassau-Dillenburg ging in 1328 op in de tak Nassau-Siegen, maar zij noemen zich dan Nassau-Dillenburg. Vervolgens wordt Nassau-Dillenburg in 1341 opgedeeld in Nassau-
Dillenburg en Nassau-Beilstein. Na het uitsterven van de tak Nassau-Beilstein in 1561 werden alle gebieden van de Ottonische linie op de rechter
Rijnoever herenigd onder de broer van Willem van Oranje, Graaf Jan van Nassau-Dillenburg.

De deling van Nassau-Dillenburg in 1606

Na de dood van Graaf Jan in 1606 werden de gebieden verdeeld onder zijn vijf zoons:

 • Nassau-Dillenburg onder Willem Lodewijk (uitgestorven in 1620)
 • Nassau-Siegen onder Jan (uitgestorven in 1743)
 • Nassau-Beilstein onder Georg (na 1620 te Dillenburg, uitgestorven in 1739)
 • Nassau-Dietz onder Ernst Casimr (na 1702 Oranje-Nassau, uitgestorven in 1890/1962)
 • Nassau-Hadamar onder Johan Lodewijk (uitgestorven in 1711)

Na 1743 werden alle gebieden weer herenigd. De Vorsten gebruikten dan de naam Oranje-Nassau om zich te onderscheiden van de Walramse linie.
De keizerlijke administratie gebruikte Nassau-Dillenburg als naam, bijvoorbeeld in de Reichsdeputationshauptschluss van 1803.

Het Graafschap Nassau-Dillenburg van 1606 tot 1739

Bij het overlijden van Willem Lodewijk in 1620, ging zijn Graafschap over naar zijn jongere broer George van Nassau-Beilstein, de die zich vervolgens Nassau-Dillenburg noemde. Het Graafschap behoorde tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits. Op 25-11-1652 werd de Graaf tot rijksvorst verheven. Ten gevolge van huwelijk van Adolf, een jongere zoon van Vorst Lodewijk Hendrik met Elizabeth Charlotte Melander, regeerde er ook een lid van de dynastie
in het rijksgraafschap Holzappel.

Het Graafschap Dillenburg na 1739

In 1739 stierf Nassau-Dillenburg uit met Christiaan, waarna het Graafschap in 1743 in het bezit kwam van de tak Nassau-Dietzt. Vervolgens werd het
bestuurd als een ambt binnen het herenigde Vorstendom. De Rijnbondacte van 12-7-1806 stelde met haar besluiten het Graafschap Dillenburg
(uitgezonderd de ambten Wehrheim en Burbach) onder de soevereiniteit van het Groothertogdom Berg. De ambten Wehrheim en Burbach kwamen
onder de soevereiniteit van de Hertog van Nassau-Usingen en de Vorst van Nassau-Weilburg: de mediatisering. In 1808 verloor de Prins van Oranje
ook de laatste rechten wegens zijn verzet tegen Napoleon. Na de nederlagen van Napoleon nam de Prins het land in 1813 weer in bezit. In het verdrag
van 31-5-1815 stonde ook, dat hij echter al zijn Duitse bezittingen af diende te staan aan het Koninkrijk Pruisen. Pruisen stond vervolgens dezelfde dag
nog het vorstendom Dillenburg (zonder het ambt Burbach) af aan het Hertogdom Nassau.

Gebied van het Vorstendom

Het Vorstendom Dillenburg bestond uit de ambten Dillenburg, Haiger, Herborn, Ebersbach, Tringenstein, Burbach en Driedorf. Het ambt Wehrheim was een
gemeenschappelijk bezit met het Keurvorstdendom Trier.


Regenten

Regering Naam Geboren Overleden Familie
         
1606-1620 Willem Lodewijk 13-3-1560 31-5-1620  
1620-1623 Georg I ??-9-1562 09-7-1623 broer
1623-1662 Lodewijk Hendrik 09-5-1594 12-7-1662 zoon
1662-1676 Adolf 13-1-1629 9-12-1676 zoon
1676-1701 Hendrik 28-8-1641 18-4-1701 zoon van oudere broer
1701-1724 Willem 28-8-1670 21-9-1724 zoon
1724-1739 Christiaan 11-8-1688 28-8-1739 broer

Nassau- Beilstein

Nassau-Beilstein is een tak van het Huis Nassau. Het ontstond in 1341, toen de Nassause tak Nassau-Dillenburg werd opgesplitst in Nassau-Dillenburg
en Nassau-Beilstein. In 1561 ging de tak weer op in Nassau-Dillenburg. Alle landen op de rechter Rijnoever van de Ottoonische linie waren dan weer
verenigd onder Graaf Jan, de broer van Willem van Oranje. In 1606 werd Nassau-Dillenburg verdeeld onder de vijf zonen van Jan, waarbij de
heerlijkheid Beilstein aan George viel. Bij het verscheiden van George' oudere broer Willem Lodewijk in 1620, volgde hij deze op in het Graafschap Dillenburg. Vanaf dan noemt George zich Nassau-Dillenburg. De Heerlijkheid Beilstein maakte deel uit van de Keur-Rijnse Kreits, dit in tegenstelling
tot de andere Graafschappen van de Ottoonische linie, die tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits behoorden. De Heerlijkheid Beilstein werd in personele
unie met Nassau-Dillenburg bestuurd en ging met dit Vorstendom op in het verenigde Vorstdendom onder Nassau-Dietz in 1743.

In 1782 komt er een eind aan de administratieve eenheid van Beilstein als het verdeeld wordt over Vorstendom Dillenburg (ambt Driedorf): parochie
Beilstein, Vorstendom Hadamar: (ambt Rennerod): parochies Emmerichenhain, Neukirch en Liebenscheid; (ambt Mengerskirchen): parochies
Nenderoth en Niedershausen en het Vorstendom Dietz: (ambt Marienberg): parochie Marienberg. Door de Rijnbondsacte van 12-7-1806 werden de
gebieden die verenigd waren met Dilenburg en Hadamar onder de soevereiniteit van de Groothertog van Berg gesteld en de delen die met het
Vorstdendom Dietz waren verenigd onder die van de Hertog van Nassau-Usingen en de Graaf van Nassau-Weilburg: de al eerder vermelde mediatisering.
Na de nederlagen van Napoleon nam de Prins van Oranje deze bezittingen in 1813 weer in bezit. Op 31-5-1815 sloot hij een verdrag met Pruisen, waarin
van Oranje zijn Duitse bezittingen afstond. Nog dezelfde dag stond Pruisen de Heerlijkheid Beilstein af aan de Hertog van Nassau.

Heerser: Hendrik I van Nassau-Beilstein
Hendrik I van Nassau-Belstein (1307-1388)
Graaf van Nassau-Beilstien, periode 1343-1388
Voorganger: Hendrik I van Nassau-Siegen
Opvolger: Hendrik II
Vader: Hendrik II van Nassau-Siegen
Moeder: Adelheid van Heinsberg-Blankenberg.

Hendrik I van Nassau-Beilstein (1307 - 1388 ) huwde in 1339 met Meijna van Westerburg (-1388), en werd de vader van:

 • Hendrik II
 • Reinhard (-1412)
 • Adelheid, gehuwd met Hartmuth van Cronberg.
 1. Heerser: Reinhard van Nassau-Beilstein
  Graaf van Nassau-Beilstein Periode 1388-1412
  Voorganger: Hendrik I
  Opvolger: Johan I
  Vader: Hendrik I van Nassau-Beilstein
  Moeder: Meijna van Westerburg

Reinhard van Nassau-Beilstein (-1412). Hij was een zoon van Hendrik I van Nassau-Beilstein en Meijna van Westerburg. Reinhard volgde zijn vader in
1388 op als Graaf van Nassau-Beilstein en regeerde samen met zijn broer Hendrik II. Hij had vermoedelijk geen nakomelingen

Hendrik II van Nassau-Beilstein (gestorven 1410) was de oudste zoon van Hendrik I van Nassau-Beilstein en Meijna van Westerburg. Hij volgde zijn
vader in 1388 op als Graaf van Nassau-Beilstein en regeerde samen met zijn broer Reinhard. Hendrik huwde in 1383 met Catharina van Randerode,
en werd de vader van:

 • Catharina (-1459), in 1407 gehuwd met Reinhard II van Hanau,
 • Johan (-1473)
 • Willem (-1430)
 • Hendrik III (-1477).

Hendrik III van Nassau-Beilstein ( -1477 ) was een zoon van Hendrik II van Nassau-Beilstein en van Catharina van Randerode. Samen met zijn broer
Johan was hij Graaf van Nassau-Beilstein sinds 1412.

 1. Heerser: Hendrik IV van Nassau-Beilstein
  Hendrik IV van Nassau-Beilstein (1449-26 mei 1499 )
  Zoon van Johan I van Nassau-Beilstein en zijn tweede echtgenote Johanna van Gehmen.
  Hij volgde zijn vader in 1473 op als Graaf van Nassau-Beilstein. Hendrik trouwde in 1468 met Eva (1455-1525),
  dochter van Everhrad van Sayn,
  en werd de vader van:
 • Johan II (-1513)
 • Eva (-1575), in 1508 gehuwd met Nicolaas IV van Tecklenburg,
 • Gerard (-1506)
 • Bernard (-1556)
 • Reinhard
 • Lodewijk (-1516)
 • Otto (1485-)
 • Margaretha
 • Irmgard
 • Elisabeth.

Hendrik V van Nassau-Beilstein (-Pavia, 24 februari 1525 ) was een zoon van Johan II van Nassau-Beilstein en Maria van Solms-Braunfels. Samen met
zijn broer Johan III volgde hij in 1513 zijn vader op als Graaf van Nassau-Beilstein. Hij sneuvelde in de slag bij Pavia (1525).

Johan I van Nassau-Beilstein ( -1473 ) was een zoon van Hendrik II van Nassau-Beilstein en van Catharina van Randerode. Samen met zijn broer Hendrik
was hij Graaf van Nassau-Beilstein sinds 1412. Johan was gehuwd met Mathildis van Isenburg-Grenzau (-1436), en was de vader van:

 • Margaretha (-1498), in 1424 gehuwd met Johan van Schöneck,
 • Filips (-1446)
 • Elisabeth (-1459), gehuwd met Otto van Bronkhorst-Borculo.

In 1447 hertrouwde hij met Johanna van Gehmen (-1451), en werd de vader van:

 • Hendrik IV (1449-1499).

Johan II van Nassau-Beilstein (-1513 ) was een zoon van Hendrik IV van Nassau-Beilstein en Eva van Sayn. Hij volgde zijn vader in 1499 op als graaf van Nassau-Beilstein. Johan huwde met Maria van Solms-Braunfels (1471-1505). Na haar dood troude hij met Anna van Lippe (-1533) en was de vader van:

 • Johan III (1490-1561)
 • Hendrik V (-1525)
 • Hermanna (-1584)
 • Eva (-1575).

Johan III van Nassau-Beilstein (1490 - 11 december 1561 ) was een zoon van Johan II van Nassau-Beilstein en Maria van Solms-Braunfels. Hij volgde in
1513 zijn vader op als Graaf van Nassau-Beilstein. Doordat hij geen mannelijke erfgenamen had, kwam het gebied na zijn dood bij Nassau-Dillenburg.

George, Graaf van Nassau-Beilstein en Nassau-Dillenburg (1562-1623):

George I de Oude (Dillenburg, 1 september 1562 - aldaar, 9 augustus 1623) was Graaf van Nassau-Beilstein en Nassau-Dillenburg. Hij was de derde
zoon van Jan VI de Oude van Nassau-Dillenburg en diens eerste vrouw Elisabeth van Leuchtenberg. George studeerde in 1576 te Heidelberg en ging
vervolgens naar de Nederlanden, waar hij onder Gunther van Schwarzburg in de krijgsdienst trad. Een hier opgevat plan hem als Bisschop van Utrecht
te installeren kwam niet tot uitvoering. Sinds 1580 verbleef hij aan het hof van Markgraaf George Frederik I van Brandenburg-Ansbach. George kwam
in 1604 aan de regering in land en stad Driedorf, dat hij van zijn vader kocht. Na zijn vaders dood (1606) deelde hij diens gebied met zijn broers Willem
Lodewijk, Jan VII de Middelste, Ernst Casimir en Johan Lodewijk, waarbij hij de Heerlijkheid Beilstein met het Westerwald, Burbach en de Hickengrund kreeg.
In 1611 kocht hij van Jan VII bovendien Wehrheim, dat gezamenlijk met Keur-Trier werd bestuurd. Hij resideerde pas sinds 1612 te Beilstein.

Tot dat jaar verbleef hij te Dillenburg, waar hij als regent optrad namens zijn broer Willem Lodewijk, die als stadhouder van Friesland in de Nederlanden
verbleef. In 1618 sloten George en Jan VII een overeenkomst waarin de laatstgenoemde afzag van zijn recht op Nassau-Dillenburg, dat hem na de dood
van Willem Lodewijk zou toevallen. Na diens dood volgde George hem dan ook op als Graaf van Nassau-Dillenburg. Nassau-Beilstein werd hierop verdeeld,
zodat George alleen Burbach en de Hickengrund behield. Na zijn dood (1623) verdeelden zijn zoons Albrecht en Lodewijk Hendrik het Graafschap,
maar na Albrechts dood in 1626 werd Nassau-Dillenburg weer verenigd onder Lodewijk Hendrik. George huwde in 1548 met Anna Amalia
van Nassau-Saarbrücken (1565-1605), dochter van Filips IV van Nassau-Weilburg-Saarbrücken.

Uit het huwelijk werden veertien kinderen geboren, van wie de meeste jong stierven:

 • Johan Filips (1586-1586)
 • Johan George (1587-1587)
 • Johan Filips (1590-1607)
 • George II de Jonge (1591-1616)
 • Maria Juliana (1592-1645), gehuwd met George II van Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 • Louise (1593-1614)
 • Lodewijk Hendrik (1594-1662), Graaf van Nassau-Dillenburg
 • Filips Wolfgang (1595-1595)
 • Albrecht (1596-1626), Graaf van Nassau-Dillenburg
 • Amalia (1597-1598)
 • Elisabeth (1598-1599)
 • Erika (1601-1657)
 • Anna Elisabeth (1602-1651)
 • Maurits Lodewijk (1603-1604)
George van Nassau-Beilstein en Nassau-Dillenburg trouwde in 1605 met zijn tweede vrouw Amalia van Sayn-Wittgenstein
(1585-1633) en kregen 1 kind:

Margarete van Nassau-Dillenburg (1606-1661), trouwde in 1626 met Graaf Otto von Lippe-Brake (1589-1657).

Zij hadden 12 kinderen:
 1. Een van de kinderen (6e kind) was Dorothea von Lippe-Brake (1633-1706), trouwde in 1665 met Graaf Johann Dietrich von Kunowitch
  (1624-1700).
  Zij kregen een dochter:
 • Juliane Luise von Kunowitch (1671-1754), die trouwde in 1705 met Graaf Rudolf von Lippe-Biesterfeld (1671-1726).
  Hun oudste zoon was:
 1. Friedrich von Lippe-Biesterfeld (1706-1781), die trouwde in 1732 met Barbara Eleonore von Solms-Baruth (1707-1744).
  Hun oudste zoon:
 • Karl von Lippe-Biesterfeld (1735-1810), trouwde in 1769 met Ferdinande von Bentheim-Tecklenburg-Rheda (1737-1779).
  Hun oudste zoon:
 1. Ernst von Lippe-Biesterfeld (1777-1840), trouwde in 1803 met Modeste von Unruh (1781-1854).
  Hun tweede zoon:
 • Julius von Lippe-Biesterfeld (1812-1884), trouwde in 1859 met Gravin Adelheid von Castell-Castell (1818-1900).
  Hun oudste zoon:
 1. Ernst von Lippe-Biesterfeld (1842-1904), trouwde in 1869 met Gravin Karoline von Wartensleben (1844-1905).
  Hun tweede zoon:
 • Bernhard von Lippe-Biesterfeld (1872-1934), trouwde in 1909 met Barones Armgard von Sierstorpff-Cramm (1883-1971).
  Hun oudste zoon:
 1. Bernhard, Prins von Lippe-Biesterfeld (1911-2004 ), trouwde in 1937 met Prinses Juliana van Oranje-Nassau (1909-2004),
  Koningin der Nederlanden 1948-1980.
 • Hun oudste dochter: Koningin Beatrix (1938- ) trouwde met Claus, Jonkheer von Amsberg (1926-2002)

 • Hun oudste zoon:

 • Koning Willem-Alexander der Nederlanden (1967-) trouwde met Máxima Zorrequieta (1971-)
 • Zijn oudste dochter:

 • Catharina Amalia, Kroonprinses