De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

Majesteitelijke Begroting

Begroting Koning 2022

Op Prinsjesdag is de begroting van de Koning voor 2022 bekend gemaakt. De pagina’s in het onderwerp ‘Financiën Koninklijk Huis’ over de begroting van de Koning worden daarom bijgewerkt. In deze rubriek kunt u informatie vinden over diverse financiële onderwerpen die met het Koninklijk Huis te maken hebben. Het doel is zoveel mogelijk inzicht te geven in de uitgaven voor het Koninklijk Huis. De informatie is onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen: de begroting van de Koning, andere begrotingen binnen de Rijksbegroting en overige financiële onderwerpen. Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de Grondwet, ook wel constitutie genoemd.

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. Ook staat in artikel 40 dat de manier waarop het Koninklijk Huis gefinancierd wordt in een wet wordt vastgelegd. Dat is de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH), die door het Parlement (Eerste en Tweede Kamer) is vastgesteld. In de wet staat onder andere wat de jaarlijkse uitkeringen zijn aan de Koning, de echtgenote van de Koning en de afgetreden Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning. De begroting van de Koning bevat jaarlijks de uitgaven voor het Koninklijk Huis. Dit is begrotingshoofdstuk I van de Rijksbegroting. Ieder jaar bespreekt de minister-president deze begroting met de Tweede Kamer.

Voor 2022 worden de volgende uitgaven geraamd:

Zoals we zien in vergelijking met vorig jaar zijn de vergoedingen voor het Koningshuis gestegen. Waabij wordt aangestipt dat de Kroonprinses vooralsnog geen gebruik wenst te maken van de haar bij Wet toegemeten financiële middelen. Het gemiddele stijgingspercentage is rond de 5.47%.

De totale uitgaven op de begroting van de Koning worden voor het jaar 2022 begroot op 48.203.000 euro. Het overzicht laat alle bedragen zien (in miljoenen), die op de begroting van de Koning staan in 2022. In het onderste overzicht staan de bedragen uit andere begrotingen binnen de Rijksbegroting die met het Koningschap te maken hebben.

Zoals reeds werd vermeld bepaalt de grondwet wat de koning van de Staat ontvangt. Het Financieel Statuut van het koninkrijk werkt deze bepailng in de Wet verder uit. De wet regelt de uitkering voor de Koning, zijn opvolger (als deze meerderjarig is) en de Koning die afstand heeft gedaan van het Koningschap. Ook hun echtgenoten (of weduwen/weduwnaars) krijgen een uitkering. De WFSKH bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis, de kosten voor het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis, enz. De uitwerking van deze bepalingen in de Grondwet en de WFSKH vindt jaarlijks plaats via de begroting van de Koning. De begroting van de Koning bevat de verwachte uitgaven voor de uitoefening van het koningschap.


v.l.n.r. de Koning , de Kroonprinses en de Koningin.

De WFSKH bepaalt ook dat de personele en materiële kosten van het koningschap door het Rijk worden betaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het personeel van de Dienst van het Koninklijk Huis, de kosten voor het wagenpark van de Dienst van het Koninklijk Huis, enz. De uitwerking van deze bepalingen in de Grondwet en de WFSKH vindt jaarlijks plaats via de begroting van de Koning. De begroting van de Koning bevat de verwachte uitgaven voor de uitoefening van het koningschap.

Deze uitgaven zijn opgenomen in drie artikelen:

Grondwettelijke uitkeringen aan de leden van het Koninklijk Huis:

Functionele uitgaven van de Koning:

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen.

Deze artikelen worden op deze pagina verder toegelicht:


Prinses Beatrix

Momenteel ontvangen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, alsmede de oudste dochter van het Koninklijk echtpaar, de Prinses van Oranje - voor het eerst - een grondwettelijke uitkering. Andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van de Staat.

Begroting van de Koning 2022 Structureel (in miljoenen totaal).

Wegens afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som der rubrieken :

Explicatie:

€ 48, miljoen Functionele uitgaven.
€ 31,1 miljoen Personeel Dienst van het Koninklijk Huis.
€ 19,6 miljoen Materieel van de Dienst Koninklijk Huis.
€ 9,2 miljoen Luchtvaartuigen.
€ 0,9 miljoen Materiële uitgaven faunabeheer.
€ 0,3 miljoen Bezoeken Caribisch deel Koninkrijk.
€ 0,08 miljoen Dotaties bestemmingsreserves.
€ 2,3 miljoen Uitkeringen leden Koninklijk Huis.
€ 10,5 miljoen Koning.

€ 6,1 miljoen:

Feitelijk inkomen:

(A-component): € 1,0 miljoen. Personele en materiële uitgaven.
(B-component): € 5,1 miljoen.

Koningin Máxima € 1,1 miljoen.

Feitelijk inkomen:

(A-component):
€ 0,4 miljoen Personele en materiële uitgaven

(B-component): € 0,7 miljoen Prinses van Oranje € 1,7 miljoen*

Feitelijk inkomen:

(A-component): € 0,3 miljoen Personele en materiële uitgaven.
(B-component): € 1,4 miljoen.

*De Prinses van Oranje zal tot het einde van haar studie de A-component van haar grondwettelijke uitkering terugstorten, waarna het zal worden toegevoegd aan de algemene middelen.

De B-component zal zij tevens terugstorten, zolang zij geen hoge kosten zal maken in haar functie van beoogd troonopvolger.

Prinses Beatrix € 1,7 miljoen:

Feitelijk inkomen:

(A-component):

€ 0,6 miljoen Personele en materiële uitgaven.
(B-component): € 1,1 miljoen.
Doorbelaste uitgaven €6,5 miljoen Kabinet van de Koning.
2,7 miljoen Militaire Huis.
€2,0 miljoen Rijksvoorlichtingsdienst.
€ 1,8 miljoen Andere begrotingen binnen de Rijksbegroting in relatie tot het Koningschap Structureels. (Wegens afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som der rubrieken).
€ 18,1 miljoen Staatsbezoeken (Buitenlandse Zaken):
€ 2,0 miljoen Ter beschikking stellen van paleizen/huisvesting (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties):
€ 16,0 miljoen De Groene Draeck (Defensie):
€ 0,087 miljoen Beveiliging (Justitie en Veiligheid en Defensie):
(VERTROUWELIJK. Er wordt geen informatie gegeven over de hoogte van beveiligingsuitgaven.)