De Huizen van Oranje en Nassau

Het Koninklijk Huis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Het Koninklijk Huis 

Máxima 50 jaar

Op 17 mei j.l. vierde Koningin Màxima haar 50ste verjaardag. Dit gegeven heeft zij ook met het Nederlandse volk gedeeld middels een televisieprogramma dat op de bewuste avond werd uitgezonden door de NOS. Wij geven van die uitzending de belanrgijkste punten o.i. hier weer en wensen u veel plezier bij het lezen van het verhaal over haar verjaardag. Enfin,we hebben onze best gedaan.


Sara zien, Màxima 50 jaar.

De Vorstin begroette de interviewer in de hal van het Paleis Noordeinde, waar zij in een prettig gesprek raakten over wat erin de ontvangsthal stond. Nieuwsgierig als hij wat was wilde Matthijs van Nieuwkerk (60 jaar) van alles weten van Màxima. "Ik ben vandaag 50 geworden", zo stelde de Koningin in haar opening na de welkomstceremonie.

De echtgenote van de Koning is nu twintig jaar in ons land en hoe kijkt zij tegen die tijd aan. De intervieuws die Màxima heeft gegeven, m.n. aan Jeroen Pauw (2005) en die met Dominique van der Heide (2011) kwamen in een documentachtige vorm haar werkfuncies aan de orde. Feit is wel dat Màxima twe banen heeft, die van echtgenoot van de Koning(titel Koningin) en die van Speciaal Pleitbezorgster voor de VN.De Koningin op haar 50ste verjaardag.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zaken die ophef hebben veroozaakt aan de orde komen in het interview. Nadat zij zich in haar werkkamer hadden gesetteld begon Matthijs van Nieuwkerk over de aankleding van de kamer. Hij maakte opmerkingen over de fraaie lamp en een foto van de schalks kijkende Willem Alexander. Vervolgens overhandigde hij hare Majesteit een cadeau. Een boek inhoudende gedichten van een de grootste Spaanstalige dichters op onze aarbol. Op verzoek van de interviewer las Màxima een gedicht over de politiek voor uit dat boek in het Spaans. Een taal die de Koningin ook beheerst. Vervolgens gaf zij Matthijs een boek van zijn vrouw cadeau, wat hij verrast en blij in ontvangst nam. De echtgenote van Matthijs van Nieuwkerk is Karin van Munster, een free-lance journaliste.


Een prachtige foto van het paar in 2008

In het gesprek met de interviewer stelde de Koningin dat zij heel graag het land van haar toenmalige vriend en nu echtgenoot wilde leren kennen. Met de woorden 'een beetje dom' stal Màxima show tegenover de internationale pers die aanwezig, bij het voorstellen van haar aan de Familie van Oranje-Nassau-van Amsberg op het Paleis Noordeinde. Op dat moment was Màxima Zorrequieta de offiële verloofde van de Kroonprins. Het bleek toen al snel dat Màxima al maanden les had genomen in onze taal, die zij graag wilde leren kennen en spreken. Daarbij kwam haar belangstelling voor het werk van Willen Alexander, (Water Management). De funktie's die zij thans uitoefent werden door haar zelf uitgekozen, zo stelt hare Majesteit, helder en duidelijk.


Màxima op verschillende foto's uit 2013, 2012, 2008 en nogmaals 2013.

De foto's tonen hoe fotogeniek de Koningin is en hoe verschillend haar haardracht en kleding kan zijn. Er is niet veel 'Haute Courture' wat haar niet staat. Maar we gaan terug naar het interview. "De weerbaarheid van mensen, om zich overeind te houden, spreekt haar aan. Daarom is zij de financiële wereld gaan doen "om hen te helpen kapitaal te krijgen waar men anders niet aan kan komen", zo zegt Màxima tegen de interviewer van Nieuwkerk.


De Koningin ten voeten uit, een portretfoto uit 2017.

Màxima vervolgde haar gesprek met van Nieuwekerk die vroeg naar het Oranjefonds dat zij met haar huwelijk met Willem Alexander als geschenk heeft "Daar zijn inmiddels ruim 4000 vrijwilligers bij die wij faciliteren. De mensen moeten zich vrij voelen". Van Nieuwekerk vond het ongelooflijk. Hij had een maand studie achter de rug over dat onderwerp, dus kon de interviewer er iets over zeggen en van vinden. De Koningin stelt dat cohesie het juiste woord is voor deze aciviteit.


De Koningin ten voeten uit in 2011, 2017 en in 2011 gefotografeerd.

Matthijs vroeg Màxima of zij kon beamen dat wij er als volk goed bij zitten. De Koningin stelde dat zij niet beschikt over voldoende vergelijkingsmateriaal maar toch volmondig 'ja' op die vraag kon zeggen, gezien hetgeen zij had geconstateerd in de bezoeken die zij met haar man in ons land had afgelegd. Voorts vond zij het geweldig dat mensen bij elkaar komen om spelletjes te doen in deze tijd. Dat vindt de Koningin heel bijzonder. Voor het Oranjefonds doorkruist zij het gehele Koninkrijk, van de Antillen tot aan de andere eilanden toe. De interviewer vroeg Màxima ook naar haar activiteiten voor de VN.

Haar overleden zus kwam ook aanbod en daar zij de Koningin over: "het was al ruim acht à negen jaar aan de gang en men wist niet precies wat het was. Later kwam men erachter dat zij een depressieve stoornis had. Een paar keer is zij opgenomen en we hebben haar geprobeert te helpen." Over haar werk in de GezonheidsZorg stelde Màxima dat dit werk haar bijzondere interesse heeft door o.a. de onoverkomelijke problemen met haar zuster. De Koningin vindt dat haar zuster beter moeten worden geholpen.

Het interview gaat verder met het dissusseren over de schuldenlast in de wereld, ook omdat erin ons land nogal wat mensen zijn met schulden die nog niet zijn geholpen, stelt Matthijs van Nieuwekerk. Volgens Màxima stelt van Nieuwekerk deze zaak te simpel voor. "Het zijn mensen, verzekeraars, wethouders die geweldig hun best doen om echt te helpen. De systemen werken niet goed samen en het probleem was altijd dat ik van klein naar groot ging. Wat er in Den Haag gebeurde kan ook ergens anders. Een humanisische benadering stel ik prijs. Mijn benadering kost ook nog minder geld voor de Gemeente. Maar de stress is zo groot dat dit niet zou moeten.het kan veel simpeler", zo stelt de Koningin. De interviewer startte het vervolg van gesprek over de vakantie van het Koninklijk gezin naar Griekenland. Ook al omdat de minister-president Rutte een oproep had gedaan aan allen niet op vakantie te gaan. Màxima antwoordde dat zij zich hadden gefocust op wat kon en niet wat niet kon.

"Het mocht nog steeds.", vertelde Màxima. De interviewer stelde dat het ook gaat om de populariteit van het Vorstenhuis, die is beduidend minder geworden, mede hierdoor. Ook merkte Matthijs op dat de Koning een speedboot van €2.000.000,-. heeft aangeschaft. De Koningin: "Hoge bomen vangen veel wind. Dat er dingen gezegd worden over ons is inherent aan onze positie."Van Nieuwkerk stelde verder dat Màxima ook een moeder was van drie opgroeiende dochters, een onvermoeibare werker. Màxima vindt dat haar oudste dochter het heel goed doet. Zeer verantwoordelijk is. Zij beseft haar toekomst en gaat daar heel goed mee om. Bovendien is het een heerlijk mens.


Màxima Zorrequieta als peuter.

Màxima groeide als peuter op in Argentinie bij haar ouders. Haar vader maake deel uit van de toemalige regering die onder bewind stond Generaal Videla. Hij wat staatssecretaris en na diepgaand onderzoek constateerde de oud-premier Lubbers dat hij geen deel had genomen aan de problemen in Argentinië. Zij werd grootgebracht in een simpel appartement in de wijk Barrio Norte in Buenos Aires. Zij studeerde aan de prestigieuze Northlands School in Buenos Aires. Daarna ging Màxima economie studeren aan de Universidad Católica Argentina. Tijdens haar studententijd had ze allerlei baantjes. Zo werkte ze bij Mercado Abierto S.A., waar zij onderzoek naar software deed. Een paar jaar later ging ze aan de slag op de verkoopafdeling van Boston Securities. Máxima zat zelden stil. Naast haar baantjes gaf ze Engelse les aan kinderen en volwassenen en wiskundeles aan middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten.


De eerste foto van Màxima stamt uit 1994 en de tweede foto uit 2011.

Toen Máxima haar studie economie had afgerond, vertrok ze naar New York. Daar startte haar glansrijke carrière in de financiële sector. Ze werd Vice-President bij HSBC James Capel Inc. Twee jaar later was ze dagelijks te vinden op Wall Street, bij Dresdner Kleinwort Benson. Die zomer erna kreeg Màxima een nieuwe baan als vermogensbeheerder bij de Deutsche Bank. Rond die tijd ontmoette ze Willem-Alexander, waardoor hij ineens in New York te vinden was.

Sevilla KG
Spaanse Klederdracht voor het Koninklijk Gezin in Sevilla, Spanje.

Zoals men ziet is er een fors onderscheid tussen 1994 en 2021. De Koningin der Nederlanden heeft ook geestelijk een metamoforse onder gaan. Willem Alexander en Màxima ontmoette elkaar in 1999 in de Spaanse stad Sevilla gelegen in een het prachtig deel van Spanje, Andalusië genaamd. Jaren later keerde de Koning met zijn vrouw en gezin terug naar Sevilla.