De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Bastaarden Oranje en Nassau  

Bastaarden Prins Maurits

Vervolg I

Gravin Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk. Zij werd op 21 juni 1671 gedoopt als dochter van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Zij trouwde op 26 mei 1692 met Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq en spoedig daarna kwam er een regeling tot scheiding ,1711/1717. Gravin Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk stierf op 11 juli 1729.

Gravin Maurice Margaretha van Nassau-Odijk. Gedoopt op 30 juni 1673 te 's Gravenhage als dochter van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Zij trad in het huwelijk op 22 april 1708 met Baron Jean Henri Hugetan (1664-1749), Baron in 1708, Graaf van Gyldensteen (1720), Heer van Mercières. Gravin Maurice Margaretha van Nassau-Odijk overleed in 1745 te Kopenhagen.

Graaf Willem Hendrik van Nassau-Odijk. Hij werd op 12 februari 1675 gedoopt als zoon van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Graaf Willem Hendrik van Nassau-Odijk sneuvelde als Ritmeester, op 26 jarige leeftijd tijdens de Spaanse Successie oorlog, bij Luik.

Gravin Emilia van Nassau-Odijk. Gedoopt op 9 februari 1676 te 's Gravenhage als dochter van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Zij werd op 10 juni 1730 bijgezet in Ouderkerk.

Gravin Charlotte van Nassau-Odijk

Gravin Charlotte van Nassau-Odijk. Zij werd op 27 juni 1677 gedoopt te 's Gravenhage als dochter van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Ze ging in ondertrouw op 26 augustus 1708 met haar neef Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, de vierde zoon van Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. Zij kreeg 3 kinderen en overleed na 7 jaren huwelijk in 1715. Deze tak stierf uit bij haar kinderen.

Gravin Louise Catherina van Nassau-Odijk. Gedoopt op 31 maart 1679 te 's Gravenhage als dochter van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse. Deze dochter bleef ongehuwd en overleed op 12 december 1757.

Graaf Maurits Lodewijk van Nassau-Odijk, Heer van Driebergen. Hij werd op 22 juni 1681 gedoopt te 's Gravenhage als zoon van Willem Adriaan I van Nassau-Odijk en Elisabeth van der Nisse en stierf ongehuwd op 23 mei 1745 te Middelburg.

Gravin Isabella van Nassau-Ouwerkerk. Gedoopt op 20 april 1668 als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). Gravin Isabella van Nassau-Ouwerkerk trad in het huwelijk op 20 maart 1691 te Londen met Charles Granville (1661-1701), Graaf van Bath, Burggraaf van Landsdown, Baron van Kilkhampton en Bideford. Isabella overleed op 30 januari 1692 in het kraambed na de geboorte van haar zoon William Henry. In 1711 stierf William Henry aan de pokken.


Graaf Lodewijk van Nassau-Ouwerkerk. Hij werd op 29 augustus 1669 gedoopt te 's Gravenhage als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). Lodewijk woonde in het pand op de Lange Voorhout 5 te 's Gravenhage en overleed hier op 2 augustus 1687.

Gravin Lucia van Nassau-Ouwerkerk. Gedoopt op 1 december 1671 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). Twee jaar later stierf hij in 1673.

Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753). Hij werd gedoopt op 30 mei 1673 te 's Gravenhage als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen 1642-1720). Hij trouwde op 12 januari 1697 met Lady Henriette Butler (+ 1724). Omdat zijn twee zoons voor hem overleden, vervielen zijn titels. Zijn bezittingen vermaakte hij aan zijn kleinzoon Cowper, zoon van zijn dochter Henriette. De Heerlijkheid Woudenberg, geërfd van zijn broer Cornelis, schonk hij aan Wigbold Adriaan van Nassau. Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk stierf op 5 december 1754.

Graaf Cornelis van Nassau-Ouwerkerk, Heer van Woudenburg. Gedoopt op 6 september 1675 te 's Gravenhage als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). De ongehuwde Graaf Cornelis van Nassau-Woudenberg werd doodgeschoten op 24 juli 1712 bij de brug (verdrinkt?) over de Schelde bij de terugtocht van de slag bij Denain. De Heerlijkheid Woudenberg ging over op zijn jongere broer Willem Maurits.

Graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, Heer van Ouwerkerk (1749), en Heer van Woudenberg (1712) beleend in 1733. Willem Maurits werd op 10 december 1679 gedoopt als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). Hij trad in het huwelijk/ondertrouw op 26 augustus 1708 met zijn nicht Charlotte van Nassau-Odijk. Graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk overleed op 26 mei 1753 te 's Gravenhage. Hij was in 1709 Generaal-Majoor, van 1713-1717 was hij Commandandeur van Ieper, in 1727 Luitenant-Generaal en in 1730 Gouverneur van Sluis. In 1747 werd hij benoemd tot Veldmaarschalk. Vanaf 25 januari 1749 was hij Gouverneur van Staats-Vlaanderen. Hij werd begraven in Ouwerkerk in de familie grafkelder waar tussen 1661 en 1824 totaal 34 Nassau's en aangetrouwden begraven werden. Het paar krijgen 3 kinderen; Hendrik, Françoise en Elisabeth.

Graaf Frans van Nassau-Ouwerkerk Hij werd op 7 april 1682 te 's Gravenhage gedoopt als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). In 1701 was hij Majoor in het Regiment Karabiniers en later nam hij dienst in Engeland. Samen met zijn verre verwant Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein nam hij deel aan de Spaanse Successie Oorlog (1701-1714). Op 27 juli 1710 bij het Catalaanse Almenara streed hij zij aan zij met Willem Hendrik van Nassau-Zuylenstein. Er sneuvelden zo'n 400 man waaronder de beide Nassau's. Graaf Frans van Nassau-Ouwerkerk werd dodelijk getroffen door een kanonschot dat door eigen zijde was afgeschoten.

Gravin Lucia Anna van Nassau-Ouwerkerk. Gedoopt op 26 maart 1684 als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (1640-1708) en Françoise van Aerssen (1642-1720). Ze trouwde op 17 februari 1705 te St. Martins in the Fields met Nanfan Coote (ca.1681-1708), 2e Graaf van Bellomont, Baron Coote of Coloony. Lucia Anna overleed op 4 september 1744 en ligt begraven in de St. James te Westminster. Het echtpaar kreeg 1 dochter, Frances Coote genaamd, van haar zijn er nog afstammelingen.

Willem Hendrik van Nassau-LaLecq. zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Hij trad in het huwelijk met Elisabeth Agnes Jacoba en zij kregen 1 zoon, Alexander Sweder Spaen-LaLecq, Baron van Spaen. Alexander Sweder Spaen-LaLecq (1703-1768), Baron van Spaen, geboren op het Kasteel de Heerlijkheid Ringelenberg. Ritmeester onder regiment van Generaal-Majoor Hop/ Hij trouwde, 22-01-1747 of 29-01-1747 of 05-02-1747, met Jonkvrouwe Adriana de la Court, geboren en wonende te Leiden.

Graaf Maurits Lodewijk van Nassau-LaLecq. Hij werd op 4 augustus 1694 gedoopt te 's Gravenhage als zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Zes jaar later zette men hem bij op 24 februari 1700 in het familiegraf te Ouderkerk.

Gravin Anna Isabella van Nassau-LaLecq. Gedoopt op 1 oktober 1695 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Anna Isabella trouwde na 1724 met Mattheus Hoeufft (1690-1765), Heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuik in 1759. Mattheus Hoeufft stamde uit een zeer vermogende familie. In 1738 werd hij genoemd Kolonel der Cavalerie, in 1742 Brigade-Generaal en in 1747 bevorderd to Luitenant-Generaal. Het echtpaar woonde te 's Gravenhage. In 1748 behoorde Mattheus Hoeufft met zijn Nassau zwagers, Willem Hendrik en Hendrik Carel tot de oprichters van de Orangistische Heerensociëteit de Groote Club.

In 1759 erfde Mattheus Hoeufft Oyen (bij Oss), Onsenoord en Nieuwkuik (bij Vlijmen) van zijn broer Phillipus, deze waren door hun vader in 1690 voor f. 8350 aangekocht. Het huwelijk van Mattheus Hoeufft en Gravin Anna Isabella van Nassau-LaLecq was kinderloos en de genoemde Heerlijkheden werden gelegateerd aan de derde broer Leonard Hoeufft. Toen beide echtelieden kort achter elkaar overleden woonden ze in huize Blijdorp te Voorschoten.

Graaf Hendrik Carel van Nassau-LaLecq, Heer van Beverweerd. Hendrik Carel werd op 13 december 1696 gedoopt als zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Hendrik Carel trad in het huwelijk voor de eerste keer op 15 september 1739 met Adrienne Marguerite Huguetan (1701-1752) en trouwde voor de tweede keer op 14 augustus 1753 met Johanna Gevaerts (1733-1779) maar in 1765 komt het tot een regeling tot scheiding. Uit het huwelijk met Johanna Gevaerts kwamen 2 kinderen: Paulus en Henriette Jeanne Suzanna Marie. Hendrik Carel is op 14 jarige leeftijd Kornet in militaire dienst. In 1730 wordt hij Ritmeester en nam hierna dienst bij de infanterie. In 1740 verliet hij het leger. In 1734 werd hij geweigerd als nieuw lid van de Utrechtse Ridderschap. In 1740 liet zijn vader na zijn dood grote schulden na, samen met broers en zusters droeg hij hier de zware lasten van.

Kort hiervoor was hij getrouwd met de rijke Adrienne Marguerite Huguetan. Dat huwelijk betekende de redding van Beverweerd en het resterende erfgoed van de Lek. Adrienne's oom Jean Henri Huguetan was in 1708 getrouwd met de aan Hendrik Carel verwante Maurice Margaretha van Nassau-Odijk. In 1732 had Adrienne aan het Lange Voorhout door de beroemde architect Marot een schitterend stadshuis laten bouwen (thans Hoge Raad der Nederlanden). Toen de schoonvader van Hendrik Carel in 1740 stierf, werd hij belast met de voogdij over de twee kinderen uit zijn tweede huwelijk. Adrienne erfde samen met haar halfzuster en halfbroer enkele huizen op de Amsterdamse grachtengordel en een bedrag van f. 687.304. In 1748 richtte hij samen met o. a. Willem Maurits de 'Sociëteit de Haagsche Club' op.

Adrienne kreeg een slepende ziekte en na een lang ziekbed overleed zij. Hendrik Carel bleef achter met schulden. In 1754 verkocht Hendrik Carel in strijd met de huwelijksbepalingen het huis van Huguetan voor het bedrag van f. 92.500 aan de buurman Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken. Hij ging wonen aan Nobelstraat in Utrecht en later aan de Korte Nieuwstraat. Hendrik Carel bekleedde de functie van Opperhoutvester en was lid van de Ridderschap van Utrecht. In 1752 adopteerde hij zijn neef Lodewijk Theodoor II,verklarend dat hij kinderloos was en dat waarschijnlijk blijven zou. In 1753 huwde hij echter de 37 jaar jongere Johanna Gevaerts. In 1765 een jaar na de geboorte van het tweede kind, gingen zij gescheiden wonen en troffen een schikking. In 1781 overleed hij op 26 januari te Utrecht.

Gravin Elisabeth Henriette van Nassau-LaLecq. Zij werd geboren op 9 februari 1698 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Ze leefde net 4 jaren lang, ze werd begraven op 7 maart 1702 in de kerk te Ouderkerk.

Gravin Anna Charlotte van Nassau-LaLecq. Zij werd gedoopt op 8 maart 1699 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Anna Charlotte stierf na een ziekbed van 5 maanden op 16 juli 1725 te Menen in de Zuidelijke Nederlanden waar haar vader Commandant was.

Graaf Maurits Cornelis van Nassau-LaLecq. Gedoopt op 25 augustus 1700 als zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Twee jaar later werd hij op 14 maart 1702 bijgezet in het familiegraf in Ouderkerk.

Graaf Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq. Hij werd op 21 augustus 1701 gedoopt als zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Lodewijk Theodoor I trouwde voor de eerste keer op 4 december 1729 de Maastricht met Gravin Christoffelina Maria Casimira (Reinera) Schlippenbach (Brussel * 1705 - + 1732 Maastricht ). Zij was een dochter van Casimir Abraham Graaf von Schlippenbach ( Almahlen, Koerland ,* 12-4-1680 - Sint-Michielsgestel, + 28-6-1755 ) en zijn (1e) vrouw Catharina Cecilia Huneken (* 19-05-1669 Den Haag - + 5-11-1737 Maastricht). Lodewijk Theodoor I trad voor de tweede keer in het huwelijk op 27 september 1733 te Odijk met Josina Geertruida Crommelin (1715-1756). Graaf Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq overleed in 1748.

Lodewijk Theodoor I was in 1720 Vaandrig in het Regiment Gardes en Pied (te voet). In 1725 werd hij bevorderd tot Kapitein en diende hij ondermeer in het Regiment van zijn (2e) schoonvader Benjamin Crommelin te Doornik. Zijn eerste vrouw overleed 3 jaar na hun huwelijk. In 1740 kocht hij in Terheijden van de weduwe van Jonker van Uffelen het buitengoed de Munnikenhof voor f. 7400. In 1745 volgde zijn benoeming tot Majoor in het Regiment der Cavalerie van Hop. Drie jaar later stierf hij. Graaf Lodewijk Theodoor I van Nassau-LaLecq liet zes kinderen achter, eentje ervan werd dood geboren: Henriette Caroline, Mauritia Ludovica, Catherina Elisabeth, Lodewijk Theodoor II, Josina Geertruida.

Gravin Amelie Frederika van Nassau-LaLecq. Gedoopt op 19 augustus 1703 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Gravin Amelie Frederika van Nassau-LaLecq stierf jong.

Graaf Jan Willem Maurits van Nassau-LaLecq. Hij werd in 1706 geboren als zoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729). Jan Willem Maurits overleed 5 augustus 1783. Jan Willem Maurits werd in 1728 tot Luitenant benoemd en in 1779 Luitenant-Generaal. In 1765 kocht hij in Sint Oedenrode een huis en hof De Bogt dat door Jan Willem Maurits werd omgedoopt in Bommelrode. In 1775 deed hij dit bezit van de hand. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Kleef. Na zijn dood vermaakte hij
zijn bezittingen aan zijn nichten Maria Wilhelmina en Carolina Wilhelmina Trajectina. Zijn huishoudster liet hij een bedrag van fl.6000 en de huisraad na.

Gravin Elisabeth Amalia van Nassau-LaLecq. Geboren op 26 december 1707 als dochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (1670-1740) en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk (1671-1729) en overleed op 26 juni 1766. Zij woonde in 1741 te Breda en bleef ongehuwd, ze maakte haar testament op in 1665 waarin ze haar jongste broer Jan Nicolaas Floris tot erfgenaam benoemde.

Graaf Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq., Heer van Ouwerkerk (1773). Hij werd geboren op 4 augustus 1709 te Luik als zoon van Jan Nicolaas Floris trouwde voor de eerste keer op 19 september 1736 te Vught met Cornelia d' Hangest Genlis d' Ivoy (1714-1744). Na het overlijden van zijn eerste vrouw trad hij voor de tweede keer op 17 juni 1749 te Sloten in het huwelijk met Maria Anna Testas (1715-1795). Jan Nicolaas Floris stierf op 10 april 1782 te Utrecht. Op zijn 25e werd hij Vaandrig , in 1732 was hij Luitenant en in 1738 verbleef hij in het garnizoen te Doornik. Rond 1740 verliet hij de Militaire dienst. Op Tweede Kerstdag 1740 overleed zijn vader met grote schulden. Hierdoor werden al zijn vaders bezittingen in 1741 verkocht en bleef er niets voor hem over.

De tweede vrouw van Jan Nicolaas Floris was een tante van Jean Testas die in 1766 met Josina Geertruida van Nassau-LaLecq huwde. In 1750 kreeg jan Nicolaas Floris zitting in het College van Gedelegeerden te Utrecht. Dit college van negen leden is het eerste Lid van de Staten van Utrecht. Voorts werd hij Raad ter Admiraliteit van Friesland. Hij werd in 1753 door de Staten van Utrecht benoemd tot Buitengewoon Raadsheer bij het Hof van Utrecht. Vanaf 1755 tot 1779 werd hij door de Staten , telkens voor een periode van drie jaar, benoemd tot Schout van Utrecht. Ook was hij Kanunnik te Munster. Jan Nicolaas Floris werd na zijn dood bijgezet in het familiegraf te Ouderkerk, net als zijn twee echtgenotes.

Nakomelingen van Jan Nicolaas Floris zijn:

Maurits Lodewijk, Maria Wilhelmina, Jan Floris, Isabella Charlotte Emilie en Carolina Wilhelmina Trajectina.

Anna Isabella van Nassau, geboren in 1717 als bastaarddochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (* 1670 - + 1740) en Helena van der Ploegh (+ 1631).

Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq had drie bastaardkinderen bij Helena van der Ploegh, waarvan Anna Isabella de oudste is. Toen Anna geboren werd, verliet Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk, de echtgenote van Graaf Maurits Lodewijk II, de echtelijke woning. Helena van der Ploegh trouwde later met Cornelis Facquelaar. Anna Isabella bleef ongehuwd en ging later bij haar zus Louise in Brielle wonen.

Louise Amalie van Nassau, werd Katholiek gedoopt op 9 juli 1724 te 's Gravenhage als bastaarddochter van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (* 1670 - + 1740) en Helena van der Ploegh (+ 1631). Ze trouwde/ging in ondertrouw op 16 juli 1769 of 1767 met Johan Willem Sneijder. Ze overleed in 1781 te Brielle. Louise Amalie van Nassau was de tweelingzuster van de jong gestorven Maurits Lodewijk. Zij woonde met haar oudere zuster Anna Isabella in het gezin van de gewezen Sergeant Johan Willem Sneijder. Hun halfbroer Hendrik Karel gaf hun 150 Carolusguldens per jaar voor hun onderhoud.

Maurits Lodewijk van Nassau, wordt katholiek gedoopt op 9 juli 1724 te 's Gravenhage als bastaardzoon van Graaf Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq (* 1670 - + 1740) en Helena van der Ploegh (+ 1631). Maurits Lodewijk van Nassau, tweelingbroer van Graaf Willem Adriaan II van Nassau-Odijk, Heer van Driebergen en Zeist (* 1742 - + 1745), Vrijheer van Bergen (1707). Gedoopt op 15 februari 1704 te Utrecht als zoon van Graaf Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, Heer van Odijk, Zeist, Blikkenburg, (1702) en Kortgene (1708) en Susanna Cornelia Studler van Surck (* 1685 - + 1707), Vrouwe van Bergen. Op 14 januari 1725 trad Willem Adriaan II in het huwelijk met Adriana Petronella van der Does (* 1703 - + 1770), Vrouwe van Ablas.

Op 21 Oktober 1759 overleed Willem Adriaan II te Bergen. Willem Adriaan II werd op 3 jarige leeftijd moederloos en zijn grootmoeder van moederszijde, Anna Elenora van Teylingen te Bergen voedde hem op. Zijn huwelijk liep niet op zijn rolletjes, omdat zich zowel bij zijn vrouw als zijn oudste zoon krankzinnigheid openbaarde. Van zijn moeder erfde hij de titel Vrijheer van Bergen , waar hij zich verdienstelijk bezig hield met o. a. schoolregelementen. Door geldzorgen genoopt, verkocht Willem Adriaan II in 1734 enkele huizen in 's Gravenhage maar in 1745 had hij weer een schuld van fl.77.200 en besloot Slot Zeist en de Heerlijkheid te verkopen. Het Slot werd voor fl.157.000 over gedaan aan de Amsterdamse koopman C.Schellinger, die het in 1746 schonk aan Graaf Zinzendorf (* 1700 - + 1760) en de Hernhutters (tot heden nog in gebruik).

In 1747 verkocht Willem Adriaan II de ridderhofstad Blikkenburg voor fl.10.000, deze was door Nassau-Odijk in 1687 aangekocht. In de jaren hierna wist Willem Adriaan II weer een fortuin te vergaren want hij liet na zijn dood fl.500.000 na. Vanwege de krankzinnigheid van zijn vrouw en oudste zoon bepaalde Willem Adriaan II in 1759 in zijn testament dat zijn nalatenschap overging op zijn 3 kleinkinderen. Die heetten Louise Suzanna, Willem Lodewijk, Wigebold Adriaan.

Gravin Alida Cornelia van Nassau-Odijk. Zij werd op 2 augustus 1705 te 's Gravenhage gedoopt als dochter van Graaf Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, Heer van Odijk, Zeist, Blikkenburg, (1702) en Kortgene (1708) en Susanna Cornelia Studler van Surck (* 1685 - + 1707), Vrouwe van Bergen. De Gravin sterft op jonge leeftijd.

Gravin Alida Cornelia van Nassau-Odijk. Zij werd op 2 augustus 1705 te 's Gravenhage gedoopt als dochter van Graaf Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk, Heer van Odijk, Zeist, Blikkenburg, (1702) en Kortgene (1708) en Susanna Cornelia Studler van Surck (* 1685 - + 1707), Vrouwe van Bergen. De Gravin sterft op jonge leeftijd.

Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, Burggraaf van Boston. Hij werd geboren op 27 oktober 1697 te (?) als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Hendrik overleed op 19 juni 1718 in Frankrijk. Er was weinig bekend over Hendrik, op 4 september 1718 werd hij bijgezet in het familiegraf te Ouderkerk.

Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk, Burggraaf van Boston. Hij werd geboren op 27 oktober 1697 te (?) als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Hendrik overleed op 19 juni 1718 in Frankrijk. Er was weinig bekend over Hendrik, op 4 september 1718 werd hij bijgezet in het familiegraf te Ouderkerk.

Graaf Thomas van Nassau-Ouwerkerk wordt circa 1700 geboren als zoon van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Thomas stierf op 27 april 1730. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Graaf Thomas van Ossory, de echtgenoot Emilia van Nassau-Beverweerd. Sinds de dood van zijn oudere broer Hendrik droeg hij volgens gebruik de tweede titel van zijn vader. In 1730 ging deze titel over op zijn neef Hendrik (Harry).

Gravin Frances van Nassau-Ouwerkerk, geboren in (?) als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Zij trouwde in 1737 met Luitenant-Generaal William Elliot die overleed in 1764, Francis stierf 8 jaar later in 1772 (kinderloos).

Emily Mary van Nassau-Ouwerkerk, geboren rond 1705 als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Emily Mary overleed op 10 jarige leeftijd.

Gravin Henriette van Nassau-Ouwerkerk, wordt geboren rond 1712 als dochter van Graaf Hendrik van Nassau-Ouwerkerk (* 1673 - + 1754), Graaf van Grantham, Burggraaf van Boston, Baron van Alford (1698), Heer van Woudenberg (1753) en Lady Henriette Butler (+ 1724). Henriette trad in het huwelijk op 29 juni 1732 met William Claverling (* 1709 - + 1764), 2e Graaf van Cowper, Burggraaf van Fordwich en Baron van Wingham. De in Engeland gevestigde Nassau-Ouwerkerken werden daar d'Auverquerque genoemd. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in Cole Green te Hertingfordbury bij Hertford. Na de dood van Gravin Henriette van Nassau-Ouwerkerk hertrouwde William Claverling Cowper in 1750 met Georgina Carolina Carteret of Granville. In 1871 erfde Henriette's zoon, de 7e Graaf van Cowper de Lordship of Dingwall (Schotland), de Baronie of Butler of Moore Park, afkomstig van de familie Butler.

Op grond van zijn afstamming van de Oranje-Nassau's noemde Henriette's zoon George (* 1738 - + 1789) zich "Nassau-Cowper". George die rijk geworden was van de erfenis van Henriette's vader, voerde voorts, zonder daar recht op te hebben, het familiewapen van Nassau-Katzenelnbogen-Vianden en verzocht Keizer Leopold II in 1777 hem te verheffen tot 'Vorst van Nassau-Ouwerkerk'. Hij schakelde voor dit verzoek ook de gezant in Republiek te Wenen, Graaf Degenfeld, die getrouwd was met Cowpers verre nicht Louise Suzanna van Nassau. De Keizer gunt hem de titel niet maar verhief hem wel tot Rijksvorst, deze titel wordt verbonden aan de naam Cowper. Gravin Henriette van Nassau-Ouwerkerk overleed op 23 september 1747 en werd begraven in de kerk van Hertingfordbury.

Graaf Hendrik (Harry) van Nassau-Ouwerkerk, Burggraaf van Boston (Engeland) in 1730. Hij werd op 12 februari 1710 te 's Gravenhage geboren als zoon van Graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (* 1679 - + 1753) en Charlotte van Nassau-Odijk, zij waren neef en nicht. Hendrik (Harry) sneuvelde op 13 oktober 1735 bij de Rijn. Op 13 september 1728 werd Harry, Anglo-Britannus, te Leiden ingeschreven als student in de rechten. In 1730 volgde hij als enige zoon van de laatst overgebleven broer van de Graaf van Grantham zijn neef Thomas op als Burggraaf van Boston. Hij werd Kolonel in het Britse leger en fungeerde als 'Captain of the Guards". In 1735 nam hij deel aan de strijd tegen de Fransen onder leiding van Veldmaarschalk Graaf F. H. von Seckendorff en sneuvelde bij de Rijn.

Gravin Françoise Henriette van Nassau-Ouwerkerk, geboren in 1711 als dochter van Graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (* 1679 - + 1753) en Charlotte van Nassau-Odijk, zij waren neef en nicht. Françoise Henriette van Nassau-Ouwerkerk stierf op 1 april 1732.

Elisabeth van Nassau-Ouwerkerk werd gedoopt op 6 november 1712 te 's Gravenhage als dochter van Graaf Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk (* 1679 - + 1753) en Charlotte van Nassau-Odijk, zij waren neef en nicht. Elisabeth van Nassau-Ouwerkerk werd vernoemd in haar vader testament van 1714 en 1732, mogelijk overleed zij in Engeland.