De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Bastaarden Oranje en Nassau  

Buitenechtelijke Kinderen

Afstammelingen van Oranje en Nassau

Een menselijke bastaard, onwettig kind, onecht kind of buitenechtelijk kind is een kind van een vader en moeder die niet met elkaar gehuwd zijn.Een buitenechtelijk kind kon geëcht worden wanneer de ouders alsnog huwden. Men sprak dan van een "mantelkind" omdat de bastaard met "de mantel der liefde" was bedekt. Dit is met de inwerkingtreding van de Wet op de Adeldom, op 1 augustus 1994 en het verdwijnen van debuitenechtelijke status in april 1998 in Nederland niet meer mogelijk. Alhoewel er vroeger (vooral uit religieuze hoek) een stigma op buitenechtelijke kinderen drukte, was dat zeker niet algemeen.

Een van de heersende vooroordelen was dat de bastaarden, in het geniep verwekt, ook geniepig van natuur zouden zijn. Vooral in de Germaanse stammen, en daarna in de landen die zich op het Germaanse recht oriënteerden, was de bastaardij een schandvlek en bastaarden werden niet toegelaten tot veel beroepen. Ook de Katholieke kerk nam het Germaanse vooroordeel over en bastaarden konden slechts met een bijzondere dispensatie priester worden. In Frankrijk daarentegen werd bastaard zowaar een eretitel. Bekend werden onder andere de bastaard van Orléans en de Groot-Bastaard van Bourgondië, terwijl Willem de Veroveraar zelfs toen hij al Koning van Engeland was nog naar zichzelf verwees als Willem de Bastaard.

In vele landen van het Westen zijn er echter sinds de tweede helft van de 20e eeuw wetten ingevoerd die wijzen op de verantwoordelijkheid van beide ouders bij de opvoeding van buitenechtelijke kinderen en ook de rechten van buitenechtelijke kinderen vastlegden. Het morele oordeel over buitenechtelijke of voorhuwelijkse seksuele betrekkingen is sinds mensenheugenis ook een onderwerp van debat. Sinds enkele tientallen jaren echter sterk afnemend in belang, daar waar een slinkend deel van de bevolking dit op basis van religieuze gronden verwerpen is er een groeiend deel van de ouders die helemaal niet meer huwen. Volgens CBS statistieken zijn er sinds 2007 meer buitenechtelijke eerstgeborenen dan echtelijke eerstgeborenen.

Onderstaand een staat van bekende en ook onbekende onwettige nakomelingen van de Geslachten van Oranje, Nassau en Oranje-Nassau. In de loop der tijden hebben deze Geslachten tientallen bastaarden verwekt. Ouderkerk aan de IJssel is de laatste rustplaats van vele van deze kinderen, die in sommige gevallen - zie o. m. Prins Maurits - gewoon werden erkend. Alhoewel de voordelen verbonden aan de feitelijke Geslachten hen in de meeste gevallen niet ten deel vielen. De Prins dacht daar wat genuanceerder over en daarom werden deze bastaarden zeer bekende zijtakken van Nassau.

Margaretha van Nassau. Zij trouwde met Hugo Wijnrix

Buitenechtelijk kinderen van Engelbrecht II van Nassau. (Breda, 17 mei 1451 – Brussel, 31 mei 1504):

Bastaardkinderen van Engelbrecht II en een onbekende vrouw:

Engelbrecht van Nassau, jonker van Nassau, van de stad Antwerpen genoot hij een lijfrente van 500 rijnse guldens, overl. 1532.

Barbara van Nassau, priores van het klooster Vredenberg, genoot eenzelfde lijfrente als haar broer sinds 1502. Na het overlijden van haar broer had zij recht op 1000 rijnse guldens per jaar.

Buitenechtelijk kind van René van Chalon (1519-1544):


Palamedes van Chalon

zij schreef hierover aan Willem van Oranje in 1554. Hij( geboren ca. 1540) was de enige bekende bastaardzoon van René van Chalon en een onbekende vrouw. Op 21 september 1546 werd hij door de voogden van Willem van Oranje beleend met een jaarrente van 1500 pond die hem door zijn vader waren vermaakt.

Hij trouwde te Dordrecht met Polyxena, Gravin van Mansfeld, dochter van Graaf Pieter Ernst van Mansfelden en Margaretha van Brederode. Omdat Palamedes een bastaard was, werd er van dit huwelijk schande gesproken. In 1566 was Palamedes een van de medeondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen dat Hendrik van Brederode, "de grote geus", de oom van Polyxena, in april in Brussel aanbood aan de landvoogdes Margaretha van Parma.

Uit het huwelijk tussen Palamedes en Polyxena werden de volgende kinderen geboren:

Hendrik van Chalon (1570-1603. Onder zijn grootvader Pieter Ernst van Mansfeld, ridder in de Orde van het Gulden Vlies, werd hij luitenant van een bende van ordonnantie, later plaatsvervangend Gouverneur van Virton en St-Mard. Vervolgens trad hij in het huwelijk met Odilia de Heu. Uit dit huwelijk werd Lamoraal van Chalon (?-1630) geboren. Hij werd Baljuw van Vianden in Luxemburg

Margaretha van Chalon (1566-?). Zij trouwde met Filips de Robles, Baron de Billy, heer van Latval.

René van Chalon (?-1624) werd gouverneur van Hulst. Hij trouwde met Anne de Longin. Dit huwelijk blieef kinderloos.

Buitenechtelijke kinderen van Willem van Oranje (1533-1584):

Justinus van Nassau (1559-1631):

Zoon uit een kortstondige relatie met Eva Eliver (Elinx).

Hendrik Goudt (15??-1648):

Zoon uit een relatie met Anneke Cools.

Buitenechtelijk kind van Anna van Saksen, 2e echtgenote van Willem I van Oranje:

Christine van Dietz (1571 -1637) dochter uit een relatie met advocaat Johan (Jan) Rubens. Vader van de beroemde schilder Rubens.
Anna pleegde overspel met haar advocaat.

Buitenechtelijke kinderen van Maurits, Graaf van Nassau (1567- 1625):

Willem LaLecq (1601-1627): zoon met Margaretha van Mechelen.

Lodewijk van Nassau (1602-1665): zoon met Margaretha van Mechelen.

Maurits van Nassau (1604-1617): zoon met Margaretha van Mechelen.

Elisabeth van Nassau (1611-1679): dochter met Ursula de Rijck.

Carel van Nassau (rond 1612-1637): zoon met Jobghen Arentsdochter van Alphen.

Anna van Nassau (?-1673): dochter met Cornelia Jacobsdochter.

Carel Maurits van Nassau (rond 1616-rond 1646): zoon met Anna van de Kelder.

Eleonora van Nassau (rond 1620-1693/1703): dochter met Deliana de Backer.


Spotprent over de vermeende amoureuse 'capaciteiten' van Prins Willem V Batavus

Buitenechtelijke kind van Frederik Hendrik (1584-1647):

Frederik van Nassau-Zuylenstein (1623/1624-1672): zoon met Margaretha Catharina Bruyns.

Buitenechtelijke kind van Willem II, stadhouder van Holland (1626-1650):

Onbekende zoon (1646-?): er wordt beweerd dat Willem II dit kind bij mejuffrouw Bruinier verwekte.

Buitenechtelijk kind van Willem IV, stadhouder van Friesland (1711-1751):

Willem Hendrik van Nieuwkerke (rond 1750-1821): vermoedelijke zoon van Willem IV met een onbekende vrouw.

Buitenechtelijke kinderen van Willem V Batavus (1748-1806):

Het aantal door hem verwekte Bastaardkinderen is moeilijk te schatten. Daar hij een seksmaniak was, kunnen dat er wel honderden zijn geweest.

Zowel Koning Willem I, Willem II als Willem III hadden buitenechtelijke kinderen.

Koning Willem I (1772-1843)

Na de dood in 1806 van zijn dochter Pauline kreeg hij een relatie met de gouvernante van Pauline Juliane Karoline Philippine Baronnesse von der Goltz.

De gouvernante en de Koning kreeg vier nazaten (twee dochters en twee zonen)

(1) Hun eerste kind Wilhelmina Marie werd in 1807 geboren. Overleden in 1811.
(2) Een zoon in 1809, naam ombekend.
(3) Wederom een zoon, in 1810, ook naam onbekend.
(4) Van de jongste, geboren in 1812 en vernoemd naar haar overleden zuster, Wilhelmina Marie von Dietz is bekend dat zij financieel werd ondersteund.

Henriette Adriana Ludovica Flora, Gravin van Oultremont de Wegimont.

(1)Elisabeth Ludovica Albertina Fitten (1808-1889)
(2)Peter Heinrich Fitten (?-1889)

Koning Willem II (1792-1849)

Susanna Diehl.

(1)Willem Joseph Andries Jonckbloet (1817-1885)
Keetje van Raamsdonk.
(2)Willem van Gurp (1818-?,) vermoedelijke zoon van Willem II
Onbekende vrouw.
(3)Cornelia Vogel (?-?)
Dorothea van Dijck.
(4) Willem Frederick van Dijck (1825-1879)
Willemijn Hendriks.
(5) Willem Hersmus (1832-1902)
Klaasje Vos.
(6)Barthel van der Werff (1832-1911)

Koning Willem III (1817-1890)

Hendrica Maria Bohnenkamp.
1) Hendricus Hermanus Bonnekamp (1836-?)
Gerritje te Hope.
(2) Matje Wetteraouw (1839-?)
Charlotte de Muynck.
(3) Johannes Doncker (1843-?)
Lena van Staalduinen.
(4) Matthijs van Gaalen (1852-1890)
Aaltje de Leeuw.
(5) Jacob Rampen (1852-1919)
Willemina Baauw.
6) Dirk van der Ende (1853-1929)
Amalia Veronica van Appel.
(7) Steven Gerrit van der Kreeft (1855-1924)
Paulina Susanna Cornelia Hoynck van Papendrecht.
(8)Paulus Hoynck van Papendrecht (1857-1920)

Willem III had ook nog kind van modemaakster Maria Johanna Liebertina Temminck.
(1) Frederik Liebrecht Johannes (12-06-1851 -30-04-1875)

Prins Hendrik (1876-1934)

Prins Hendrik liet er geen gras overgroeien. Voor zover bekend had hij maar liefst 9 relaties waaruit zeker 10 kinderen zijn geboren.
1) Willemina Martina (Mien) Wenneker ( 1887 -1973)
werd bekend als Mien Abbo-Wenneker en was een maitresse van de Prins.
(1) Christina Margaretha (30 november 1907 - 1945)
Waarschijnlijk het eerste buitenechtelijke kind van Hendrik.
(2) Edith Maria (22 juli 1910 - 25 december 1996).
Er bestaan aanwijzingen dat Edith Maria ook van de Prins was.
(3) Pim Lier ( 22 juli 1918 - 9 april 2015)
Halfbroer van Koningin Juliana.
(1) De tweeling Alida Willemina Martina en Maria Suzanna Cornelia (24 jun1 1922). Zij worden als nageslacht van Prins Hendrik beschouwd. Voor de twee oudste dochters, zoon Pim en de tweeling ontving Wenneker van het Koninklijk Huis een uitkering voor opvoedingskosten.
2) Nel Timmermans.
Uit deze relatie werd een buitenechtelijk kind geboren.
(niet openbaar)
3) Elisabeth van Bork.
Uit deze relatie werd een kind geboren in 1915 te Vlaardingen.
4) Geertrude Duplessis.
Uit deze relatie werd dochtertje Catharina Duplessis geboren op 21-11-1911 en overleden in 1996 te Kanne (B). Geertrude zelf overleed in november 1911 te Kanne Belgie.
5) Sophia Teixeira de Mattas.
6) Alice Louise van Hemert.
Kind Anna Helena geboren op 12-09-1921.
7) Fien de la Mar, cabaretière.
8) Mies van Bemmel.
9) Johanna van Gelder.
(niet openbaar)

Buitenechtelijke kinderen van Prins Bernhard (1911-2004)

Alicia von Bielefeld

(San Francisco, 21 juni 1952) is één van de twee buitenechtelijke dochters (de andere is Alexia Grinda verwekt bij zijn Franse maîtresse) van de Nederlandse prins-gemaal Bernhard. Haar moeder leerde hij kennen in 1951 in Mexico. Alicia werd geboren met de achternaam Webber. Dit moest voorkomen dat iemand de identiteit van haar vader zou achterhalen. Later is haar naam veranderd in Debielefeld; een verbastering van de achternaam van haar vader en tevens een plaatsnaam in Duitsland. In 2004 was Alicia nog tuinarchitect in Californië. Eind 2006 werd bekend dat ze aan kanker leed, en haar werkzaamheden had moeten neerleggen. Van haar erfenis had ze naar eigen zeggen tot dan tot toe "nog geen dollar gezien". In 2008 vertelde Alicia in interview genezen te zijn. Inmiddels heeft zij van haar deel van Bernhards erfenis een huis gekocht in de buurt van Fairfax, in de Amerikaanse staat Californië. Ze leidt er momenteel een teruggetrokken bestaan.


Alicia Debielefeld 2004 en Alicia in 2014

De moeder was Mrs. Alicia Webber-Debielefeld-Borden toen uit Pasedena (nu wonende in Santa Rosa CA). Pasadena is een voorstad van Los Angeles, gelegen in Los Angeles County, Californië. Zij is de dochter van de Duitse testpilote Hanna Reitsch - vriendin - van de raketspecialist Werner von Braun. Deze dochter zou zijn voortgekomen uit een niet geplande zwangerschap van Hanna Reitsch en Werner von Braun in de zomer van 1931 of 1932 toen beiden zweefvlieglessen volgden in Grunau. Ze waren toen allebei 18 of 19 jaar.

De bedoelde dochter - met ook de naam Alicia - lijkt in 1951 iets te hebben gehad met Prins Bernhard en de moeder te zijn van Alicia bovenstaand. De Prins heeft in een interview met de toenmalige hoofdredacteur van de Volkskrant Broertjes verklaard dat hij niet op speaking terms was met haar moeder. In elk geval werd Alicia Debielefeld als buitenechtechtelijke dochter erkend en aldus deelde zij mee in de erfenis van Bernhard.

Mrs. Alicia Webber-Debielefeld is getrouwd geweest met de tandarts Gerald H.Borden. ( Westlake Village ) te California - en ze noemde zich ineens- Mrs. Alicia Debielefeld; ook haar dochter Alicia Hala Debielefeld komt in de officiële documenten voor. Alicia Hala was 16 jaar oud toen haar moeder trouwde met G.H.Borden.

Ruim 16 jaar later liet ze zich scheiden te Los Angeles City. Gerald H.Borden trouwde opnieuw met de beroemde actrice Ann Borden - McCrea, die in een van haar rollen de naam Mrs. Webber gebruikte!

Ancestry Database

BIRTH, MARRIAGE & DEATH

NAME: Alicia Debielefeld
SPOUSE: Gerald H Borden

MARRIAGE: 1968 - city
RESIDENCE: California
RESIDENCE: California


California, Divorce Index, 1968-1984

BIRTH, MARRIAGE & DEATH

NAME: Alicia Debielefeld
SPOUSE: Gerald H Borden
DIVORCE: 1984 - Los Angeles City
U.S. Public Records Index, Volume 1

SCHOOLS, DIRECTORIES & CHURCH HISTORIES
NAME: Alicia H Debielefeld
BIRTH: 1952
RESIDENCE: Westlake Village, CA

Alexia Grinda-Lejeune

In Frankrijk had de echtgenoot van Koningin Juliana een relatie met Hélène Grinda waaruit in 1967 een nazate voort kwam, die later de achternaam kreeg van de echtgenoot van zijn vriendin. Deze buitenechterlijke relatie duurde van 1966 t/m 1969 Alexia Bénédicte Irina Manuella Olivia Grinda (Boulogne-Billancourt, 10 juli 1967). Stanislas Baron Lejeune trouwde met haar moeder en hij erkende in 1972 Alexia als zijn dochter. Tussen 1977 en 1982 lichtte Prins Bernhard zijn vrouw in over het bestaan van Alexia.


Alexia Grinda-Lejeune, Prins Bernhard, Alexia en haar moeder en Alexia in 2014

Net als haar moeder kreeg zij regelmatig een toelage voor haar levensonderhoud. Verondersteld wordt dat het deze financiële verplichtingen waren die Bernhard er toe brachten zich door de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed te laten omkopen. Alexia zou altijd hartelijk zijn ontvangen op paleis Soestdijk, ook door haar halfzussen. Ze zou Prins Bernhard op zijn sterfbed nog hebben bezocht. Na het overlijden van Bernhard deelde zij net als de wettige dochters van de Prins voor eenzesde deel mee in de erfenis. Alexia Grinda woonde anno 2005 in Parijs. Moeder Hélène Grinda verhuisde na de dood van haar echtgenoot Stanislas Lejeune naar Brussel, waar zij een onopvallend bestaan leidt.

Buitenechtelijk kind van Prins Carlos de Bourbon Parme (1970-)

oudste zoon van Prinses Irene.

Moeder: Brigitte Klynstra
Carlos Hugo Roderik Sybren Klynstra
Geboren te Nijmegen op 20 januari te 1997.

Hugo (27) wordt voortaan aangesprolen met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme

Dankzij het vonnis dat de Raad van State  uitsprak.  De zoon van Prins Carlos wist zijn rechten met succes te bevechten, tegen de wil van zijn vader in. Hugo Klynstra werd 21 jaar lang Hugo Klynstra genoemd, maar heet voortaan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Lid van het Nederlandse Koninklijk Huis wordt hij Helaas niet. Zijn biologische vader is dit ook niet.

De Bourbon de Parme is zijn vader wel –hoofd ervan zelfs–, maar dat lidmaatschap krijgt Hugo niet automatisch. Hij wordt voortaan wel Prins genoemd, heeft de achternaam van zijn vader en heeft het recht om als Zijne Koninklijke Hoogheid te worden aangesproken.Met het besluit van de Raad van State kwam er een einde aan een lang juridisch gevecht. Toen Hugo Klynstra 18 was, vroeg hij de naam van zijn vader aan. Minister Van der Steur van Justitie kende dat verzoek in september 2015 toe en later wees hij de bezwaren van de vader af.
Carlos’ vaderschap werd door de rechter erkend en daarmee valt zijn zoon Hugo onder het Nederlandse adelsrecht. Hoger beroep bij de Haagse rechtbank haalde niets uit. Een rechtszaak bij de Raad van State was Carlos’ laatste strohalm, maar dat bleek tevergeefs.

Hugo Klynstra draagt dus vanaf 28 februari 2018 de achternaam De Bourbon de Parme en de titel 'Prins'.


v.l.n.r. Prins Carlos, moeder en grootmoeder Prinses Irene en Brigitte Klynstra.

Carlos erkende het kind niet. Dat had waarschijnlijk alles te maken met het recht hebben op een deel van de erfenis van de Oranje's en aanverwante familie's. Dat werd hiermede voorkomen.

In oktober 2009 werd de verloving van Prins Carlos met Annemarie Gualthérie van Weezel, als journaliste werkzaam voor de NOS,bekend gemaakt.
Hun huwelijk werd in 2010 voltrokken.

Inmiddels heeft het echtpaar kinderen:

1) Luisa Irene Constance Anna Maria, Markiezin van Castell’Arqua.(9 mei 2012)
(2) Cecilia Maria Johann Beatrix, Gravin van Berceto.(17 oktober 2013)
(3) Carlos Enrique Leonard, Prins van Piacenza.(24 april 2016)