De Huizen van Oranje en Nassau

Kasteel Nassau
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Vorstelijke Verblijven  

s Kasteeltje Draekensteyn

Vanuit het prachtige Tavarnelle Val di Pesa gelegen in de heuvels van het evenzo mooie Toscaanse landschap, gaan we terug naar ons soms oersaaie landje aan de de Noordzee. En wel Lage Vuursche vlakbij de Hollandsche Rading in de provincie Utrecht. Daar staat het Kasteeltje Drakenstein, prive-eigendom van Koningin Beatrix. De naam is niet geheel en al duidelijk, omdat de namen Drakensteyn, Drakenstein en Drakensteijn ook veelvuldig worden gebruikt.Ik houdt het simpel op Drakenstein. Het gebouw werd in 1959 eigendom van Kroonprinses Beatrix en in 1963 - na een grondige verbouwing om aan haar wensen tegemoed te komen - trok zij daarin. Later kwam daar Jonkheer Claus von Amsberg bij, alsmede hun kinderen.


Draekensteyn in het klein (Madurodam) en origineel met ruïne Hofstede.

Het gebouw ontstond in 1350 als Hofstede Drakensteyn. In dat jaar werd het voor het eerst geschiedkundig beschreven. Werner van Drakenborg was de grondlegger van de Hofstede en haar naam. Voorheen was het een Heerlijkheid en een leen van het Kappittel van St. Jan te Utrecht. Van Drakenborg verkreeg de eeuwige erfpacht over de landerijen. Daar de naam eindigt op 'stein' weten we dat het waarschijnlijk ging om een gebouw van steen. In latere jaren werd de Hofstede gesloopt en daarvoor in de plaats kwam een Kasteeltje. Rond de 14e eeuw verkreeg Frederik van Drakenborg, zoon van Werner, toestemming van de stad Utrecht om Drakensteyn te mogen bewonen.


Omgeving Lage Vuursche, Draekensteyen omstreeks 1750 en een prachtig laan in de Lge Vuursche

Hem werd toegezegd, dat hij daarbij zijn burgerrechten niet zou verliezen omdat Frederik buiten de stad ging wonen. Het is wat men noemt leuk politiek gewauwel, daar hij Schepen en Burgemeester was van de Stad Utrecht. De burgervader was getrouwd met Cornelia Taets van Oudaen en zij kregen twee kinderen Johan en Johannes. Frederik overleed in 1456 en zijn zoon Johan nam het kasteeltje over. Na zijn dood was de eer om eigenaar te zijn van een echt kasteeltje overgegaan op zijn broer Johannes van Drakenborg. Echter Johannes had financiële problemen en daardoor moest hij Drakensteyn tijdelijk afstaan aan de eigenaar; het Domkapittel van Utrecht. Ondanks die tegenslag werd hij weer in 1485 beleend met de landerijen en het gebouw.


Huis Draakenstein alias Warners Hofste.

Reeds in 1619 had Drakensteyn een specifieke bouw gekregen. Het oorspronkelijke kasteel is waarschijnlijk van steen en L-vormig. De vorm blijkt uit een vogelvlucht tekening van 1619. Het huidige huis is gebouwd in opdracht van Gerrard van Reede in 1643. De vorm van het gebouw is bijzonder: achthoekig. In het begin van 16e eeuw kwam het huis - door testament - in het bezit van de familie Van Zuylen van der Haar. Er werd niet veel meegedaan en korte tijd later weer verkocht. Een van de volgende kopers was Gerard van Reede. Hij liet rond 1640 zijn oog vallen op Drakenstein - nog Drakesteyn geheten - en kocht het. Gerard was kennelijk een voortvarend mens.

Hij sloopte de gehele bebouwing en zette daarvoor in de plaats een Drakensteyn gebaseerd op een Hollands-Klassieke stijl met de markante achthoek die we nu kennen. Het geheel bestond uit 3 verdiepingen met een omgaand zadeldak. Het huis was driebeukig met in het midden 2 en aan de beide zijden 3 vertrekken. In 1643 werd het geheel voltooid. Tot 1780 had het gebouw een voorgevel gesteund door grote Ionische zuilen. Daarna werd het aangepast, de zuilen verdwenen en de kozijnen werden vernieuwd .In 1807 kocht de Utrechtse Burgervader Mr. Paulus Wilhelmus Bosch het landgoed. Door de verwerving van dit goed, liet hij zich - in het vervolg - Bosch van Drakenstein noemen.


v.l.n.r. Kasteeltje rond 1922 en 1925.

Het dorpje Lage Vuursche waarbij het prive-eigendom van de Koningin ligt, staat bekend om zijn zeer bosrijk gebied. Vele oudheden zijn hier ook aan te treffen. Men moet dan denken aan zeer oude grafheuvels van voor onze jaartelling en leefgebieden van onze verre voorvaderen. Het gehucht ontstond rond de 17e eeuw.

Met een paar huizen was het bij lange na nog geen dorp te noemen. Maar allengs kwamen er meer mensen die wel wat zagen in dit vlekje op de Nederlandse kaart. Er ontstonden boerderijen en deze trokken weer arbeidkrachten aan.

Het resultaat was meer mensen en meer huizen. Het economische gewin vond ook hier een basis. Dat dit de juiste mensen aantrok mag duidelijk zijn.

Deze familie ging beter om met haar eigendommen dan de meesten dat, in die tijd, deden. Het werd goed onderhouden en in 1959 kocht de toenmalige Kroonprinses Beatrix het Kasteeltje. Na een omvangrijke restauratie in de 60er jaren - waarbij aan het licht kwam dat delen van het gebouw stamden uit de 16e eeuw, wat feitelijk dus betekende dat de toenmalige eigenaar Gerard van Reede een nieuw huis had neergezet, betrok zij in 1963 het pand in de omgeving Baarn). Beatrix bleef ook na haar huwelijk met Jonkheer Claus von Amsberg op Drakenstein wonen.


Prinses Beatrix zittend bij de bloemen en gras maaiend op haat landgoed Draekensteyn

Het kasteeltje werd in de tijd dat Beatrix dit verbouwde behoorlijk aangepast aan de eisen des tijds. Helaas werd door haar het schitterende gepenseelde behang door verwezen naar een van de zolders van Paleis Soestdijk. kennelijk stelde zij dit vorm van kunstuiting niet op prijs. Een andere reden kan zijn dat wij een te vochtig klimaat hebben om deze fresco's goed te kunnen bewaren. In latere jaren(rond 1960) kocht het Amsterdamse Museum van Loon deze, knapte ze op en stelde de wandschilderingen ten toon. Deze waren gemaakt door de schilder Jurriaan Andriessen (1742-1819).


Museum Van Loon, de Maritieme vergezichten van Prinses Beatrix.

Haar 3 zoons brachten daar ook hun jeugd door en gingen in de Op het moment dat de Kroonprinses haar moeder Juliana opvolgde als Koningin der Nederlanden, verhuisde het gezin - zeer tegen de wens van Claus in - naar 's Gravenhage. Drakenstein werd een koninklijk buitenverblijf van majestueuze schoonheid. Helaas, kunnen wij daarvan niet meegenieten, daar het terrein en het gebouw niet voor bezichtiging worden opgesteld.


Luchtfoto Draekensteyn en de eigenaresse is thuis (vlag in top).

Het is niet onwaarschijnlijk, mede bezien in het licht van de thans plaats vindende bouw- en verbouw activiteiten, dat de huidige eigenaresse Koningin Beatrix der Nederlanden bij haar abdicatie (aftreden) daar zal gaan wonen. Het ontsierende gebouw van de Koninklijke Mareschaussee lijkt een voorbode van hetgeen komen ging. In 2006 werd - mede in het licht van de beveiling - het landgoed op geknapt. Een 4m1 hoog hekwerk kwam erom heen, de gebouwen inclusief Drakensteyn zelf werden grondig gerestaureerd. Op 4 februari 2014 nam de oud-Koningin thans Prinses Beatrix haar intrek in Draekensteyn en werd zij voorgoed een inwoonster van het dorp Lage Vuursche dat in de gemeente Baarn in de provincie Utrecht ligt.