De Huizen van Oranje en Nassau

Heraldiek Vorstenhuizen
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Soevereine Monarchieën 

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

Stamvader Europese Vorstenhuizen

Johan Willem Friso (1687-1711), Prins van Oranje en Vorst van Nassau-Dietz, had maar twee kinderen. Toch stamt elke familie van alle Europese gekroonde Hoofden van hem af. Met een afstand van negen à elf generaties tot de huidige Vorsten is hij zelfs hun meest recente gemeenschappelijke voorouder. Het lijkt bijna onmogelijk maar gedegen onderzoek wijst uit dat dit - vreemd genoeg - wel het geval is. Johan Willem Friso (Dessau, 4 augustus 1687 — Strijensas, 14 juli 1711) was Vorst van Nassau-Dietz (1696-1711), Prins van Oranje (1702-1711) en Stadhouder van Friesland (1707-1711) en Groningen (1708-1711). Hij was de zoon van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Bij het overlijden van zijn vader in 1696 werd hij Vorst van Nassau-Dietz en tot Stadhouder benoemd van de gewesten Friesland en Groningen.

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz

Zijn moeder trad op als regentes tot 1707. Toen nam Johan Willem Friso de functie van Stadhouder van Friesland daadwerkelijk op zich, en in 1708, toen hij meerderjarig werd tevens het Stadhouderschap van Groningen. Als enige erfgenaam van zijn achterneef Stadhouder Willem III, die in 1702 overleed, erfde hij de titel Prins van Oranje.

Echter, direct na het openvallen van het testament, maakten ook de Fransman Frans Lodewijk van Bourbon-Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen aanspraak op de titel Prins van Oranje. In 1711 werd besloten de erfeniskwestie in Den Haag te bespreken. Johan Willem Friso nam als generaal deel aan de Spaanse Successieoorlog. Bij de slag bij Malplaquet op 11 september 1709,ontstond een misverstand tussen

hem en de Britse commandant, Marlborough. Hierdoor verloren vele duizenden Nederlanders het leven in deze bloedige veldslag.

De slag werd toch beslist in het voordeel van de geallieerden. Op 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij de Moerdijk nabij Strijensas. Hier wilde hij het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in verband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over de erfenis van zijn achterneef Koning-Stadhouder Willem III.

Het weer was goed, maar er leek een flinke bui op komst. De Prins liet zijn boot bij een groter vaartuig aanleggen. Om het zelf droog te houden, nam hij plaats in een klein vissersvaartuig waarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijna de overkant had bereikt, was de bui uitgebleven. Johan Willem Friso was inmiddels uit zijn koets gekomen.

De schipper moest de zeilen nog even wenden en daarna kon het gezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerden en plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Deze vulde het zeil en de boot helde over en schepte water. Alle opvarenden vielen overboord. Eén persoon (Du Tour) wist zich aan de portierkruk van de koets vast te klemmen.Prins Johan Willem Friso klemde zich weer aan hem vast, maar kon hem niet vasthouden toen een golf hem meesleurde. De schipper zette tevergeefs een reddingsactie op touw: de jonge Prins verdronk, evenals zijn kamerheer. De overige opvarenden konden wel worden gered. Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijk van de Prins drijven, op ongeveer de plaats van het ongeluk. Op 25 februari 1712, ruim 7 maanden na zijn dood, werd Johan Willem Friso begraven in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.


Johan Willem Friso
trouwde op 26 april 1709 te Kassel met Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765).

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:

  1. Anna Charlotte Amalia (1710-1777), gehuwd met Frederik van Baden-Durlach (1703-1732)
  2. Willem IV Karel Hendrik Friso (1711-1751), gehuwd met Anna van Hannover (1709-1759). Willem IV werd na het overlijden van zijn vader geboren.

Hoewel Johan Willem Friso slechts twee kinderen had, stammen alle regerende Vorsten in Europa van hem af door de succesvolle huwelijkspolitiek van zijn nazaten.

Hieronder een overzicht van de grote verwevenheid van de nazaten van het Geslacht Nassau-Dietz.

Het Geslacht van Sachsen-Coburg-Gotha

De onafhankelijkheid van België werd uitgeroepen in 1830 maar de monarchie werd pas in 1831 gesticht. Leopold I, Prins van Saksen-Coburg-Gotha, legt de eed af op 21 juli 1831 en werd de eerste Koning der Belgen. België is een erfelijke constitutionele monarchie. De rol en de werking van de instellingen van het land, waaronder ook de monarchie worden geregeld door de Grondwet.  Erfelijk betekent dat de koninklijke functie, zoals zij in de Grondwet beschreven wordt, slechts kan worden uitgeoefend door een afstammeling van de eerste Koning der Belgen, Leopold I. Amalia van Nassau-Dietz trouwde in 1727 met Frederik van Baden-Durlach (2e zoon van Karel Willem III van Baden-Durlach en Magdalena van Württemberg, dochter van Willem Lodewijk van Württemberg). De oudste zoon Karel Frederik van Baden (* 1728 - + 1811) huwde op 28 januari 1751. De oudste zoon van Karel Frederik, Groothertog van Baden, Karel Lodewijk (Karlsruhe, * 14 februari 1755 – + Arboga, 16 december 1801 was Erfprins van Baden. Hij had geen zonen.

Zijn tweede dochter, Josefine Frederieke Louise van Baden (* Mannheim, 21 oktober 1813 - + Sigmaringen, 19 juni 1900) was een Duitse Prinses uit het huwelijk met Stéphanie de Beauharnais. Op 31 oktober 1834 trouwde ze met Prins Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen. Uit dit huwelijk werd o.m. geboren Maria Louise Alexandra Caroline van Hohenzollern-Sigmaringen (* Sigmaringen, 17 november 1845 – + Brussel, 26 november 1912), Gravin van Vlaanderen, was aanvankelijk een Duitse maar door haar huwelijk later een Belgische Prinses. Zij was de jongste dochter van de laatst regerende Vorst van Hohenzollern-Sigmaringen, Karel Anton en zijn vrouw Josefine van Baden. Prinses Maria trouwde op 25 spril 1867 te Berlijn met Prins Filip, zoon van Koning Leopold I |(eerste Koning der Belgen) en de latere vader van Koning Albert I. Albert Leopold Clemens Marie Meinrad (* Brussel, 8 april 1875 - + Marche-les-Dames, 17 februari 1934), Prins van België, Hertog van Saksen, Prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934 Koning der Belgen onder de naam Albert I.

Hij was het vijfde kind van Prins Filips, Graaf van Vlaanderen, en van Prinses Maria van Hohenzollern-Sigmaringen. Albert huwde in 1900 met Hertogin Elisabeth van Beieren, dochter van Karel Theodoor van Beieren en Maria José van Bragança. Uit dit huwelijk werd geboren, Leopold Filips Karel Albert Meinrad Hubertus Maria Miguel (* Brussel, 3 november 1901 - + Sint-Lambrechts-Woluwe, 25 september 1983). Leopold III werd geboren in Brussel als Prins Leopold van België, Prins van Saksen-Coburg en Gotha en besteeg de troon op 23 februari 1934 na de dood van zijn vader, Koning Albert I van België.

Hij regeerde als Koning der Belgen van 1934 tot 1951, toen hij troonsafstand deed ten gunste van de Kroonprins, zijn zoon Boudewijn. Boudewijn Albert Karel Leopold Axel Marie Gustaaf (* Brussel, 7 september 1930 – + Playa Granada, Motril, 31 juli 1993), Hertog van Brabant (1934-1950), Graaf van Henegouwen (1930-1934), Prins van België, regeerde in de periode 1950-1951 als koninklijk Prins en van 1951 tot 1993 als Koning der Belgen. Koning Boudewijn overleed op 31 juli 1993 in zijn buitenverblijf in Playa Granada, Motril in Spanje en werd, omdat zijn huwelijk kinderloos bleef, opgevolgd door zijn jongere broer Albert, die aldus Koning Albert II der Belgen werd. Op 21 juli van 2013 werd de oudste zoon van Albert II en Paola Koning der Belgen.

Johan Willem Friso, Prins van Oranje
Amalia, Prinses van Nassau-Dietz
Karel Frederik, Groothertog van Baden
Karel Lodewijk, erfprins van Baden
Karel, Groothertog van Baden
Josephine, Prinses van Baden
Maria, Prinses van Hohenzollern-Sigmaringen
Albert I, Koning der Belgen
Leopold III, Koning der Belgen
Boudewijn I, Koning der Belgen
Albert II, Koning der Belgen
Filip Koning der Belgen

Ze kregen 4 kinderen:

  1. Prinses Elisabeth (25 oktober 2001)
  2. Prinses Eléonore (16 april 2008)
  3. Prins Gabriël (20 augustus 2003)
  4. Prins Emmanuel  (4 oktober 2005)

Filip Leopold Lodewijk Maria (Brussel, 15 april 1960) is sinds 21 juli 2013 de zevende Koning der Belgen.

Hij is de oudste zoon van Koning Albert II van België en Koningin Paola, Gravin Luisa Gazelli di Rossana.

De Koning is getrouwd met Koningin Mathilde, Gravin d'Udekem d'Acoz.

Mathilde werd geboren te Ukkel op 20 januari 1973. Zij is de dochter van Graaf en Gravin Patrick d'Udekem d'Acoz.

Aan het einde van de jaren 60, toen duidelijk werd dat het huwelijk van zijn oom Koning Boudewijn kinderloos zou blijven, werd Prins Filip steeds nadrukkelijker als troonopvolger naar voren geschoven. Filip was de eerste Kroonprins van België die geen privé-onderwijs kreeg. Hij volgde de humaniora in een gewone school. Tot zijn vijftiende ging hij naar het Franstalige jezuïetencollege Saint-Michel in Brussel. Hierna ging hij naar de Nederlandstalige Abdijschool van Zevenkerken in Sint-Andries (West-Vlaanderen). Vervolgens kreeg de Prins onderwijs op universitair niveau aan de Koninklijke Militaire School. Daar maakte hij deel uit van de 118e Promotie "Alle Wapens" van 1978 tot 1981. Daarna had hij een korte carrière in het leger. Daarna studeerde hij in 1988 aan Trinity College van de Universiteit van Oxford, en ging hij naar de Stanford-universiteit in de Verenigde Staten waar hij de graad van 'Master of Arts in Political Science' behaalde.

Hij had al sinds lang een passie voor techniek en vooral voor jachtvliegtuigen en begon een opleiding als gevechtspiloot. Hij vloog op Alpha Jet, SMirage V en F-16. Hij maakte ook 30 solovluchten, en bezat een eigen helikopter. Koningin Mathilde werd geboren te Ukkel op 20 januari 1973. Zij is de dochter van Graaf en Gravin Patrick d'Udekem d'Acoz. Prinses Mathilde doorliep lagere school te Bastenaken en voltooide haar humaniora in het “Institut de la Vierge Fidèle” te Brussel. Zij vatte nadien de studies van logopediste aan in het “Institut Libre Marie HAPS” te Brussel, waar ze in 1994 afstudeerde. Zij oefende tussen 1995 en 1999 het beroep van logopediste uit in een eigen praktijk in Brussel. Daarnaast ondernam zij aan de "Université Catholique de Louvain" studies in de psychologie die ze beëindigde in 2002.

Het Geslacht Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glückburg

Het Koningshuis van Denemarken is het oudste Koningsgeslacht. Rond 900 was er al sprake van een Deense Koning genaamd Gorm de Oude. Helaas stierven de directe lijnen in 1448 uit bij de laatste Koning Christoffer III. Hertog Christian Van Oldenborg werd gekozen als opvolger en met hem begon het Huis Van Olderborg. Het Huis Van Glücksburg nam pas deel aan dit geslacht in 1863. In de mannelijke lijn(Prins Henrik) is er sprake van de Franse familie Laborde de Monpezat daar de Prins van oorsprong een Franse Graaf is. Willem Karel Hendrik Friso (* Leeuwarden, 1 september 1711 – + den Haag in Paleis Huis ten Bosch, 22 oktober 1751), was Prins van Oranje en Graaf van Nassau-Dietz. Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Provinciën. Benoemd als Prins Willem IV werd hij geboren in Leeuwarden als zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Maria Louise van Hessen-Kassel. Op 21 oktober 1733 ging hij voor het Gerecht van Leeuwarden in ondertrouw met Prinses Anna van Hannover. Het huwelijk dat gepland was in november 1733 werd uitgesteld, omdat de bemoeienissen van zijn toekomstige schoonvader George II met de Republiek niet op prijs werden gesteld. Op 25 maart 1734 trouwde het paar in de Franse kapel van het Paleis van St. James.

Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren waarvan de laatste, Prins Willem V zijn opvolger werd. Willem V Batavus (* 's-Gravenhage, 8 maart 1748 – + Brunswijk, 9 april 1806), Prins van Oranje, Vorst van Nassau-Dietz, was erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1751-1795). Op 4 oktober 1767 huwde de Prins in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van Frederik de Grote. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waarvan de derde zoon zijn vader opvolgde en hij stond bekend als Prins Willem VI. Willem I Frederik, geboren als Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau (* Den Haag, 24 augustus 1772 – Berlijn, 12 december 1843) was de eerste Koning van Nederland uit het huis Oranje-Nassau en tevens Groothertog van Luxemburg. Willem Frederik trouwde in 1791 zijn volle nicht Wilhelmina van Pruisen, een zus van Frederik Willem III, Koning van Pruisen. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. De oudste zoon Willem Frederik volgde zijn vader op. Het volgende mannelijke kind, Willem Frederik Karel, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, (* Berlijn, 28 februari 1797 – + Wassenaar, Huize De Paauw, 8 september 1881) was de tweede zoon van Koning Willem I der Nederlanden en Wilhelmina van Pruisen.

Prins Frederik trad op 21 mei 1825 in Berlijn in het huwelijk met zijn nicht Prinses Louise van Pruisen. Net als zijn vader en grootvader trouwde hij dus met een Pruisische Prinses, en net als zijn vader met zijn nicht. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren waaronder Louise, Prinses der Nederlanden. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louise Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en door huwelijk Koningin van Zweden en Noorwegen (* Den Haag, Paleis aan het Korte Voorhout, 5 augustus 1828 - + Stockholm, Koninklijk Slot, 30 maart 1871) was de oudste dochter van Prins Frederik van Oranje-Nassau en Prinses Louise van Pruisen. Zij kregen twee kinderen. Louise Josephine Eugenie van Zweden (* Stockholms slot, 31 oktober 1851 - + Amalienborg (Kopenhagen), 20 maart 1926) was Koningin van Denemarken. Ze was de dochter van de Zweedse Koning Karel XV en diens vrouw Louise der Nederlanden. Op 28 juli 1869 trouwde ze op 17-jarige leeftijd in Stockholm met de Deense Kroonprins Frederik,die van 1906-1912 als Frederik VIII Koning van Denemarken zou zijn.

Het echtpaar kreeg acht kinderen en de oudste zoon werd als Christiaan X, Koning van Denemarken. Christiaan Karel Frederik Albert Alexander Willem (* Charlottenlund bij Kopenhagen, 26 september 1870 - + Amalienborg, 20 april 1947) was van 1912 tot 1947 Koning van Denemarken, waartoe tot 1918 ook IJsland behoorde. Christiaan X was getrouwd met Alexandrine, dochter van Groothertog Frederik Frans III van Mecklenburg-Schwerin en een nicht van Prins Hendrik der Nederlanden. Christiaan en Alexandrine hadden twee kinderen en hun eerste zoon Kroonprins Christiaan Frederik Frans Michaël Karel Waldemar George (* Sorgenfri, 11 maart 1899 - + Kopenhagen, 14 januari 1972) was als Frederik IX van 1947 tot 1972 Koning van Denemarken. In 1922 verloofde de Kroonprins zich met de Griekse Prinses Olga, maar de verloving hield geen stand. Het zou nog tot 1935 duren tot hij zich verloofde met de Zweedse Prinses Ingrid, dochter van Kroonprins Gustaaf VI Adolf en Kroonprinses Margaretha.

Zij kregen 3 kinderen waaronder de oudste dochter Prinses Margrethe(Margaretha) die thans Koningin van Denemarken is.

Johan Willem Friso, Prins van Oranje
Willem IV, Prins van Oranje
Willem V, Prins van Oranje
Willem I, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg
Frederik, Prins der Nederlanden
Louise, Prinses der Nederlanden
Louise, Prinses van Zweden
Christiaan X, Koning van Denemarken
Frederik IX, Koning van Denemarken
Margaretha II, Koningin van Denemarken

Zij kregen samen twee kinderen:

1. Prins Frederik (1968)
2. Prins Joachim (1969)

Margrethe (Margaretha) Alexandrine Þórhildur Ingrid (Kopenhagen, 16 april 1940) is sinds 1972 Koningin van Denemarken met de naam van Margaretha II.

Ze is het eerste kind van Koning Frederik IX en Koningin Ingrid.

Graaf Henri de Laborde de Monpezat is de zoon van Graaf André Laborde de Monpezat en Gravin Renée de Monpezat, geboren Doursennot.

Henrik studeerde aan de Universiteit van Parijs, waar hij een graad behaalde in het Chinees en het Vietnamees. Na zijn studie werkte hij enige tijd als ambassadesecretaris op de Franse ambassade in Londen Engeland.

Later kreeg zij twee zusters: Benedikte (1944) en Anne Marie (1946), getrouwd met Constantijn II van Griekenland. Margaretha kon in eerste instantie geen Koningin worden, omdat de erfopvolging via de mannelijke lijn ging, maar na een referendum onder het Deense volk werd de Salische Wet afgeschaft. Vanaf dat moment was Margaretha Kroonprinses van Denemarken. Op 10 juni 1967 trouwde zij met de Franse Graaf Henri de Laborde de Monpezat. Na de dood van haar vader in 1972 werd zij als Margaretha II (Deens: Margrethe) Koningin van Denemarken. Ze werd in Denemarken zeer populair. Margaretha is de doopmeter van de Nederlandse Kroonprins Willem-Alexander. De Koning van het buurland Zweden, Karel XVI Gustaaf, is een volle neef van Margaretha.

Kroonprins Frederik en zijn vrouw Prinses Mary hebben op 28 januari 2011 een tweeling gekregen met de namen

Prins Vincent Frederik Minik Alexander
Prinses Josephine Sofia Evalo Matilda

De kinderen van Prins Joachim en zijn eerste echtgenote zijn:

Prins Nikolai William Alexander Frederik, geboren op 28 Augustus 1999
Prins Felix Henrik Valdemar Christian, geboren op 22 Juli 2002

2e huwelijk:

Prins Henrik Carl Joachim Alain van Denemarken, geboren op 4 Mei 2009
Prinses Athena Marguerite Françoise Marie van Denemarken, geboren op 24 Januari 2012.