De Huizen van Oranje en Nassau

Friese Koningen Folcwada en Aldgillis
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 De Friese Linie van Nassau  

Lijkstatie Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz

Willem Frederik (Arnhem, 7 augustus 1613 – Leeuwarden, 31 oktober 1664), Graaf van Nassau-Dietz (1640-1654), Vorst van Nassau-Dietz (1654-1664), stadhouder van Friesland (1640-1664), stadhouder van Groningen en Drenthe (1650-1664), landcommandeur van de Duitse Orde (1641-1664), was de zoon van Ernst Casimir van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik is de stamvader van het huidige Koninklijk Huis in ons land.


Begrafenis van Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz te Leeuwarden


J. Caspar van Tildingen leidt de stoet die geopend wordt door het Hofgezin van Willem Frederik.


Plaat 3 van de serie van 25 stuks die tezamen de lijkstatie vormden van Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz


Plaat 4/25 Lijktstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 5/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 6/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 7/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Hij studeerde in Leiden en Groningen en nam daarna dienst in het leger van Frederik Hendrik van Oranje. In 1640 nam hij deel aan de strijd om Hulst, waarbij zijn oudere broer Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz sneuvelde. Vervolgens ontstond een conflict met Frederik Hendrik van Oranje over de vraag wie Hendrik Casimir zou opvolgen als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.

Als opperbevelhebber van het leger weigerde Frederik Hendrik dan ook om Willem Frederik tot veldmaarschalk te benoemen. Willem Frederik deed er alles aan om Frederik Hendriks vertrouwen te winnen. Uiteindelijk werd hij stadhouder van Friesland en Frederik Hendrik van Groningen en Drenthe. Tegen die tijd was de Tachtigjarige Oorlog bijna ten einde.


Plaat 8/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 9/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 10/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 11/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.


Plaat 12/25 Lijkstatie Prins Willem Frederik van Nassau-Dietz.

Tijdens een jachtpartij wou Willem Frederik een schot lossen met zijn zadelpistool, dat weigerde af te gaan. Bij het schoonmaken van het pistool kreeg hij een schot door zijn kin en kaak. Hij overleed op 31 oktober 1664 ten gevolge van dit ongeval. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau's in Leeuwarden. Het pistool waarmee hij zich doodde, bevindt zich in het Rijksmuseum Amsterdam.