De Huizen van Oranje en Nassau

Dillenburg (D)
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Stambomen van Oranje en Nassau  

Genealogie Dudo van Laurenberg

Vervolg II

Johan VI 'de Oude' van Nassau, tr.(2) Dillenburg 13.9.1580 Kunigunde Jacobea paltsgravin van Simmern, geb. Simmern 1.2.1556, overl. Dillenburg 26.1.1586, dr. van Frederik III , keurvorst van de Palts, en Maria van Brandenburg-Kulmbach.

  Uit dit huwelijk:

 1. Mathilde Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 27.12.1570, overl. 10.5.1625.
 2. Amalia Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 27.7.1582, overl. 31.10.1635.
Johan VI 'de Oude' van Nassau, tr.(3) Berleburg 14.6.1586 Johannetta Markgravin van Sayn-Wittgenstein, geb. Berleburg 15.2.1561, overl. Dillenburg 13.4.1622, dr. van Lodewijk I van Sayn-Wittgenstein en Anna van Solms-Braunfels.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar, geb. Dillenburg 6.8.1590, overl. Hadamar 10.3.1653.
 2. Magdalena Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 13.11.1595, overl.31.7.1633.

XIIIg. Gottfrid (bastaard) van Nassau (zn. van XIId), Bastaard van Nassau , bezitter van een boerderij te Löhnberg (1547), Ambtmann te Kamberg, Altenweilnau, Wehrheim en Kirberg, bevelhebber van Beilstein (1561-1564), hofmeester te Dillenburg 1566-1567), overl. Kirberg 1582, tr.(1) Anna von Wied, waarschijnlijk een natuurlijke dochter uit het Huis Von Wied. Gottfrid van Nassau, tr.(2) 1577 Irmgard Schlaun.

Uit dit huwelijk: Dochter von Nassau.

 1. Dochter von Nassau.
 2. Wilhelm von Nassau, bezitter van een boerderij te Löhnberg, overl. na 1615.
Gottfrid van Nassau, tr.(3) ca. 1577 Ursula von Bergen genaamd Kessel, weduwe van Emmerich von Dietz, overl. 1611.

Uit dit huwelijk:

 1. Dochter von Nassau.
 2. Konrad von Nassau, volgt XIVk.

XIIIh. Lambert van Nassau (zn. van XIIe), jonker van Nassau, tr. Margaretha von Esch, dr. van Dietrich von Esch, Heer van Detzem en Geertruida van Siegen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adam II van Nassau-Detzem, volgt XIVl.

XIIIi. Johan van Nassau (zn. van XIIe, tr. Beatrix von Belvaux, dr. van Gottfried von Belvaux en Maria von Arimont.

Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich von Nassau, geb. 1540, volgt XIVm.

XIIIj. Jan van Nassau (zn. van XIIg), jonker van Nassau , schout van Baarle en Alfen (1540), erfde de Ossenblok en de Craan onder Rijsbergen, overl. voor 20.11.1543, tr.(1) Katharina van Fenestrou. Jan van Nassau, tr.(2) Adriana Oirlemans.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 10.1536, overl. na 1554.
 2. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1537, overl. na 1554.

XIIIk. Hendrik II van Nassau (zn. van XIIg), jonker van Nassau, drost van Westwezel (1540-1546), schout van Roosendaal (1553-1557), kolonel van een regiment Ruiterij, overl. Grevelingen (gesneuveld) 15.7.1558, tr. ca. 1534 Jeanne (bastaarde) de Glymes, dr. van Philips de Glymes, Markies van Bergen op Zoom, en onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Nassau, geb. Roosendaal, ged. 2.1540 (meter Anna van Buren), begr. 's-Gravenhage (Franse Kerk) 1640 (als honderdjarige!).
 2. Dochter van Nassau, non te Bergen op Zoom.
 3. Anton van Nassau, ged. 5.1546 (meter de markiezin van Bergen op Zoom).
 4. Hendrik van Nassau, jonker van Nassau, edelman in dienst van aartshertog Ernst van Habsburg,
  kreeg een pas van Keizer Rudolf te Wenen 26.3.1583.
 5. Jacob van Nassau, volgt XIVn.

XIIIl. Pauwel II van Nassau (zn. van XIIg), geb. ca. 1500, jonker van Nassau en van Merwen, drost te Halsteren van de Markies van Bergen op Zoom (1536), schout te Lier (1539-1543), rentmeester te Zundert (1545-1547), woonde aldaar in het huis Laer, overl. 1547, tr. Margaretha van Leyre.

Uit dit huwelijk:

 1. Barbara van Nassau, overl. voor 1592, tr. Cornelis Berthout, jonker van Mechelen , schepen te Lier, overl. voor 1592, zn. van Florus Berthout, burgemeester van Turnhout, en Antoinette van Gottignies.
 2. Nicolaas van Nassau, overl. na 8.10.1574.
 3. Adriana van Nassau, geb. 1539, non te Leeuwenhorst, begr. Leiden 18.9.1592.
 4. Johanna van Nassau, non te Leeuwenhorst , tit. abdis ald. sedert 1572, begr. Leiden 3.7.1611.
 5. Cornelia van Nassau, non te Loosduinen (1574) en te Delft (St. Agatha) (1584), begr. Leiden 22.12.1616.
 6. Anna van Nassau, non te Delft (St. Agatha) , woonde in 1572 in Mechelen.
 7. Hendrik III van Nassau, volgt XIVo.
 8. Charlotte van Nassau, kanonikes te Delft (St. Agatha) (1584-1593), begr. Delft 16.9.1593.
 9. Robrecht van Nassau , bezat goederen te Bergen op Zoom en Halsteren, overl. tussen 8.10.1574 en 7.7.1615.
 10. Geertruid van Nassau, overl. na 8.10.1574.

XIVa. Balthasar van Nassau-Wiesbaden -Idstein (zn. van XIIIa), Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 11.1.1568, begr. Idstein, tr. 6.9.1564 Margaretha Gravin von Isenburg-Büdingen, geb. 1542, overl. 17.7.1613.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Lodewijk I van Nassau-Wiesbaden -Idstein, geb. 10.4.1567, Graaf van Nassau-Wiesbaden -Idstein, overl. 20.6.1596, begr. Idstein, tr. Idstein 2.12.1588 Maria Gravin van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 12.11.1568, overl. 10.5.1625, dr. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.

XIVb. Philips IV van Nassau-Saarbrücken(zn. van XIIIb), geb. 14.10.1452, Graaf van Nassau-Saarbrücken, overl. Saarbrücken 12.3.1602, begr.
St. Arnoul, tr.(1) 9.4.1563 Erica Gravin zu Manderscheid-Virneburg, geb. ca. 1546, overl. 30.12.1581, begr. St. Arnoul.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Amalia Gravin van Nassau-Saarbrücken, geb. 12.1565, overl. Dillenburg 7.3.1605, tr. Neu-Weilnau 22.9.1584 George 'de Oude' van Nassau-Dillenburg, geb. Dillenburg 1.9.1562, overl. Dillenburg 9.8.1623, zn. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, Graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.
Philips IV van Nassau-Saarbrücken, tr.(2) Neu-Weilnau 3.10.1583 Elisabeth van Nassau, geb. Dillenburg 24.1.1564, overl. Frankfurt am Main 5.5.1611, dr. van Johan VI 'de Oude' van Nassau, Graaf van Nassau, en Elisabeth van Leuchtenberg.

XIVc. Palamedes (bastaard) van Nassau-Chalons (zn. van XIIIc), geb. ca. 1540, bastaard van Nassau, tr. Dordrecht ca. 1566 Polyxena van Mansfeld, geb. tussen 1542 en 1554, overl. tussen 1591 en 1602, dr. van Peter Ernst van Mansfeld, Graaf, ridder van het Gulden, en Margaretha van Brederode.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Nassau-Chalons, geb. 1570, volgt XVa.
 2. Margaretha van Nassau-Chalons, geb. na 1566, tr. Philippe de Robles, baron de Billy, heer van Latval, zn. van Jaspar de Robles, baron de Billy en Jeanne de St. Quentin, vrouwe van Billy in Artesië.
 3. René van Nassau-Chalons, kapitein van een compagnie lansknechten, gouverneur van Hulst, overl. Hulst 31.10.1624, tr. Anne de Lorgin, dr. van Charles de Lorgin, heer van Schepdael, en Onbekende vrouw.

XIVd. René van Nassau (zn. van XIIId, geb. 1546, Jonker van Nassau , Heer van Conroy-le Chateau, Frasne en Chènemont, ridder, overl. voor 1612, tr. ca. 21.10.1575 Katharina van Namen, overl. 1612.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexis II van Nassau, volgt XVb.
 2. Johanna van Nassau, overl. 25.2.1625, tr. Charles d'Argenteau, Heer van Ligny, Tongrines , Quemegnies, Blanmont en Noirmont, overl. 23.4.1650, zn. van Conrad d'Aregenteau en Anne de Juppleu.
 3. Anna van Nassau, kanonikes te Andenne, overl. na 16.2.1597.
 4. Maria van Nassau.
 5. Katharina (tweeling met volgende) van Nassau, kanonikes te Moustier.
 6. Margaretha (tweeling met voorgaande) van Nassau, kanonikes te Moustier.

XIVe. Maurits van Nassau (zn. van XIIIe, geb. Dillenburg 14.11.1567, prins van Oranje , Graaf van Nassau, stadhouder van Holland en Zeeland (1585), van Gelderland, Utrecht en Overijssel (1590) en van Groningen en Drenthe (1620), overl. 's-Gravenhage 23.4.1625, tr.(1) Margaretha van Mechelen, geb. ca. 1581, overl. 's-Gravenhage 17.5.1662, begr. Leiden, dr. van Cornelis Berthout, jonker van Mechelen, en Barbara van Nassau.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1601, volgt XVc.
 2. Lodewijk (bastaard) van Nassau , heer van Beverweerd en Odijk (1625) en de Lek (1627), geb. 1602, volgt XVd.
 3. Maurits (bastaard) van Nassau, geb. 1604, Bastaard van Nassau, overl. 5.6.1617 (aan de pest).
Maurits van Nassau, tr.(2) Cornelia Jacobsdochter , overl. voor 26.9.1627, dr. van Jacob Willemsz. , molenaar, en Leentien Cornelisdr. .

Uit dit huwelijk:

 1. Anna (bastaarde) van Nassau, Bastaarde van Nassau, overl. 11.6.1673, begr. Breda.
Maurits van Nassau, tr.(3) Ursula de Rijck, overl. na 6.12.1634.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth (bastaarde) van Nassau, geb. 1611, Bastaarde van Nassau, begr. Breda 29.10.1679.
Maurits van Nassau, tr.(4) Deliana de Backer, overl. voor 20.3.1662, dr. van Nicolaes de Backer, advocaat, en Debora Mr. Jansdr. van Banchem.

Uit dit huwelijk:

 1. Eleonora (bastaarde) van Nassau, geb. ca. 1620, Bastaarde van Nassau, overl. tussen 1693 en 10.7.1703.
Maurits van Nassau, tr.(5) Jobghen Arentsdochter van Alphen, overl. voor 2.10.1637.

Uit dit huwelijk:

 1. Carel (bastaard) van Nassau, geb. Delft ca. 1612, volgt XVe.

XIVf. Frederik Hendrik van Nassau (zn. van XIIIe), geb. Delft 29.1.1584, Prins van Oranje (1625), Graaf van Nassau, kapitein- en admiraal-generaal van de Unie (1625), stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland (1625) en van Drenthe en Groningen (1640), overl. 's-Gravenhage 14.3.1647, tr.(1) 's-Gravenhage 4.4.1625 Amalia gravin van Solms-Braunfels, geb. Braunfels 31.8.1602, overl. 's-Gravenhage 8.8.1675, dr. van Johann Albrecht zu Solms-Braunfels, Graaf, en Agnes van Sayn-Wittgenstein.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem II van Nassau, geb. 's-Gravenhage 27.5.1626, volgt XVf.
 2. Louise Henriette van Nassau, geb. 's-Gravenhage 27.11.1627, overl. Berlijn 8.6.1667, tr. 's-Gravenhage 7.12.1646 Frederik Willem keurvorst van Brandenburg, geb. Berlijn 6.2.1620, overl. Potsdam 29.4.1688, zn. van George Willem van Brandenburg en Elisabeth Charlotte bij de Rijn.
 3. Henriette Amalia van Nassau, geb. 's-Gravenhage 26.10.1628, overl. 12.1628.
 4. Elisabeth van Nassau, geb. 's-Gravenhage 4.8.1630, overl. 's-Gravenhage 4.8.1630.
 5. Isabella Charlotte van Nassau, geb. 's-Gravenhage 20.5.1632, overl. 4.1642.
 6. Albertine Agnes van Nassau, geb. 's-Gravenhage 9.4.1634, overl. Oranjewoud 14.5.1696, tr. Kleve 2.5.1652 Willem Frederik van Nassau, geb. Arnhem 7.8.1613, Vorst van Nassau-Diez (23.11.1652), stadhouder van Friesland (1640) en van Groningen en Drenthe (1650), Kwartiermeester-generaal der artillerie (1648) en kolonel van een regiment Waalse Infanterie (1644) in Staatse dienst, landcommandeur D.O. (1641), overl. Leeuwarden 31.10.1664, zn. van Ernst Casimir van Nassau-Dietz, graaf van Nassau, en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbutte.
 7. Henriette Catharina van Nassau, geb. 's-Gravenhage 31.1.1637, overl. Oranienbaum 3.11.1708, tr. Groningen 6.7.1659 Johan George II regerend Vorst van Anhalt-Dessau, geb. Dessau 7.11.1627, generaal-veldmaarschalk in Brandenburgse dienst, overl. Berlijn 17.8.1693, zn. van Johan Casimir van Anhalt-Dessau en Agnes van Hessen-Kassel.
 8. Hendrik Lodewijk van Nassau, geb. 30.11.1639, overl. 's-Gravenhage 29.12.1639.
 9. Maria van Nassau, geb. 's-Gravenhage 5.9.1642, overl. Kreuznach 17.3.1688, tr. Kleve 13.9.1666 Maurits Lodewijk Hendrik Paltsgraaf van Simmern, geb.Sedan 1.10.1640, overl. Kreuznach 24.12.1673, zn. van Lodewijk Filips van Simmern en Maria Eleonora van Brandenburg.
Frederik Hendrik van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(2) Margaretha Catharina Jkvr. Bruyns.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Hendrik (bastaard) van Nassau, geb. 1624, volgt XVg.
Frederik Hendrik van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(3) Adriana Jkvr. van Egmond van der Nijenburg, geb. ca. 1577, overl. 5.1.1613.

XIVg. Justinus (bastaard) van Nassau (zn. van XIIIe), geb. 1559, Jonker van Nassau , luitenant-admiraal van Zeeland (1586), gouverneur van de stad en slotvoogd van het kasteel van Breda (1601-1625), overl. Leiden 26.6.1631, tr. 4.12.1597 Anne de Mérode, geb. 9.1.1565, overl. Leiden 8.10.1634, dr. van Jean IV de Mérode, Graaf de Mérode, en Margaretha van Pallandt-Culenborgh.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Maurits van Nassau-Grimhuizen, geb. 6.1603, volgt XVh.
 2. Louise Henriette van Nassau, geb. ca. 1604, tr. Leiden 27.2.1632 Henri Philip Herbert, luitenant-kolonel in Staatse dienst, overl. tussen 17.5.1637 en 6.10.1645.
 3. Philips van Nassau-Grimhuizen, geb. ca. 1605, volgt XVi.

XIVh. Johan VII 'de Middelste' van Nassau-Siegen (zn. van XIIIf), geb. Dillenburg 7.6.1561, overl. Siegen 27.9.1623, tr. Dillenburg 9.12.1581 Magdalena zu Waldeck-Wildungen, geb. 9.9.1588, overl. Idstein 9.9.1599.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 8.11.1584, overl. Landau 26.7.1661.
 2. Juliana Gravin van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 3.9.1587, overl./begr. Eschwege/Kassel 5.2/23.3.1643, tr. Dillenburg tussen 22.5.1603 en 1.6.1603 Maurits 'de Geleerde' van Hessen-Kassel, geb. Kassel 25.5.1572, landgraaf van Hessen-Kassel (dankt af in 1627), overl. Eschwege 15.3.1632, zn. van Willem IV 'de Wijze' van Hessen-Kassel, Landgraaf van Hessen-Kassel, en Sophia Sabina van Württemberg.
 3. Anna Maria van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 13.3.1589, overl. 22.2.1620.
 4. Willem van Nassau-Siegen, geb. Dillenburg 12.8.1592, Graaf van Nassau-Siegen, overl./begr. Orsoy/Heusden 18/24.7.1642.
XIVi. Ernst Casimir van Nassau-Dietz (zn. van XIIIf), geb. Dillenburg 22.12.1573, Graaf van Nassau , Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland (1620), van Groningen en Drenthe (1625), veldmaarschalk (1607) en kolonel van twee regimenten infanterie (1599-1631, 1625) in Staatse dienst, overl. Roermond 2.6.1632 (gesneuveld), begr. Leeuwarden 13.1.1633, tr. Gröningen (Halberstadt) 8.6.1607 Sophia Hedwig Hertogin van Brunswijk-Wolfenbutte, geb. Wolfenbüttel 20.2.1592, overl. Arnhem 23.1.1642, dr. van Hendrik Julius van Brunswijk-Wolfenbuttel en Elisabeth van Denemarken.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter van Nassau, geb. Arnhem 12.5.1608.
 2. Doodgeboren zoon van Nassau, geb. 22.2.1609.
 3. Zoon van Nassau, geb. 11.8.1610, overl. 12.8.1610.
 4. Hendrik Casimir I van Nassau, geb. Arnhem 31.1.1612, graaf van Nassau, Katzenelnbogen en Diez, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe (1632), kolonel van een regiment Infanterie in Staatse dienst (1631), landcommandeur D.O. (1620), overl. St. Anna 12.7.1640 (aan bij Hulst 04.07.1640 opgelopen verwondingen).
 5. Willem Frederik van Nassau, geb. Arnhem 7.8.1613, volgt XVj.
 6. Elisabeth van Nassau, geb. 25.7.1614, overl. 18.9.1614.
 7. Johan Ernst van Nassau, geb. Arnhem 19.3.1617, overl. 5.1617.
 8. Maurits van Nassau, geb. 21.2.1619, overl. Groningen 18.9.1628.
 9. Elisabeth Friso van Nassau, geb. 25.11.1620, overl. Groningen 20.9.1628.

XIVj. Lodewijk Günther van Nassau (zn. van XIIIf), geb. 1575, luitenant-generaal in het Staatseleger, overl. Sluis 1604, tr.(1) 1601 Anna Margaretha Gravin van Manderscheid-Blankenheim, overl. 4.3.1606. Lodewijk Günther van Nassau, tr.(buitenechtelijke relatie(2) onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Philips (bastaard) van Nassau, geb. ca. 1600, overl. na 1617.
XIVk. Konrad von Nassau (zn. van XIIIg), overl. na 5.1596, tr. onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Konrad Wilhelm von Nassau, overl. voor 1636.
 2. Hans Wilhelm von Nassau, overl. 1636.

XIVl. Adam II van Nassau-Detzem (zn. van XIIIh), jonker van Nassau, Heer van Detzem, tr.(1) Onbekende vrouw. Adam II van Nassau-Detzem, tr.(2) Onbekende vrouw. Adam II van Nassau-Detzem, tr.(3) Barbara van Ingenheim.

Uit dit huwelijk:

 1. Wolfgang van Nassau-Detzem, volgt XVk.

XIVm. Heinrich von Nassau (zn. van XIIIi), geb. 1540, Amtmann te Pittingen, overl. 22.11.1589, begr. Vianden, tr. 1562 Hildegard von Lellich, dr. van Claudius von Lellich en Magdalena von Monreal.

Uit dit huwelijk:

 1. Oswald von Nassau, volgt XVl.
 2. Ludwig von Nassau, volgt XVm.

XIVn. Jacob van Nassau (zn. van XIIIk), jonker van Nassau, pandsheer van Roosendaal (1625), overl. na 24.3.1631, tr. Anna de Ayala, begr. 's-Gravenhage 13.10.1634.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van Nassau, volgt XVn.

XIVo. Hendrik III van Nassau (zn. van XIIIl), jonker van Nassau en van Merwen, burgemeester van Deventer (1588-1591), overl./begr. Leiden 29.11/5.12.1607, tr.(1) 1570 Judith van Twickell, overl. voor 30.4.1582. Hendrik III van Nassau, tr.(2) Agnes van Keppel, overl. na 20.7.1622, dr. van Derck van Keppel en onbekende vrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Nassau (van Merwen), overl. na 10.8.1616.
 2. Judith van Nassau (van Merwen), overl. na 10.8.1616.