Het Koninklijk Gezin
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Het Koninklijk Huis

(Ere) Functie's Koninklijk Huis

Vervolg

Erefunctie's zijn er in vele soorten en maten. Bovendien hebben deze erg veel andere benamingen, zoals in het leger de term A la suite
(boven de sterkte)en in het dagelijkse leven een sinecure. Onder het Ancien Régime, het absolutistisch Europa van vóór de Franse Revolutie, gingen
Vorsten als de Koning van Frankrijk in de 17e eeuw, die bevoegd waren om personen in bepaalde ambten te benoemen, sinecures toewijzen aan
gunstelingen, om zich van hun steun te verzekeren. Een sinecure (latijn: sine, zonder en cura, zorg) is een ambt waaraan een salaris of bepaalde
privileges gekoppeld zijn, maar waar geen of vrijwel geen verplichtingen tegenover staan. De term werd oorspronkelijk voor bepaalde kerkelijke ambten
gebruikt maar wordt ook voor staatkundige functies gebruikt.

In de middeleeuwen kon een financiële vergoeding worden toegekend aan een geestelijke zodat deze zich niet met kerkdiensten of met pastoraal
werk bezig hoefde te houden en zich aan andere taken kon wijden. Deze vergoeding werd in het Latijn beneficium sine cura animarum of prebende sine cura animarum genoemd, wat "inkomsten zonder zorg voor zielen" betekent. Uit die woorden vormde zich de term sinecure voor een ambt
waarvoor vrijwel geen werk gedaan hoeft te worden. De leden van en het Koninklijk Huis en andere afstammelingen van het geslacht
Oranje-Nassau hebben, vanwege een mogelijk maatschappelijk belang vele functies en erefuncties. Onderstaand werd, zo goed als mogelijk was, een
lijst opgesteld die een overzicht geeft wat de vele leden van de familie aan hoofd- en bijbaantjes, zoals men in de volksmond zegt, hebben.
De lijst wordt nog uitgebreid en aangevuld daar het niet zeker is of de Koning, Koningin en Prinses Beatrix nog iets aanvullen of verwijderen
in de loop van de komende jaren.

Lijst van functie's van de leden Koninklijk Huis en Familie

Prinses Margriet

Prinses Margriet

Funktie's

 1. Bestuurslid Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen

Erefunktie's

 • Beschermvrouwe Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers
 • Beschermvrouwe Federatie Paardrijden voor Gehandicapten
 • Beschermvrouwe Vereniging Vriendenkring De Hoogstraat (revalidatiecentrum)
 • Beschermvrouwe Nationaal Revalidatiefonds
 • Beschermvrouwe SOS Kinderdorpen
 • Beschermvrouwe Koninklijk College Zeemanshoop
 • Beschermvrouwe Stichting Vrienden van de Marinierskapel
 • Beschermvrouwe Netherland-America Foundation (New York)
 • Beschermvrouwe Netherlands-American Amity Trust (Washington)
 • Beschermvrouwe Nautisch Technisch College Noorder Haaks
 • Beschermvrouwe Natura Artis Magistra
 • Beschermvrouwe Stichting Apenheul Apeldoorn
 • Beschermvrouwe Introdans Arnhem
 • Beschermvrouwe Vision 2020 Netherlands
 • Lid Comité van Aanbeveling Kinderoncologische Zomerkampen
 • Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis Utrecht, Nijmegen en Zwolle
 • Lid Honorary Board International Paralympic Committee
 • Erevoorzitter Vereniging De Lijn
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Focale Epilepsieën op Kinderleeftijd
 • Beschermvrouwe KNCV Tuberculosefonds
 • Erevoorzitter adviesraad van de Global Health Masteropleiding van Maastricht University en McMaster University (Canada)
 • Erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis

Mr. P. van Vollenhoven

Funktie's

 1. Medeoprichter en board member van de European Transport Safety Council
 2. Medeoprichter en emeritus voorzitter van de International Transportation Safety Association
 3. Member van de Group of Experts on Accident Investigation, een adviesgroep van de Europese Commissie
 4. Hoogleraar Risicomanagement, Universiteit Twente
 5. Voorzitter Nationaal Restauratiefonds
 6. Voorzitter Nationaal Groenfonds
 7. Voorzitter Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
 8. Voorzitter Fonds Slachtofferhulp
 9. Voorzitter raad van advies Europese Beweging Nederland (EBN)

Erefunktie's

 • Beschermheer Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
 • Beschermheer Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten
 • Beschermheer Federatie van SOS Telefonische Hulpdiensten in Nederland
 • Beschermheer Nederlandse Studenten Sport Stichting
 • Beschermheer Stichting Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO)
 • Beschermheer Stichting Vrienden van de Koninklijke Luchtmacht Kapel


Prof. Mr. P. van Vollenhoven

 • Beschermheer Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging
 • Beschermheer Vereniging van Europese Journalisten Nederland
 • Beschermheer Netherlands American Amity Trust (Washington)
 • Beschermheer Netherland-America Foundation (New York)
 • Beschermheer Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam
 • Beschermheer Stichting Menno van Coehoorn (behoud militaire vestingwerken)
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nederlands Pianolamuseum
 • Lid Comité van Aanbeveling Studentenorkest J. Pzn. Sweelinck van de Universiteit van Amsterdam
 • Lid Comité van Aanbeveling Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo
 • Lid Comité van Aanbeveling Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum
 • Lid Comité van Aanbeveling Reizend Muziekgezelschap
 • Lid Comité van Aanbeveling International Association for Handicapped Divers
 • Lid Comité van Aanbeveling Leidse Studenten Vereniging Minerva
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij
 • Erevoorzitter Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
 • Adviseur van het Comité ter Herdenking Capitulaties 1945
 • Erepresident Internationaal Concours Hippique Indoor Brabant
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Open Monumentendag
 • Lid Comité van Aanbeveling Introductie Kommissie 2006 Universiteit Twente
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente
 • Ere-Voorzitter Comité van Aanbeveling Stichting Nationaal Monument Sint-Jan
 • Beschermheer van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
 • Beschermheer van Vogelbescherming Nederland

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nevenfunktie's

 • Lid van de Raad van Advies van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) van de Rijksuniversiteit van Groningen
 • Comité van Vrienden van de Rijksacademie 'Cercle des amis du prix'

Militaire rang

 • Reserve Kapitein-Luitenant ter zee van de Koninklijke Marine

Erefunktie's

 • Petekind van de Nederlandse Koopvaardij
 • Beschermheer Nationale Vereniging en Stichting 'Het Zeilend Zeeschip'
 • Beschermheer van de Koninklijke Militaire Schermvereniging
 • Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis

Funktie's

1. Managing Director
The Source B.V.
te Amsterdam

ePrins Maurits

Funktie's

1. Zelfstandig ondernemer:
Directeur Levi9 Global Sourcing
Amsterdam

ePrins Bernhard

 • 2. Partner VondelCapital te Amsterdam

Nevenfunktie's

 • Lid van het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid van het bestuur van de Stichting Piet Hein
 • Lid van Raad van Toezicht Diergaarde Blijdorp
 • Lid van Innovatieraad Nashuatec

Erefunktie's

 • Lid van het Comité van aanbeveling Voluntary Service Overseas Nederland, Utrecht (2003)
 • Erelid van de Board of Trustees van het International Institute for Communication and Development, Den Haag

e
Marilène

e
Annette

Funktie's

Funktie's

 1. Werkzaam bij het Rijksmuseum in Amsterdam

Nevenfunktie's

 • Lid van het college van alumni van de Rijksuniversiteit Groningen, adviesorgaan voor het College van Bestuur
 • Lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Huis
 1. Begeleidster gehandicaptenzorg Stichting Cordaan (deeltijd)

Nevenfunktie's

 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Art as Well/Een hele Kunst
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting 'de Belevenis'

Verjaardagen Leden Koninklijk Huis en Familie


Koningin Máxima der Nederlanden: Verjaardag op 17-05-1971. Koning Willem-Alexander der Nederlanden: Verjaardag op 27-04-1967.
Amalia Kroonprinses der Nederlanden, Prinses van Oranje: Verjaardag op 07-12-2003. Prinses Alexia: Verjaardag op 26-05-2005 en
Prinses Ariane: Verjaardag op 10-04-2007.


Prins Constantijn:Verjaardag 11-10-1969. Prinses Beatrix der Nederlanden: Verjaardag 31-01-1938. Prinses Laurentien: Verjaardag 25-05-1966.


Prinses Margriet: Verjaardag 19-01-1943. Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven: Verjaardag 30-04-1939. Prins Friso: Verjaardag 25-09-1968 - †03-08-0213
en Prinses Mabel: Verjaardag 11-08-1968.Prins Maurits: Verjaardag 17 april 1968 en Prinses Marilène: Verjaardag 4 ferbuari 1970.


Prins Bernhard: Verjaardag 25 december 1969. Prinses Annette: Verjaardag 18 april 1972. Prins Pieter-Christiaan: Verjaardag 22-03-1972 en
Prinses Anita: Verjaardag 27-10-1972.Prinses Irene: Verjaardag 05-8-1939. Prins Floris: Verjaardag 10-04-1975 en Prinses Aimée: Verjaardag 18-10-1977 en
Prinses Christine: Verjaardag 18-02-1947.