Het Koninklijk Gezin
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Het Koninklijk Huis

(Ere) Functie's Koninklijk Huis

Erefunctie's zijn er in vele soorten en maten. Bovendien hebben deze erg veel andere benamingen, zoals in het leger de term A la suite
(boven de sterkte) en in het dagelijkse leven een sinecure. Onder het Ancien Régime, het absolutistisch Europa van vóór de Franse Revolutie,
gingen Vorsten als de Koning van Frankrijk in de 17e eeuw, die bevoegd waren om personen in bepaalde ambten te benoemen, sinecures toewijzen aan
gunstelingen, om zich van hun steun te verzekeren. Een sinecure (latijn: sine, zonder en cura, zorg) is een ambt waaraan een salaris of bepaalde
privileges gekoppeld zijn, maar waar geen of vrijwel geen verplichtingen tegenover staan. De term werd oorspronkelijk voor bepaalde kerkelijke
ambten gebruikt maar wordt ook voor staatkundige functies gebruikt.

In de middeleeuwen kon een financiële vergoeding worden toegekend aan een geestelijke zodat deze zich niet met kerkdiensten of met pastoraal werk
bezig hoefde te houden en zich aan andere taken kon wijden. Deze vergoeding werd in het Latijn beneficium sine cura animarum of prebende sine
cura animarum
genoemd, wat "inkomsten zonder zorg voor zielen" betekent. Uit die woorden vormde zich de term sinecure voor een ambt
waarvoor vrijwel geen werk gedaan hoeft te worden. De leden van en het Koninklijk Huis en andere afstammelingen van het geslacht
Oranje-Nassau hebben, vanwege een mogelijk maatschappelijk belang vele functies en erefuncties. Onderstaand werd, zo goed als mogelijk was,
een lijst opgesteld die een overzicht geeft wat de vele leden van de familie aan hoofd- en bijbaantjes, zoals men in de volksmond zegt, hebben.
De lijst wordt nog uitgebreid en aangevuld daar het niet zeker is of de Koning, Koningin en Prinses Beatrix nog iets aanvullen of verwijderen
in de loop van de komende jaren.

Willem-Alexander Koning der Nederlanden


Koning Willem-Alexander

Funktie's

 1. Koning der Nederlanden
 2. Voorzitter Raad van State
 3. Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau
 4. Bestuurder van de Stichting Kroongoederen
 5. Bestuurder van de Stichting Koninklijke Geschenken

Erefunktie's

 • Beschermheer van het Oranjefonds (Koningin Máxima is beschermvrouwe)
 • Protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Regent van de Stichting Praemium Erasmianum
 • Beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
 • Beschermheer van de Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willemsorde
 • Beschermheer van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap
 • Beschermheer van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel ('de Maatschappij')
 • Beschermheer van de Nederlandse Adelsvereniging
 • Beschermheer van de Oorlogsgravenstichting
 • Beschermheer van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
 • Beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (museum)

Máxima, Koningin der Nederlanden

Funktie's

 1. Zitting in de Raad van State
 2. Voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel
 3. Lid van de Raad van Toezicht Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
 4. Erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken
 5. Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering
 6. Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling
 7. Voorzitter van het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau
 8. Voorzitter bestuur Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau

Erefunktie's

 • Beschermvrouwe van het Oranje Fonds (Koning Willem-Alexander is beschermheer)
 • Beschermvrouwe van Scouting Nederland
 • Beschermvrouwe Stichting Koninklijk Concertgebouworkest
 • Beschermvrouwe Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
 • Erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting
 • Erevoorzitter platform Wijzer in geldzaken
 • Erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'
 • Erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.


Koningin Máxima


Beatrix Prinses der Nederlanden


Prinses Beatrix

Funktie's

 1. Prinses der Nederlanden

Erefunktie's

 • Beschermvrouwe Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
 • Beschermvrouwe Bomenstichting
 • Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
 • Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
 • Beschermvrouwe Floriade 2012
 • Beschermvrouwe HVO-Querido
 • Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
 • Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
 • Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
 • Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
 • Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
 • Beschermvrouwe Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 • Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
 • Beschermvrouwe Bomenstichting
 • Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 • Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
 • Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
 • Beschermvrouwe HVO-Querido
 • Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
 • Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
 • Beschermvrouwe Karel Doormanfonds
 • Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
 • Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
 • Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • Beschermvrouwe Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • Beschermvrouwe Koninklijk Nederlands Zangersverbond
 • Beschermvrouwe Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
 • Beschermvrouwe Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek
 • Beschermvrouwe Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 • Beschermvrouwe Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
 • Beschermvrouwe Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop
 • Beschermvrouwe Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
 • Beschermvrouwe Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta
 • Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
 • Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
 • Beschermvrouwe Koninklijke Marechaussee
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 • Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Redding-Maatschappij
 • Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas
 • Beschermvrouwe Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
 • Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek
 • Beschermvrouwe Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 • Beschermvrouwe KWF Kankerbestrijding (v/h Stichting Koningin Wilhemina Fonds)
 • Beschermvrouwe Landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost
 • Beschermvrouwe Leids Universiteits Fonds
 • Beschermvrouwe LTO-Noord
 • Beschermvrouwe Miniatuurstad Madurodam
 • Beschermvrouwe Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
 • Beschermvrouwe NBvP, Vrouwen van Nu
 • Beschermvrouwe Nederlands Comité Unicef
 • Beschermvrouwe Nederlandse Atletiek Unie
 • Beschermvrouwe Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
 • Beschermvrouwe Nederlandse Vereniging Arti en Industriae
 • Beschermvrouwe Stichting Oogfonds Nederland
 • Beschermvrouwe Prinses Beatrix Fonds
 • Beschermvrouwe Reumafonds
 • Beschermvrouwe Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
 • Beschermvrouwe Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhemina
 • Beschermvrouwe Stichting Simavi
 • Beschermvrouwe Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
 • Beschermvrouwe Stichting Vluchteling
 • Beschermvrouwe Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF Beschermvrouwe Stichting Zorg en Bijstand
 • Beschermvrouwe Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
 • Beschermvrouwe Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
 • Beschermvrouwe Vereniging De Hollandsche Molen
 • Beschermvrouwe Vereniging Gelre
 • Beschermvrouwe Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut
 • Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
 • Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
 • Beschermvrouwe Vereniging Rembrandt
 • Beschermvrouwe Young Women's Christian Association
 • Beschermvrouwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
 • Erelid Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging Muiden

Prins Constantijn der Nederlanden

Nevenfunktie's

 • Voorzitter van de Stichting 'The Hague Process on Refugees and Migration'
 • Lid van 'Club of The Hague'
 • Voorzitter Prins Bernhard Natuurfonds
 • Lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam

Erefunktie's

 • Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds
 • Beschermheer van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
 • Beschermheer World Press Photo
 • Beschermheer Stichting Studiefonds Oskar Back


Prins Constantijn

Huwelijk en gezin

Prins Constantijn trad op 17 mei 2001 in Den Haag in het huwelijk met  Laurentien Brinkhorst. De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 in
de Grote of St. Jacobskerk, ook in Den Haag. Prins Constantijn en Prinses Laurentien hebben drie kinderen. Op 8 juni 2002 werd dochter Eloise geboren,
uit Claus-Casimir Bernhard Marius Max, en op 3 juni 2006 een tweede dochter, Leonore, voluit Leonore Marie Irene Enrica. Het gezin woont in Brussel.

Werkzaamheden en functies

De Prins begon zijn werkzame leven bij het Kabinet van de Commissaris van de Europese Commissie, mr. H. van den Broek. Hierna werkte de
Prins als strategisch beleidsadviseur bij Booz Allen & Hamilton in Londen. Ook was de Prins werkzaam als adviseur Europa-communicatie bij het
ministerie als onderzoeker, daarna als hoofd van het Information Policy and Economics Team en tot slot als hoofd van dit kantoor.

Vervolgens maakte de Prins opnieuw de overstap naar de Europese Commissie eerst als adviseur en later als Adjunct Kabinetschef, Commissaris voor
Constantijn is per 1 april 2013 werkzaam bij de Europese Commissie als Kabinetschef van het kabinet van Eurocommissaris mevrouw
drs. N. Kroes, Commissaris voor Digitale Agenda.

Prinses Laurentien


Prinses Laurentien

Huwelijk en gezin

Prinses Laurentien trad op 17 mei 2001 in Den Haag in het huwelijk met Prins Constantijn. De kerkelijke inzegening vond plaats op 19 mei 2001 inde Grote of St. Jacobskerk in Den Haag. Prinses Laurentien en Prins Constantijn hebben drie kinderen. Op 8 juni 2002 werd dochter Eloise geboren, op 21 maart 2004 zoon Claus-Casimir, en op 3 juni 2006 de tweede dochter Leonore. Het gezin woont in Brussel.

Werkzaamheden en functies

Naast haar activiteiten als lid van het Koninklijk Huis, werkt Prinses Laurentien als zelfstandig communicatieadviseur. Sinds juni 2008 is de Prinses werkzaam bij de European Climate Foundation. In 2009 richtte de Prinses de Missing Chapter Foundation op en verscheen haar eerste boek van de kinderboekenreeks, Mr Finney, over duurzaamheid en klimaatverandering. Het tweede Mr. Finney boek verscheen in februari 2011. Prinses Laurentien werkt veel samen met het Wereld Natuur Fonds, onder andere aan het initiatief '
Rewilding Europe'.

Op 1 november 2012 is Prinses Laurentien benoemd tot president van Fauna & Flora International (FFI), een internationale natuurbeschermingsorganisatie die zich met name richt op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De Prinses was al sinds 2003 actief bij FFI, eerst als lid van het Executive Committee en tot voor kort als vice-president. Tot 2003 heeft Prinses Laurentien gewerkt als videojournalist en in diverse functies op het gebied van public relations.

Aandachtsgebied alfabetisering

Prinses Laurentien heeft speciale aandacht voor de bevordering van alfabetisering. Sinds 2001 zet de Prinses zich hiervoor in. In mei 2004 werd op haar
initiatief de Stichting Lezen en Schrijven opgericht waarvan de Prinses bestuursvoorzitter is. De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen
van laaggeletterdheid in Nederland. Op 24 maart 2009 is Prinses Laurentien benoemd als Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO, waarmee ze zich
ook wereldwijd inzet voor de problematiek van laaggeletterdheid. Sinds 1 februari 2011 is de Prinses voorzitter van de High Level Group on Literacy
van de Europese Commissie.

Erefunctie's
 • Beschermvrouw van de NLBB, Vereniging van Leesgehandicapten
 • Beschermvrouw van het Genootschap Onze Taal
 • Erevoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken
 • President Fauna & Flora International
 • President van de Europese Culturele Stichting

Petra Laurentien Brinkhorst is op 25 mei 1966 inLeiden geboren als dochter van mr. L. J. Brinkhorst en drs. J. Brinkhorst-Heringa. Prinses Laurentien
bezocht de middelbare school in Den Haag en behaalde haar  baccalaureaat A aan het Lycée Français in Tokio. Prinses Laurentien studeerde aan de
Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1986 haar propedeuse geschiedenis behaalde. In 1989 verkreeg zij een Bachelor of Arts in de politieke
wetenschappen aan de University of London (Queen Mary College). In juli 1991 haalde de Prinses haar Master of Journalism aan de
University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.