Museum Paleis het Loo
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland

Vorstelijke Verblijven

Voortgang verbouwing Museum Paleis Het Loo

Het is 2021 en U besluit een dagje uit te gaan. Door de sierlijke laan loopt U tussen rijen bloeiende bomen richting Paleis Het Loo.
Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel te zijn veranderd: de voorgevel lijkt hetzelfde en de vlag wappert als vanouds fier op het dak.
U ziet dat het voorplein, de Bassecour, volledig is vernieuwd. In plaats van de groene perken wandelt U nu langs een imposante fontein:
een grote lichte cirkel van glas waarover een dun laagje water stroomt. Helemaal als de zon schijnt is dit een oogverblindend mooie beleving.
U loopt via het paviljoen naar het nieuwe ondergrondse entreegebied, waarna U in de lichte Grand Foyer terechtkomt. Het is hier gezellig druk:
bezoekers maken foto's van het glazen plafond en kinderen lopen enthousiast de trap op. Pas op dat U geen kunst omver stoot!


De verbouwing van Museum Paleis Het Loo en opslag bouwmaterialen.

Tot het jaar 2021 blijft het Paleis Het Loo voor het publiek dicht. Tot die datum is het archtectenbureau Claus en Kaan bezig met het aanpassen
van het Museum. Op 8 januari jl. startte met uithuizing van de 170.000 objecten in het paleis. De objecten worden opgeslagen in een tijdelijk depot.
De planning is om met Pasen 2018 het paleis leeg te hebben. Wat verandert er nu, zult u zich afvragen? We hebben we een impressie gemaakt,
die weergeeft wat er zoal wordt verbouwd.


Opslag cement en andere grondstoffen en het uitgraven van het terrein.

Het Museum Paleis het Loo werd in1686 gebouwd. In de jaren daarna door een diversiiviteit aan bewoners bewoond. De llaatste bewoonster was
oud-Koningin Wilhelmia die daar ook in 1962 overleed. Tegenwoordig werd het Paleis voor de verbouwing gebruikt door de Familie Van Oanje-Nassau.
Thans is het een Museum waar wij ons kunnen vergapen aan een deel van de schatten van de Koninklijke Familie.
Voorts is een met de regelmaat vande klok een tentoonstelling over van alles wat.


Graafmachine aan het werk, grondwater last en het voorterrein uitgraven grond.


Teveel aan grondwater.

De verbouwing gaat met gepaard met de gebruikelijke problemen zoals het grondwaterpeil dat omlaag moestworden gebracht om er te kunnen werken.
Het verwijderen van het asbest was een noodzaak alsmede het aanbrengen van verstevingbalken voor de fundering met stalen balken om in
storten tegen te gaan. Grond uitgraven wat het eerste dat de bouwer deed.


Het plaatsen van verstevingingsbalken voor de fundering en het verwijderen van het asbest.

Tot 2021 is het Museum Paleis Het Loo gesloten. Slechts de tuinen en het restaurant zijn beschikbaar. Ruim 30 jaar na de openstelling van het Paleis
Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Het groot onderhoud vervanging van technische installaties, klimaatinstallaties
en asbestsanering. De kosten van dit alles bedragen ongeveer 123 miljoen Euro.


Het Loo in betere tijden..

Onderstaande en bovenstaande foto's geven een indruk van het eindresultaat van de verbouwing. Na drie jaren zal het zover zijn, waarbij het
hoofdhuis, de Wester- en Oostervleugel hebben dan een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Voor de jeugdigen onder ons is een
Junior-Paleis in het leven geroepen. Bij de entree heeft men nieuwe zaken in het leven geroepen en de prachtige fontein vernieuwd.


Nieuwe kijk op het Loo.

De West- en Oostvleugel worden compleet vernieuwd. De Bassecour wordt nieuw gemaakt na de archeologische opqravingen dfe een schat aan
verschillende zaken opleverden. De fontein in het Bassecour wordt veranderd. De groene perken worden veranderd in een lichtcirkel gemaakt van
glas waarover water stroomt. Bij zonneschijn lijkt dit oogverblindend. Via het paviljoen komt men in de nieuwe ondergrondse entreegebied.
Daarna betreedt men de Grand foyer met glazen plafond.

Zo gaat het worden onder De Bassecour en de bijgebouwen.


Onder het Bassecour en de bijgebouwen.

Meerruimte:

Tijdelijke tentoonstellingen: 850 m2
Ontvangstmogelijkeden voor ruim 700 personen
Huis van Oranje ruim 1245 m2
8 extra peronenliften
Grand Foyer 530 m2
Totale meerruimte ongeveer 5000 m2


Visualisatie van het nieuwe Museum Paleis het Loo.

Het vernieuwde Bassecour, dat op het centrecour vlak voor de entree is gesitueerd. Prachtig stukje vakmanschap door de aannemer
en de architect vervaardigd. Het is totaal anders dan voorheen het geval was.


Het vernieuwde Museum Paleis Het Loo.

Het archtetenbureau is Kaan architecten en de medewerkers van het projectteam zijn:

Dennis Bruijn, Sebastiaan van Damme, Katarzyna Epraim, Paolo Faleschini, Michael ZGeensen, Akexsandra Gojnic, Julia Gousset,
Niels de Hart, Joost Harteveld, Walter Hoogerwerf, Kees Kaan, Antony Laurijsen, Nicki van Loon, Marija Mateljan, Loes Martens,
Edyta Milczarek, Lauras Ospina, Vincent Panhuysen, Floris Sikkel, Dikkie Scorpio, Niels Vernooij en Roel Wijnans.

Onderaannemers zijn:

Restauratie: Van Hoogevest Architecten Visualisatie: Beauty & the Bit, Kaan Architecten.

Zoals reeds werd vermeld zal het Museum Paleis Het Loo in 2021 gereed zijn en kunnen de bezoekers zich vergapen aan
een compleet vernieuwd Museum dat daardoor waarschijnlijk veel meer bezoekers zal trekken dan voorheen. Het dak van het
Museum Paleis werd aangepast aan de eisen des tijds. Het oude paleis van Koningin Wilhelmina kan dan weer tientallen jaren vooruit.