Wapen Orange De Huizen van Oranje en Nassau Wapen Nassau

Begrafenis Prins Willem van Oranje
Vlag BelgieVlag NederlandGouden KroonGouden KroonVlag LuxemburgVlag Duitsland
Bronvermelding

 Koninklijke Grafkelders 

Verbouwing Koninklijke Grakfkelder te Delft

De Koning opende op 12 december 2022 de verbouwde Koninklijke Grafkelder, gelegen in de Nieuwe Kerk te Delft. die uitsluitend toegankelijk was voor pers. De uitbreiding van de Koninklijke Grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft naar ontwerp van Van Hoogevest Architecten werd afgerond. De verbouwing heeft het Rijk 3,6 miljoen euro gekost. Koning Willem-Alexander draagt namens de familie een schamele 3 ton bij. In de de grafkelder staan nu 46 kisten. Met deze uitbreiding wordt voorzien in ruim 24 nieuwe plaatsen en 11 urnen, kan den oude traditie van het bijzetten van leden van het Huis van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk worden voortgezet. Aan de aanleg van de ondergrondse uitbreiding in de monumentale Nieuwe Kerk ging een uitgebreid archeologisch onderzoek vooraf.


Het nieuwe plattegrond van de Koninklijke Grafkelder!

Hierboven ziet u, hoe de grafkelders in de loop der jaren, werden bijgewerkt door de diverse geslachten van Oranje en Nassau. De kelder was bijna vol en de Oranjes willen als één grote familie de eeuwigheid doorbrengen.


Hierachter werd de verbouwing van de Koninklijk gerealiseerd met kijkgaten (de ronde gaten in de wand).

Eind april 2021 zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe grafkelder van start gegaan. Voor de nieuwe betonconstructie van de grafkelder moest de grond worden ontgraven. Een stofdichte houten overkapping in de zuidelijke omgang beschermde het monumentale kerkinterieur en het beroemde Bätz-orgel tegen bouwstof. Via kijkgaten kon het publiek in de kerk het omvangrijke archeologische werk zien dat in de zuidelijke omgang werd uitgevoerd.


Archeologische opgravingen

Er zijn vele interessante vondsten gedaan die ons, goed gedocumenteerd, meer vertellen over de geschiedenis van de stad Delft en haar bewoners.  Na het archeologisch onderzoek is de bouwput op diepte gebracht voor de bouw van de kelderbak. Na afronding van dit werk kon de zerkenvloer weer worden teruggebracht en is het interieur van de Nieuwe Kerk met in het koor een vaste tentoonstelling over het Koninklijk Huis, weer in oude staat hersteld.


Nog meer archeologisch materiaal gevonden.

Het koor van de kerk - rondom het praalgraf van Willem van Oranje – is ook de plek waar belangrijke lieden werden begraven. De archeologische opgraving - onder toezicht van de Gemeente Delft - is op wetenschappelijke wijze uitgevoerd. De archeologisch onderzoekers hebben meer dan 500 graven aangetroffen. Het onderzoek met betrekking tot het gevonden materiaal kan nog enkele jaren duren. Hier wordt bijvoorbeeld DNA onderzoek op verricht.

Even iets meer info over het architectenbureau dat de verbouwing verzorgde. Van Hoogevest Architecten werd opgericht in 1909. Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan hebben we een jubileumboek samengesteld waarin het werk en samenhangende thematiek wordt behandeld die drie generaties Van Hoogevest heeft bewogen: Bouwen op Historie, 100 jaar Van Hoogevest Architecten. Sindsdien bouwen wij voort op deze traditie en ontwerpen scholen en restaureren en renoveren monumentale gebouwen. Het werken aan Nederlands cultureel erfgoed is onze corebusiness geworden.


De toegang tot de nieuwe graFkelder

Van Hoogevest Architecten is een breed georiënteerd architectenbureau met een hecht team van architecten, projectleiders, (technisch) ontwerpers, architectuurhistoricus, kostendeskundigen en bestekschrijvers. Samen hebben we de kennis in huis om het gehele ontwerp- en bouwproces te begeleiden: van onderzoek, ontwerp tot en met directievoering en toezicht bij uitvoering van het werk. Vaak laten opdrachtgevers ons niet los en worden we gevraagd voor de nazorg in de vorm van onderhoudsplanning en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden.


Geopende deuren tot het nieuwe gedeelte

We werken aan opdrachten vanuit gedegen onderzoek, komen met ons team tot structurele oplossingen die zo vanzelfsprekend lijken dat ze niet direct opvallen. Bij interventies in monumentale gebouwen zoeken we naar evenwicht tussen behouden en vernieuwen, maken een historisch onderbouwde afweging en beheersen de kunst van het weglaten. Hierin komt ons vakmanschap tot uitdrukking.

Wij werken altijd met respect voor natuur, oorsprong en omgeving. En met aandacht voor detail, functie en duurzaamheid. Zorgvuldige creativiteit noemen we dat. Zo ontstaan gebouwen die waarde toevoegen.


De vernieuwde grafkelder

Wij zijn ons bewust van de impact van architectuur op de openbare ruimte. Bij nieuwe gebouwen en bij bestaande gebouwen. Wij ontwerpen voor mensen. Voor opdrachtgever en gebruiker. Voor passant en bezoeker. Dat doen we altijd vanuit de intrinsieke motivatie om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Dankzij onze brede expertise kunnen we het volledige traject verzorgen.

Wij kijken vooruit en wij kijken terug. Want vakmanschap is van alle tijden. Door te blijven onderzoeken en onze kennis te vergroten, komen we tot oplossingen die boven alles passen en verrijken.


De vernieuwing van de Koninklijke Grafkelder.

Het ontwerp van de uitbreiding van de Koninklijke grafkelder was sterk afhankelijk van de technische mogelijkheden en is in samenspraak met o.a. de architecten, externe adviseurs, de Nieuwe Kerk en het Koninklijk Huis tot stand gekomen. In het ontwerp is ook rekening gehouden met het creëren van een nieuwe ingang. Hierdoor hoeft niet langer een zerk van honderden kilo’s uit de vloer van de kerk gelicht te worden om toegang te krijgen tot de grafkelder. Er is gekozen voor een relatief eenvoudig ontwerp met een eigentijds en ingetogen karakter. In de uitbreiding van de grafkelder is plek gecreëerd voor ruim twintig bijzettingen en urnen.


Verdere uitbreiding Koninklijke Grafkelder

De rijksbijdrage van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Algemene Zaken voor het project is 4,1 miljoen. Deze middelen zijn besteed aan het archeologisch onderzoek en de realisatie van de uitbreiding van de grafkelder. Ook het Koninklijk Huis heeft bijgedragen. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verstuurde over het project, de voortgang en de kosten in april 2021 en mei 2022 brieven aan de Tweede Kamer.

De realisatie van de nieuwe kelder was alleen mogelijk door het ontgraven van een deel van de grond in de kerk. Deze grond is archeologisch gezien zeer waardevol gebied. In de bodem onder de Nieuwe Kerk bevinden zich resten van de vroege ontstaansgeschiedenis van de stad Delft.


Het werk zit erop!

De uitbreiding van de grafkelder is een constructie opgebouwd uit beton. Hiervoor is een betonnen onderlaag gemaakt die de constructie van de monumentale Nieuwe Kerk stabiliseerde. De vloeren en muren werden in beton gestort en vervolgens is de doorgang gemaakt naar de bestaande voorhal uit 1925. Tenslotte is het kelderdek gesloten en de ruwbouw van de kelder afgerond. In de kelder volgde de afwerking van de wanden met leemstuc. De deuren zijn van bronskleurig staal, de plinten zijn van messing en in lijn met messing details die zijn aangebracht in de Nieuwe Kerk. Na het afronden van de ruwbouw van de kelder werd op het kelderdek de originele zerkenvloer teruggebracht.

De Bedrijven achter dit alles zijn:

Aannemer Gebr. De Koning (bouw kelder)

Den Hoed Aannemers (werkzaamheden in de kerk)

Constructiebureau De Prouw

Installatieadvies DWA

Archeologisch onderzoek ADC Archeoprojecten

Begeleiding archeologisch onderzoek ArchAeO

Ontwerp, bouwcoördinatie, directievoering en toezicht Van Hoogevest Architecten